05/11/2015

WEEK-END 05/2015-2016

Opgelet vanaf 07/11/2015 beginnen de wedstrijden om 14u30, tenzij anders vermeld!

1/8ste finales Beker zijn bekend.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 04/11/2015 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal KWINT, Heuvenstraat 9 bus 2, 3520 Zonhoven

I. Minnelijke Schikkingen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 11/11/2015 voor Beker en Competitie, voor

EEN (01) speeldag

GOVAERTS Koen (°04/09/1983)                                              Century Hasselt

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 18/11/2015.

II. Comité Sport & Discipline

Geen zitting               

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Fernand Oeyen Dominique Peeters, Valère Mantels, Hassan Affrane, Marc Smets, Roberto Cavatorti als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: Marc Martens en Patrick Magné

1. Verslag vorig zitting 21/10/2015 goedgekeurd.

2. Briefwisseling: Nihil

3. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. 1/8ste Finales
De hierna volgende 1/8 finales wordt er gespeeld op 19/12/2015 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30 Kotem VV - KFC Vlam Eisden
14u30 VC Sluizen - FC Tamara
14u30 VK Wieze Boys A – RP Products
14u30 UD Barcelona - Mees 80
14u30 Sting Waterschei – Cosmos Spouwen
14u30 Weerstand Zonhoven - Pool Keroma A
14u30 SV De Conde– FC Total Energy
14u30 FC Global Impact - Century Hasselt

b. Finale beker KLBS (05/05/2016 – Hemelvaartdag)
(1). De kandidaturen dienen, met reden omkleed en ondertekend door de secretaris g. c. van de club uiterlijk toekomen op 01 december 2015 toekomen op het secretariaat KLBS.
(2). De clubs zullen in hun kandidaturen duidelijk vermelden hoe zij aan de verplichte modaliteiten (A1 tem 12) zullen voldoen en welke facultatieve modaliteiten (B13 t.e.m.17) zij voorzien. Onvolledige en niet door de secretaris g. c. ondertekende kandidaturen zullen niet aanvaard worden.
(3). Alle clubs, ook de latere finalisten komen, mits het indienen van een conforme kandidatuur in aanmerking voor de organisatie van de finale.
(4). De naam van de club die de finale van de beker mag organiseren, zal bekend gemaakt worden op de Bijzondere Algemene Vergadering (januari 2016).

4. KALENDERWIJZIGINGEN

Kampioenschap:
Reeks I
14/11/2015 om 15u00 ipv 14u30 Palmaers Bilzen – FC Tamara (ingevolge dubbele bezetting -kunstlicht door KBVB gekeurd)
28/11/2015 om 15u00 ipv 14u30 Palmaers Bilzen – FC Berg (ingevolge dubbele bezetting -kunstlicht door KBVB gekeurd)
De wedstrijd RP Products – FC Tamara van 28/11/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 02/04/2016 om 15u00
De wedstrijd FC Tamara – RP Products van 02/04/2016 om 15u00 zal gespeeld worden op 28/11/2015 om 14u30
De wedstrijd FC Tamara – Century Hasselt van 05/12/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 09/04/2016 om 15u00
De wedstrijd Century Hasselt – FC Tamara van 09/04/2016 om 15u00 zal gespeeld worden op 05/12/2015 om 14u30
19/03/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – Mees 80
05/03/2016 om 16u00 ipv 15u00 VK Wieze Boys A – UD Barcelona (ingevolge dubbele bezetting terrein)
09/04/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – VK Wieze Boys A

Reek IIA
Ingevolge het algemeen forfait van Kanaalboys Rotem zullen daar waar mogelijk aanpassingen van de kalender gebeuren. Meer informatie weldra.
28/11/2015 om 13u30 ipv 14u30 VK Wieze Boys B – Transport Jacobs

Reeks IIB
27/02/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – VK Wieze Boys B
19/03/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – Pool Keroma B

Wedstrijden Intra Reeks II

Toevoegingen ten gevolge van het algemeen forfait van Kanaalboys Rotem:

21/11/2015 om 14u30 K FC Vlam Eisden – Welkenhuysen Tuinwijk
05/03/2016 om 15u00 Welkenhuysen Tuinwijk – K FC Vlam Eisden

5.
Laattijdige betaling rekeningen VLB
a. Laattijdige ontvangst van de betaling van de rekening/factuur VLB dd 14/08/2015
Van de hierna volgende clubs werd de betaling van deze rekening nog niet ontvangen (uiterste datum ontvangst betaling was 13/09/2015):

