21/12/2005

Week-End 8/2005-2006

Weekend nr.8 is ter beschikking.

Het bestuur van KLBS wenst aan al de leden en hun familie prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2006.

                                               WEEK-END(8/2005-2006)

 

                                                                                    Hasselt,21 december 2005.

 

 

VOORZITTER EN BESTUUR VAN KLBS

 

WENSEN AAN ALLE LEDEN EN HUN FAMILIE PRETTIGE

 

FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG

 

2006

 

 

Verslag vergadering comit? dd.19/12/05 ? KBVB Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen,Marcel Asnong, Roger Vernijns, Freddy Daniels

Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh,Val?re Mantels.

 

Verontsch :Kris Asnong

 

1.Vorig verslag:verslag zitting 05/12/05 goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

         - 09/12/05 Ay-Yildiz Kolderbos: wijziging secretariaat, zie 10b

         - 13/12/05 FC Beukenhof: melding FF voor de wedstrijd van 17/12

         - 15/12/05 Het Belang van Limburg: folders Fair Play Trofee

         - 19/12/05 DAD Deutscher Adressdienst in verband met internetadres

 

3.Scheidsrechtersverslag

 

Tenzij andere melding geschorst vanaf 28/12/05

 

Verslag ref.Haesen wedstrijd SV De Conde ? Wieze Boys A van 10/12/05

Uitgesloten: speler Steven VANDEREYCKEN(?01/02/73) van Wieze Boys en speler Bj?rn GEIJSELS(?22/04/79) van SV De Conde.

Opgeroepen: beide spelers, afgevaardigden, Henri PEETERS van Wieze Boys en Pierre MONTEN van SV De Conde en de ref.

Aanwezig: allen aanwezig behoudens speler Vandereycken, verontschuldigd.

Uitspraak : speler Steven VANDEREYCKEN wordt geschorst voor zes (6) speelzaterdagen

Speler Bj?rn GEIJSELS wordt ter zitting geschorst tot en met 23/10/2006 met uitbreiding tot de KBVB.

Boete : 5+3(versch.kosten) = ? 8,00 lastens club Wieze Boys

                  5+3(versch.kosten) = ? 8,00 lastens club SV De Conde

 

4. Horing club

Horing club AY-Yildiz Kolderbos in verband met:

1) clubwerking algemeen

2) gebeurtenissen wedstrijden Ay-Yildiz Kolderbos ? A.F.I.Waterschei van 10/12/05

3) op heden toegevoegd en dus voorlopig enkel informatief te behandelen met de

verantwoordelijken: de gebeurtenissen wedstrijd Ay-Yildiz Kolderbos ? Sporting

Caetsbeek van 17/12/05

         Opgeroepen: 3 bestuursleden van de club en in verband met de wedstrijd:

afgevaardigde Temel MALKOC, de gelegenheidsref en als getuige de afgevaardigde van

 A.F.I.Waterschei, Sebastiano MESITI.

         Aanwezig:afgevaardigde van A.F.I.Waterschei en dhr.D.Heelen eveneens van A.F.I.

         Waterschei, toegelaten als begeleider/bijkomende getuige. Niemand aanwezig van Ay-

         Yildiz Kolderbos, zonder verontschuldiging.

         Gezien de afwezigheid van de verantwoordelijken van Ay-Yildiz Kolderbos:

         1) niet behandeld

         2) Gehoord de getuigen van A.F.I.Waterschei. Er volgens de aanduiding op het scheids-

                   rechtersblad een rode kaart werd gegeven aan speler Muhamet KARABUDAK

                   (?25/10/84) van Ay-Yildiz Kolderbos maar geen verslag werd ontvangen van de

gelegenheidsscheidsrechter, lid van Ay-Yildiz Kolderbos, wordt club Ay-Yildiz

Kolderbos, wetende dat zij zich als gewaarschuwd dient te beschouwen voor

zwaardere sancties zoals vermeld in WE nr.6, dwingend aangemaand haar ver-

plichtingen na te komen en de gelegenheidsscheidsrechter kenbaar te maken

met aansluitend verzoek hem een verslag te doen toesturen aan het secreta-

riaat.

In afwachting: uitspraak ten gronde plus vastleggen (eventuele) administratieve

boete verplaatst naar volgende zitting.

         3) Feiten ten voorlopige titel vastgesteld. In afwachting van het verslag van de

                   scheidsrechter, dhr.Daniels, behandeling en uitspraak plus vastleggen

(eventuele) administratieve boete verplaatst naar de volgende zitting.

 

         Boete: voor deze zitting, wegens afwezigheid zonder verontschuldiging op verplichte

                   oproeping:   3 x 2,50 = 7,50 x2 (herhaling/cfr.WE 6) = ? 15,00 lastens club Ay-

Yildiz Kolderbos.

