12/01/2015

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 07/01/2015 - VERSLAG

BAV - Verslag

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                   tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                         Sint- Truiden, 12 januari 2015

 

 

JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Plaats: Bondsgebouw van de KBVB Afd Limburg,Boekstraat 130, 3800 Hasselt.

Datum/uur: 07 januari 2015 om 20u00

1. Agenda: Woord van de voorzitter
                     Opname van de aanwezigheden

                     Boekhoudkundig verslag 2014
                     Mededelingen

                     Nieuwjaarsreceptie

2. Aanwezigen
    Voltallig bestuur KLBS behalve Cleuren R (verontschuldigd)
    Alle clubs behalve: FC Olympia Tongeren, Genk 96 en K FC Vlam Eisden

3.Welkomstwoord van de voorzitter

    De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen
     een gezond, vreugdevol en succesrijk 2015. Hij bedankt de vele vrijwilligers
    die het voorbije jaar hebben bijgedragen tot het welslagen het KLBS voetbal.
    Vervolgens beklemtoont de voorzitter de ambitie voor 2015, de regionale
    werking op kruissnelheid krijgen. De start van deze nieuwe benadering was
    geen onverdeeld succes, met grote verschillen tussen de regio’s onderling,
    betreffende perceptie, interesse en invulling. Bij de regionale werking speelt de

    inbreng van de clubs en hun bestuur een sleutelrol. Hoe groter de
    betrokkenheid bij de werking, hoe groter ook de invloed zal zijn bij de
    besluitvorming en de beslissingen. Doet men geen inspanning in de hoop dat de
    anderen de kastanjes wel uit het vuur zullen halen, dan aanvaardt men meteen
    ook dat die anderen de beslissingen zullen nemen.
    Hoe dan ook ik ben ervan overtuigd dat de regio’s en de regionale werking een
    positief effect zullen hebben op KLBS voetbal, maar een succesvolle realisatie is
    enkel mogelijk met de medewerking van jullie allen.

 

4.Boekhoudkundig verslag door de schatbewaarster
    Het boekhoudkundig jaar 2015 werd afgesloten met een positief saldo
    van € 1669,66

5.Mededelingen vanwege de secretaris

   a.Uitgestelde wedstrijden
      De weergoden zijn ons tot nu toe relatief gunstig gezind, zodat er slechts een
      beperkt aantal uitgestelde wedstrijden zijn. Dit kan natuurlijk nog veranderen
      in de komende weken. Uitgestelde wedstrijden zullen zo vlug mogelijk voorzien

      worden op de kalender. Hiervoor zullen o.a. in de mate van het   mogelijke
      07/02/2015 en 14/03/2015, data van de ¼ en de ½ finales beker en indien
      nodig 06/04/2015 (Paasmaandag) gebruikt worden indien de zaterdagen in
      april,   aansluitend op de normale kalender niet zouden volstaan om de
      competitie af te sluiten, ten laatste begin mei 2015.

   b.Aanvang seizoen 2015/2016
      De eerste wedstrijd van het seizoen 2015/2016, beker of competitie zal
      gespeeld worden op 05/09/2015

 

   c.KLBS Site als communicatiemedium
      Er werd aan herinnerd dat de KLBS site www.klbs.be het belangrijkste
      communicatiemedium is voor KLBS en dit met name voor de verspreiding van
      Week-End, de vermelding van de gegevens van de ploegen, de competitie, de
      KLBS beker, afgelastingen en algemene informatie maar ook voor het
      Reglement van Inwendige Orde KLBS. De beperkingen van onze website zijn
      ons bekend en er wordt gewerkt aan een nieuwe website. In dit verband
      hebben we volgende streefdata: nieuwe site klaar: Mei 2015; nieuwe site
      operationeel Nov 2015.    

   d.Gegevens secretarissen
      Wijzigingen van E-mail adressen, telefoonnummers en adressen dienen
      onmiddellijk overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.

