10/11/2005

Week-End 5/2005-2006

Het 5de infoblad is ter beschikking

                                               WEEK-END(5/2005-2006)

 

                                                                           Hasselt,9 november 2005.

 

 

 

Verslag vergadering comit? dd.07/11/05 ? Tennis Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen,Marcel Asnong,Roger Vernijns,Freddy Daniels

Roger Cleuren,Jean Brebels,Robert Caubergh,Val?re Mantels

 

Verontsch :Kris Asnong.

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 17/10/05 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - 25/10/05: via KBVB-Hasselt: beroep speler Georgios Theodorou tegen uitspraak

                   zitting 17/10/05

         - 26/10/05: Sporting Caetsbeek: relaas en opmerkingen ivm wedstrijd C.S.Italiano-

                   Sporting Caetsbeek

         - 26/10/05: Olympia Tongeren: uitnodiging jaarlijkse eetdag dd.13/11/05

         - 27/10/05: KBVB-Brussel: antwoord ivm gebruik terreinen kunstgras

         - 30/10/05: Merem Bilzen ivm transfer speler Kalaai

         - 30/10/05: Century Hasselt: relaas en opmerkingen ivm wedstrijd A.F.I.Waterschei-

                   Century Hasselt

         - 31/10/05: VNA Winterslag: klacht ivm wedstrijd Ay-Yildiz Kolderbos-VNA Winterslag B

 

3.Scheidsrechtersverslagen:

 

a) Verslag ref.Geurts wedstrijd Olympia Tongeren-Terlaemen 04 van 08/10/05

         wedstrijd stopgezet bij een 1-1 stand in de 77min.

Opgeroepen: kapitein M.Bynens(?14/09/52) van Terlaemen 04 en kapitein F.Jacobs (?12/02/73) van Olympia, de beide afgevaardigden Ghislain Kenis van Terlaemen 04 en G.Vanhaeren van Olympia Tongeren en de ref.

Allen aanwezig.

Uitspraak : Gehoord de partijen.Tumult vond zijn oorzaak in een eerst wel goedkeuren van een doelpunt van de bezoekende ploeg en nadien het weer afkeuren wegens buitenspel met beurtelings protest der beide ploegen, het ene al agressiever dan het andere.De wedstrijd werd stopgezet omdat de spelleiding het niet verantwoord vond om verder te spelen.Er werd geen melding gemaakt van bedreigend gedrag. De eventuele mogelijkheid tot het hernemen van de wedstrijd werd afgewezen.

Gezien de wedstrijd onderbroken werd in een beslissende eindfase, maar niet tot een einde kwam door onenigheid en onduidelijkheid omtrent een spelfase, besluit het comit? dat een oordeel van haar kant omtrent de einduitslag ongepast is en wenst beide partijen de kans te geven om de wedstrijd alsnog op een sportieve manier te beslechten door deze te herspelen meer de   ambtshalve boete wegens wanordelijkheden.

Boete  37,50(wanordelijkheden) + 10,00(versch.kosten) = ? 47,50 lastens club Olympia Tongeren

                  37,50(wanordelijkheden) + 10,00(versch.kosten) = ? 47,50 lastens club

Terlaemen 04

 

 

b) Verslag ref.Claesen wedstrijd Vrolingen-Banneux van 15/10/05.Wedstrijd stopgezet

         in de 70ste min bij een 3-1 stand.

         Opgeroepen: speler Bart CONINX (?01/06/74) van SV Vrolingen, speler Peter VANMEER

(?04/06/83) van FC Banneux, afgevaardigden J.Portugaels(?05/09/39) van Vrolingen en M.Martens(?19/05/60) van FC Banneux en de ref.

Allen aanwezig.

Uitspraak : Gehoord de partijen. Tumult vond zijn oorzaak bij het pogen tot recupereren van de bal na het nemen van een omgezette strafschop door FC Banneux. Gezien het feit dat beide ploegen tot rust kwamen na in de kleedkamers te zijn gestuurd, dat de scheidsrechter na een tiental minuten toch besloot de wedstrijd stop te zetten na bevindingen omtrent de kwetsuren van de doelman van SV Vrolingen, besluit het comit? dat aan de ploegen de kans moet worden gegeven de wedstrijd alsnog op een sportieve manier te beslechten en daarom deze wedstrijd laat herspelen, meer de ambtshalve boete wegens wanordelijkheden.