 

                    

5.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

 

         Geschorst vanaf 28/12/05

 

         Een (1) speelzaterdag:

         Erik FASTR?(?22/04/74)                          Merem Bilzen

 

         Drie (3) speelzaterdagen:

         Hendrik JAKSONS(?13/01/82)                   BVC Park Houthalen

 

6.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd :

 

Vanaf 05/12/05 :

Davy SCHUERMANS(?25/08/77)                BVC Park Houthalen

Ernesto SLAVIERO(?18/07/78)                 C.S.Italiano

 

Vanaf 12/12/05 :

Tom GOOSSENS(?18/10/85)           SV De Conde

Ioannis MITILINEOS(?07/12/80)               Hellas 2000

Ben MONARD(?06/02/81)                        VK Grammenrode

G?rsel KOCHAN(?01/02/75)                      Vlam Eisden

 

Vanaf 19/12/05 :

Kim JAMMAERS(?06/03/81)                      SV Vrolingen

 

Ingevolge drie (3) gele kaarten :

 

Vanaf 12/12/05 :

Lode LAFOSSE(?13/05/73)                      VK Wieze Boys

Ronny VERSTAPPEN(?20/06/70)               FC Berg

Freddy JACOBS(?12/02/73)                     Olympia Tongeren

Victor TIMMERMANS(?27/02/64)               Merem Bilzen

 

Vanaf 19/12/05 :

Eric PECINOVSKY(?29/09/59)                   Transport Jacobs

Koen HERMANS(?19/12/71)                     Merem Bilzen

 

 

Geschorst voor de eerstvolgende bekerwedstrijd

 

Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

Jim JANS(?17/01/77)                              Citro?n Steegen

 

7.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 12/11/05:

         Hellas 2000: uitslag laattijdig

         CBW Zonhoven: s-blad laattijdig, ontvangen 17/11

         Ay-Yildiz Kolderbos: Akcin Yavuz verkeerde geb.datum en geen bloknummer

         Vanhelmont Sport: geen bloknummer

 

         Speeldag 19/11/05:

         BVC Park Houthalen; s-blad laattijdig, ontvangen 24/11

         C.S.Italiano: s-blad laattijdig, ontvangen 24/11

 

         Speeldag 03/12/05:

         BVC Park Houthalen: s-blad laattijdig, ontvangen 08/12

         C.S.Italiano: s-blad laattijdig, ontvangen 08/12

         FC Gors Opleeuw: laattijdige FF

         Cosmos Spouwen: foutieve datum

         VNA Winterslag: foutieve datum en naam terreinafgevaardigde ontbreekt.

 

         Speeldag 10/12/05:

         Hellas 2000: uitslag laattijdig + s-blad laattijdig, ontvangen 14/12

         Mondeoflowers: geen wedstrijddatum

         Ay-Yildiz Kolderbos: Geen naam noch handtekening gelegenheidsref.

                   Verkeerde geb.datum: Akcin Yavuz en Karaveli Umit

                   Geen bloknummer

         FC Gors Opleeuw: foutief stamnummer bezoekers

        

 Kostenbedoening

         Merem Bilzen: 5+5+5 = ? 15,00

         BVC Park Houthalen: 5+5+2,50+2,50 = ? 15,00

         C.S.Italiano:             5+2,50+2,50 = ? 10,00

         SV De Conde:           ? 5,00

         Hellas 2000:             5+5+5+2,50 = ? 17,50

         VK Grammenrode:      ? 5,00

         Vlam Eisden:            ? 5,00

         SV Vrolingen:           ? 5,00

         Wieze Boys:             ? 5,00

         FC Berg:                  ? 5,00

         Olympia Tongeren:    ? 5,00

         Transport Jacobs:     ? 5,00

         Citro?n Steegen:       ? 5,00

         CBW Zonhoven:        ? 2,50

         Ay-Yildiz Kolderbos:   2,50+5+2,50 = ? 10,00

         Vanhelmont Sport:    ? 2,50

         FC Gors Opleeuw:      5 + 2,50 = ? 7,50 aan KLBS

                                      20 + 50 = ? 70,00 aan Century Hasselt

         Cosmos Spouwen:     ? 2,50

         VNA Winterslag:        2,50+2,50 = ? 5,00

         FC Mondeoflowers:    ? 2,50

 

8.Vermaning:

         Speeldag 12/11/05:

         Ay-Yildiz Kolderbos: Yilmaz Serkan geschorst en vermeld als afgevaardigde

 

9.Ambtshalve sanctie:

         Speeldag 12/11/05:

         Hellas 2000: opstellen speler Panayotis PERIKLAKIS(?02/09/74), geschorst datum

         wedstrijd, uitspraak comit? zie WE 4-punt 3b.

