23/04/2013

WEEK - END 16/2012-2013 Verbetering 1

Week-End 16/2012-2013 Verbetering 1 

                            WEEK-END 16/2012-2013 VERBETERING 1

                                                                                           
                                                                                                      Sint-Truiden, 23 april 2013


.

1. AANTEKENING VAN VERZET
Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen
het hierna volgend voorstel tot minnelijke schikking vermeld onder I. Comite Minnelijke Schikkingen van Week – End 16 / 2012-2013 van 17/04/2013 wordt het hierna volgende voorstel tot schorsing opgeschort tot verschijning voor het Comité Sport en Disciplinaire zaken op de zitting van 07/05/2013:

Geschorst vanaf 24/04/2013 voor Beker en Competitie

VIER (04) speeldagen
Davy GOMMERS (°25/07/1983)                                                             FC Olympia Tongeren

2. AANPASSING WEEK-END 16 / 2012-2013
Gezien voorgaande komt de in Week – End 16 / 2012-2013 van 17/04/2013 vermelde bijhorende
boete te vervallen.
Gelieve derhalve Week – End 16 / 2012-2013 van 17/04/2013 als volgt te wijzigen:

IV. Administratief
4.Kostenbedoening

    Schrappen alles wat betreft FC Olympia Tongeren.


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 08/05/2013