08/11/2012

WEEK - END 05 / 2012-2013

De 1/8 finales zijn gekend!

Voor de ploegen uit Reeks III: graag uw speciale aandacht voor "Horing VK Grammenrode"

WEEK-END 05/2012-2013
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 08 november 2012.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 06/11/2012 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw, Boekstraat 130, 3500 Hasselt

 

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Aanwezig : Marc Smets, Marc Martens, gelegenheidsbestuursleden van Welkenhuysen Tuinwijk en Genk 96.

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 14/11/2012 voor Beker en Competitie

VIER (04) speeldagen
Inan KARACA (°21/07/1982)                                             Pool Keroma B

DRIE (03) speeldagen

Stef FONTAINE (°21/05/1991)                                           FC Olympia Tongeren
Steve STROUWEN (°11/01/1979)                                       SV Vrolingen
Pieter HAUBEN (°31/10/1984)                                           Pool Keroma B

TWEE (02) speeldagen
Jasper GEURTS (°18/04/1993)                                           SV Rusticana
Erol DEMIR (°22/05/1988)                                                 SK Bosporus
Oruc KARACA (03/12/1969)                                               Ataspor
Omer KALEMKUS (°28/09/1971)                                        Eisden Cité

EEN (01) speeldag
Wesley HENDRIX (°01/03/1980)                                         Welkenhuysen Tuinwijk
Erol GÜNES (°05/05/1976)                                                  Eisden Cité
Voor Erol GÜNES (°05/05/1976) is deze speeldag bijkomend aan de speeldag schorsing ingevolge TWEE (02) gele kaarten in EEN (01) wedstrijd (zie IV,1 hierna)

Verbod kapitein tot einde seizoen 2012-2013
Omer KALEMKUS (°28/09/1971)                                        Eisden Cité

Boetes

Eisden Cité: gebrek aan organisatie (beperkt)

                  wanordelijkheden

In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 19/11/2012.

II.Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig : Marc Smets, Marc Martens, Roger Cleuren, Valère Mantels, Dominique Peeters, Fernand Oeyen als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes


1. Verslag vorige zitting 15/10/2012 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven KBVB: schorsing Kevin SMETS (°27/04/1984) - VK Grammenrode
                              (DRIE (03) jaar met uitbreiding naar de KBVB en Futsal)
                              overgenomen door KBVB


3. Beker (1/8 ste finales)

 

      Wedstrijden gespeeld op 15/12/2012 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

     14u30 Century Hasselt – Pool Keroma B
      13u00 FC Olympia Tongeren - RP Products

     14u30 FC Banneux - VK Wieze Boys A
     14u30 Het Spoor - Mees 80

     14u30 VV Voeren - SV Rusticana

     14u30 FC Berg – Kotem VV
     14u30 Welkenhuyzen Tuinwijk – Pool Keroma A
     14u30 Eisden Cité - FC Heideweelde

 

4. Kalenderwijziging

    De te herspelen wedstrijd VV Voeren – Genk 96 van 29/09/2012 zal
    gespeeld worden op 22/12/2012 om 14u30

 

5. Horing VK Grammenrode (stamnummer 4592/8609)
    Opgeroepen: Pascal BUDO (°02/06/1965) secretaris en gerechtigd correspondent,
                        Wim SCHEPERS (°23/10/1981) voorzitter en vrijblijvend de
                        bestuursleden Stephanie DRILJEUX (°29/07/1988), Jolien ENGELBOS
                        (°23/12/1993) en Jens ROBIJNS (°03/11/1986)
    Aanwezig: Pascal BUDO (°02/06/1965) secretaris en gerechtigd correspondent en
                    Jolien ENGELBOS (°23/12/1993)
    Afwezig: Wim SCHEPERS (°23/10/1981) voorzitter

 

    Ondanks het algemeen forfait(zie Week-End 04/2012-2012 van 17/10/2012, Par
    III,6) wenst VK Grammenrode verder te spelen.
    De Provinciale Commissie KLBS stelt VK Grammerode voor, tot het einde van het
    seizoen vriendschappelijke wedstrijden te spelen tegen de tegenstanders uit Reeks III
    die, in gevolge het algemene forfait van VK Grammenrode vrij zijn op bepaalde
    zaterdagen. VK Grammenrode dient bilaterale afspraken te maken met deze ploegen.
    Op aanvraag van VK Grammenrode en/of de desbetreffende ploegen, zullen
    scheidsrechters aangeduid worden voor deze wedstrijden.

