06/06/2013

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS (VERVOLG)

Vervolg

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2013-2014)

EURO

DISCIPLINAIRE BOETES

Gele kaart

2,5

Schorsing 2X geel in één wedstrijd = rood

5

Schorsing 3 gele kaarten competitie

5

Schorsing 2 gele kaarten beker

5

Schorsing 6de gele kaart competitie

10

Schorsing 4de gele kaart beker

10

Schorsing 9de gele kaart competitie

15

Schorsing rode kaart

10

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd

7,5

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter

5

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter (herhaling) X 2, 3,...

Gebrek aan organisatie (beperkt)

25

Gebrek aan organisatie (ernstig)

37,5

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter

6,25

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter (herhaling) X 2,3....

Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein)

37,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident

7,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident (herhaling) X 2,3...

Oorzaak stopzetten wedstrijd

7,5

Oorzaak stopzetten wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd (herhaling) X 2,3....

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS (herhaling) X 2,3.....

Opstellen niet gekwalificeerde speler

12,5

Gebruik van een niet gekwalificeerde afgevaardige/trainer/verzorger/terreincommissaris

12,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

2,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

25

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….

Afwezigheid van club als gelegenheidsbestuurslid KLBS

12,5

Afwezigheid van club als gelegenheidsbestuurslid KLBS (herhaling)

25

Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen

25

Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…)

6,25

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….)

12,5

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……)

12,5

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…

Tijdig Forfait (voor Do 19u00)

10 + 25

Laattijdig Forfait

10 + 75 +

Scheidskost

Forfait één van de 3 laatste wedstrijden van de competitie

25 + 75 +

Scheidskost

ADMINISTRATIEVE BOETES

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

Laattijdige uitslag

2,5

Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..

Geen uitslag voor zondag 12u00

5

Geen uitslag voor zondag 12u00 (herhaling) X 2,3,.....

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00)

2,5

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)

7,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)(herhaling X 2,3,….

Laattijdig wedtrijdblad (W+2)

12,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)(herhaing X 2,3…

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld bij herinnering in Week-End)

25

Laattijdige betaling rekening/factuur VLB (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur VLB (na de uiterste datum vermeld op de herinnering)

25