13/11/2013

WEEK-END 05 / 2013-2014 VERBETERING 1

WEEK-END 05/2013-2014 VERBETERING 1
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 11 november 2013.


1. AANTEKENING VAN VERZET
Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen het hierna volgend voorstel tot minnelijke schikking vermeld onder
I. Comite Minnelijke Schikkingenvan Week – End 05 / 2013-2014 van 6/11/2013 wordt het hierna volgende voorstel tot schorsing opgeschort tot verschijning voor het Comité Sport en Discipline de zitting van 18/11/2013:

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 13/11/2013 voor Beker en Competitie

DRIE (03) speeldagen
RAYEN Kristof (°09/04/1983)                                              VK Wieze Boys A

2. AANPASSING WEEK-END 05 / 2013-2014
Gezien voorgaande komt de in Week – End 05 / 2013-2014 van 6/11/2013 vermelde bijhorende boete te vervallen.
 
Gelieve derhalve Week – End 05 / 2013-2014 van 6/11/2013 als volgt te wijzigen:

IV. Administratief
5.Kostenbedoening

Lezen:  VK Wieze Boys A: (IV,2) € 2,50
ipv: VK Wieze Boys A: (I) € 10,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 12,50
 


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 20/11/2013