18/06/2014

WEEK - END 19 / 2013-2014

Dit week-end bevat belangrijke informatie naar volgend seizoen toe.

                            WEEK-END 19/2013-2014

                                                                                           
                                                                                                       Sint-Truiden, 18 juni 2014

.

 

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 16/06/2014 om 19u00
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen : geen zitting

II.Sport en Disciplinair Comité : geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig
: Roger Cleuren, Marc Martens, Valère Mantels, Inge Hermans, Marc Smets, Fernand
                Oeyen, Roberto Cavatorti als waarnemers Jos Billen en Willy Poosen (SC) en secretaris
                Benny Croes
Verontschuldigd: Dominique Peeters


1. EISDEN CITE – Oproeping ingevolge wanbetaling en aanleg tot schrapping

Opgeroepen: Nezmi SERDAN (°12/01/1972) – voorzitter
                    Ahmed CIFTCI (°16/12/1970) – secretaris g.c.
                    Hakan KOCASLAN (°08/03/1983) - schatbewaarder
Vrijblijvend opgeroepen bestuursleden: Omer KALEMKUS (°28/09/1971)
                                                          Suat SOYTURK (°09/11/1975)  

 

Aanwezig: niemand

De afwezigheid van club en zijn bestuursleden en het feit dat er geen aanzuivering gebeurde van de achterstallige rekening zijn tekenen aan de wand. De schorsing voor onbepaalde duur van Eisden Cité wordt dan ook gehandhaafd en de procedure aanleg tot schrapping voorgezet.

 

Boete: afwezigheid bij oproeping (3X, 4X en 5X)
           afwezigheid club bij oproeping

2. Verslag vorig zitting dd. 19/05/2014: goedgekeurd.

3. Briefwisseling: Schrijven KBVB: toekening stamnummer 5583 aan club Binnenste Buitenland en
                                                  5584 aan Sting Waterschei

4. Competitie 2014/2015

    De reeksindeling zal als volgt zijn:

    Reeks I:   12 ploegen

    Reeks II: 12 ploegen

    Reeks III:12 ploegen

    De competitie start op 30/08/2014 met de laatste wedstrijden, tenzij uitzonderlijke
    weersomstandigheden tegen eind april/begin mei 2015. Er zijn geen wedstrijden op 01/11/2014
    en 27/12/2014.

    Aanvang wedstrijden winterschema vanaf 08/11/2014 tot en met 10/01/2015.

 

5. Beker

    De eerste ronde van de beker wordt betwist is een poulesysteem, NEGEN (09) poules van
    VIER (04) ploegen in heen en terugwedstrijden.
    Per poule wordt een klassement opgesteld volgens de regels van de competitie.
    De winnaars van de poules en de ZEVEN (07) beste 2de geplaatste ploegen spelen de 1/8ste finales

    Vanaf de 1/8ste finales wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.

    Data van de poulewedstrijden: 30/08/2014, 06/09/2014, 13/09/2014, 20/09/2014, 27/09/2014
                                                 en 04/10/2014)

    Volgende voorziene speeldagen
    20/12/2014 (1/8),
    07/02/2015 (1/4),
    14/03/2015 (1/2),
    05/04/2015 (Finale op Paasmaandag)

5. Lottrekking poules Beker (1ste ronde)

    POULE 1: SV De Conde, Cosmos Spouwen, Sting Waterschei en VK Wieze Boys B
    POULE 2: FC Heideweelde, Palmaers Bilzen, Binnenste Buitenland en FC Beukenhof

    POULE 3: FC Klotbroek, Welkenhuysen Tuinwijk, Sporting Caetsbeek en RP Products
    POULE 4: Century Hasselt, Pool Keroma B, K FC Vlam Eisden en ’t Siebelke Romershoven
    POULE 5: Mees 80, Pool Keroma A, Transport Jacobs en FC Olympia Tongeren
    POULE 6: Het Spoor, VNA Winterslag, Genk 96 en ZD Hansa flex
    POULE 7: FC Berg, UD Barcelona, FC Gors Opleeuw en FC Global Impact
    POULE 8: VK Wieze Boys A, VC Sluizen, OH Bergmans en Kanaalboys Rotem
    POULE 9: Kotem VV, Weerstand Zonhoven, Aviaclub en FC Tamara


