04/10/2012

WEEK-END 03 / 2012-2013

Betaal uw debetnota"s/facturen van VLB en KLBS tijdig en vermijd boetes en andere onaangename verrassingen!

                            WEEK-END 03/2011-2012
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 04 oktober 2012.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 02/10/2012 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw, Boekstraat 130, 3500 Hasselt


Voorafgaande bemerking bij Week-End 02/2012-2013 van 19/09/2012

Onder “Voorstellen schorsing minnelijke schikking” werd vermeld “Geschorst vanaf 26/10/2012 voor Beker en Competitie” daar waar dit hoorde “Geschorst vanaf 26/09/2012 voor Beker en Competitie” te zijn. Gezien sinds deze laatste datum al een speeldag voorbij is, zullen de hierna vermelde schorsingen voor Beker en Competitie ingaan op 26/10/2012, zoals vermeld in Week-End02/2012-2013

DRIE (03) speeldagen
Arben SARACI (°18/08/1969)                                            Pool Keroma A

VIER (04) speeldagen verbod neutrale zone
Guido DE BRUYN (°22/12/1956)                                       Century Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen
Aanwezig : Marc Smets, Marc Martens, gelegenheidsbestuursleden van FC Olympia
                Tongeren en Ataspor.

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 10/10/2012 voor Beker en Competitie

VIER (04) speeldagen
Koen EVENS (°14/01/1973))                                               FC Global Impact

DRIE (03) speeldagen
Ozturk MERT (°05/09/1977)                                                VK Wieze Boys B
Yannick VANOPPEN (°13/07/1988)                                     Freya Vreren

In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 15/10/2012.

Verslagen waarvoor geen voorstel minnelijke schikking :

Verslag betreffende de uitsluiting van speler Ekrem KODALCI (°04/04/1984) van
VK Wieze Boys B bij de wedstrijd VK Wieze Boys B – VC Sluizen van 15/09/2012.

Verslag betreffende uitsluiting van speler Tommy LOPEZ – DIEGUEZ (°27/11/1980) van Genk 96 bij de wedstrijd VV Voeren – Genk 96 van 29/09/2012

Deze zaken worden opgeroepen op de zitting van het Comité Sport en Discipline op 15/10/2012.

II.Comité Sport & Discipline

Aanwezig : Roger Cleuren, Fernand Oeyen, gelegenheidsbestuursleden FC Global Impact
                en Transport Jacobs als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny
                Croes

Verontschuldigd : Dominique Peeters

Uitsluiting van speler Lucas DE ZUTTER (°07/05/1993) – FC Klotbroek en het incident met de speler David CRETEN (°29/09/1976) - Aviaclub bij de wedstrijd FC Klotbroek - Aviaclub van 01/09/2012

 

Opgeroepen : scheidsrechter

                    FC Klotbroek: speler Lucas DE ZUTTER (°07/05/1993)
                                         afg thuisploeg Kasper EERSELS (°07/07/1985) - vrijblijvend

                    Aviaclub: speler: David CRETEN (°29/09/1976)

                                  afg bezoekers Ivan DEGREEF (°27/12/1948) - vrijblijvend  
Aanwezig:scheidsrechter en speler Lucas DE ZUTTER (°07/05/1993)

Verontschuldigd : speler: David CRETEN (°29/09/1976)

Beslissingen : speler Lucas DE ZUTTER (°07/05/1993) – FC Klotbroek - geschorst
                              voor VIJF (05) speeldagen Beker en Competitie vanaf
                              10/10/2012
                    speler David CRETEN (°29/09/1976) – Aviaclub - geschorst voor
                              DRIE (03) speeldagen Beker en Competitie vanaf
                               10/10/2012

                    beide ploegen krijgen een boete wegens wanordelijkheden

Kosten :50% van de deelname in de verplaatsingskosten van de scheidsrechter ( € 7,50)
            ten laste van elk van de ploegen.