6. Collectieve verzekering via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn

    voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB.
    Maw zij zijn verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die

    jaarlijks (eind november/begin december) worden opgestuurd door de VLB en het
    gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.


7. Tussentijdse rekeningen

    Ten einde te vermijden dat de KLBS op het einde van het seizoen voor voldongen
    (financiële) feiten komt te staan, zullen clubs waarvan de te betalen boetes de
    gestorte éénmalige waarborg (€ 75,00) overtreft een tussentijdse rekening, die te
    vereffenen is binnen de op de rekening gestelde termijn ontvangen.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 15/10/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

   Coban OMER (°21/12/1980)                                                 KFC Vlam Eisden


Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 22/10/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Cihan YILMAZ (°23/03/1988)                                              FC Heideweelde
   Franky SIMON (°29/07/1983)                                             FC Olympia Tongeren
   Wim GORISSEN (°11/05/1985)                                           Het Spoor

   Mazlum ARAS (°06/03/1979)                                              KFC Vlam Eisden

   Tom VANREYTEN (°29/09/1989)                                          Kanaalboys Rotem

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Nicolas AALTEN (°29/09/1985)                                            FC Berg
   Patrik GIELEN (°09/03/1987)                                               FC Tamara

   Tommy HOEVEN (°01/06/1980)                                           Het Spoor

   Marco CIANCI (°02/12/1987)                                               Genk 96

 

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 05/11/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Wouter VRANCKEN (°26/03/1989)                                        FC Tamara

   Erwin LONCKE (°15/04/1974                                               FC Olympia Tongeren

   Peter LOWIST (°17/03/1974)                                                SV Rusticana

   Ruben POSTELMANS (°16/06/1981)                                      Century Hasselt

   Jeroen SANTERMANS (°07/04/1986)                                     Mees 80

   Erol GÜNES (°05/05/1976)                                                   Eisden Cité

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Joris PIETTE (°06/01/1986)                                                  Century Hasselt

   Sven KEIJENBERG (°06/03/1988)                                          VV Voeren

 

2.Administratieve overtredingen:
       
   Speeldag 29/09/2012
   KFC Vlam Eisden: Laattijdig wedstrijdblad (30/10/2012 - W + 4)
   Hellas 2000: wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (geen afgevaardigde
                      bezoekers)


   Speeldag 13/10/2012
   Welkenhuysen Tuinwijk: geen uitslag (3X)

   Cosmos Spouwen: geen nummer kapitein
                               geen naam bezoekers

                               geen stamnummer bezoekers

   VK Wieze Boys B: geen nummer kapitein

   KFC Vlam Eisden: geen uitslag
                              laattijdig wedstrijdblad (30/10/2012 – 2X,W+1 (2X), W+2 (2X))

   Ataspor: naam en voornaam afgevaardigde omgewisseld Dogan DEMIRTAS ipv

                Demirtas DOGAN (6X)

   Eisden Cité: naam en voornaam omgewisseld Tekin ERTAN ipv Ertan TEKIN (3X)
                     naam en voornaam omgewisseld Kaya YILMAZ ipv Yilmaz KAYA (4X)

                      geen stamnummer bezoekers

 

   Speeldag 20/10/2012
   Century Hasselt: terreinbenaming niet in blokletters
   FC Beukenhof: geen terreinbenaming

   Palmaers Bilzen: verkeerde voornaam Jannie NIJSSEN ipv Johan

   FC Banneux: verkeerde voornaam Pieter CUSTERS ipv Pieter-Jan (3X)
   FC Berg: wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (geen afgevaardigde
                 bezoekers)
   KFC Vlam Eisden: afgevaardigde bezoeker is niet de kapitein maar een andere speler

   Weerstand Zonhoven: naam van de thuisclub niet in blokletters
   Pool Keroma B: verkeerd stamnummer bezoekers 5345 ipv 5280

   Freya Vreren: verkeerd stamnummer bezoekers 4592 ipv 5279


   Speeldag 27/10/2012
   Welkenhuysen Tuinwijk: hoofding niet in blokletters

   Genk 96: gegevens afgevaardigde niet in blokletters

   FC Banneux: verkeerde voornaam Pieter CUSTERS ipv Pieter-Jan (4X)
   SV Rusticana: verkeerde voornaam Jonhy MAAS ipv Johannes