Bovendien wordt geschorst : speler Peter VANMEER voor ??n(1) speelzaterdag vanaf 16/11/05.

Boete : 37,50(wanordelijkheden) + 4,00(versch.kosten) = ? 41,50 lastens club SV Vrolingen

         37,50(wanordelijkheden) + 4,00(versch.kosten) = ? 41,50 lastens club FC Banneux.      

 

4.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 16/11/05

 

??n(1) speelzaterdag:

         Stefan HOMBROUX(?15/03/72)                          UD Barcelona

         Kurt VANBRIEL(?25/01/80)                                Vanhelmont Sport

         Billy MULKERS(?02/08/84)                                 Ford Keroma

         Stijn ENGELEN(?30/04/77)                                CBW Zonhoven

         Gennaro MANNIELLO(?13/11/77)                        Vlam Eisden

 

         BOETE

         Jozef PORTUGAELS(?05/09/39)                          SV Vrolingen

         ? 12,50 wegens onbehoorlijk gedrag als afgevaardigde tijdens de wedstrijd Transport

         Jacobs-SV Vrolingen van 05/11/05.

         Bij herhaling zal de reglementair voorziene verzwaring van de sanctie worden toege-

         past.

 

Verslagen waarvoor geen minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 21/11/05

 

         Verslag ref Herssens wedstrijd Ay-Yildiz Kolderbos ? VNA Winterslag B van 29/10/05

         Verslag ref Colonna wedstrijd Kotem VV ? Welkenhuyzen van 29/10/05

         Verslag ref Gilen wedstrijd A.F.I.Waterschei ? Century Hasselt van 29/10/05

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 24/10/05:

         Dominiek JACOBS(?26/05/70)                            FC Berg

         Guy VANHEES(?08/10/80)                                 SV Vrolingen

         Frank DUCHATEAU(?08/06/64)                           Sporting Caetsbeek

 

         Vanaf 31/10/05:

         Andy JAKSONS(?13/05/77)                               BVC Park Houthalen

         Lorenzo MEROLA(?04/03/63)                             Vlam Eisden

         Abdsamad RAMZI(?08/08/74)                            Vlam Eisden

         Bart COENEN(?02/03/79)                                  VNA Winterslag

 

         Vanaf 07/11/05:

         Vincenzo TROIANO(?29/12/72)                          VNA Winterslag

         Freddy JACOBS(?12/02/73)                               Olympia Tongeren

         Fabio PROFETA(?12/05/80)                               OH Rus Games

         Marco CORONA(?19/10/84)                               Ford Keroma

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 10/10/05:

         Kurt CONINX(?02/10/77)                                  ZD Overath

 

         Vanaf 24/10/05:

         Ronald BOLLEN(?07/03/69)                                Kotem VV

         Steven SOOGEN(?06/11/76)                    VK Grammenrode

 

         Vanaf 31/10/05:

         Jan ASNONG(?04/09/76)                                   Welkenhuyzen

 

         Vanaf 07/11/05:

         Jo MAGGEN(?14/08/84)                                    FC Berg

         Fulvio FRANCHINI(?05/03/66)                            UD Barcelona

         Michael DEDRIJ(?13/07/84)                               Olympia Tongeren

         David RORATO(?09/01/84)                                FC Friuli

         Nathan BOONEN(?30/08/84)                    VK Grammenrode      

 

 

6.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 08/10/05:

         CBW Zonhoven: uitslag laattijdig

         Olympia Tongeren:s-blad laattijdig, ontvangen 12/10

         BVC Park Houthalen:s-blad laattijdig, ontvangen 13/10

         FC Mondeoflowers: s-blad laattijdig, ontvangen 13/10

         FC Banneux: s-blad laattijdig, ontvangen 14/10

         FC Gors Opleeuw: s-blad laattijdig, ontvangen 12/10 en niet volledig in blokletters

         FC Heideweelde: laattijdige FF

         FC Friuli: M.Lopez, zonder geb.datum

         VNA Winterslag: geen terreinbenaming

 

         Speeldag 15/10/05:

