09/05/2013

WEEK-END 17/2012-2013

Inschrijven en betalen inschrijvingsgeld voor volgend seizoen voor 01/06/2013!

                            WEEK-END 17/2012-2013                                                                                               Sint-Truiden, 09 mei 2013.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 07/05/2013 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw, Boekstraat 130, 3500 Hasselt

 

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Aanwezig : Roberto Cavatorti, Marc Martens, Marc Smets en gelegenheidsbestuursleden van
                Cosmos Spouwen en OH Bermans

Voorstellen schorsing minnelijke schikking
:

Geschorst vanaf 15/05/2013 voor Beker en Competitie, de schorsingen zijn overdraagbaar naar volgend seizoen

DRIE (03) speeldagen

Tommy HOEVEN (°01/06/1980)                                                                  Het Spoor

TWEE (02) speeldagen

Raf SCHEPERS (20/01/1977)                                                                      Freya Vreren

EEN (01) speeldag

Wannes ROSIUS (°09/09/1982)                                                                  Het Spoor

In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 21/05/2013.

Verslagen waarvoor geen voorstel minnelijke schikking :

Uitsluiting van speler Yannick MOUREAUX (°07/06/1996) – Pool Keroma B - en incident met officieel afgevaardigde bezoekers Jean-Paul MOUREAUX(°19/03/1951) – Pool Keroma B -   bij de wedtrijd Freya Vreren – Pool Keroma B van 20/04/2013

Uitsluiting van speler Rob GEERTS(°20/05/1986) – Het Spoor – bij de wedtrijd FC Olympia Tongeren – Het Spoor van 27/04/2013

Stilleggen van de wedstrijd gedurende 10 min en incident met de thuisafgevaardigde Abdurrahman ARICI (°14/01/1985) – SK Bosporus – bij de wedstrijd SK Bosporus – ZD Hansa flex van 01/05/2013

Deze zaken worden op voor de zitting van het Comité Sport en Discipline van 21/05/2013

II.Comité Sport & Discipline

Aanwezig : Roger Cleuren, Dominique Peeters, gelegenheidsbestuursleden van FC Tamara en
         Het Spoor als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: , Fernand Oeyen

Uitsluiting van speler Davy GOMMERS(°25/07/1983) – FC Olympia Tongeren -

bij de wedstrijd Century Hasselt – FC Olympia Tongeren van 06/04/2013

Na aantekening van verzet tegen de in Week –End 16/2012-2013 voorgestelde minnelijke schikking :

   Scheidsrechter
   FC Olympia Tongeren: speler Davy GOMMERS(°25/07/1983)
                                    Off Afg Bez Stefan MAES (°18/07/1959) - vrijblijvend

   Century Hasselt: Off Afg thuisploeg Glenn LAMBRECHTS (°15/04/1994) - vrijblijvend

Aanwezig: scheidsrechter en  Davy GOMMERS(°25/07/1983)

Beslissingen : : speler: Davy GOMMERS(°25/07/1983) geschorst voor VIER (04)
                       speeldagen voor beker en competitie overdraagbaar naar volgend
                       seizoen.

   Kosten: FC Olympia Tongeren: verplaatsingskosten scheidsrechter

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

 

Aanwezig : Valère Mantels, Roger Cleuren, Marc Martens, , Dominique Peeters, Marc Smets,
             Roberto Cavatorti als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd : Fernand Oeyen

1. Verslag vorige zitting 15/04/2013: goedgekeurd.

2. Briefwisseling:
Schrijven KBVB (26/04/2013): bevestiging uitbreiding schorsing Latif MURAT
                                             (°08/04/1980) – Eisden Cité – naar de KBVB
Schrijven KBVB (07/05/2013): bevestiging uitbreiding schorsing Bülent KARAGOZ
                                              (°16/02/1975) – Eisden Cité – naar de KBVB
Aangetekend schrijven FC Olympia Tongeren (18/04/2013):verzet tegen voorstel
                                                                                        minnelijke schikking : zie II
Aangetekend schrijven spelers Bjorn DEKENS (°11/12/1987) en Joffrey DOOMEN
                                             (°03/04/1989) : zie III, 4
Aangetekend schrijven speler Jean-Paul VANBOCKRIJCK (°14/07/1966): zie III, 4
Schrijven Freya Vreren en UD Barcelona: wijziging aanvangsuur wedstrijd zie III, 6

 

3. Finale b eker KLBS
FC Olympia Tongeren - Kotem VV 1 -0
Proficiat aan beide ploegen, die er een spannende finale op het scherp van de snee van maakten.
Felicitaties voor UD Barcelona voor de prima organisatie.


