23/05/2013

WEEK-END 18/2012-2013

Lees dit Week-End aandachtig, het bevat belangrijke informatie.

                            WEEK-END18/2012-2013                                                                                               Sint-Truiden, 23 mei 2013.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 21/05/2013 om 19u30
Plaats: Zaal t LINDERHOF Rechterstraat 43, 3511 HASSELT (Kuringen)

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Geen zitting

II.Comité Sport & Discipline

Aanwezig : Roger Cleuren, Dominique Peeters, Fernand Oeyen, gelegenheidsbestuursleden
         van FC Tamara en Het Spoor alswaarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris
         Benny Croes
Uitsluiting van speler YannickMOUREAUX (°07/06/1996) – Pool Keroma B - en

het incident met officieelafgevaardigde bezoekers Jean-Paul MOUREAUX

(°19/03/1951) – Pool Keroma B -bij de wedstrijd Freya Vreren – Pool Keroma B

van 20/04/2013

 

Opgeroepen :
Scheidsrechter
Pool Keroma B: speler Yannick MOUREAUX (°07/06/1996)
                       Off Afg bezoekers:Jean-Paul MOUREAUX (°19/03/1951)
Freya Vreren: Off. Afg. thuisploeg: Tracy LANE (°16/05/1965)– vrijblijvend 
Aanwezig : scheidsrechter enOff Afg bezoekers: Jean-Paul MOUREAUX (°19/03/1951)
Verontschuldigd: speler Yannick MOUREAUX (°07/06/1996)

Beslissingen: speler: YannickMOUREAUX (°07/06/1996) geschorst voor TWEE (02)
                     speeldagen voor beker en competitie vanaf29/05/2013 overdraagbaar
                      naarvolgend seizoen.
                     Off Afg bezoekers: Jean-Paul MOUREAUX(°19/03/1951): blaam

   Kosten: Pool Keroma B: 50% verplaatsingskostenscheidsrechter

Uitsluiting van speler Rob GEERTS(°20/05/1986) – Het Spoor – bij dewedstrijd
FC Olympia Tongeren – Het Spoor van 27/04/2013

Opgeroepen :
Scheidsrechter
Het Spoor: speler Rob GEERTS(°20/05/1986)
                Off Afg bezoekers: DanielVERHEYDEN (°03/06/1950).- vrijblijvend
FC Olympia Tongeren: Off. Afg. thuisploeg: Stefan MAES (°18/07/1959).–vrijblijvend
Aanwezig : scheidsrechter enspeler Rob GEERTS (°20/05/1986)

Beslissingen:speler Rob GEERTS(°20/05/1986) geschorst voor TWEE(02)
                    speeldagen voor beker en competitie vanaf29/05/2013 overdraagbaar
                    naar volgend seizoen.

   Kosten: Het Spoor: 50% verplaatsingskostenscheidsrechter

Stilleggen van de wedstrijd,gedurende 10 min en incident met de

thuisafgevaardigde AbdurrahmanARICI (°14/01/1985) – SK Bosporus –

bij de wedstrijd SK Bosporus –ZD Hansa flex van 01/05/2013

Opgeroepen :
Scheidsrechter
SK Bosporus: kapitein van de thuisploeg: Ismail GIRGINOL (°18/10/1981)
                    officieelafgevaardigde thuisploeg: Abdurrahman ARICI (°14/01/1985)
ZD Hansa flex: kapitein van de bezoekers: Jeroen VANHERREWEGHE (°18/08/1979)  

Aanwezig : allen behalve Jeroen VANHERREWEGHE (°18/08/1979)

Verontschuldigd : kapitein van de bezoekers:Jeroen VANHERREWEGHE (°18/08/1979)  

Beslissing : SK Bosporus: boete gebrek aan organisatie
 
   Kosten: SK Bosporus:verplaatsingskosten scheidsrechter

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)  

Aanwezig : Valère Mantels, Roger Cleuren, Marc Martens, , DominiquePeeters, Marc Smets,
             Roberto Cavatorti, Fernand Oeyen als waarnemerWilly Poosen (SC) en secretaris
             Benny Croes  

1. Verslag vorige zitting 07/05/2013: goedgekeurd.
2. Briefwisseling:
Schrijven aan KBVB:nieuwe club – Kotshove VV
Aangetekend schrijven aan K FC Vlam Eisden: meldingschorsing + oproeping 04/06/2013
Aangetekend schrijven aan Ataspor: melding schorsing + oproeping 04/06/2013
Aangetekendschrijven aan Eisden Cité: melding schorsing + oproeping04/06/2013

3. Competitie 2012/2013 
Reeks I
    Kampioen: Kotem VV
    Vice kampioen: FC Olympia Tongeren
    Dalers: SV De Conde en SV Rusticana

