20/06/2013

WEEK - END 20 / 2012-2013

Het laatste Week-End van het seizoen 2012/2013.

Ik wens, namens het bestuur KLBS een fijn verlof!

WEEK-END 20/2012-2013

                                                                                           
                                                                                                       Sint-Truiden, 20 juni 2013

Betuigingen van medeleven
Het bestuur en de leden van KLBS bieden hun innige deelneming aan, aan de familieleden, het bestuur en de spelers van FC Gors Opleeuw bij het overlijden van hun trouwe medewerker René Bamps.

 

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 17/06/2013 om 19u15
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité MinnelijkeSchikkingen : geen zitting

II.Sport enDisciplinair Comité : geen zitting

III. Provinciale Commissie(beheerszaken)

Aanwezig
: Roger Cleuren, Marc Martens, Dominique Peeters, Valère Mantels, Inge Hermans, Marc Smets, Fernand Oeyen, Roberto Cavatorti als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes


1. Verslag vorig zitting dd. 04/06/2013: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: Schrijven KBVB: factuur wedstrijdbladen    

3. Competitie 2013/2014

    De reeksindeling zal als volgt zijn:

    Reeks I:   14 ploegen

    Reeks II: 14 ploegen

    Reeks III:13 ploegen

    De competitie start op 31/08/2013 met de laatste wedstrijden, tenzij uitzonderlijke
    weersomstandigheden tegen eind april/begin mei 2014. Er zijn geen wedstrijden op 28/12/2013.

    Aanvang wedstrijden winterschema vanaf 02/11/2013 tot en met 11/01/2014.

 

4. Beker

    De beker zal gespeeld worden met rechtstreekse uitschakeling.

    Speeldagen 31/08/2013 (1ste ronde:ploegen Reeks II & III),
    26/10/2013 (1/16),
    21/12/2013 (1/8),

    08/02/2013 (1/4),
    29/03/2013 (1/2),
    21/04/2013 (Finale op Paasmaandag)

 

5. Lottrekking Beker (1ste ronde)

     De wedstrijden worden gespeeld op 31/08/2013 om 15u00 (2 X 40 min, bij gelijke stand

     strafschoppen)

     Winnaars en VIER (04) beste verliezers (doelpunten saldo, gemaakte doelpunten, lot ) gaan door
     naar de 1/16 finales)

     Genk 96 Vrij
     
     VNA Winterslag - OH Bergmans
     FC Gors Opleeuw - Freya Vreren
     FC Global Impact - Hellas 2000
     Kotshove VV – SV De Conde
     FC Klotbroek – ZD Hansa Flex

     UD Barcelona - Pool Keroma B
     Transport Jacobs - ’t Siebelke Romershoven
     VV Voeren - SK Bosporus
     SV Rusticana -      VK Wieze Boys B
     KFC Vlam Eisden - Weerstand Zonhoven
     Kanaalboys Rotem - Sporting Caetsbeek
     Eisden Cité - Cosmos Spouwen

     Aviaclub - VC Sluizen  

      

6. Gelegenheidbestuursleden Raad van Bestuur KLBS – beurtrol clubs

     Bij gebrek aan kandidaten voor de invulling van de vacante plaatsen in de raad van bestuur

     KLBS, zal, ten einde de goede werking van de Comités Minnelijke Schikking en Sport & Discipline
     te verzekeren, ook gedurende het seizoen 2013/2014 een beroep gedaan worden op
     gelegenheidsbestuursleden KLBS. Dit zijn bestuursleden van de clubs, die volgens beurtrol
     zetelen in één van beide comités.
     Indien een club geen bestuurslid dient af te vaardigen voor een bepaalde zitting (geen zitting van één of beide
      Comités) zal de secretaris KLBS de secretaris van deze club zo snel mogelijk verwittigen. 