4. Overgangen in gevolge het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap
    Volgende spelers verlaten hun huidige club via het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap:
    Bjorn DEKENS (°11/12/1987): Transport Jacobs
    Joffrey DOOMEN (°03/04/1989): Transport Jacobs
    Jean-Paul VANBOCKRIJCK (°14/07/1966): OH Bergmans

5 .. Algemeen forfait Eisden Cité (stamnummer 4592/5560)
In gevolge DRIE (03) opeenvolgende forfaits (27/04/2013,04/05/2013 en,
09/05/2013) wordt Eisden Cité, conform Art 70 punt 6 van het Inwendig
Reglement KLBS beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven voor het
seizoen 2012-2013.
De competitiewedstrijd Eisden Cité – FC Klotbroek van 11/05/2013 komt
derhalve te vervallen en de uitslagen van alle door Eisden Cité gespeelde
wedstrijden worden geannuleerd

6. Kalenderwijzigingen
Reeks III

 

11/05/2013 (uitgestelde wedstrijden van 26/01/2013)
15u00 ZD Hansa flex – Sporting Caetsbeek
15u00 OH Bergmans – Aviaclub

15u00 Kanaalboys Rotem – Pool Keroma B
15u00 Eisden Cité – FC Klotbroek

15u00 ’t Siebelke Romershoven – FC Gors Opleeuw

13u30 Freya Vreren – UD Barcelona


7. Schorsing K FC Vlam Eisden, Ataspor en Eisden Cité
Ingevolge wanbetaling worden K FC Vlam Eisden (4592/6257), Ataspor
(4592/5559) en Eisden Cité (4592/5560) geschorst voor onbepaalde duur,
vanaf 15/05/2013 en dit tot de respectievelijke openstaande betalingen bij KLBS en/of VLB vereffend zijn of tot schrapping van de in gebreken blijvende clubs beslist wordt op de Algemene Vergadering KLBS (17/06/2013).

8. Voorstelling nieuwe club
Wij danken de voorzitter,secretais en schatbewaarder van Kotshove VV, die deze kandidaat
club kwamen voorstellen.
Gezien, enerzijds de positieve eerste contacten en anderzijds het volledig en degelijk
dossier, zal de aansluitingsprocedure verder afgehandeld worden.

9. Competitie 2013/2014

De inschrijvingsformulieren (zie website) voor de competitie 2013/2014 dienen
uiterlijk op 01 juni 2013 toe te komen bij de secretaris.
Uiterlijk op 01 juni 2013 dient tevens het inschrijvingsgeld (€ 37,50) voor
volgend seizoen gestort te zijn op rekening 652-8103907-27 van KLBS
Bij niet respecteren van deze data worden de voorziene boetes (€ 12,50) toegepast .

10. Aanvangsuur van de wedstrijden KLBS

Het normale aanvangsuur van de wedstrijden KLBS is 15u00 (14u30 in de winter). Afwijkingen van deze uren moeten uitzonderingen blijven. (bvb 2 KLBS ploegen die een zelfde veld delen kunnen uitzonderlijk samen thuis spelen).
Een ploeg die niet op dit uur kan spelen dient, naar volgend eizoen toe uit te zien naar een andere accommodatie
.