         Ay-Yildiz Kolderbos: uitslag laattijdig en s-blad laattijdig, ontvangen 03/11

         Citro?n Steegen: s-blad laattijdig, ontvangen 19/10

         VNA Winterslag: s-blad laattijdig, ontvangen 19/10 en geen blokletters

         Vanhelmont Sport: s-blad laattijdig, ontvangen 24/10

         FC Heideweelde: s-blad laattijdig, ontvangen 19/10 en geen stamnummer bezoekers

         A.F.I.Waterschei: s-blad laattijdig, ontvangen 19/10

         FC Friuli: geen terreinbenaming

 

         Speeldag 22/10/05:

         FC Mondeoflowers: uitslag laattijdig en geen terreinbenaming

         C.S.Italiano: uitslag laattijdig en s-blad laattijdig, ontvangen 03/11

         Citro?n Steegen: s-blad laattijdig, ontvangen 26/10

         BVC Park Houthalen: s-blad laattijdig, ontvangen 26/10, geen bloknummer en kosten

                   Scheidsrechter niet ingevuld

         FC Heideweelde: s-blad laattijdig, ontvangen 26/10

         Ford Keroma: benaming ploeg niet ingevuld en 1 speler zonder rugnummer

        

Kostenbedoening

         FC Berg:                  5+5 = ? 10,00

         SV Vrolingen:           ? 5,00

         Sporting Caetsbeek: ? 5,00

         BVC Park Houthalen: 5+2,50+2,50+2,50 = ? 12,50

         Vlam Eisden:            5+5 = ? 10,00

         VNA Winterslag:        5+5+2,50+2,50+2,50 = ? 17,50

         Olympia Tongeren:    5+5+2,50 = ? 12,50

         OH Rus Games:         ? 5,00

         ZD Overath:             ? 5,00

         Kotem VV:               ? 5,00

         VK Grammenrode:      5+5 = ? 10,00

         Welkenhuyzen:         ? 5,00

         UD Barcelona:           ? 5,00

         FC Friuli:                  5+2,50+2,50 = ? 10,00

         CBW Zonhoven:        ? 5,00

         FC Mondeoflowers:    2,50+5+2,50 = ? 10,00

         FC Banneux:             ? 2,50

         FC Gors Opleeuw:      2,50+2,50 = ? 5,00

         FC Heideweelde:       5+2,50+2,50+2,50 = ? 12,50 aan KLBS

                                      20+50 = ? 70,00 aan Century Hasselt

         Ay-Yildiz Kolderbos:   5+12,50 = ? 17,50

         Citro?n Steegen:       2,50+2,50 = ? 5,00

         Vanhelmont Sport:    ? 7,50

         A.F.I.Waterschei:      ? 2,50

         C.S.Italiano:             5+7,50 = ? 12,50

         Ford Keroma:            2,50+2,50 = ? 5,00

 

7.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 15/10/05:

         C.S.Italiano: opstellen speler Dany GATANELLO(?27/02/80) (?), niet aangesloten en

         dus niet speelgerechtigd.

         Sanctie: wedstrijd Heideweelde-C.S.Italiano uitslag 5-1 wordt 5-0

         Boete: ? 12,50 lastens club C.S.Italiano

 

         Speeldag 22/10/05:

         FC Beukenhof: opstellen speler Kim CASTRO(?19/04/79), nog niet speelgerechtigd dd.

         wedstrijd.

         Sanctie: wedstrijd Beukenhof-Terlaemen 04 uitslag 1-3 wordt 0-5

         Boete: ? 12,50 lastens club FC Beukenhof

 

8.Zitting Limburgse Verstandhouding op heden

         Verslag van de heer Raymakers, vertegenwoordigend KLBS.

         Overleg betreffende scheidsrechters.

         Voorstel tot wijziging en maatregelen betreffende blauwe kaarten.

 

9.Mededelingen/beslissingen:

 

a) Schrijven Merem Bilzen in verband met aangevraagde transfer Majid KALAAI:

         Comit? blijft bij het eerder aan de club gecommuniceerd besluit inhoudend dat:

Een lid opgenomen op een ledenlijst van een club bij aanvang van het seizoen is in de loop van datzelfde seizoen niet meer transferabel naar een andere club van de KLBS competitie ongeacht het feit of hij al dan niet actief is geweest in dat lopende seizoen en dit in overeenstemming met het interne reglement van KLBS.