Uitsluiting van speler Manuel GONZALEZ (°30/01/1980) – Pool Keroma A bij de wedstrijd Pool Keroma A – VC Sluizen van 08/09/2012

 

Opgeroepen : scheidsrechter

                    Pool Keroma A:speler Manuel GONZALEZ (°30/01/1980)

                                           afg thuispl Eduardo SPALANCA (°27/12/1955) - vrijblijvend
Aanwezig: speler Manuel GONZALEZ (°30/01/1980)

Afwezig : scheidsrechter

Beslissing : speler Manuel GONZALEZ (°30/01/1980) geschorst voor ACHT (08)

                          speeldagen Beker en Competitie vanaf 10/10/2012
                   

Incident met de speler Stijn SIMONS (°19/07/1975) – FC Beukenhof na de wedstrijd FC Heideweelde - FC Beukenhof van 08/09/2012

 

Opgeroepen : scheidsrechter

                      FC Beukenhof speler Stijn SIMONS (°19/07/1975)
                                           afgevaardigde bezoekers Jozef STROUWEN (°10/05/1940)
Aanwezig: speler Stijn SIMONS (°19/07/1975)
                afgevaardigde bezoekers Jozef STROUWEN (°10/05/1940)  

Verontschuldigd : scheidsrechter

Beslissing : speler Stijn SIMONS (°19/07/1975) geschorst voor EEN (01) speeldag
                          Beker en Competitie vanaf 10/10/2012


Klacht van Ataspor tegen SK Bosporus naar aanleiding van de opstelling van speler Esat KARA (°03/03/1989) in de competitiewedstrijd Ataspor –
SK Bosporus van 15/09/2012, op basis van Art 48 van het Inw Regl KLBS, daar deze speler ook opgesteld werd door Calcio Genk op 16/09/2012 in de wedstrijd van de KBVB Calcio Genk – J. Maasmechelen in 3de Prov B Limburg.


Beslissingen : de klacht is ontvankelijk en gegrond
                    uitslag van de wedstrijd Ataspor – SK Bosporus wordt 5 -0 (was 2 – 7)
                    SK Bosporus boete opstellen niet speelgerechtigde speler (Art 48 Inw Regl
                                                KLBS)
                                                gebrek aan organisatie (beperkt - € 25,00) – niet tijdig

                                                melden van een speler bedoeld in Art 48 van het Inw
                                                Regl KLBS   (Cfr Week – End 02/2012-2013)

 

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig : Marc Smets, Roger Cleuren, Valère Mantels, Marc Martens, Fernand Oeyen als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd : Dominique Peeters

1. Verslag vorig zitting 17/09/2012 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - aangetekend schrijven Ataspor: klacht (zie II)
    - Schrijven VLB: creditnota werkingstoelage 2011

    - Schrijven VLB: Debetnota lidgelden 2012 “Bestuursleden en scheidsrechters”

    - Schrijven RP Products en Het Spoor : wijziging kalender (zie IV, 4)


3. Beker (16de finales)

 

      Wedstrijden gespeeld op 27/10/2012 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

     15u00 UD Barcelona – VK Wieze Boys A

     15u00 Welkenhuyzen Tuinwijk – Genk 96

     15u00 FC Heideweelde - Cosmos Spouwen

     15u00 Het Spoor - OH Bergmans
     15u00 RP Products – FC Beukenhof
      13u15 FC Olympia Tongeren - FC Gors Opleeuw
     15u00 Pool Keroma B – FC Tamara
     15u00 FC Klotbroek – FC Banneux

     15u00 Ataspor – Pool Keroma A

     15u00 VC Sluizen – VV Voeren

     15u00 Eisden Cité - Hellas 2000

     15u00 KFC Vlam Eisden – SV Rusticana

     15u00 Transport Jacobs – Century Hasselt

     15u00 Palmaers Bilzen – FC Berg

     15u00 Sporting Caetsbeek – Kotem VV
     15u00 SV De Conde - Mees 80

 

4. Kalenderwijziging

    Reeks I

    De wedstrijd RP Products – Het Spoor van 20/10/2012 zal gespeeld worden

    om 15u00 ipv 13u30.

