19/09/2013

WEEK - END 02/2013-2014

De 16 finale wedstrijden voor de beker zijn gekend.

WEEK-END 02/2013-2014
                                                                                           

                                                                         Sint-Truiden, 19 september 2013.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 16/09/2013 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw, Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Geen zitting

II.Comité Sport & Discipline

Geen zitting

 

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig : Roger Cleuren,Valère Mantels, Dominique Peeters, Roberto Cavatorti,
als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd : Marc Smets , Marc Martens en Fernand Oeyen
 
1. Verslag vorig zitting 14/08/2013:  goedgekeurd.

2. Briefwisseling: Geen briefwisseling

3. Beker (16de finales)

   Wedstrijden gespeeld op 26/10/2013 (2 X 40min, bij gelijke stand strafschoppen)

  15u00 Aviaclub – Palmaers Bilzen

  15u00 VK WiezeBoys A - Cosmos Spouwen
  15u00 OH Bergmans  - KFC Vlam Eisden

  15u00 FCHeideweelde – ’t Siebelke Romershoven
  15u00 Pool Keroma B – FC OlympiaTongeren
  15u00 SV De Conde - RP Products

  15u00 FCTamara - Transport Jacobs

   15u00 FC Klotbroek – FC Global Impact
  15u00 VV Voeren – Freya Vreren

  15u00 Sporting Caetsbeek – Kotem VV

  15u00 Century Hasselt – Genk 96

  15u00 FC Beukenhof – SV Rusticana

   15u00 FC Gors Opleeuw - Het Spoor
  15u00 Welkenhuyzen Tuinwijk – PoolKeroma A

  15u00 Mees 80– VK Wieze Boys
   15u00FC Berg – VNA Winterslag

Freya Vreren is de “gelukkige verliezer” die via het lot doorgaat.
     

 

4. Beschikbaarheid terreinen
  Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te
  maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan
  zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden, zodat deze beschikbaar zijn op de
  data en uren vermeld in de kalender. In het vooruitzicht van de komende herfst en
  winter wordt eraan herinnerd dat deze terreinen dienen beschikbaar te zijn indien
  de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC
  Limburg (KBVB).

5. Procedure kalenderwijzigingen
  De opgestelde kalender zal maximaal gerespecteerd worden. Derhalve zullen
  kalenderwijzigingen, behalve dan deze ten gevolge van de weersomstandigheden,
  uitzonderingen blijven.
  Elke aanvraag tot wijziging aan de kalender, zij het aanvangsuur, datum van de
  wedstrijd of omruiling van heen en terugwedstrijden moet per schrijven door
  de secretarissen van de betrokken ploegen ondertekend, ten laatste VEERTIEN
  (14) dagen voor de datum van de  desbetreffende wedstrijd toekomen bij de
  secretaris KLBS.

6. Tussentijdse rekeningen

 Ten einde te vermijden dat de KLBS op het einde van het seizoen voor voldongen
 (financiële) feiten komt te staan,zullen clubs waarvan de te betalen boetes de
 € 75,00 overtreft een tussentijdse rekening, die te vereffenen is binnen de, op de
 rekening gestelde termijn, ontvangen.

 

IV.Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:

 Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 02/09/2013

 Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

 

 Roberto SARLI(°26/07/1988)                                             FC Heideweelde

 Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 09/09/2013

 Ingevolge TWEE (02) gele kaarten ineen wedstrijd:

 

  Kim NOBLESSE (°13/07/1988)                                           Pool Keroma B
 David CRETEN (°29/09/1976)                                            Aviaclub

 Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 16/09/2013

 Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd


 BartCHRISTIAENS (°02/09/1983)                                        FCOlympia Tongeren

 

2. Gele kaarten

Speeldag   31/08/2013
Aviaclub: 2

Century Hasselt: 2

Cosmos Spouwen: 2

Eisden Cité: 2

FC Berg: 1

FC Klotbroek: 1

FC Heideweelde: 4

FC Olympia Tongeren: 7

FC Tamara: 1

Freya Vreren: 2

Pool Keroma A: 2

Pool Keroma B: 1

SK Bosporus: 1

VC Sluizen: 1

VK Wieze Boys A: 1

VK Wieze Boys B: 2

VV Voeren: 1

Welkenhuyzen Tuinwijk: 1

 

Speeldag   07/09/2013
Aviaclub: 2

Century Hasselt: 3

Eisden Cité: 1

FC Global Impact: 1

FC Olympia Tongeren: 1

Hellas 2000: 1

Het Spoor: 1

Kotshove VV: 2

Mees 80: 3

Palmaers Bilzen: 1

Pool Keroma B: 3

SK Bosporus: 1
SV Rusticana: 1

’t Siebelke Rommershoven: 3

VC Sluizen: 1

VK Wieze Boys B: 1

VNA Winterslag: 2

VV Voeren: 1
Weerstand Zonhoven: 1

Welkenhuyzen Tuinwijk: 1
ZD Hansa flex: 1

 