 

3.Ambtshalve sanctie:

   Speeldag 13/10/2012
   KFC Vlam Eisden

     Laattijdige aanvang van de wedstrijd

   Boete: Oorzaak laattijdige aanvang van de wedstrijd


   Speeldag 20/10/2012
   FC De Conde

   Tijdig Forfait

   Uitslag van de wedstrijd Kotem VV – SV De Conde 5 – 0

   Boete: tijdig forfait (€ 35,00 waarvan € 25,00 voor Kotem VV)

   Speeldag 27/10/2012
   Hellas 2000

   Tijdig forfait

   Uitslag van de bekerwedstrijd Eisden Cité – Hellas 2000 5 – 0

   Boete: tijdig forfait (€ 35,00 waarvan € 25,00 voor Eisden Cité)

   Cosmos Spouwen

   Laattijdig forfait

   Uitslag van de bekerwedstrijd FC Heideweelde – Cosmos Spouwen 5 – 0

   Boete: laattijdig forfait (€ 85,00 waarvan € 75,00 voor FC Heideweelde)

 

   FC Gors Opleeuw
   Laattijdig forfait

   Uitslag van de bekerwedstrijd FC Olympia Tongeren – FC Gors Opleeuw 5 – 0

   Boete: laattijdig forfait + scheidsrechterskosten(€ 119,50 (€ 85,00 + 34,50) waarvan
              € 109,50 voor FC Olympia Tongeren)

4.Kostenbedoening

   Pool Keroma B: (I) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 12,50

   FC Olympia Tongeren: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 15,00

   SV Vrolingen: (I) € 5,00
   SV Rusticana: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 12,50

   SK Bosporus: (I) € 5,00

   Ataspor: (I) € 5,00 + (IV,2) € 15,00 (2,50 X 6): totaal € 20,00
    Welkenhuysen Tuinwijk : (I) 5,00 + (IV,2) € 15,00 (5,00 X 3) + 2,50: totaal € 22,50

   Eisden Cité: (I) € 25,00 + 37,50 + (IV,1) € 5,00 + 7,50 (2,50 X 3) + 10,00 (2,50 X
                      4)+ 2,50: totaal € 87,50

   VK Grammenrode: (III,5) € 2,50
   KFC Vlam Eisden: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 22,50 (2,50 + 5,00 + 5,00 + 5,00
                             + 5,00) + 2,50 + 25,00 ( 2,50 X 2 + 5,00 X 2 + 5,00 X 2) + 2,50 +
                             (IV,3) € 7,50: totaal € 70,00

   FC Heideweelde: (IV,1) € 5,00

   Het Spoor: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00

   Kanaalboys Rotem: (IV,1) € 5,00

   FC Berg: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 7,50

   FC Tamara: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
   Genk 96: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 7,50

   Mees 80: (IV,1) € 5,00

   Century Hasselt: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 7,50

   VV Voeren : (IV,1) € 5,00

   Hellas 2000: (IV, 2) € 2,50 + (IV,3) € 35,00 waarvan € 25,00 voor Eisden Cité: totaal
                      € 37,50 waarvan € 25,00 voor Eisden Cité

   Cosmos Spouwen: (IV,2) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + (IV,3) € 85,00 waarvan € 75,00
                               voor FC Heideweelde: totaal € 92,50 waarvan € 75,00 voor
                               FC Heideweelde

   VK Wieze Boys B: (IV,2) € 2,50
   FC Beukenhof: (IV,2) € 2,50
   Palmaers Bilzen: (IV,2) € 2,50
   FC Banneux: (IV,2) € 7,50 (2,50 X 3) + € 10,00 (2,50 X 4): totaal € 17,50
   Weerstand Zonhoven: (IV,2) € 2,50

   Freya Vreren: (IV,2) € 2,50

   FC De Conde: (IV,3) € 35,00 waarvan € 25,00 voor Kotem VV
   FC Gors Opleeuw: (IV,3) € 119,50 (€ 85,00 + 34,50) waarvan € 109,50 voor
                              FC Olympia Tongeren

 

5. Mededelingen
   Bij de verschijning van dit Week-End waren de wedstrijdbladen van de wedstrijden

   Ataspor – Pool Keroma A (beker) van 27/10/2012 en KFC Vlam Eisden – VNA
   Winterslag van 03/11/2012 nog niet in mijn bezit.


 
KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 21/11/2012