22/01/2014

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - 13/01/2014 - VERSLAG

Graag uw aandacht voor dit verslag!

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                   tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                         Sint- Truiden, 20 januari 2014

 

 

JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Plaats: Bondsgebouw van de KBVB Afd Limburg,Boekstraat 130 te Hasselt.

Datum/uur: 13 januari 2014 om 20u00

1. Agenda: Woord van de voorzitter
                     Woord van de heer De Grauwe G. ondervoorzitter VLB
                     Opname van de aanwezigheden

                     Boekhoudkundig verslag 2013
                     Mededelingen

                     Nieuwjaarsreceptie

2. Aanwezigen
    Voltallig bestuur KLBS
    Alle clubs behalve: FC Olympia Tongeren, Genk 96, Kotshove VV,
                                SK Bosporus, Weerstand Zonhoven
    De heer De Grauwe G. ondervoorzitter VLB

3.Welkomstwoord van de voorzitter

    De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen
     een gezond, vreugdevol en succesrijk 2014. 2013 is weer voorbij gevlogen.

    Het voorbije jaar hebben velen in en rond de clubs weer hard gewerkt om het
    mogelijk te maken onze geliefde sport te beoefenen, en geloof het of niet, ook
    het bestuur KLBS heeft hard gewerkt. In 2014 gaan we verder op de ingeslagen
    weg, goed besturen, met de ambitie nog beter te doen. In dat kader zullen de
    Regio’s en de regionale werking een hiaat vullen in onze structuur en werking.
    Wij wensen te streven naar begeleiding en overleg, die ongetwijfeld verder
    dragen dan enkel leiding. Stilstaan is achteruit gaan. Wij wensen te bouwen aan
    een participatief beleid, waarbij de clubs en hun bestuur nauw betrokken zijn en
    transparantie centraal staat. Dit nieuw concept invoeren vraagt inspanningen
    en tijd, maar wij wensen vooruit te gaan en zullen werken volgens een strak
    schema zodat op de Algemene Vergadering van juni 2014 de nieuwe structuur
    niet langer een streefdoel maar een realiteit is. Deze ambitie kunnen we
    vanzelfsprekend enkel realiseren met de medewerking van jullie allen. Een
    medewerking waar we voor de volle 100% op rekenen.    

4.Woord van de heer De Grauwe G. ondervoorzitter VLB
    Verontschuldigt, na iedereen het beste voor 2014 gewenst te hebben,
   de overige leden van het dagelijks bestuur VLB, die om diverse redenen
   niet kunnen aanwezig zijn. Hij vindt het fijn aanwezig te kunnen zijn,
   enerzijds gezien zijn voorliefde voor, en verleden in het voetbal en
   anderzijds naar aanleiding van de bindingen die hij heeft met Limburg.
   Hij benadrukt het grote belang van een goede interne en extrene
   communicatie; enkel dan kunnen de belangen van eenieder optimaal
   nagestreefd worden. De stap naar een nauwere betrokkenheid van de
   clubs bij het beleid binnen de KLBS is van niet te onderschatten belang.

   Via overleg en dialoog zullen, suggesties, van welke aard dan ook, snel
   hun weg naar realisaties vinden, concensussen vlotter bereikt worden
   en dit alles zal bijdragen tot een betere werking. Vanavond hebben jullie
   ongetwijfeld een belangrijke stap vooruit gezet naar een betere werking
   van de KLBS. Indien iedereen samenwerkt, mee helpt aan de realisatie
   hiervan, dan ziet de toekomst er zeer rooskleurig uit voor jullie.     

5.Boekhoudkundig verslag door de schatbewaarster
    Het boekhoudkundig jaar 2013 werd afgesloten met een positief saldo
    van € 1201,84

6.Mededelingen vanwege de secretaris

   a.Uitgestelde wedstrijden
      De weergoden zijn ons tot nu toe gunstig gezind, zodat er nog geen
      uitgestelde wedstrijden zijn. Dit kan natuurlijk nog veranderen in de komende
      weken. Eventuele, uitgestelde wedstrijden zullen zo vlug mogelijk voorzien

      worden op de kalender. Hiervoor zullen o.a. in de mate van het   mogelijke
      29/03/2014, datum voor ½ finales beker en indien nodig 21/04/2013
      (Paasmaandag) en 01/05/2013 gebruikt worden indien de zaterdagen in april,
      aansluitend op de normale kalender niet zouden volstaan om de competitie af
      te sluiten, ten laatste begin mei 2014.

   b.Aanvang seizoen 2014/2015
      De eerste wedstrijd van het seizoen 2014/2015, beker of competitie zal
      gespeeld worden op 30/08/2014

   c.Club informatie

      Freya Vreren geeft algemeen forfait voor de terugronde van het seizoen
      2013/2014

   d.KLBS Site als communicatiemedium
      Er werd aan herinnerd dat de KLBS site www.klbs.be het belangrijkste
      communicatiemedium is voor KLBS en dit met name voor de verspreiding van
      Week-End, de vermelding van de gegevens van de ploegen, de competitie, de
      KLBS beker, afgelastingen en algemene informatie maar ook voor het
      Reglement van Inwendige Orde KLBS.

   e.Gegevens secretarissen
      Wijzigingen van E-mail adressen, telefoonnummers en adressen dienen
      onmiddellijk overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.

 

   f.Communicatie met de clubs
       De cummunicatie bestuur KLBS – clubs en omgekeerd, zal enkel gebeuren via
      de secretaris gc en/of de voorzitter van de clubs. Mails van allen anderen
      worden niet beantwoord.

   f.Reglement van Inwendige Orde KLBS
      De volgende artikelen van het Reglement van Inwendige Orde KLBS werden in
      herinnering gebracht:

      Spelen uitgestelde wedstrijden Art 47
       Gele en Rode kaarten Art 50 & 51
       Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden Art 75

    g.Terreinen en accommodaties
      Alle keuringen werden uitgevoerd. De nieuwe installaties waren in orde.
      De clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor de
      beschikbaarheid en het in orde brengen van de terreinen als de wedstrijden
      van de eerste elftallen in provinciale doorgaan.


   h.Beker van de sportiviteit

      FC Gors Opleeuw heeft de leiding in dit klassement, gevolgd door
      OH Bergmans, Kanaalboys Rotem enTransport Jacobs. Het volledige
      klassement zal tijdens het seizoen maandelijks (laatste week van de
      maand) op de website geplaatst worden.


   j.Reglement van Inwendige Orde KLBS

      Voorstellen ter aanpassing/wijziging van het Reglement van Inwendige Orde
      van de KLBS kunnen het ganse jaar door, schriftelijk aan de secretaris KLBS
      gericht worden. De afsluitingsdatum voor behandeling op de algemene
      vergadering van 16/06/2014 is 01/04/2014.

 

10.Nieuwjaarsreceptie .

    De jaarlijkse Bijzondere Algemene Vergadering werd afgesloten met de
     traditionele receptie. Met een speciale dank aan Marleen, van de

    KBVB/VFV Afd Limburg voor de voorziening van de gesmaakte hapjes.

 

KLBS


Benny Croes

Secretaris g.c.