Speeldag   14/09/2013
FC Beukenhof: 1

FC Klotbroek: 3

FC Olympia Tongeren: 4

FC Tamara: 2

Freya Vreren: 2

Genk 96: 4

Hellas 2000: 2

Het Spoor: 1

KFC Vlam Eisden: 1

Kotem VV: 1

OH Bergmans: 1

Pool Keroma A: 2

RP Products: 2
SV De Conde: 1

Transport Jacobs: 1

UD Barcelona: 3

VK Wieze Boys B: 1

VNA Winterslag: 4

Weerstand Zonhoven: 1

Welkenhuyzen Tuinwijk: 2

 

  3.Ambtshalve sanctie:
 Speeldag 31/09/2013
 Weerstand Zonhoven: Tijdig Forfait

 Beslissing:Uitslag van de bekerwedstrijd KFC Vlam Eisden – Weerstand Zonhoven 5 - 0
 Boete: € 10,00 + € 25,00 aan KFC Vlam Eisden


 Speeldag 14/09/2013
 SKBosporus: Laattijdig forfait

 Beslissing:uitslag wedstrijd VC Sluizen – SK Bosporus 5 – 0  
 Boete: € 10,00 + € 75,00 aan VC Sluizen

4.Kostenbedoening

  

   FC Heideweelde: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 10,00: totaal € 15,00
   Aviaclub: (IV,1) € 5,00 +(IV,2) € 5,00 + 5,00: totaal € 15,00
   PoolKeroma B: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50 + 7,50: totaal € 15,00
   FC Olympia Tongeren: (IV,1) €5,00 + (IV,2 € 17,50 + 2,50 + 10,00: totaal € 35,00
    CenturyHasselt: (IV,2) € 5,00 + 7,50: totaal € 12,50
   Cosmos Spouwen: (IV,2) € 5,00
   Eisden Cité: (IV,2) € 5,00 +2,50: totaal € 7,50
   FCBerg: (IV,2) € 2,50
   FC Klotbroek: (IV,2) € 2,50 + 7,50:totaal € 10,00

   FC Tamara: (IV,2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
   FreyaVreren: (IV,2) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00

   Pool KeromaA: (IV,2) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
   SK Bosporus: (IV,2) € 2,50 + 2,50 +(IV,3) € 85,00 waarvan € 75,00 voor
                        VC Sluizen: totaal € 90,00 waarvan € 75,00 voor VC Sluizen
   VCSluizen: (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
   VK Wieze Boys A: (IV,2) €2,50
   VK Wieze Boys B: (IV,2) € 5,00 +2,50 +2,50: totaal € 10,00

   VV Voeren: (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00

   Welkenhuysen Tuinwijk: (IV,2) € 2,50 + 2,50 +5,00: totaal € 10,00
   FC Global Impact: (IV,2) €   2,50

   Hellas 2000: (IV,2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50

   Het Spoor: (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00

   Kotshove VV:(IV,2) € 5,00

   Mees 80:(IV,2) € 7,50
   Palmaers Bilzen: (IV,2) € 2,50
   SV Rusticana: (IV,2) € 2,50
   ’t Siebelke Romershoven: (IV,2) € 7,50
   VNA Winterslag: (IV,2) € 5,00 + 10,00: totaal € 15,00

   Weerstand Zonhoven: (IV,2) € 2,50 + 2,50 + (IV,3) € 35,00 waarvan € 25,00
                                    voor KFC Vlam Eisden: totaal € 40,00 waarvan € 25,00
                                    voor KFC Vlam Eisden
   ZD Hansa flex: (IV,2) € 2,50
   FC Beukenhof: (IV,2) € 2,50   

   Genk 96:(IV,2) € 10,00

   KFC Vlam Eisden: (IV,2) € 2,50  

   Kotem VV:(IV,2) € 2,50
   OH Bergmans: (IV,2) € 2,50

   RP Products:(IV,2) € 5,00
   SV De Conde: (IV,2) € 2,50
   Transport Jacobs: (IV,2) € 2,50
   UD Barcelona: (IV,2) € 7,50   

5. Mededelingen
   Bij de verschijning van dit Week-End was het wedstrijdblad van de wedstrijd
   Eisden Cité – Kanaalboys Rotem van 14/09/2013 nog niet in mijn bezit.

    Ingevolge wegenwerken aan de Kanaalweg zal gedurende het ganse seizoen
   een omleidingsweg moeten gevolgdworden voor het bereiken van het terrein
   RP Products. Deze omleidingsweg wordt gegeven op de website van RP Products:
   www.eendracht-ubbersel.be.

 
KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 03/10/2013