23/11/2005

Week-End 6/2005-2006

Info 6 ter beschikking met richtlijn voor het opvolgen van mogelijke afgelastingen.

                                               WEEK-END(6/2005-2006)

 

                                                                                     Hasselt,23 november 2005

 

 

Verslag vergadering comit? dd.21/11/05 ? KBVB Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen,Marcel Asnong, Roger Vernijns, Freddy Daniels

Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh,Val?re Mantels en H.Reynders

 

Verontsch : Kris Asnong.

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 07/11/05 goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

         - 10/11/05: KLBS meldingen aan PC en PSC nieuw terrein FC Banneux (kunstgras)

         - 13/11/05: Grammenrode: gebruik terrein kunstgras

- 15/11/05: FC Heideweelde: wijziging secretariaat

                Cosmos Spouwen: gebrek controle wedstrijd Cosmos Spouwen-Hellas 2000

- 18/11/05: Procura: opstartformule vzw

- 21/11/05: VRT/Koning Boudewijnstichting: promotiefolder SAM

- 21/11/05: Bedankbrief van dhr.G.Vrancken, secretaris KBVB-Limburg, voor de

 attentie bij zijn pensionering

 

3.Scheidsrechtersverslagen:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 30/11/05

 

a) Verslag ref.Gilen wedstrijd AFI Waterschei-Century Hasselt van 29/10/05

         Uitgesloten: spelers David ERNESTE(?02/01/75) van A.F.I. en   Michel DROOG-

MANS(?04/04/70) van Century Hasselt

         Incidenten: vermeld G. DE BRUYN,trainer Century en supporters en spelers.

Opgeroepen: beide spelers, afgevaardigden, Corrado DI RANGO van A.F.I. Watreschei en Jaak SCHETZ van Century Hasselt, trainer G.DE BRUYN van Century, supporter(s) A.F.I. en de ref

Toegevoegd: schrijven van bestuurslid Century Hasselt

Aanwezig: speler Droogmans, trainer De Bruyn, afgevaardigde Schetz van Century Hasselt en de scheidsrechter. Speler Erneste en afgevaardigde Di Rango van A.F.I.

Waterschei afwezig en niet verontschuldigd.

Uitspraak : speler Michel DROOGMANS wordt geschorst voor twee (2) speelzaterdagen,

speler David ERNESTE wordt geschorst voor drie (3) speelzaterdagen.

Trainer G. DE BRUYN: verbod alle offici?le functies voor vier (4) speelzaterdagen.

Afgevaardigde J.SCHETZ: niets weerhouden.

Club A.F.I.Waterschei: reglementaire boete wegens wanordelijkheden, gebrek aan organisatie en houding supporters met een aanmaning om in de toekomst gelijkaardige

incidenten te voorkomen. Bij herhaling zal de reglementaire verzwaring van de sanctie

worden toegepast.

Boete : 5+5(versch.kosten) = ? 10,00 lastens club Century Hasselt

                  5+5(versch.kosten) + 37,50(wanordelijkheden) + 25,00(gebrek aan organisa-

tie) + 25,00(houding supporters) + 2x2,50(afwezig zonder verontsch.) =

? 102,50 lastens club A.F.I.Waterschei  

 

b) Verslag ref Herssens wedstrijd AY-Yildiz Kolderbos-VNA Winterslag B van 29/10/05

         Uitgesloten: spelers Ali COLAK(?01/01/78) van Ay-Yildiz en Paul CORTHOUTS

         (?22/01/57) van VNA Winterslag.

         Opgeroepen: beide spelers, de ref en beide afgevaardigden, Mehmet KAYACAN van

         Ay-Yildiz Kolderbos en Mark MOERS van VNA Winterslag.

         Toegevoegd: schrijven van bestuurslid VNA Winterslag waarvoor bijkomend uitge-

         nodigd: speler Temel MALKOC(?31/08/67) van Ay-Yildiz Kolderbos en Paolini

         FULVIO (?14/09/62) secretaris/speler van VNA Winterslag

         Aanwezig: speler Corthouts, secr. Fulvio van VNA Winterslag en de scheidsrechter.

         Speler Colak, speler Malko?, afgev.Kayacan van Ay-Yildiz Kolderbos afwezig en niet

verontschuldigd en afgevaardigde Moers van VNA Winterslag, afwezig en ter zitting

verontschuldigd.

         Uitspraak: speler Ali COLAK wordt geschorst voor vier (4) speelzaterdagen, speler

         Paul CORTHOUTS wordt geschorst voor ??n (1) speelzaterdag.

         Club Ay-Yildiz Kolderbos: reglementaire boete wegens gebrek aan organisatie, laat-

         tijdig beschikbaar stellen scheidsrechtersblad, oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd

         met een aanmaning om in de toekomst de nodige discipline op te brengen zowel op

         als naast het terrein, meer in het bijzonder inzake de verbale agressie.

