21/11/2012

WEEK-END 06 / 2012 - 2013

Lees meer in dit Week-End over:

uiteenzetting over  "collectieve sportverzekering via de VLB" op maandag 10/12/2012 in GENK (Zwartberg)  

procedure afgelastingen

 

 

                            WEEK-END 06/2012-2013
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 21 november 2012.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 19/11/2012 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw, Boekstraat 130, 3500 Hasselt

 

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Aanwezig : Marc Smets, Marc Martens, gelegenheidsbestuursleden van Welkenhuysen Tuinwijk en Genk 96.

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 28/11/2012 voor Beker en Competitie

TWEE (02) speeldagen

Theo WALPOT (°26/06/1990)                                                            VV Voeren

In het voorkomend geval dat tegen het hiervoor vermelde voorstel tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal deze zaak opgeroepen worden op 04/12/2012.

Verslagen waarvoor geen voorstel minnelijke schikking :

Verslag betreffende de uitsluitingen van speler Peter ADAMS (°14/02/1985) – FC Olympia Tongeren en speler Erdi TASDELEN (°14/01/1988) – FC Heideweelde bij de wedstrijd
FC Olympia Tongeren – FC Heideweelde van 10/11/2012

Verslag betreffende de uitsluiting van speler Danny ROBBEN (°11/03/1971)
FC Beukenhof bij en het ongepast gedrag (intimidatie) vanwege speler X van
FC Beukenhof aan het adres van de scheidsrechter na de wedstrijd
FC Beukenhof – Het Spoor van10/11/2012.
FC Beukenhof zal de naam, voornaam en geboortedatum van speler X, schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris KLBS en dit ten laatste op 30/11/2012.
Bij ontsteltenis hiervan zal aan FC Beukenhof de voorziene (hoge) boete (Cfr KBVB) voor weigering tot medewerking opgelegd worden.

Deze zaken wordt opgeroepen op de zitting van het Comité Sport en Discipline op 04/12/2012.

II.Comité Sport & Discipline

Aanwezig : Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Dominique Peeters gelegenheidsbestuursleden van
                Sporting Caetsbeek en VNA Winterslag, als waarnemer Willy Poosen (SC) en
                secretaris Benny   Croes

Uitsluiting van speler Steve STROUWEN (°11/01/1979) van SV Vrolingen bij de wedstrijd Hellas 2000 – SV Vrolingen van 20/10/2012 . Behandeling na aantekening van verzet tegen de in Week –End 05/2012-2013 voorgestelde minnelijke schikking.

Opgeroepen : scheidsrechter

                    SV Vrolingen: speler Steve STROUWEN (°11/01/1979)

                                         Afg Bez Lydia PORTUGAELS (°10/09/1964) - vrijblijvend
Aanwezig: Allen


Beslissing: speler Steve STROUWEN (°11/01/1979) geschorst voor TWEE (02)
                           speeldagen Beker en Competitie
vanaf 28/11/2012
Kosten: verplaatsingskosten van de scheidsrechter (€ 10,00)

 

Uitsluitingen van spelers Inan KARACA (°21/07/1982) en Pieter HAUBEN (°31/10/1984) van Pool Keroma B bij de wedstrijd Sporting Caetsbeek – Pool Keroma B van 03/11/2012. Behandeling na aantekening van verzet tegen de in Week –End 05/2012-2013 voorgestelde minnelijke schikking.

 

Opgeroepen : scheidsrechter

                    Pool Keroma B: spelers Inan KARACA (°21/07/1982) en Pieter HAUBEN (°31/10/1984)

                                            A fg Bez Jean-Paul MOUREAUX (°19/03/1951) - vrijblijvend Aanwezig :allen, behalve spelerPieter HAUBEN (°31/10/1984)

Verontschuldigd : speler Pieter HAUBEN (°31/10/1984)

 

Beslissingen : speler Inan KARACA (°21/07/1982) – Pool Keroma B - geschorst voor
                             DRIE (03) speeldagen Beker en Competitie vanaf 28/11/2012
                    speler Pieter HAUBEN (°31/10/1984) – Pool Keroma B - geschorst voor
                             DRIE (03)speeldagen Beker en Competitie vanaf 28/11/2012

Kosten : verplaatsingskosten van de scheidsrechter (€ 7,50)


III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig : Marc Smets, Marc Martens, Roger Cleuren, Valère Mantels, Dominique Peeters, Fernand Oeyen als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

1. Verslag vorige zitting 06/11/2012 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven KBVB/VFV: Jaarlijkse bijdrage KLBS
    - Schrijven SV Vrolingen: verzet tegen voorstel minnelijke schikking (zie II)
    - Schrijven Pool Keroma B: verzet tegen voorstel minnelijke schikkingen (zie II)
    - Schrijven FC Beukenhof: adreswijziging secretaris g.c.: zie website

3. Beker (1/8 ste finales)

      Wedstrijden gespeeld op 15/12/2012 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

     14u30 Century Hasselt – Pool Keroma B
     13u00 FC Olympia Tongeren - RP Products

     14u30 FC Banneux - VK Wieze Boys A
     14u30 Het Spoor - Mees 80

     14u30 VV Voeren - SV Rusticana

     14u30 FC Berg – Kotem VV
     14u30 Welkenhuyzen Tuinwijk – Pool Keroma A
     14u30 Eisden Cité - FC Heideweelde

 

4. Kalenderwijziging

    De te herspelen wedstrijd VV Voeren – Genk 96 van 29/09/2012 zal
    gespeeld worden op 22/12/2012 om 14u30

 

5. Procedures afgelasting wedstrijdenen
    De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste
    ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden.