 

5. Debetnota/rekening VLB
    Alle clubs hebben van de VLB een debetnota gekregen betreffende het lidgeld 2012.

    Zoals al eerder meegedeeld is dit hier een pro rata lidgeld vanaf 01/09/2012 voor de
    resterende maanden van 2012, maw voor elk lid van de club wordt er 1/3 van € 2,50
    = € 0,83 aangerekend.
    Betaal tijdig deze debetnota en vermijd zo onaangename verrassingen.

 

6. Procedure rekeningen/debetnota’s VLB
    Alle debetnota’s moeten uiterlijk op de vermelde datum worden betaald.

    Opmerkingen over de juistheid moeten binnen de maand, schriftelijk aan het
    secretariaat VLB worden bezorgd.

    DERTIG (30) kalenderdagen na het uitschrijven van de debetnota wordt een rappel
    gestuurd. De secretaris KLBS krijgt van het VLB-secretariaat een overzicht van de

    openstaande betalingen. De club krijgt de voorziene KLBS boete (€ 12,50).

    Indien de betaling DERTIG (30) kalenderdagen na de rappel nog niet in orde is, wordt
    een aangetekend schorsingsbericht verstuurd en de rekening verhoogd met € 10,00
    administratiekosten. De secretaris KLBS krijgt van het VLB-secretariaat een
    overzicht van de openstaande betalingen. De club krijgt de voorziene KLBS boete
    (€ 25,00), en wordt met onmiddellijke ingang, tijdelijk(tot vereffening van de
    openstaande rekeningen) geschorst in de competitie (forfaituitslag) of krijgt verbod

    tot starten in het volgendseizoen indien de competitie afgesloten is.
    Clubs die hun initiële debetnota/factuur niet of slechts gedeeltelijk hebben betaald,

    kunnen niet rekenen op de verwerking van ongevalaangiftes. Het VLB-secretariaat

    zal deze pas aanvaarden na het wegwerken van de openstaande betaling.
    Clubs die een aanvullende debetnota/factuur niet of slechts gedeeltelijk hebben
    betaald, kunnen slechts rekenen op de verwerking van ongevalaangiftes van
    personen waarvan de polis al werd betaald. Ongevalaangiftes van personen waarvan
    de polis nog niet werd betaald, zal het VLB-secretariaat pas aanvaarden na het
    verwerken van de openstaande betaling.

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 24/09/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

 

   Wesley VANHEUSDEN (°14/07/1988)                                 FC Tamara

   Leonardo BUDANO (°10/01/1980)                                     Genk 96

   Bart VAN HEEL (°26/11/1987)                                           Kanaalboys Rotem

   Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 01/10/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

 

   Moreno SUDARO (°18/04/1986)                                         FC Tamara

   Kurt CONINX (°02/10/1977)                                              ZD Hansa flex

   Kevin SMETS (°27/09/1984)                                              VK Grammenrode

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 01/10/2012

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

   Kenny VANRIJT (°07/03/1983)                                           FC Beukenhof

   Patrick VANHOUDT (°10/06/1970)                                      VK Wieze Boys B

2.Administratieve overtredingen:
       
   Speeldag 15/09/2012
   VK Wieze Boys A: laattijdig wedstrijdblad (21/09/2012)

   FC Heideweelde: Verkeerde voornaam verzorger Albertus VLIEGEN ipv Lambert (2X)

   Mees 80: geen terreinbenaming

   Genk 96: geen nummer kapitein

   VV Voeren: geen stamnummer bezoekers

   OH Bergmans: fout in de naam: Benny THANS Benny ipv Benny TAENS

   Sporting Caetsbeek: Verkeerde voornaam Huub TEEUWEN ipv Hubertus

   Eisden Cité: naam en voornaam omgewisseld: Akkaya AYDOGAN ipv
                     Aydogan AKKAYA (2X)
   FC Gors Opleeuw: hoofding niet in blokletters

   Ataspor: laattijdig wedstrijdblad (21/09/2012) (2X)
                naam en voornaam omgedraaid: Bogaz RECEP ipv Recep BOGAZ

                naam en voornaam omgedraaid: Bilgic AYHAN ipv Ayhan BILGIC (2X)

                geen afgevaardigde als thuisploeg

                terreincommissaris : geen voornaam, geen geboortedatum

   SK Bosporus: speler Serdal AYAZ zonder nummer
                       trainer Yaser Yilmaz zonder geboortedatum

                       verzorger Wolkan ERER zonder geboortedatum (2X)

                       handtekening afgevaardigde verschillend van deze van de kapitein (er
                       was geen afgevaardigde bezoekers)

