05/06/2013

WEEK - END 19/2012-2013

17/06/2013 Statutaire Algemene Vergadering - Aanwezigheid verplicht!

                            WEEK-END 19/2012-2013

                                                                                           
                                                                                             Sint-Truiden, 05 juni 2013


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 04/06/2013 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw, Boekstraat 130, 3500 Hasselt

 

I. Comité Minnelijke Schikkingen

Geen zitting

II. Comité Sport en Discipline

Geen zitting

III.Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : Marc Smets,Valère Mantels, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Marc
                Martens, Dominique Peeters, waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Roberto Cavatorti

1.K FC VLAM EISDEN – Oproeping ingevolge wanbetaling enaanleg tot schrapping

Opgeroepen: Ayhan KONAR (°22/11/1985) – voorzitter
                    Eyüb TURAN (°06/08/1980) – secretaris g.c.
                    André LAMBRECHTS(°28/08/1943) – schatbewaarder
Vrijblijvend opgeroepen bestuursleden: Emra BIRINCI (°26/10/1982)
                                                          Emin CAVUS (°01/12/1976)
                                                          Ferhat KARAVELI (°13/01/1981)
                                                           Muhammet SESLI(°14/06/1981)
Aanwezig: Emin CAVUS (°01/12/1976) – nieuwe voorzitter
                Ibrahim ERKEK(°14/04/1979) – nieuwe onder voorzitter
                Yasin SESLI (°08/04/1984)– nieuwe secretaris
Afwezig: André LAMBRECHTS (°28/08/1943) – schatbewaarder

 

De achterstallige openstaande rekeningen werden aangezuiverd. De schorsing voor onbepaalde duur van K FC Vlam Eisden wordt derhalve opgeheven en de procedure aanleg tot schrapping stopgezet.

De nieuwe bestuursploeg van K FC Vlam Eisden lijkt klaar voor de doorstart. De gebeurtenissen van vorig seizoen zijn echter een feit, en niet voor herhaling vatbaar.

 

Boete: afwezigheid bij oproeping (4X)

2. ATAPOR –Oproeping ingevolge wanbetaling en aanleg tot schrapping

Opgeroepen: Murat KARACA (°08/12/1968) – voorzitter
                    Ayhan BILGIC(°13/08/1977) – secretaris g.c
Vrijblijvend opgeroepen bestuursleden: Ali KANZA (°08/12/1975)
                                                          Dogan DEMIRTAS (°04/04/1967)
                                                          Bascal ENVER (°20/05/1980)
Aanwezig: niemand

 

De afwezigheid van club en zijn bestuursleden en het feit dat er geen aanzuivering gebeurde van de achterstallige rekeningen noch bij de VLB en noch bij KLBS zijn tekenen aan de wand. De schorsing voor onbepaalde duur van Ataspor wordt dan ook gehandhaafd en de procedure aanleg tot schrapping voorgezet. 

Boete: afwezigheid bij oproeping (1X en 2X)
           afwezigheid club bij oproeping

3. EISDEN CITE– Oproeping ingevolge wanbetaling en aanleg tot schrapping

Opgeroepen: Nezmi SERDAN (°12/01/1972) – voorzitter
                    Ahmed CIFTCI(°16/12/1970) – secretaris g.c.
                    Bülent KARAGOZ(°16/02/1975) - schatbewaarder (geschorst vanaf 08/04/2013
                                                                                              tem30/06/2014)
Vrijblijvend opgeroepen bestuursleden: Ogün ATAK (°22/07/1971)
                                                          Omer KALEMKUS (°28/09/1971) 

Aanwezig: niemand

De achterstallige openstaande rekeningen bij de VLB en KLBS werden aangezuiverd. De schorsing voor onbepaalde duur van Eisden Cité wordt derhalve opgeheven en de procedure aanleg tot schrapping stopgezet.

De afwezigheid van club en zijn bestuursleden is even betreurenswaardig als onaanvaardbaar. Ondanks de afwezigheid ter zitting wordt erop gerekend dat Eisden Cité van het seizoen 2013/2014 niet het spiegelbeeld van het seizoen 2012/2013, waarin de club hoofdzakelijk in de negatieve zin opviel, maakt.

Boetes afwezigheden bij oproeping (4X, 5X en 6X))
           afwezigheid club bij oproeping

4. Verslag vorig zitting 21/05/201: goedgekeurd 

5. Briefwisseling:
Schrijven KBVB (toekenning stamnummer 5565 aan Kotshove VV)

6. Bestuursleden Provinciale Commissie
Roberto Cavatorti (UD Barcelona) is het enige kandidaat bestuurslid Provinciale Commissie KLBS.

Ten einde de goede werking van de Comités Minnelijke Schikking en Sport & Discipline te
verzekeren zal ook tijdens het volgende seizoen voor de zittingen van deze Comités een beroep
gedaan worden op “gelegenheidsbestuursleden KLBS” komende uit de clubs.
Nadere toelichtingen en de maandelijkse beurtrol zullen gegeven worden op de Algemene
Vergadering van 17/06/2013.

7. Inschrijvingen competitie 2013/2014

De inschrijvingsformulieren van alle clubs, behalve ATASPOR (procedure aanleg tot schrapping) voor
de competitie 2013/2014 werden ontvangen.
Het inschrijvingsgeld (€ 37,50) voor volgend seizoen van volgende clubs werd niet tijdig ontvangen:

FC Global Impact
Genk 96
Kanaalboys Rotem


Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50. Deze boete zal verdubbeld worden (€ 25,00) bij niet ontvangst van het inschrijvingsgeld (€ 37,50) op uiterlijk 17/06/2013, op de rekening KLBS.

IV. Administratief


1.Kostenbedoening
K FC Vlam Eisden: (III, 1) € 10,00 (4 X 2,50)
Ataspor: (III, 2) € 7,50 (1 X 2,50 + 2 X 2,50) + 5,00: totaal € 12,50
Eisden Cité: (III, 3) € 37,50 (4 X 2,50 + 5 X 2,50 + 6 X 2,50) + 5,00: totaal €42,50
FC Global Impact: (III,7) € 12,50
Genk 96: (III,7) € 12,50
Kanaalboys Rotem: (III,7) € 12,50

2.Mededelingen
Jaarlijkse Algemene Vergadering op 17/06/2013om 20u00 (Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130,
3500 Hasselt) – aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2013 bij de
secretaris.

Eerste wedstrijd van het seizoen 2013/2014 (beker & competitie) 31/08/2013KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 20/06/2013