    De kalender van de bekerwedstrijden in de poules wordt overgemaakt (website begin juli 2014)

6. Gelegenheidbestuursleden Raad van Bestuur KLBS – beurtrol clubs

     Bij gebrek aan kandidaten voor de invulling van de vacante plaatsen in de raad van bestuur

     KLBS, zal, ten einde de goede werking van de Comités Minnelijke Schikking en Sport & Discipline
     te verzekeren, ook gedurende het seizoen 2014/2015 een beroep gedaan worden op
     gelegenheidsbestuursleden KLBS. Dit zijn bestuursleden van de clubs, die volgens beurtrol
     zetelen in één van beide comités.
     Indien een club geen bestuurslid dient af te vaardigen voor een bepaalde zitting (geen zitting van één of beide
      Comités) zal de secretaris KLBS de secretaris van deze club zo snel mogelijk verwittigen.

 

7. Beurtrol clubs gelegenheidsbestuursleden Raad van Bestuur KLBS
     September 2014 : FC Tamara, ZD Hansa Flex, Kanaalboys Rotem
      Oktober 2014         : FC Berg, FC Beukenhof, Cosmos Spouwen
      November 2014    : FC Heideweelde, FC Global Impact,FC Gors Opleeuw,
      December 2014    : FC Olympia Tongeren, Pool Keroma, Genk 96

      Januari 2015         : Het Spoor, Palmaers Bilzen, ’t Siebelke Romershoven
      Februari 2015         : RP Products, Weerstand Zonhoven, Sting Waterschei
      Maart 2015            : Mees 80, VC Sluizen, Sporting Caetsbeek

      April 2015              : VK Wieze Boys, Welkenhuysen Tuinwijk, Binnenste Buitenland
      Mei 2015               : Kotem VV, VNA Winterslag, K FC Vlam Eisden

8.Electronische aansluitingskaart

     De aansluiting van spelers gebeurt, bij voorkeur via het electronische aansluitingsformulier. Het
     pro-format zal, per mail, overgemaakt worden aan de secretarissen van de clubs. De te volgen
     procedure staat op het   pro-format vermeld.
     De clubs die, ondanks de voordelen van het electronische aansluitingsformulier vasthouden aan
     de groene aansluitingskaart, kunnen deze ook in het seizoen 2014-2015 nog verder gebruiken.

 

IV.Administratief


1. Afwezigheden Algemene Statutaire Vergadering 16/06/2014

    Eisden Cité
    Genk 96
    SK Bosporus
    VC Sluizen
    Weerstand Zonhoven

    Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50


2. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening/factuur
    De volgende ploegen hebben hun 3de rekening/factuur nog niet betaald (uiterste datum van
    ontvangst betaling was 13/06/2014)
    Genk 96
    FC Klotbroek
    K FC Vlam Eisden

    Eisden Cité.

    Deze ploegen krijgen de voorziene boete van € 12,50, boete die zal verdubbeld worden.
    Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 11/07/2014.

    Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 08/08/2014 wordt de procedure aanleg tot
    schrapping opgestart.

 

4.Kostenbedoening

    Eisden Cité: (I) € 30,00 (2,50 X 3 + 2,50 X 4 + 2,50 X 5) + 12,50 + (IV,1) € 12,50 +
                      (IV, 2) € 12,50: totaal € 67,50
    Genk 96: (IV,1) € 12,50 + (IV,2) € 12,50: totaal € 25,00
    SK Bosporus: (IV, 1) € 12,50

    VC Sluizen: (IV,1) € 12,50
    Weerstand Zonhoven: (IV,1) € 12,50
    FC Klotbroek: (IV, 2) € 12,50
    K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 12,50

5.Mededelingen

   Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers voor 30/06/2014 bij de secretaris KLBS

   Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2014 op

   voorwaarde dat de aansluitingskaart/het aansluitingsformulier van de speler bij zijn vorige ploeg
   gevoegd is bij de nieuwe aansluitingskaart/ het aansluitingsformulier (Int. Regl. Art.27)

   Eerste wedstrijd seizoen 2013/2014: 30/08/2014 (Beker)

   Het secretariaat is gesloten van 19/07/2014 tem 03/08/2014. De brievenbus wordt wel dagelijks
   gelicht en de post gedagtekend. Er worden echter geen telefoons en mails beantwoord in deze
   periode.

 

 

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 16/08/2014