   Speeldag 22/09/2012

   Genk 96: geen uitslag (2X)

                 Naam en voornaam afgevaardigde omgedraaid Varsalona ROBERTO ipv
                 Roberto VARSALONA

   VV Voeren: handtekening afgevaardigde verschillend van deze van de kapitein (er
                     was geen afgevaardigde bezoekers)
   SK Bosporus: naam en voornaam omgedraaid:Ayaz SERDAL ipv Serdal AYAZ
   Ataspor: namen en voornamen spelers van vak verwisseld

   Eisden Cité: laattijdig wedstrijdblad (W + 1 - 01/10/2012) (2X)

                     geen reeksnummer

                     geen terreinbenaming
                     geen stamnummer bezoekers

                     verkeerde voornaam afgevaardigde Ali DEMIR ipv Seyit (3X)

 

3.Ambtshalve sanctie:

   Speeldag 15/09/2012

   FC Banneux: opstelling niet speelgerechtigde speler Philippe DE PRINS
                        (°04/08/1979)

   Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Banneux – Weerstand Zonhoven 0 – 5

                   (was 4 – 2)

   Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler (€ 12,50)

 

   Genk 96: opstelling niet speelgerechtigde spelers Reginaldo PIETRAS (°13/07/1993)
                   en Christiano PIETRAS (°13/07/1993)
   Beslissing: uitslag van de wedstrijd VC Sluizen – Genk 96 5 – 0 (was 3 – 0)

   Boete: opstelling niet speelgerechtigde spelers (€ 12,50 X 2)


5.Kostenbedoening

   FC Global Impact: (I) € 5,00
   VK Wieze Boys B: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00 totaal: € 10,00
   Freya Vreren: (I) € 5,00

   FC Klotbroek: (I) € 5,00 + 37,50 + 3,75 totaal: € 46,25

   Aviaclub: (I) € 37,50 + 3,75 totaal:€ 41,25

   Pool Keroma A: (I) € 5,00

   SK Bosporus: (I) € 12,50 + 25,00 + (IV,2) € 2,50 + 2,50 + 5,00 (€ 2,50 X2) + 2,50

                       + 2,50 totaal: € 52,50
   Ataspor: (I) € - 12,50 (terugbetaling waarborg klacht) + (IV,2) € 5,00 (€ 2,50 X2) +
                 2,50 + 5,00 (€ 2,50 X 2) +2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 totaal € 10,00

   FC Tamara: (IV,1) € 5,00 + 5,00 totaal: € 10,00

   Genk 96: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50 + 5,00 (€ 2,50 X2)+ 2,50 + (IV,3) € 25,00
                 (€ 12,50 X2) totaal: € 40,00

   Kanaalboys Rotem: (IV,1) € 5,00

   ZD Hansa flex: (IV,1) € 5,00

   VK Grammenrode: (IV,1) € 5,00

   FC Beukenhof: (IV,1) € 5,00
   VK Wieze Boys A: (IV,2) € 2,50

   FC Heideweelde: (IV,2) € 5,00 (€ 2,50 X2)

   Mees 80: (IV,2) € 2,50

   VV Voeren: (IV,2) € 2,50 + 2,50 totaal: € 5,00

   OH Bergmans: (IV,2) € 2,50

   Sporting Caetsbeek: (IV,2) € 2,50

   Eisden Cité: (IV,2) € 5,00 (€ 2,50 X2) + 15,00 ( € 7,50 X2) + 2,50 + 2,50 + 2,50 +
                      7,50 (€ 2,50 X3) totaal: € 35,00

   FC Banneux: (IV,3) € 12,50

 

6. Mededelingen
   Bij de verschijning van dit Week-End was het wedstrijdblad van de wedstrijd KFC
   Vlam Eisden – Hellas 2000 van 29/09/2012 nog niet in mijn bezit.


 
KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 17/10/2012