19/12/2012

WEEK - END 08 / 2012-2013

Het bestuur KLBS wenst u een voorspoedig 2013, vol voetbalplezier! 

                            WEEK-END 08/2012-2013
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 19 december 2012.


In naam van het bestuur KLBS wens ik jullie en jullie familie prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2013 boordevol voetbalplezier !

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur:17/12/2012 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw, Boekstraat 130, 3500 Hasselt

 

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Geen zitting

II.Comité Sport & Discipline

Aanwezig : Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Dominique Peeters gelegenheidsbestuursleden van
                Weerstand Zonhoven en FC Gors Opleeuw, als waarnemer Willy Poosen (SC) en
                secretaris Benny   Croes

Uitsluitingen van speler Patrik GIELEN (°09/03/1987) – FC Tamara bij de wedstrijd SV Rusticana – FC Tamara van 24/11/2012

Opgeroepen : scheidsrechter
                    FC Tamara: speler Patrik GIELEN (°09/03/1987)
                                      Afg bezoekers Michel BRUGGEN (°21/06/1955) – vrijblijvend
Aanwezig:   scheidsrechter en speler Patrik GIELEN (°09/03/1987)
Beslissing: speler Patrik GIELEN (°09/03/1987) – FC Tamara geschorst voor
                          VIJF (05) speeldagen Beker en Competitie vanaf 26/12/2012
Kosten: verplaatsingskosten van de scheidsrechter (€ 15,00)

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : Marc Smets, Marc Martens, Roger Cleuren, Valère Mantels, Dominique Peeters, Fernand Oeyen als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

1. Verslag vorige zitting 04/12/2012 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven VLB: verzekering scheidsrechters en bestuursleden KLBS
    - Schrijven KBVB/VFV: uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
    - Mail Koen Kortwege van de Rode Antraciet sportfunctionaris gevangenissen Hasselt &
       Merksplas (zie IV,5)
    - Aangetekend schrijven aan K FC Vlam Eisden (melding schorsing en oproeping bestuur -
      zie III,3)
    - Schrijven aan VLB: uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie
      KLBS Voetbal

3. Oproeping bestuur KFC Vlam Eisden
      Ingevolge de wanbetaling werden, de hierna volgende bestuursleden van K FC Vlam Eisden,
    per aangetekend schrijven opgeroepen en verplicht te verschijnen voor de Provinciale
    Commissie KLBS Voetbal op 17/12/2012 om 20u00, in de lokalen van de KBVB/VFV,
    Boekstraat 130, 3500 Hasselt:
       Ayhan KONAR (°22/11/1985) – voorzitter
       Eyüb TURAN (°06/08/1980) – secretaris g.c.
       André LAMBRECHTS (°28/08/1943) – schatbewaarder
    En de volgende bestuursleden vrijblijvend opgeroepen:
       Emra BIRINCI (°26/10/1982)
       Emin CAVUS (°01/12/1976)
       Ferhat KARAVELI (°13/01/1981)
       Muhammet SESLI (°14/06/1981)

    Niemand van K FC Vlam Eisden gaf gevolg aan deze oproeping.
 
    Boete: afwezigheid van een club op zitting

4.Schorsing K FC Vlam Eisden
    Ingevolge wanbetaling wordt K FC Vlam Eisden geschorst voor onbepaalde duur,
    voor al zijn wedstrijden vanaf 12/12/2012 en dit tot de openstaande betaling
    vereffend is of tot schrapping van de Club beslist wordt op de Bijzondere Algemene
    Vergadering (21/01/2013).

