26/01/2013

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING KLBS - 21/01/2013 - VERSLAG

Lees dit verslag aandachtig. Het bevat belangrijke informatie!

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                   tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                         Sint- Truiden, 26 januari 2013

 

 

JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Plaats: Bondsgebouw van de KBVB Afd Limburg,Boekstraat 130 te Hasselt.

Datum/uur: 21 januari 2013 om 20u00

1. Agenda: Woord van de voorzitter
                     Opname van de aanwezigheden

                       Boekhoudkundig verslag 2012
                     Nieuw bestuurslid KLBS
                     Indienen voorstellen tot wijziging aan het Inw Regl KLBS
                       Mededelingen

                     Woord van de vertegenwoordiger KBVB/VFV/KLVH

                       Nieuwjaarsreceptie

2. Aanwezigen
    Voltallig bestuur KLBS
    Alle clubs behalve: FC Olympia Tongeren, KFC Vlam Eisden, Ataspor,
                                SK Bosporus, Freya Vreren, Eisden Cité en
                                 Kanaalboys Rotem
    De heer Reynders vertegenwoordiger KBVB/VFV Afd Limburg en
    Koninklijk Limburgse Verstandhouding

3.Welkomstwoord van de voorzitter

    De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst en wenste iedereen
     een gezond, vreugdevol en succesrijk 2013. Vervolgens werd er gewezen op de
     actuele problemen op en rond de velden en de belangrijke, niet altijd even
     aangename taak die weggelegd is voor de betuursleden om hieraan te
     verhelpen. Vervolgens wees hij erop dat veel problemen, waaraan het bestuur

     KLBS nu tracht te verhelpen, hélaas cyclis zijn in de KLBS.Vervolgens

     benadrukte hij het belang van de sportiviteit en het wederzijds respect op en
     rond het veld en dit zowel voor, tijdens als na de wedstrijden.

4.Boekhoudkundig verslag door de schatbewaarster
    Het boekhoudkundig jaar 2012 werd afgesloten met een positief saldo
    van  € 213,50, wat overeenstemt met de begroting.

5. Verslag van de financiële controleurs

     De boekhouding werd gecontroleerd en in orde bevonden.


6. Nieuw bestuurslid KLBS

     De heer Roberto CAVATORTI (UD Barcelona) wordt, met akkoord van alle

     aanwezigen, aangenomen als bestuurslid KLBS tot de algemene vergadering van
     juni 2013, tijdens dewelke hij verkiesbaar is voor een periode van drie jaar.


7.
Indienen voorstellen tot wijziging aan het Inw Regl KLBS
     Het voorstel voor de procedure indienning en behandeling van voorstellen tot
     wijziging aan het Inw Regl KLBS (zie bijlage uitnodiging voor deze Bijzondere
     Algemene Vergadering) zal, als test, toegepast worden in 2013 en, bij
     voldoening, voorgesteld worden aan de de Verplichte Algemene Vergadering in

     jun 2013 ter opname in het Inw Regl KLBS als Art 8.

8.Mededelingen vanwege de secretaris

   a.Uitgestelde wedstrijden
      De, ingevolge het bare weer, uitgestelde wedstrijden zullen zo vlug mogelijk
      voorzien worden op de kalender. Hiervoor zullen o.a. in de mate van het
      mogelijke 02/02/2013 en 23/03/2013, data voor bekerwedstrijden en indien
      nodig 01/04/2013 (Paasmaandag), 01/05/2013 en 09/05/2013
      (Hemelvaartdag) gebruikt worden. Het is de bedoeling om de competitie af te
      sluiten, ten laatste rond half mei 2013.

   b.Aanvang seizoen 2013/2014
      De eerste wedstrijd van het seizoen 2013/2014, beker of competitie zal
      gespeeld worden op 31/08/2013

   c.Club informatie

      VK Grammenrode stopt zijn activiteiten definitief binnen KLBS.
      K FC Vlam Eisden geeft algemeen forfait voor de terugronde van het seizoen
      2012-2013

   d.KLBS Site als communicatiemedium
      Er werd aan herinnerd dat de KLBS site www.klbs.be het belangrijkste
      communicatiemedium is voor KLBS en dit met name voor de verspreiding van
      Week-End, de vermelding van de gegevens van de ploegen, de competitie, de
      KLBS beker, afgelastingen en algemene informatie maar ook voor het
      Reglement van Inwendige Orde KLBS.

   e.Gegevens secretarissen
      Wijzigingen van E-mail adressen, telefoonnummers en adressen dienen
      onmiddellijk overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.
 
   f.Reglement van Inwendige Orde KLBS
      De volgende artikelen van het Reglement van Inwendige Orde KLBS werden in
      herinnering gebracht:

      Spelen uitgestelde wedstrijden Art 47
       Gele en Rode kaarten Art 50 & 51
       Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden Art 75

   g.Terreinen en accommodaties
      Alle keuringen en herkeuringen werden uitgevoerd. De nieuwe installaties
      waren in orde en tijdens de herkeuringen kan vastgesteld worden dat de
      nodige aanpasssingen uitgevoerd werden.
      De clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor de
      beschikbaarheid en het in orde brengen van de terreinen als de wedstrijden
      van de eerste elftallen in provinciale doorgaan.


   h.Beker van de sportiviteit

      Transport Jacobs heeft de leiding in dit klassement, gevolgd door
      OH Bermans, FC Banneux en UD Barcelona. Het volledige klassement
      zal tijdens het seizoen maandelijks (laatste week van de maand) op de
      website geplaatst worden.


   i.Kandidaat bestuursleden
      In het vooruitzicht van de Algemene Statutaire Vergadering op 17/06/2013,
      kunnen kandidaat bestuursleden KLBS zich melden bij de secretaris KLBS.

 

   j.Reglement van Inwendige Orde KLBS

      Voorstellen ter aanpassing/wijziging van het Reglement van Inwendige Orde
      van de KLBS kunnen het ganse jaar door, schriftelijk aan de secretaris KLBS
      gericht worden. De afsluitingsdatum voor behandeling op de algemene
      vergadering van 17/06/2013 is 01/04/2013.

 

9.Woord van de vertegenwoordiger KBVB/VFV/KLVH
    De heer Reynders behandelde enkele problemen van sportieve
    (o.a.toenemende agressie op en rond de velden, voorbeeld functie van
    bestuursleden en trainers) en extra sportieve (o.a.goed en fiscaal
    correct beheer van de clubs) aard. Hij wees erop dat de clubs

    aangesloten bij de KLBS, vroeg of laat ook hiermee kunnen/zullen
    geconfronteerd worden. In de marge van deze problemen organiseert
    de Koninklijke Limburgse Verstandhouding eerlang drie
    vormingsavonden met als thema:”De taken van de
    terreinafgevaardigde” Ook de clubs van KLBS zullenl een uitnodiging
    voor deelname aan deze vormingsavonden ontvangen.

 

10.Nieuwjaarsreceptie .

    De jaarlijkse Bijzondere Algemene Vergadering werd afgesloten met de
     traditionele receptie. Met een speciale dank aan Marleen, van de

    KBVB/VFV Afd Limburg die ter elfder uren insprong voor de voorziening
    van de gesmaakte hapjes.