14/11/2012

WEEK-END 05 / 2012-2013 - Verbetering 1

Verbetering 1 aan Week-End 05/2012-2013.

WEEK-END 05/2012-2013 VERBETERING 1

                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 14 november 2012


.

1. AANTEKENING VAN VERZET
Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen de hierna volgende voorstellen tot minnelijke schikking vermeld onder I. Comite Minnelijke Schikkingen van Week – End 05 / 2012-2013 van 08/11/2012 worden de hierna volgende voorstellen tot schorsing opgeschort tot verschijning voor het Comité Sport en Discipline op de zitting van 19/11/2012:

Geschorst vanaf 14/11/2012 voor Beker en Competitie

VIER (04) speeldagen
Inan KARACA (°21/07/1982)                                             Pool Keroma B

DRIE (03) speeldagen

Steve STROUWEN (°11/01/1979)                                       SV Vrolingen
Pieter HAUBEN (°31/10/1984)                                           Pool Keroma B

2. AANPASSING WEEK-END 05 / 2012 - 2013
Gezien voorgaande komen de in Week – End 05 / 2012-2013 van 08/11/2012 vermelde bijhorende boete te vervallen

Gelieve derhalve Week – End 05 / 2012-2013 van 08/11/2012 als volgt te wijzigen:

IV. Administratief
4.Kostenbedoening

   Schrappen alles wat betreft SV Vrolingen
   Pool Keroma B: lezen (IV,2) € 2,50 ipv: (I) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 2,50:
                             totaal € 12,50

 


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 21/11/2012