 


IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 22/04/2013

    Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Kenneth RAYMAEKERS (°30/12/1983)                                        VK Wieze Boys A
   Joost MARTENS (°10/09/1989)                                                  FC Olympia Tongeren

   Joris ACHTEN (°04/06/1983)                                                     VV Voeren

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Kevin VANRIJT (°07/03/1983)                                                   FC Beukenhof
   Christophe CUSTERS (°10/10/1985)                                           SV DeConde
   Steven VANOPPEN (°26/10/1976)                                              Welkenhuysen Tuinwijk
   Thomas MIERMANS (°06/07/1981)                                             Welkenhuysen Tuinwijk
   Chris SEMINCK (°03/01/1983)                                                    t Siebelke Romershoven
   Dries CUYPERS(°08/11/1983)                                                     UD Barcelona

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 29/04/2013

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Steven WINTERS (°02/05/1985)                                                  Het Spoor

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 02/05/2013

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Bjorn PRAET (°12/07/1990)                                                         Freya Vreren

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 06/04/2013

    Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Sandro MOTMANS (°16/09/1988)                                                  Mees 80
   Arben SARACI (°18/08/1969)                                                        Pool Keroma A
   Pieter HAUBEN (°31/10/1984)                                                       Pool Keroma B


   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Yves DUTHOY (°15/04/1980)                                                        FC Banneux

 

Schorsing voor EEN (01) speeldag Beker vanaf 10/05/2013

    Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Michel BECKERS (°28/10/1970)                                                     Kotem VV

 

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten:
   Kris GUFFENS (°30/10/1987)                                                        FC Olympia Tongeren


2.Administratieve overtredingen:

Speeldag 13/04/2013
Kotem VV: geen uitslag

Welkenhuysen Tuinwijk: laattijdig wedstrijdblad (18/04/2013)
VNA Winterslag: laattijdige uitslag
Genk 96: laattijdig wedstrijdblad (19/04/2013) (2X)

Cosmos Spouwen: gegevens terrein niet in blokletters (2X)

Speeldag 20/04/2013
FC Beukenhof: Hoofding niet in blokletters
Weerstand Zonhoven: laattijdige uitslag (2X)
                                 naam thuisclub niet in blokletters (3X)
VK Wieze Boys B: een nummer kapitein

                            verkeerde geboortedatum speler Patrick VANHOUDT (°10/07/1979) ipv
                           (°10/06/1970)   

Kanaalboys Rotem:laattijdige uitslag (2X)


Speeldag 27/04/2013
RP Products: laattijdige uitslag

VK Wieze Boys B: laattijdige uitslag
FC Beukenhof: wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein bij ontsteltenis van een
                      officieel afgevaardigde bezoekers
SK Bosporus: wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein bij ontsteltenis van een
                    officieel afgevaardigde bezoekers (2X)

3.Ambtshalve sancties:

Verbetering aan Week-End 16/2012-2013
Lezen Speeldag 13/04/2013 ipv 06/04/2013
RP Products: forfait (één van de laatste DRIE (03) competitiewedstrijden)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Olympia Tongeren – RP Products 5 - 0

Boete : forfait (Inw Regl Art 70 punt 5)

 

Speeldag 13/04/2013
Hellas 2000 : opstelling geschorste speler Petros KEKIS (°02/02/1985)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd VV Voeren – Hellas 2000 blijft behouden (was 8-1)
                speler Petros KEKIS (°02/02/1985)EEN (O1) bijkomende speeldag
                 geschorst voor competitie vanaf 15/05/2013 overdaagbaar naar
                 volgend seizoen

Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler

Speeldag 27/04/2013
FCBeukenhof: opstelling geschorste speler Kevin VANRIJT (°07/03/1983)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Century Hasselt – FC Beukenehof 5 - 0 (was 3 - 0)
                   speler Kevin VANRIJT (°07/03/1983) EEN (O1) bijkomende speeldag
                    geschorst voor competitie vanaf 15/05/2013 overdaagbaar naar
                    volgend seizoen

Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler

Eisden Cité:
: laattijdig forfait
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Pool Keroma B – Eisden Cité 5 - 0

Boete : laattijdig forfait

 

FC Gors Opleeuw : opstelling niet speelgerechtigde speler Marc MESOTTEN (°29/07/1968)
                             (Art 75)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Gors Opleeuw – ZD Hansa flex 0 - 5 (was 2 - 2)
Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler

 

ZD Hansa flex : opstelling niet speelgerechtigde speler Brecht GEERTS (°04/10/1985)
                        (Art 75)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Gors Opleeuw – ZD Hansa flex 5 - 0 (was 2 - 2)
Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler

 