    Reeks II
    Kampioen: Pool Keroma A
    Vice kampioen en medestijger: Mees 80
    Dalers: KFC Vlam Eisden en Hellas 2000

    Reeks III
    Kampioen: FC Klotbroek
    Vice kampioen en medestijger: UD Barcelona  

4. Competitie 2013/2014

De inschrijvingsformulieren (zie website) voor de competitie 2013/2014dienen
uiterlijk op 01 juni 2013 toe te komen bij de secretaris.
Uiterlijk op 01 juni 2013 dient tevens het inschrijvingsgeld (€ 37,50) voor
volgend seizoen gestort te zijn op rekening 652-8103907-27 van KLBS
Bij niet respecteren van deze data worden de voorzieneboetes (€ 12,50) toegepast.
5. Aanvangsuur van de wedstrijden KLBS

Het normale aanvangsuur van de wedstrijden KLBSis 15u00 (14u30 in de winter). Afwijkingen van deze uren moeten uitzonderingenblijven. (bvb 2 KLBS ploegen die een zelfde veld delen kunnen uitzonderlijksamen thuis spelen).
Een ploeg die niet op dit uur kan spelen dient, naar volgend eizoen toe uit tezien naar een andere accommodatie

6.Verhoging waarborg voorwanbetalers
Indien een club zich profileert als een slechte betaler, in dergelijke matedat een procedure aanleg tot schrapping tegen haar opgestart werd (versturenaangetekend schrijven
ter melding van de schorsing van de club) , dan wordt de éénmaligewaarborg van deze club verhoogd van € 75,00 naar € 300,00. Deze waarborg dientontvangen te zijn op de rekening van KLBS alvorens de club haar activiteitenmag hervatten in de loop van het seizoen of zich mag inschrijven voor hetvolgend seizoen.

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen: Nihil  

2.Administratieve overtredingen: 

Speeldag 01/05/2013
Freya Vreren: laattijdig wedstrijdblad (08/05/2013) 

Speeldag 04/05/2013
VNA Winterslag: laattijdige uitslag (2X)

SV Vrolingen:Niet alle namen in blokletters

Speeldag 11/05/2013
Nihil

3.Ambtshalve sancties:
Speeldag 01/05/2013

FC Gors Opleeuw : opstellingniet speelgerechtigde speler Marc MESOTTEN (°29/07/1968)
                             (Art 75)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Gors Opleeuw – Pool Keroma B blijftbehouden
                (was 1 – 13)
Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler


Speeldag 04/05/2013
SV Vrolingen: opstellingniet speelgerechtigde speler Andy VERVOORT (°15/01/1997)
                       (Art 75)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Weerstand Zonhoven – SV Vrolingen 5– 0 (was 5 - 1)
Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler


4.Kostenbedoening
Pool Keroma B: (II) € 5,00 + 12,50 + 2,50 (verplaatsingskostenscheidsrechter): totaal
                             € 20,00

Het Spoor: (II) € 5,00 + 2,50 (verplaatsingskostenscheidsrechter): totaal € 7,50

SK Bosporus: (II) € 37,50 + 10,00 (verplaatsingskostenscheidsrechter): totaal € 47,50

KFC Vlam Eisden: (III,2) € 5,74 (aangetekendschrijven)

Ataspor: (III,2) € 5,74 (aangetekend schrijven)
Eisden Cité: (III,2) € 5,74 (aangetekend schrijven)

Freya Vreren: (IV,2) € 2,50

VNA Winterslag: (IV,2) € 5,00 (2,50 X 2)

SV Vrolingen: (IV,2) € 2,50 + (IV, 3) € 12,50: totaal€ 15,00
FC Gors Opleeuw: (IV, 3) € 12,50
5. Mededelingen

Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS wordeningewacht bij de secretaris voor 01/06/2013

De Algemene Vergadering KLBS gaat door op 17/06/2013 om 20u00 inhet Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130, 3500 Hasselt


Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2013bij de secretaris.

Eerste wedstrijd van het seizoen 2013/2014 (beker & competitie) 31/08/2013

 

Winnende tombolanummers Happening UD Barcelona:

3625 – 1113 – 1809 – 3659 – 3253 – 3088 – 4637 – 5461 –5360 – 3599 – 3097 – 1624 – 2353 – 1049 – 2260 – 4982 – 2052 – 5196 – 2367 –5718 – 1862 - 1181 – 5105 – 1434 – 3695 – 4327 – 5558 – 1122 – 5140 – 4436

De prijzen zijn af te halen voor 30/06/2013 bij:
Ricardo BLANQUEZ, Hortensiastraat 12, 3660 OPGLABBEEK
Tel:089/853027, GSM 0474/773765 


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 05/06/2013