5. Beker (1/8 ste finales)

      Wedstrijden gespeeld op 02/02/2013 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

     13u15 FC Olympia Tongeren - SV Rusticana
     15u00 Eisden Cité/FC Heideweelde – VK Wieze Boys A
     15u00 Pool Keroma A - Het Spoor
     15u00 Century Hasselt – Kotem VV

6. Kalenderwijziging

    De wedstrijd VK Wieze Boys A – Palmaers Bilzen van 10/11/2012 zal gespeeld
    worden op 05/01/2013 om 14u30

    De te herspelen wedstrijd VV Voeren – Genk 96 van 29/09/2012 zal gespeeld worden
    op 22/12/2012 om 14u30


7. Collectieve verzekering via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd, dat zij verantwoordelijk
    zijn voor het tijdig doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club

    bij de VLB. Maw zij zijn verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de

    controlelijsten die jaarlijks (eind november/begin december) worden opgestuurd
    door de VLB en het gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.
    Tevens dienen zij de door de club gekozen basispolis en de gewenste aanvullende
    polissen per lid of voor de club naar gelang de geboden mogelijkheden te melden
    aan VLB.

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 03/12/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Renaud CLEUREN (°20/04/1984)                                              Cosmos Spouwen

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Jo SMEERS (°04/09/1983)                                                        SV Vrolingen

Schorsing voor EEN (01) speeldag BEKER vanaf 17/12/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Karel STEVENS (°18/10/1982)                                                   VK Wieze Boys A

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten:
   Savka BAHCIVAN (°19/02/1981)                                                Pool Keroma B

2.Administratieve overtredingen:
        
   Speeldag 01/12/2012
   Genk 96: geen uitslag (3X)

   K FC Vlam Eisden: laattijdig wedstrijdblad (18/12/2012 – 3X,W+1 (3X), W+2 (3X))
   Cosmos Spouwen: laattijdige wedstrijdblad (10/12/2012 – W + 1)

   SV De Conde:hoofding niet in blokletters

   Eisden Cité: naam en voornaam omgewisseld:Tekin ERTAN ipv Ertan TEKIN (6X)
   Sporting Caetsbeek: verkeerde voornaam Huub TEEUWEN ipv Hubertus (2X)
   OH Bergmans: verkeerde voornaam Miguel MONTES ipv Gimenez

3.Ambtshalve sancties:

   Nihil

4.Kostenbedoening

   FC Tamara: (I) € 5,00 + 15,00 (verplaatsingskosten scheidsrechter): totaal € 20,00
   K FC Vlam Eisden: (III) €5,00 + 5,65 (aangetekend schrijven) + (IV,2) € 37,50 ( 2,50X3 +
                               5,00X3 + 5,00X3): totaal € 48,15
   Cosmos Spouwen: (IV,1) € 5,00

   SV Vrolingen: (IV,1) € 5,00

   VK Wieze Boys A: (IV,1) € 5,00
   Pool Keroma B: (IV,1) € 5,00

   Genk 96: (IV,2) € 15,00 (5 X 3)

   SV De Conde: (IV, 2) € 2,50

   Sporting Caetsbeek: (IV,2) € 5,00 (2,50 X 2)

   OH Bergmans: (IV,2) € 2,50

5. Mededelingen
   a. Ontbrekende wedstrijdbladen
       Bij de verschijning van dit Week-End waren de wedstrijdbladen van de wedstrijden

       KFC Vlam Eisden – VNA Winterslag (03/11/2012), KFC Vlam Eisden – FC Banneux

       (17/11/2012), FC Olympia Tongeren – RP Products (15/12/2012) en Eisden Cité –
       FC Heideweelde (15/12/2012)  nog niet in mijn bezit.

   b. Spelen van wedstrijden tegen gedetineerden in de gevangenis Hasselt
       Geinteresseerde clubs kunnen contact opnemen met de Sportfunctionaris gevangenissen
       Hasselt & Merksplas, koen.korteweg@derodeantraciet.be

   c. Bijzondere Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie KLBS

      De Bijzondere Algemene Vergadering gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie gaat door op
      maandag 21/01/2012 om 20u00 in het Bondsgebouw KBVB/VFV Boekstraat 130,
      3500 Hasselt.
       Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

      Boete bij afwezigheid: €12,50.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 02/01/2013