06/06/2013

ALGEMENE VERGADERING KLBS (VERVOLG 2)

Vervolg 2

ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET SCHEIDSRECHTERSBLAD

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

Fout in de naam

2,5

Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….

Fout in voornaam

2,5

Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…

Fout in de geboortedatum

2,5

Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…

Geen geboortedatum

2,5

Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…

Geen/foutief bloknummer

2,5

Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…

Geen/foutief stamboeknummer

2,5

Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…

Geen/onvolledige hoofding

2,5

Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...

Geen datum/uur

2,5

Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…

Verkeerde datum/uur

2,5

Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….

Geen terreinbenaming

2,5

Geen terreinbenaming (herhaling) X 2,3,….

Geen reeks vermelding

2,5

Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…

Geen afdeling

2,5

Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein

2,5

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….

Omwisseling naam en voornaam

2,5

Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...

Omwisseling thuisploeg en bezoekers

2,5

Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….

Wedstijdblad niet ingevuld in drukletters

2,5

Wedstrijdblad niet ingevuld in drukletters (herhaling) X 2,3…..

Onvolledig wedstrijdblad

2,5

Onvolledig wedstrijdblad (herhaling) X 2,3,…

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein

2,5

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (herhaling) X 2,3....

REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT (seizoen 2013 - 2014)

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing

Art.2 Geel: 1

Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3

Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15

Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5

Art.6 Wanordelijkheden: 10

Art.7 Forfait: uitsluiting

Art.8 Gebrek aan medewerking: 10

Art.9 Blaam: 3

Art.10 Berisping: 2

Art.11 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10

Art.12 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5

Art.13 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15

Art.14 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3

Art.15 Niet aanwezig als gelegenheidsbestuurslid KLBS: 5

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

 

AANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES


KEURING TERREINEN EN ACCOMMODATIES

Voor de aanvang van het seizoen 2013/2014 zal een keuring van de terreinen         en accommodaties van de nieuwe club Kotshove VV en van de clubs die vanaf volgend seizoen hun thuiswedstrijden op een andere locatie spelen.

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN

Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeuren, dan is de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene, veilige manier kunnen uitvoeren.