Overeenkomstig het reglement van de KBVB kan er tot 31 december een transfer naar een andere club bedongen worden of er kan aanspraak gemaakt worden op een transfer wegens speciale omstandigheden, maar bij dergelijke transfer geldt steeds dat de speler die het voorwerp uitmaakt van een dergelijke aanzet tot transfer tot het einde van het seizoen niet kan deelnemen aan wedstrijden van de eerste ploeg van zijn nieuwe club.(Art.IV/76,IV/84) evenals dit het geval is bij uitbreiding voor een mogelijke tranfers op 35-jarige leeftijd (Art.IV/87)

 

b) Spelen op terrein kunstgras ? (cfr verzoek club FC Banneux WE 3 punt 10 c)

Na advies van de KBVB en aansluitend een onderhoud met de verantwoordelijke van de betrokken club FC Banneux:

Het comit? heeft het verzoek tot terreinwijziging op heden goedgekeurd.

Het terrein werd inmiddels gekeurd door KLBS op 08/11/05 en goed bevonden, beantwoordend aan alle reglementaire voorschriften.

 

Het spelen van wedstrijden op een kunstgrasterrein is uitdrukkelijk toegelaten, behoudens voor clubs van 1ste nationale, bovendien is het aangelegde terrein een duidelijke verbetering ten aanzien van het vroegere thuisterrein van de betrokken club.

KLBS kiest hier voor modernisering en vooruitgang, ook al vraagt dit gezien de specifieke eisen van het bespelen van een dergelijk terrein de nodige aanpassing.

 

Derhalve worden alle clubs verplicht rekening te houden met het voorschrift dat er dient gespeeld te worden met zogenaamd ?multistuds? schoeisel.

Aan het PSC werd een kennisgeving gestuurd met verzoek om de scheidsrechters hieraan de nodige aandacht te laten besteden.

 

Dit bericht geldt als offici?le kennisgeving aan alle clubs. Zij worden meer bepaald geacht op de hoogte te zijn inzake de voorschriften omtrent het toegelaten schoeisel.

 

c) Schrijven VNA Winterslag : wedstrijd Ay-Yildiz Kolderbos ? VNA Winterslag B van 29/10/05:

         Niet ontvankelijk als klacht.

         Wordt gevoegd bij het dossier te behandelen bij de oproeping op 21/11/05.

 

d) Schrijven Sporting Caetsbeek: wedstrijd C.S.Italiano ? Sp.Caetsbeek van 22/10/05.

         Nota genomen.

         Het nodige werd gedaan met betrekking tot bewijsvoering laattijdigheid s-bladen.

 

e) Schrijven Century Hasselt: wedstrijd A.F.I.Waterschei ? Century Hasselt.

Wordt gevoegd bij het dossier te behandelen bij de oproeping op 21/11/05

 

f) Hoger beroep speler Georgios Theodorou van Hellas 2000.

         Werd, weliswaar aangetekend, verkeerdelijk gericht aan de KBVB te Hasselt in plaats

         van aan de secretaris-generaal van de KBVB te Brussel.

         Het schrijven werd, met de nodige uitleg, terug overgemaakt aan de secretaris van

         Hellas 2000.

 

g) De door de KBVB ter beschikking gestelde bijkomende speeldagen op zon- en feestdagen:

         Hemelvaartdag 25/05/06

         Pinksteren 04/06/06

         Pinkstermaandag 05/06/06

 

h) Publicatie van KLBS gegevens in ?Het Belang van Limburg?

         We stelden vast dat er geen melding meer wordt gemaakt van de kalender in de vrijdag

         editie van deze krant, dat KLBS als ?bedrijfsbond? mee opgenomen werd in een

beperkte kader gewijd aan ?nevenbonden? met nog relatief weinig gegevens.

 

In een schrijven op 28/10/05 via e-mail aan de redactie van deze krant werden enkele bedenkingen hierover geformuleerd, met verzoek een en ander te herstellen of te verbeteren.

 

Tot op heden werd geen antwoord of enige reactie ontvangen.

 

Er werd vernomen via (een) medewerker(s) van de krant dat dit inderdaad zo (eenvoudig) door de verantwoordelijke redactie beslist werd.

Gezien er geen reactie kwam op ons schrijven en er ook niets wijzigde, blijkt deze ?opmaak? dus in de toekomst een voldongen feit te zijn.

 

9. Clubnieuws

 

         FC Beukenhof organiseert haar jaarlijkse kaartavond op

         Vrijdag 25 november 2005

         Om 19u30

         In de kantine van Herk Sport         vvk: ? 3,00     kassa: ? 4,00      

 

        

  

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 23/11/05