         Herhaling zal een verzwaring van de sanctie tot gevolg hebben.

         Boete: 5+7,50(versch.kosten) + 2,50 (1 te late verontsch.) = ? 15,00 lastens club VNA

Winterslag

                   5+7,50(versch.kosten) + 25,00(gebrek aan organisatie) + 5,00(laatt.s-blad) +

                   7,50(oorzaak laatt.aanvang) + 3x2,50(afwezigen zitting) = ? 57,50 lastens club

                   Ay-Yildiz Kolderbos

 

c) Verslag ref.Colonna wedstrijd Kotem VV-Welkenhuyzen van 29/10/05

         Uitgesloten: speler Davy GIJBELS(?30/11/80) van Welkenhuyzen

         Opgeroepen: spelers D.GIJBELS en J-M GERIN, de ref en vrijblijvend de beide afge-

         vaardigden Geert MAES van Welkenhuyzen en R.KUIJPERS van Kotem VV.

         Aanwezig: speler Gijbels, afgevaardigde Maes van Welkenhuyzen en de scheidsrechter.

         Speler Gerin tijdig verontschuldigd.

         Uitspraak: speler Davy GIJBELS wordt geschorst voor vijf (5) speelzaterdagen.

         Boete: 5 + 8(versch.kosten ) = ? 13,00 lastens club Welkenhuyzen

 

4.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

        

         Geschorst vanaf 30/11/05

 

         Twee (2) speelzaterdagen:

         Eric PANJAER(?22/04/69)                        SV Heylen Bricks

         Guy THIJS(?14/11/65)                            BM Knapen

 

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speelzaterdag

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 14/11/05:

         Mike DIRKX(?12/05/77)                           Swijsen-Schepers M.80

         Paul TRUYERS(?30/11/62)                       Wieze Boys

 

         Vanaf 21/11/05:

         Patrick INDEHOEK(?01/08/72)                  SV Heylen Bricks

         David SCHALENBOURG(?19/02/78)             FC Beukenhof

         Michael VERBOVEN(?01/06/83)                 Swijsen-Schepers M.80

         Unal AYTAN(?27/04/79)                          Ay-Yildiz Kolderbos

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 14/11/05:

         David CRETEN(?29/09/76)                       Aviaclub

         Gianni PERGOLA(?02/02/81)            BVC Park Houthalen

         Ramses CHIRAS(?25/01/75)                     Hellas 2000

         Patrick BAMMENS(?09/09/73)                   SV De Conde

         Fabian DI RITO(?18/09/70)                      OH Rus Games

         Maurizio CONCORDIA(?19/02/74)              Cosmos Spouwen

         Kurt BIELEN(?07/09/72)                          Wieze Boys

 

         Vanaf 21/11/05:

         Laurens DEMULDER(?30/04/87)                 Vanhelmont Sport

         John VANDEBROEK(?05/10/84)                 Vanhelmont Sport

         Chris APPELTANS(?01/12/75)                   SV Vrolingen

         Jan VERLAAK(?27/12/83)                         VC Mireille

         Claudio SURANNO(?11/10/77)                   Hellas 2000

         Wim BORREMANS(?06/09/82)                   FC Banneux

         Musa ZORLU(?29/04/84)                         Ford Keroma

 

6.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 29/10/05:

         Cosmos Spouwen: s-blad laattijdijg, ontvangen 03/11

         Sporting Caetsbeek: s-blad laattijdig, ontvangen 03/11

         A.F.I.Waterschei: s-blad laattijdig, ontvangen 03/11

         Ay-Yildiz Kolderbos: s-blad laattijdig, ontvangen 03/11

         FC Beukenhof: laattijdige FF

         FC Friuli: speler zonder geb.datum

 

         Speeldag 05/11/05:

         Ford Keroma: s-blad laattijdig, ontvangen 10/11

         Sporting Caetsbeek: s-blad laattijdig, ontvangen 09/11

         FC Heideweelde: s-blad laattijdig, ontvangen 09/11

         C.S.Italiano: s-blad laattijdig, ontvangen 15/11

         Ay-Yildiz Kolderbos: laattijdige FF

         FC Berg: zonder stamnummer

         Welkenhuyzen: speler Radoux zonder voornaam

         Citro?n Steegen: speler zonder nr.

