01/11/2014

WEEK-END 04/2014-2015 VERBETERING 1

Verbetering na aantekening verzet tegen voorstel minnelijke schikking.

                            WEEK-END 04/2014-2015 VERBETERING 1
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 31 oktober 2014.


1. AANTEKENING VAN VERZET
Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen het hierna volgend voorstel tot minnelijke schikking vermeld onder
I. Comite Minnelijke Schikkingen van Week – End 04 / 2014-2015 van 23/10/2014 wordt het hierna volgende voorstel tot schorsing opgeschort tot verschijning voor het Comité Sport en Discipline de zitting van 19/11/2014:

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 29/10/2014 voor Beker en Competitie, voor

VIER (04) speeldagen bijkomend aan zijn speeldag schorsing voor TWEE (02) gele kaarten in één wedstrijd

OZTEKIN Baris (°24/08/1990)                                                         FC Heideweelde

BOETES :

FC Heideweelde: onsportieve houding van een speler bij een incident
                         vervangingskosten hoekvlag te betalen aan Palmaers Bilzen

 

2. AANPASSING WEEK-END 04 / 2014-2015
Gezien voorgaande komt de in Week – End 04 / 2014-2015 van 23/10/2014 vermelde bijhorende boete te vervallen.

Gelieve derhalve Week – End 04 / 2014-2015 van 23/10/2014 als volgt te wijzigen:

IV. Administratief
5.Kostenbedoening

Lezen: FC Heideweelde: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 5,00:
                                      totaal € 37,50

ipv: FC Heideweelde: (I) € 10,00 + 7,50 + (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 7,50 +
                                5,00: totaal € 45,00

 


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 05/11/2014