’t Siebelke Romershoven : opstelling niet speelgerechtigde speler Wouter GYSEN
                                          (°15/10/1991) (Art 75)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd ’t Siebelke Romershoven – Freya Vreren 0 – 5 (was 0 - 4)
Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler


Speeldag 04/05/2013
SK Bosporus: forfait (één van de laatste DRIE (03) competitiewedstrijden)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd UD Barcelona – SK Bosporus 5 - 0

Boete : forfait (Inw Regl Art 70 punt 5)

 

Eisden Cité: forfait (één van de laatste DRIE (03) competitiewedstrijden)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Aviaclub – Eisden Cité 5 - 0

Boete : forfait (Inw Regl Art 70 punt 5)

Speeldag 09/05/2013
FC Klotbroek: forfait (één van de laatste DRIE (03) competitiewedstrijden)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Gors Opleeuw – FC Klotbroek 5 - 0

Boete : forfait (Inw Regl Art 70 punt 5)


Eisden Cité: forfait (één van de laatste DRIE (03) competitiewedstrijden)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Kanaalboys Rotem – Eisden Cité 5 - 0

Boete : forfait (Inw Regl Art 70 punt 5)

 

4.Kostenbedoening
Het Spoor: (I) € 5,00 + 5,00 + (IV, 1) € 5,00: totaal € 15,00

Freya Vreren: (I) € 5,00 + (IV, 1) € 5,00: totaal € 10,00

FC Olympia Tongeren: (II) € 5,00 + 15,00 (verplaatsingskosten scheidsrechter) + (IV,1)

                                 € 5,00 + € 5,00: totaal: € 30,00
VK Wieze Boys A: (IV, 1) € 5,00

VV Voeren: (IV,1) € 5,00

FC Beukenhof: (IV, 1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50 + 2,50 + (IV, 3) € 12,50: totaal € 22,50

SV De Conde: (IV, 1) € 5,00

Welkenhuysen Tuinwijk: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 12,50

‘t Siebelke Romershoven: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 3) € 12,50: totaal € 17,50

UD Barcelona: (IV, 1) € 5,00

Mees 80: (IV, 1) € 5,00
Pool Keroma A: (IV, 1) € 5,00
Pool Keroma B: (IV, 1) € 5,00

FC Banneux: (IV, 1) € 5,00

Kotem VV: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal: € 7,50

VNA Winterslag: (IV,2) € 2,50

Genk 96: (IV,2) € 5,00 (2,50 X 2)

Cosmos Spouwen: (IV,2) € 5,00 (2,50 X 2)
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 5,00 (2,50 X 2) + 7,50 (2,50 X 3): totaal € 12,50

VK Wieze Boys B: (IV,2) € 2,50 + 2,50 + 2,50: totaal € 7,50
Kanaalboys Rotem: (IV, 2) € 5,00 (2,50 X 2)

RP Products: (IV, 2) € 2,50

SK Bosporus: (IV, 2) € 5,00 (2,50 X 2) + (IV, 3) € 100,00 waarvan € 75,00 voor
                     UD Barcelona: totaal € 105,00 waarvan € 75,00 voor UD Barcelona
Hellas 2000: (IV, 3) € 12,50

Eisden Cité: (IV, 3) € 85,00 waarvan € 75,00 voor Pool Keroma B + 100,00 waarvan € 75,00
                   voor Aviaclub + 100,00 waarvan € 75,00 voor Kanaalboys Rotem: totaal
                   € 285,00 waarvan € 75,00 voor Pool Keroma B,€ 75,00 voor Aviaclub en
                   € 75,00 voor Kanaalboys Rotem

FC Gors Opleeuw: (IV, 3) € 12,50
ZD Hansa flex: (IV, 3) € 12,50

FC Klotbroek: (IV, 3) € 100,00 waarvan € 75,00 voor FC Gors Opleeuw

 

5. Mededelingen

De aandacht van de clubs wordt gevestigd op de volgende Art van het Inwendig Reglement:
   Art 26: Beperkingen inzake opstelling van nieuwe spelers
   Art 75: Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden
Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS worden ingewacht bij de secretaris voor 01/06/2013
De Algemene Vergadering KLBS gaat door op 17/06/2013 om 20u00 in het Bodsgebouw KBVB, Boekstraat 130, 3500 HasseltKLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 23/05/2013