         VK Grammenrode: geen terreinbenaming

         CBW Zonhoven: geen blokletters

 

   Kostenbedoening

         Heylen Bricks:           5+5 = ? 10,00

         BM Knapen:              ? 5,00

         Swijsen-Schepers M.80:      5+5 = ? 10,00

         Wieze Boys:             5+5 = ? 10,00

         FC Beukenhof:          5+5 = ? 10,00 aan KLBS

                                      ? 50,00 aan Heylen Bricks

         Ay-Yildiz Kolderbos:   5+2,50+5 = ? 12,50 aan KLBS

                                      ? 50,00 aan Century Hasselt

         Aviaclub:                 ? 5,00

         BVC Park Houthalen: ? 5,00

         Hellas 2000:             5+5 = ? 10,00

         SV De Conde:           ? 5,00

         OH Rus Games:         ? 5,00

         Cosmos Spouwen:     5+2,50 = ? 7,50

         Vanhelmont Sport:    5+5 = ?10,00

         SV Vrolingen:           ? 5,00

         VC Mireille:               ? 5,00

         FC Banneux:             ? 5,00

         Ford Keroma:            5+2,50 = ? 7,50

         Sp.Caetsbeek:          2,50+2,50 = ? 5,00

         FC Friuli:                  ? 2,50

         FC Heideweelde:       ? 2,50

         C.S.Italiano:             ? 7,50

         FC Berg:                  ? 2,50

         Welkenhuyzen:         ? 2,50

         Citro?n Steegen:       ? 2,50

         VK Grammenrode:      ? 2,50

         CBW Zonhoven:        ? 2,50

 

7.Schikkingen/sancties aan de hand van s-verslagen of aanmerkingen op het s-blad:

 

a) Wedstrijd Cosmos Spouwen ? Hellas 2000 van 05/11/05:

 

         boete lastens club Hellas 2000: 12,50 wegens administratieve tekortkoming

                   ( geen lidkaarten aanwezig) + 12,50 wegens gebrek aan organisatie

                   met vermaning voor onbekende afgevaardigde

                   = ? 25,00

         Schrijven club Cosmos Spouwen onontvankelijk als klacht. Nota van genomen.

 

b) Wedstrijd FC Berg ? VNA Winterslag A van 05/11/05:

        

         boete lastens club VNA Winterslag: 5,00 wegens laattijdig scheidsrechtersblad +

                   12,50 wegens houding supporter = ? 17,50

 

8.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 29/10/05

         Ay-Yildiz Kolderbos: opstellen speler Serkan YILMAZ(?22/10/87) geschorst voor drie (3)

         speelzaterdagen vanaf 26/10/05, zie WE nr.4 punt 4, voorstellen schorsing minnelijke

         schikking.

         Sanctie: wedstrijd Ay-Yildiz Kolderbos-VNA Winterslag B uitslag 8-5 wordt 0-5, winst-

         punten aan VNA Winterslag B. Speler Serkan YILMAZ wordt geschorst voor ??n (1)

         speelzaterdag vanaf 30/11/05.

         Boete: ? 12,50 lastens club Ay-Yildiz Kolderbos.

 

         Speeldag 05/11/05

         CBW Zonhoven: opstellen van speler Jan ACHTEN(?20/05/83), geen lid van KLBS.

         Sanctie: wedstrijd FC Gors Opleeuw-CBW Zonhoven uitslag 1-3 wordt 5-0, winstpunten

         aan FC Gors Opleeuw.

         Boete: ? 12,50 lastens club CBW Zonhoven

 

9.Kalender:

         Wedstrijden   SV Vrolingen - FC Banneux

                            Olympia Tongeren ? Terlaemen 04

         Te herspelen zoals uitgesproken door het comit? op haar zitting van 07/11/05

 

         In overeenstemming met het reglement dienen uitgestelde of te herspelen wedstrijden

geplaatst op de eerstvolgende vrije kalenderdatum:

          wedstrijd SV Vrolingen ? FC Banneux

                            wordt geplaatst op 17/12/05         om 14u30

 

         wedstrijd Olympia Tongeren ? Terlaemen 04

                            gezien eerstgenoemde nog actief is in de bekercompetitie kan

                            deze wedstrijd in principe pas geplaatst op de vrijgehouden datum

                            van 08/04/06. Voor de definitieve plaatsing wordt nog even ge-

                            wacht.         