    In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een
    algemene afgelasting.
    Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

6. Beschikbaarheid van de terreinen
    Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met
    de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken
    voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste
    ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB).
 
7. Procedure voorafgaande keuring
    Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient

    contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor
    zaterdagmorgen 10u30.
   
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
    Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de
    scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

8. Scheidsrechterskosten bij afkeuring van een terrein
    Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
    11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

9. Collectieve verzekering via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn

    voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB.
    Maw zij zijn verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die

    jaarlijks (eind november/begin december) worden opgestuurd door de VLB en het
    gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.

10. INTERACTIEVE UITEENZETTING “CLINIC” OVER DE VLB – SPORTVERZEKERING

     Spreker : Bart Hannes (Ethias)

    Waar : Cafetaria KFC Zwartberg (Transport Jacobs) ,
           G Gallopinstraat z/n 3600 GENK (Zwartberg)

Wanneer : Maandag 10 december 2012 om 19u30

 

 

     Inschrijven : voor 08/12/2012bij de VLB
                     via de VLB website www.vlaamse-bedrijfssport.be
                     via de link in de electronische VLB Nieuwsbrief 10 – 2012
                     via Tel: 03/2860736

 

    De deelname is GRATIS


Organisatie
: VLB in samenwerking met KLBS Voetbal en Transport Jacobs

    Waarom deelnemen?

    Over verzekeringen weet je nooit te veel, dus ook niet over de collectieve
    sportverzekering van de VLB bij Ethias

    Je h eb vragen bij je sportverzekering!

    Hoe zijn we verzekerd via VLB?
    Wat is een ongeval?
    Wat is aansprakelijkheid?
    Welke risico’s zijn gedekt en welke niet gedekt?

    In deze uiteenzetting krijg je een antwoord op deze en je andere vragen.

    Maak gebruik van deze enige gelegenheid, mis deze unieke kans niet!

Heb je nog vragen aarzel niet de VLB of de secretaris KLBS Voetbal te contacteren


11. Tussentijdse rekeningen

    Ten einde te vermijden dat de KLBS op het einde van het seizoen voor voldongen
    (financiële) feiten komt te staan, zullen clubs waarvan de te betalen boetes de
    gestorte éénmalige waarborg (€ 75,00) overtreft een tussentijdse rekening, die te
    vereffenen is binnen de op de rekening gestelde termijn ontvangen.

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 12/11/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Devlin THIJS (°27/05/1988)                                                     FC Tamara

   Wesley VANHEUSDEN (°14/07/1988)                                        FC Tamara

   Vasilios GATSOS (°10/04/1980)                                                Hellas 2000

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Kevin THIJS (°27/02/1981)                                                      FC Olympia Tongeren

   Timothy JANS (°22/11/1990)                                                   FC Olympia Tongeren

   Maarten THUYS (°17/10/1992)                                                 FC Berg

   Bjorn ERNOTS (°10/08/1980)                                                   VC Sluizen

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 19/11/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Patrick VANHOUDT (°10/06/1970)                                            VK Wieze Boys B
   Maarten VROLIX (°29/05/1984)                                                ZD Hansa flex


   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Stijn AUSSEMS (°27/05/1987)                                                  FC Tamara

   Salvatore SFERLAZZA (°14/12/1980)                                         Welkenhuysen Tuinwijk

   Philip THIJS (°04/07/1981)                                                       Cosmos Spouwen

   Toon KUMS (°16/05/1983)                                                       Weerstand Zonhoven
   Mario CROEGS (°07/07/1983)                                                   VC Sluizen

   Johnny BAETEN (°25/09/1988)                                                 FC Klotbroek
   Suat SOYTURK (°09/11/1975)                                                   Eisden Cité

2.Administratieve overtredingen:
        
   Speeldag 27/10/2012
    Ataspor: laattijdig wedstrijdblad (14/11/2012 –3X, W +2)
                naam en voornaam afgevaardigde omgewisseld Dogan DEMIRTAS ipv

                Demirtas DOGAN (8X)