FC Klotbroek
Genk 96

De clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50

b. Laattijdige ontvangst van de betaling van de rekening/factuur VLB dd 14/08/2015/ herinnering dd 30/09/2015
Van de hierna volgende clubs werd de betaling van deze rekening nog niet ontvangen (2de uiterste datum ontvangst betaling was 30/10/2015):

FC Klotbroek
Genk 96

De clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50 en zullen een aangetekend schorsingsbericht ontvangen van de VLB, wat meteen inhoudt dat in KLBS de procedure aanleg tot schrapping moet opgestart worden.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 26/10/2015
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
KENNESZ Joeri (°24/03/1991)                                                      Genk 96
ABERHIL Brahim (°21/11/1979)                                                   Genk 96
COENEGRACHTS Birgen (°23/03/1986)                                         VC Sluizen

Ingevolge DERDE (03) gele kaart
WYERS Jelle (°09/04/1989)                                                          SV De Conde
MANISCALCO Mauro (°13/04/1989)                                              UD Barcelona     

Schorsing voor EEN (01) speeldag beker vanaf 02/11/2015
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten
BAYRAM Murat (°10/03/1987)                                                     Sting Waterschei
KEMPENEERS Carlo (°28/12/1986)                                               Pool Keroma B

2. Gele kaarten

Speeldag24/10/2015
Aviaclub: 1
Century Hasselt: 1
Cosmos Spouwen: 4
FC Global Impact: 1
FC Klotbroek: 1
FC Tamara: 5
FC Total Energy: 2
Genk 96: 5
OH Bergmans: 1
Pool Keroma A: 1
Stokrooie United: 1
SV De Conde: 1
’t Siebelke Romershoven: 1
UD Barcelona: 4
VC Sluizen: 2
VK Wieze Boys A: 2
VK Wieze Boys B: 2
Weerstand Zonhoven: 1
Welkenhuysen Tuinwijk: 2 

Speeldag 31/10/2015
Aviaclub: 1
Binnenste Buitenland: 1
Century Hasselt: 2
FC Global Impact: 1
FC Heideweelde: 4
Genk 96: 2
K FC Vlam Eisden: 2
Palmaers Bilzen: 3
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 2
Sting Waterschei: 1
SV De Conde: 2
VC Sluizen: 1
VK Wieze Boys B: 1
VNA Winterslag: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 10/10/2015
VC Sluizen: laattijdig wedstrijdblad 

Speeldag 24/10/2015
K FC Vlam Eisden: laattijdige uitslag
Genk 96: laattijdige uitslag (3 X)
Binnenste Buitenland: geen uitslag voor zondag 12u00
FC Total Energy: naam en voornaam afgevaardigde omgewisseld 

Speeldag 31/10/2015
Cosmos Spouwen: naam doelman niet in blokletters
FC Berg: verkeerde datum (01/11/2015 ipv 31/10/2015)
Stokrooie united: geen stamboeknummer bezoekers
K FC Vlam Eisden: geen nummer kapitein

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 24/10/2015
FC Heideweelde: laattijdig forfait
Beslissingen: uitslag van de Intra reeks 2 wedstrijd Pool Keroma B – FC Heideweelde 5 - 0
Boete: laattijdig forfait 

5.Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Binnenste Buitenland: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 5,00: totaal € 7,50
Century Hasselt: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 17,50
Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 10,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 12,50
FC Berg: (IV, 3) € 2,50
FC Heideweelde: (IV, 2) € 10,00 + (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 voor Pool Keroma B: totaal € 95,00 waarvan € 75,00 voor Pool Keroma B
FC Klotbroek: (III,5) € 12,50 + 12,50: totaal € 25,00
FC Tamara: (IV, 2) € 12,50
FC Total Energy: (IV, 2) € 5,00 + (IV,3) € 2,50: totaal € 7,50
Genk 96: (III, 5) € 12,50 + 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 12,50 + 5,00 + (IV, 3) €7,50 (2,50 X 3): totaal € 60,00
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 7,50
Palmaers Bilzen: (IV, 2) € 7,50
Pool Keroma A: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Pool Keroma B: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
Sting Waterschei: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Stokrooie united: (IV, 3) € 2,50
SV De Conde: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 12,50
’t Siebelke Romershoven: (IV, 2) € 2,50
UD Barcelona: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00: totaal € 15,00
VC Sluizen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 15,00
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 5,00
VK Wieze Boys B: (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 7,50
VNA Winterslag: (IV, 2) € 2,50
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 2,50
Welkenhuysen Tuinwijk: (IV, 2) € 5,00

6. Mededelingen
Bereikbaarheid accommodatie Pool Keroma
Ingevolge werkzaamheden kan de accommodatie van Pool Keroma enkel bereikt worden via de weg langs het terrein van Sporting Caetsbeek. 

  

KLBS Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 19/11/2015