         Sanctie: wedstrijd Hellas 200-Ford Keroma A uitslag 1-3 wordt 0-5

         Speler Panayotis PERIKLAKIS, wordt geschorst voor ??n (1) speelzaterdag vanaf

28/12/05 .

Boete : ? 12,50 lastens club Hellas 2000

 

Speeldag 10/12/05 :

C.S.Italiano : opstellen speler Ernesto SLAVIERO(?18/07/78), geschorst datum wedstrijd

wegens 2 gele kaarten wedstrijd 03/12, zie voormeld onder punt 6.

Sanctie : wedstrijd Gors Opleeuw ? C.S.Italiano uitslag 2-7 wordt 5-0, winstpunten aan

FC Gors Opleeuw. Speler Ernesto SLAVIERO, wordt geschorst voor ??n (1) speelzater-

dag vanaf 28/12/05.

Boete : ? 12,50 lastens club C.S.Italiano

 

10.Mededelingen:

 

a) Herinnering:

 

Bijzondere vergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie :

 

         Dinsdag 10/01/06               aanvang 20u00

                                               Bondsgebouw KBVB,   Boekstraat 130         3500 Hasselt

 

         Maximum 2 personen per ingeschreven ploeg. Aanwezigheid verplicht.

         Een aanwezigheidslijst dient afgetekend aan de inkom.

 

         Enkel voorstellen tot wijziging overeenkomst KBVB/KLBS kunnen worden ingediend.

         Dagorde voorziet:     - woord van welkom door de voorzitter

                                      - eventuele voorstellen

                                      - enkele mededelingen

                                      - lottrekking ? finale beker

 

b) Wijziging secretariaat A-Yildiz Kolderbos:

                   nieuwe secretaris:    Elvan Celikoz

                                               Zonneweeldelaan 23/30

                                               3600 Genk

                                               tel.: 0479/961500

                                               e-mail: elvancel@hotmail.com

 

c) Verslag Raad van Beheer VLB 15/12/05 door dhr.Raymakers:

         - Er werd een lijst van KLBS ploegen overhandigd met OPENSTAANDE betalingen inzake

verzekering             

ploeg                               nog te betalen

                   Ford Keroma                     7,64

                   FC Gors Opleeuw                3,82

                   C.S.Italiano                       15,12

                   Welkenhuyzen                    7,26

 

                   OPGELET: bij gebrek aan betaling voor het einde van dit kalenderjaar worden

Deze ploegen geschrapt van de verzekeringslijst.

                                      Vanaf 01/01/06 zijn hun leden niet langer verzekerd!

 

         - De lijsten van de door uw club verzekerde leden zullen omstreeks deze tijd in uw

                   brievenbus belanden.

                   Gelieve ze, na eventueel aangebrachte verbeteringen, aan de VLB terug te

sturen VOOR 31/12/05.

 

         - BLOSO is gestart met zijn evaluatie.

 

         - Een 2de luik van de cursus vergadertechnieken zal doorgaan op 15/02/06 om 19u30

                   in het ?Huis van de Sport? te Berchem (VLB)                

 

d) Publicaties over KLBS in ?Het Belang van Limburg?

         Via-via werd vernomen dat de reden van de beperkte belangstelling van deze krant

         voor KLBS zou voortvloeien uit een verplichte bezuiniging van 6 pagina?s opgelegd aan

de sportredactie. We melden dit voor zoveel als het waard is.

         Wat wel zeker is: de redactie van deze krant vond het tot op heden onnodig om te

reageren op twee vraagstellingen hierover van KLBS.

Of hoe fa?ade en reclame van deze krant botsen met inhoud en daden.

 

e) Aankondiging uitgestelde wedstrijden:

 

         enkel de aanduiding op de website van de KBVB geldt als offici?le aankondiging:

www.footbel.com

Bijkomende i nfo tel.0900/00081 aan 0,45 eur/min

 

         Clubs van K.L.B.S wordt geadviseerd daarbuiten steeds nauwgezet de nieuwsbericht-

         geving te volgen en bij twijfel van bespeelbaarheid van het eigen terrein tijdig,

         dit is in de loop van de week voorafgaand de wedstrijd, het secretariaat te contacteren.

 

 

f) Cursus scheidsrechters:

         Een nieuwe cursus voor scheidsrechters wordt voorzien met aanvang op 21/01/06.

         Ge?nteresseerden kunnen zich wenden tot het secretariaat van PC-Limburg, Boekstraat

         130 te Hasselt.

 

 

 

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 18/01/2006.