   Speeldag 03/11/2012
   FC Olympia Tongeren: verkeerde geboortedatum speler: Kristof BIJLOOS (°12/09/1983) ipv
                                    (°12/05/1983)
   Palmaers Bilzen: verkeerde voornaam speler: Jannie NIJSSEN ipv Johan (2X)
   KFC Vlam Eisden: geen uitslag (2X)
   Cosmos Spouwen: hoofding bezoekers niet in blokletters

   Ataspor: namen en voornamen spelers niet in blokletters
                naam en voornaam afgevaardigde omgewisseld Dogan DEMIRTAS ipv

                Demirtas DOGAN (9X)

   Eisden Cité: naam en voornaam afgevaardigde niet in blokletters

 

   Speeldag 10/11/2012

   Genk 96: speler Eroll SADRIJA zonder geboortedatum
   KFC Vlam Eisden: naam en voornaam omgewisseld: Ayaz ONDER ipv Onder AYAZ

                             naam en voornaam omgewisseld: Serin LEVENT ipv Levent SERIN (2X)
                             fout in de naam: Ridvan USTUMBAS ipv USTBAS
                             fout in de naam: Ali USTUMBAS ipv USTBAS (2X)
   FC Klotbroek: geen naam thuisclub
                       geen stamboeknummer thuisclub
   Ataspor: namen en voornamen niet in blokletters (2X)
                naam en voornaam afgevaardigde omgewisseld Dogan DEMIRTAS ipv

                Demirtas DOGAN (10X)

   ’t Siebelke Romershoven: verkeerd stamnummer bezoekers 4592 ipv 5472

 

3.Ambtshalve sancties:

   Speeldag 27/10/2012
    Ataspor

   Opstellen niet speelgerechtigde speler Kadir DAYAN (°29/03/1990)

   Sancties: uitslag van de bekerwedstrijd Ataspor – Pool Keroma A wordt 0-5 (was 1-5)

   Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler

   Speeldag 03/11/2012
   FC Heideweelde

    Opstellen van geschorste speler Cihan YILMAZ (°23/03/1988)
   Sancties:uitslag van de wedstrijd Palmaers Bilzen – FC Heideweelde wordt 5-0 (was 2-0)

                 speler Cihan YILMAZ (°23/03/1988) krijgt een bijkomende schorsing van
                           EEN (01) speeldag Competitie vanaf 28/11/2012

   Boete: opstelling geschorste/niet speelgerechtigde speler


   Eisden Cité
   Onbekende thuisafgevaardigde

   Boete: gebrek aan organisatie

   Speeldag 03/11/2012
   K FC Vlam Eisden
   Onbekende bezoekende afgevaardigde
   Boete: aanwending niet gerechtigde/niet aangesloten persoon

4.Kostenbedoening

   VV Voeren: (I) € 5,00
   SV Vrolingen: (II) € 5,00 + 10,00 (verplaatsingskosten scheidsrechter): totaal € 15,00
   Pool Keroma B: (II) € 5,00 + 5,00 + 7,50 (verplaatsingskosten scheidsrechter): totaal €
                           17,50
   FC Tamara: (IV,1) € 5,00 + 5,00   + 5,00: totaal € 15,00

   Hellas 2000: (IV,1) € 5,00

   FC Olympia Tongeren: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 12,50
   FC Berg: (IV,1) € 5,00

   VC Sluizen: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
   VK Wieze Boys B: (IV,1) € 5,00
   ZD Hansa flex: (IV,1) 5,00

   Welkenhuysen Tuinwijk: (IV,1) € 5,00
   Cosmos Spouwen: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 7,50

   Weerstand Zonhoven: (IV,1) € 5,00

   Eisden Cité: (IV,1) € 5,00 +(IV,2) € 2,50 + (IV,3) € 12,50 (37,50 – 25,00 (reeds
                     aangerekend in Week-End 05 / 2012-2013)): totaal € 20,00

   FC Klotbroek: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00

   Ataspor: (IV,2) € 7,50 (2,50 X 3) + 5,00 + 5,00 + 20,00 (2,50 X 8) + 2,50 + 22,50
                (2,50 X 9) + 5,00 (2,50 X 2) + 25,00 (2,50 X 10) + (IV,3) € 12,50: totaal € 105,00

   Palmaers Bilzen: (IV,2) € 5,00 (2,50 X 2)

   K FC Vlam Eisden: (IV,2) € 5,00 (2,50 X 2) + 2,50 + 5,00 (2,50 X 2) + 2,50 + 5,00
                              (2,50 X 2) + (IV,3) € 12,50: totaal € 32,50

   Genk 96: (IV,2) € 2,50

   ’t Siebelke Romershoven: (IV,2) € 2,50
   FC Heideweelde: (IV,3) € 12,50

  

5. Mededelingen
   Bij de verschijning van dit Week-End waren de wedstrijdbladen van de wedstrijden

   KFC Vlam Eisden – VNA Winterslag van 03/11/2012 en KFC Vlam Eisden – FC Banneux van
   17/11/2012 nog niet in mijn bezit.


 
KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 05/12/2012