7. Beurtrol clubs gelegenheidsbestuursleden Raad van Bestuur KLBS
     September 2013 : Kotem VV, VVVoeren, ZD Hansa Flex, Kanaalboys Rotem
      Oktober 2013         : FC Berg, FC Beukenhof, Cosmos Spouwen, Eisden Cité
      November 2013    : FC Heideweelde, FC Global Impact, FC Klotbroek, FC Gors Opleeuw,
      December 2013    : FC Olympia Tongeren, FC Tamara, Genk 96, Freya Vreren
      Januari 2014         :Het Spoor, Hellas 2000, K FC Vlam Eisden
      Februari 2014         : Pool Keroma, Mees 80, Weertand Zonhoven, Kotshove VV
      Maart 2014            : Palmaers Bilzen, VC Sluizen, SK Bosporus,Sporting Caetsbeek

      April 2014              : VK Wieze Boys, RP Products, Transport Jacobs, OH Bergmans
      Mei 2014                 : Welkenhuysen Tuinwijk, VNA Winterslag, ’t Siebelke Romershoven

8.Electronische aansluitingskaart

     De aansluiting van spelers gebeurt,bij voorkeur via het electronische aansluitingsformulier. Het
     pro-format wordt, per mail, overgemaakt worden aan de secretarissen van de clubs. De te
     volgen procedure staat op het  pro-format vermeld.
     De clubs die, ondanks de voordelen van het electronische aansluitingsformulier vasthouden aan
     de groene aansluitingskaart, kunnen deze ook in het seizoen 2013-2014 nog verder gebruiken.

 

IV.Administratief


1. Afwezigheden Algemene Statutaire Vergadering 17/06/2013

    Het Spoor
    FC Global Impact
    Genk 96
    VNA Winterslag
    SK Bosporus

    FC Gors Opleeuw

    ’t Siebelke Romershoven

    Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50 


2. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening/factuur
    De volgende ploeg heeft zijn 3derekening/factuur nog niet betaald (uiterste datum van
    ontvangst betaling was 15/06/2013)
    EisdenCité.
   

    Deze ploeg krijgt de voorziene boete van € 12,50, boete die zal verdubbeld worden
    bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 13/07/2013.

    Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 09/08/2013 wordt de procedure aanleg tot
    schrapping opgestart.

 

3. Verhoging waarborg voor Eisden Cite en K FC Vlam Eisden
   Voor Eisden Cité en K FC Vlam Eisden  werd, ingevolge wanbetaling de procedure aanleg tot
   schrapping opgestart tijdens het seizoen 2012/2013. Voor beide clubs is, conform Week-End 18/
     2012-2013 van 23/05/2013, de éénmalige waarborg verhoogd van € 75,00 naar € 300,00.
   Van Eisden Cité werd de betaling van deze verhoging van € 225,00 nog niet ontvangen op de
   rekening KLBS.
   Bij niet ontvangst van deze betaling op uiterlijk 13/07/2013 wordt er een boete van € 12,50
   opgelegd.
   Bij niet ontvangst van deze betaling op uiterlijk 09/08/2013 wordt deze boete verdubbeld en
   wordt de club geschorst tot deze betaling ontvangen werd op de rekening KLBS.

 

4.Kostenbedoening

    Het Spoor: (IV,1) € 12,50
    FC Global Impact: (IV,1) € 12,50
    Genk 96: (IV,1) € 12,50

    VNAWinterslag: (IV,1) € 12,50

    SK Bosporus: (IV,1) € 12,50
    FC Gors Opleeuw: (IV,1) € 12,50
    ’t Siebelke Romershoven: (IV,1) €12,50

    Eisden Cité: (IV,2) € 12,50

   

5.Mededelingen

   Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers voor 30/06/2013 bij de secretaris KLBS

   Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2013 op

   voorwaarde dat de aansluitingskaart/het aansluitingsformulier van de speler bij zijn vorige ploeg
   gevoegd is bij de nieuwe aansluitingskaart/het aansluitingsformulier (Int. Regl. Art.27)

   Eerste wedstrijd seizoen 2013/2014: 01/08/2013 (Beker of Competitie)

     Het secretariaat is gesloten van 20/07/2013 tem 04/08/2013. De brievenbus wordt wel dagelijks
    gelicht en de post gedagtekend. Er worden echter geen telefoons en mails beantwoord in deze
    periode.  

 

KLBS


Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 16/08/2013