 

10.Rangschikking Beker Sportiviteit tot en met 12/11/05

                                                                                     strafpntn

         RP Products                                                            0,87

         Century Hasselt, Sp.Caetsbeek                                   1,00

         Transport Jacobs                                                     1,11

         Heylen Bricks                                                           1,12

         Wieze Boys B                                                           1,22

         A.F.I.Waterschei, Aviaclub                                         1,33

         Kotem VV, BM Knapen                                               1,37

         Cosmos Spouwen, FC Gors Opleeuw, CBW Zonhoven       1,44

         Vanhelmont Sport                                                     1,55

         UD Barcelona                                                           1,62

         Swijsen-Schepers M.80, VC Mireille, VNA Winterslag B     1,66

         Citro?n Steegen, ZD Overath                                      1,77

         OH Rus Games                                                         1,87

         Ford Keroma A                                                         1,88

         Wieze Boys A, SV De Conde                                       2,00

         Grammenrode                                                 2,33

         Welkenhuyzen                                                         2,37

         Merem Bilzen                                                           2,44

         FC Friuli                                                                  2,55

         BVC Park Houthalen                                                  2,62

         VNA Winterslag A                                                     2,75

         FC Berg                                                                  3,00

         FC Banneux                                                             3,11

         Vlam Eisden                                                             3,22

         Ford Keroma B                                                         3,44

         Terlaemen 04                                                          3,55

         FC Mondeoflowers                                                    5,11

         Olympia Tongeren                                                     5,12

         Hellas 2000                                                             5,33

         C.S.Italiano                                                             6,88

 

                                      Niet gerangschikt wegens laattijdige FF:

                                      SV Vrolingen

                                      Ay-Yildiz Kolderbos

                                      FC Heideweelde

                                      FC Beukenhof

 

11.Mededelingen:

 

a) Wijziging secretariaat:

                   club FC Heideweelde:

                                      gegevens nieuwe secretaris:

 

                                      David HOEVEN

                                      Kanaalstraat 11/2

                                      3650   Rotem             tel.:0497/345767

                                                                  e-mail: Hoeven.David@pandora.be

 

 

b) Aankondiging uitgestelde wedstrijden:

         KBVB deelt mee dat de dienst uitgestelde wedstrijden operationeel is sinds 12/11/05.

         Gelet op beslissing van het uitvoerend comit? van de KBVB op de zitting van 10/05/03

         geldt enkel als offici?le aankondiging deze op de website van de

         KBVB www.footbel.com

         Info tel.0900/00081 aan 0,45 eur/min

 

         Clubs van K.L.B.S wordt geadviseerd daarbuiten steeds nauwgezet de nieuwsbericht-

         geving te volgen en bij twijfel van bespeelbaarheid van het eigen terrein tijdig,

         dit is in de loop van de week voorafgaand de wedstrijd, het secretariaat te contacteren.

 

         Indien nodig zullen, na afgelastingen, door het secretariaat kalenderaanpassingen

worden doorgevoerd.

 

c) Structuur KLBS:

         Naar aanleiding van het opstarten van de vzw structuur en de KLBS structuur in het

         bijzonder werd er van gedachten gewisseld omtrent de functiebepalingen en eventuele

         herschikking van de taken.

         Voor de reeds sedert een aantal jaren openstaande functie van ondervoorzitter werd

         verkozen dhr. Roger Cleuren, welke heeft aanvaard.

 

d) Bemerkingen van VK Grammenrode in verband met het gebruik van een terrein in kunst-

gras door FC Banneux.

De bestaande richtlijnen van de KBVB werden nauwkeurig gevolgd in overleg met de

bevoegde personen van de KBVB te Hasselt en Brussel.

Tevens werd de provinciale scheidsrechterscommissie ge?nformeerd. Zonder bezwaar.

Club FC Banneux kreeg de opdracht de andere ploegen voldoende te informeren en dit

naast de reeds tijdig op de website opgenomen informatie.

Na al dit overleg en informatie mag er redelijkerwijs aangenomen worden dat er geen

onoverkomelijk probleem mag zijn inzake het toelaatbare schoeisel voor vermeld ter-

rein.

 

e) Vanwege de VRT en de Koning Boudewijnstichting ontvingen we een verzoek gericht aan

alle voetballers en voetbalsupporters om in het kader van het ?SAM? gebeuren op te

komen tegen racisme. Tijdens het weekeind van 25 tot 27 november wordt gevraagd

kleur te bekennen (wit/zwart strepen). Info www.sam.be

 

f) Scheidsrechters gevraagd.

         KBVB-Limburg hernieuwde de oproep aan de clubs van KLBS om kandidaten warm te

         maken tot het volgen van een opleidingscursus voor scheidsrechter.

         Mensen die wensen scheidsrechter te worden, al is het dan (voorlopig) nog via een

         club van de KBVB, dienen dan te vermelden dat ze feitelijk toebehoren aan een bij

         naam te noemen club van KLBS.

 

g) Pers / Het Belang van Limburg

         De redactie van deze krant blijft volharden. Bovendien vinden ze het niet nodig om te

         antwoorden op enige vraagstelling, zelfs een ontvangstmelding, uit beleefdheid, is hun

teveel.

Wat de gegevensweergave betreft trekt ieder maar zijn eigen conclusie.

          

 

 

 

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 07/12/05.