 

   e.Communicatie met de clubs
      De cummunicatie bestuur KLBS – clubs en omgekeerd, zal enkel gebeuren via
      de secretaris gc en/of de voorzitter van de clubs. Mails van anderen worden
      niet beantwoord.

   f.Reglement van Inwendige Orde KLBS
      De volgende artikelen van het Reglement van Inwendige Orde KLBS werden in
      herinnering gebracht:

      Spelen uitgestelde wedstrijden Art 47
       Gele en Rode kaarten Art 50 & 51
       Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden Art 75

   g.Terreinen en accommodaties
      Alle keuringen werden uitgevoerd. De nieuwe installaties waren in orde.
      De clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor de
      beschikbaarheid en het in orde brengen van de terreinen als de wedstrijden
      van de eerste elftallen in provinciale doorgaan.


   h.Beker van de sportiviteit

      Binnenste Buitenland heeft de leiding in dit klassement, gevolgd door
      RP Products, OH Bergmans en ZD Hansa Flex. Het volledige klassement zal
      tijdens het seizoen maandelijks (laatste week van de maand) op de website
      geplaatst worden.


   i.Reglement van Inwendige Orde KLBS

      Voorstellen ter aanpassing/wijziging van het Reglement van Inwendige Orde
      van de KLBS kunnen het ganse jaar door, schriftelijk aan de secretaris KLBS
      gericht worden. De afsluitingsdatum voor behandeling op de algemene
      vergadering van 15/06/2015 is 01/04/2015.

 

   j. Scheidsrechters

      De scheidsrechters worden nauwgezet opgevolgd door het
      scheidsrechtercomité. Indien een scheidsrechter zich niet aan de richtlijnen
      en de gemaakte afspraken, houdt wordt er tegen hem opgetreden.

 

   k. Houding bestuursleden

       Bestuursleden en clubverantwoordelijken (afgevaardigden, trainers…)
      hebben een voorbeeld functie. Er wordt van hen verwacht dat ze zich ook zo
      gedragen.

 

   l. Houding van de supporters

      Gelukkig hebben we supporters, maar hélaas durven de supporters
      enkele ploegen zich ook te misdragen. De scheidsrechters hebben in
      dit verband de volgende, duidelijke richtlijnen gekregen: “Zijn er
      problemen met supporters – roep de TWEE (02) afgevaardigden bij U
      – houdt het probleem op, prima, opgelost – gaan de problemen met
      de supporters door – roep de TWEE (02) kapiteins bij u en ga voor
      max 10 min met de spelers de kleedkamers in (bezinningstijd)
      – hervat na max 10 min de wedstrijd – geen problemen meer, prima
      opgelost – gaan de problemen met de supporters door – schors de
      wedstrijd. Altijd een scheidsrechterverslag maken en duidelijk
      vermelden, de supporters van welke ploeg de boosdoeners waren.”

 

 m. Lidgelden VLB
      Vanaf september 2012 worden lidgelden a rato van € 2,50 per
       persoon per seizoen, rechtstreeks geind door de VLB. Gelijktijdig
       heeft KLBS zijn lidgelden a rato van € 1,25 per persoon per seizoen
       opgeschort, en de belofte gedaan, indien de subsidies van VLB het
       zouden toelaten de lidgelden betaald door de clubs aan de VLB te
       compenseren.
       Voor het jaar 2013 ontving KLBS eind december de subsidies. Bij de
       laatste rekening van het seizoen 2014-2015 zullen de aan de VLB
       betaalde lidgelden voor de personen aangesloten zijn bij KLBS (op de
       website KLBS staan) in mindering gebracht worden.
       Voor het jaar 2014 (terugbetaling laatste rekening seizoen 2015 -
       2016) zal, indien de subsidies het toelaten de zelfde procedure
       gevolgd worden.
       Er werd echter vastgesteld dat een aantal ploegen veel meer spelers
       bij KLBS aangesloten hebben dan bij de VLB. Teneinde aan de
       praktijk een einde te maken zal, vanaf het jaar 2015 (terugbetaling
       laatste rekening seizoen 2016-2017) van het in mindering gebrachte
       bedrag € 1,25 per bij de KLBS aangesloten persoon die niet
       aangesloten is bij de VLB afgetrokken worden.
 

  6.Nieuwjaarsreceptie.

    De jaarlijkse Bijzondere Algemene Vergadering werd afgesloten met de
    traditionele receptie. Met een speciale dank aan Marleen, van de

    KBVB/VFV Afd Limburg voor de voorziening van de gesmaakte hapjes.

 

KLBS


Benny Croes

Secretaris g.c.