01/06/2014

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 16/06/2014

Inhoud Bundel - Dagorde - verslag sportief

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL

Uitnodiging en dagorde

Jaarverslag sportief

Voorstellen tot wijziging Interne Reglement

Overzicht Beker van de Sportiviteit seizoen 2013/2014

Toegepaste boetes seizoen 2014/2015

Reglement beker sportiviteit 2014/2015

Aandachtspunten terreinen en accommodaties

 

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592s

Secretariaat: Benny Croes
                      Dekkenstraat 73, 3800 Sint - Truiden
                      Tel.:011/592260  e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                  Sint - Truiden, 01 juni 2014.

 

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN

De algemene statutaire vergadering van de voetbalafdeling/KLBS gaat door op MAANDAG 16 JUNI 2014 in het bondsgebouw van de KBVB, Boekstraat 130 te Hasselt .

 

                            Aanvang: 20u00

 

Dagorde :

 

1.Welkomwoord van de voorzitter

 

2.Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)

 

3.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

 

4.Jaarverslagen financieel en sportief

 

5.Verslag commissarissen financieel beleid

 

6. Voorstelling nieuwe clubs (Binnenste Buitenland, Sting Waterschei)

7. Voorstelling tot schrapping van clubs ingevolge wanbetaling

 

8. Samenstelling Raad van bestuur: kandidaturen: Patrick Magné


9.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement.

 

10.Woord van de vertegenwoordiger PC-Limburg

 

11. Huldigingen

12. Gelegenheidsbestuursleden KLBS

 

13.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2014/2015

 

14.Slotwoord van de voorzitter.

 

 

Namens het KLBS,

Secretaris g.c.

Benny Croes

 

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                   tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                    Sint- Truiden, 31 mei 2014

 

 

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2013-2014  

1.Samenstelling ProvincialeCommissie
   Voorzitter:            Valère Mantels
   Ondervoorzitter:    Roger Cleuren
   Schatbewaarder:   Inge Hermans
   Secretaris g.c.:      Benny Croes
   Leden: Fernand Oeyen, Marc Martens, Dominique Peeters, Marc Smets en Roberto
              Cavatorti  

2.Aantal zittingen : 18 huidige algemene vergadering niet inbegrepen
   Aanwezigheden:
      B Croes                                                                18                                                                                                 
      V Mantels, R Cleuren                                             17                   
       D   Peeters                                                            16
      R Cavatorti, W Poosen (waarnemer SC)                  15
      M Smets                                                               14
      M Martens                                                            12
      F Oeyen                                                              11
      I Hermans, J Billen (waarnemer SC)                       02

3.KLBS was vertegenwoordigd op:
   Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding
   Vergaderingen VLB Raad van Bestuur te Berchem
   VLB algemene statutaire vergaderingen.
   Uitreiking VLB awards op 17/04/2014 in Burcht (Zwijndrecht)
   VLB Kampioenschap voetbal op 17/05/2014 in Haasdonk

4. Regionale werking 
   In het kader van de vernieuwde werking van KLBS – voetbal werden op 13/01/2014 en
   12/05/2014   verplichte regionale vergaderingen gehouden in het Bondsgebouw KBVBi

5.Aantal clubs: 39
   TWEE (02) clubs traden aan met een A en een B ploeg: VK Wieze Boys en Pool Keroma   
   Ploegen per reeks:
         Reeks 1:        14
         Reeks 2:        14
         Reeks 3:        13

         Beker KLBS: alle ploegen.

   Gestopte clubs: SV Ruticana, FC Banneux, Freya Vreren en Kotshove VV
   Clubs inactief in het seizoen 2014/2015: Hellas 2000 en Voeren VV
   Club in aanleg tot schrapping: SK Bosporus
   Nieuwe clubs seizoen 2014/2015: Binnenste Buitenland, Sting Waterschei 
   Aantal leden : dd.31/05/2014:1805

6.Verslagen
         Aantal scheidsrechtersverslagen: 49
         Aantal sancties gegeven dmv een"voorstel tot minnelijke schikking": 40
         Verzet minnelijke schikking: 04
         Ingediende klachten: 00
         Hoger beroep: 00
         Gehoorde clubs: 01: SK Bosporus

7.Statistische gegevens-algemeen
   Aantal effectief betwiste wedstrijden: 524
   Stopgezet: 07
   Aantal te herspelen wedstrijden: 01
   Aantal FF: Competitie+beker: 17 waarvan 05 tijdig en 12 laattijdig              

8.Repressief gedeelte
    Schorsingen (kampioenschap + beker)
    Aantal rode kaarten:  47
    01 speeldag:             23 (ambtshalve inbegrepen)
    02 speeldagen:         17
    03 speeldagen:          09
    04 speeldagen:          03
    06 speeldagen:          01
    07 speeldagen:            01
    08 speeldagen:          01
    03 jaar:                     01
    05 jaar:                       02
    Blaam:                      02
    Verbod neutrale zone: 04 

   Financiële sancties (boete):
   Afwezig bijzondere AV en 1ste regio vergadering: 05
   Afwezig 2de regio vergadering: 6      
   Afwezig horing: 23
   Wanordelijkheden: 05
   Oorzaak stopzetten wedstrijd: 10
   Houding op terrein: 01
   Houding na de wedstrijd: 01
   Gebrek organisatie: 09
   Gebrek aan medewerking: 01
   Laattijdige betaling rekeningen: 33

   Ambtshalve sancties :
   Omzetten uitslag in enkele FF: 23
   Omzetten uitslag in dubbele FF: 03

9.Nazichtscheidsrechtersbladen
   Schorsingen gele kaarten:

    2x zelfde wedstrijd :    72
    3 gele kaarten:          133
    6de gele kaart:             10
    2 geel/beker:              04
                         totaal: 219

   Overige reglementaire boetes:
   wedstrijdblad te laat:           23
   wedstrijdblad onvolledig:    116
   uitslag te laat:                     10
   geen uitslag:                        08
   FF:                                     17

10.Kostenbedoening
   Zie verslagen in Week-End.

11.Transfers
     Vlaams Decreet: 01
     Intern Regl. Art 77 (wijziging kwalificatie A/B):00

12.Meldingen
     Aanmaning tot betaling aan KLBS: 29
     Aanmaning tot betaling aan VLB: 04

13.Kampioenen en Bekerwinnaars

         Reeks 1:                   Algemeen kampioen KLBS:        Kotem VV
               
                         Vice:                                            VK Wieze Boys A

         Reeks2 :                    Kampioen:                                  FC Klotbroek
                                        Vice:                                             SV De Conde

         Reeks 3:                   Kampioen:                                  Eisden Cité
                                         Vice:                                            ZD Hansa flex
    
 
        Beker KLBS:                                             Kotem VV

        Beker van de Sportiviteit:                          OH Bergmans  

     Een dikke proficiat aan de bekerwinnaars,de kampioenen en de vice-kampioenen. 

14.Afsluiter
     Tot slot wens ik iedereen een prettige verlof en een succesvol en sportief seizoen
     2014/2015.

                                                                   
                                                                    Sint-Truiden, 31 mei 2014.

                                                                     Secretaris,g.c.
 

                                                                    B.Croes