19/11/2015

WEEK-END 06/2015-2016

Kandidaat organisator finale beker KLBS? Vergeet niet tijdig uw kandidatuur te stellen!
Graag aandacht voor de procedure voorafgaande keuring in slechte weersomstandigheden.

                          

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 18/11/2015 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal KWINT, Heuvenstraat 9 bus 2, 3520 Zonhoven

I. Minnelijke Schikkingen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 25/11/2015 voor Beker en Competitie, voor

TWEE (02) speeldagen

GONZALEZ Manuel (°30/01/1980)                                                                              VNA Winterslag

Verbod neutrale zone vanaf 25/11/2015 voor Beker en Competitie, voor

ZES (06) speeldagen GONZALEZ Antonio (°09/03/1956)                                           UD Barcelona

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 02/12/2015.

II. Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Fernand Oeyen, Dominique Peeters, Valère Mantels, Patrick Magné, Marc Smets, Roberto Cavatorti als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: Marc Martens en Hassan Affrane

1. Verslag vorig zitting 04/11/2015 goedgekeurd.

2. Briefwisseling: Nihil

3. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. 1/8ste Finales

De hierna volgende 1/8 finales wordt er gespeeld op 19/12/2015 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30 Kotem VV - KFC Vlam Eisden
14u30 VC Sluizen - FC Tamara
14u30 VK Wieze Boys A – RP Products
14u30 UD Barcelona - Mees 80
14u30 Sting Waterschei – Cosmos Spouwen
14u30 Weerstand Zonhoven - Pool Keroma A
14u30 SV De Conde– FC Total Energy
14u30 FC Global Impact - Century Hasselt

b. Finale beker KLBS (05/05/2016 – Hemelvaartdag)
(1). De kandidaturen dienen, met reden omkleed en ondertekend door de secretaris g. c. van de club uiterlijk toekomen op 01 december 2015 toekomen op het secretariaat KLBS.

(2). De clubs zullen in hun kandidaturen duidelijk vermelden hoe zij aan de verplichte modaliteiten (A1 tem 12) zullen voldoen en welke facultatieve modaliteiten (B13 t.e.m.17) zij voorzien. Onvolledige en niet door de secretaris g. c. ondertekende kandidaturen zullen niet aanvaard worden.

(3). Alle clubs, ook de latere finalisten komen, mits het indienen van een conforme kandidatuur in aanmerking voor de organisatie van de finale.

(4). De naam van de club die de finale van de beker mag organiseren, zal bekend gemaakt worden op de Bijzondere Algemene Vergadering (januari 2016).

4. KALENDERWIJZIGINGEN

Kampioenschap:
Reeks I
28/11/2015 om 15u00 ipv 14u30 Palmaers Bilzen – FC Berg (ingevolge dubbele bezetting -kunstlicht door KBVB gekeurd)
De wedstrijd RP Products – FC Tamara van 28/11/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 02/04/2016 om 15u00
De wedstrijd FC Tamara – RP Products van 02/04/2016 om 15u00 zal gespeeld worden op 28/11/2015 om 14u30
De wedstrijd FC Tamara – Century Hasselt van 05/12/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 09/04/2016 om 15u00
De wedstrijd Century Hasselt – FC Tamara van 09/04/2016 om 15u00 zal gespeeld worden op 05/12/2015 om 14u30
19/03/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – Mees 80
05/03/2016 om 16u00 ipv 15u00 VK Wieze Boys A – UD Barcelona (ingevolge dubbele bezetting terrein)
09/04/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – VK Wieze Boys A

Intra Reek II
28/11/2015 om 13u30 ipv 14u30 VK Wieze Boys B – Transport Jacobs

Reeks IIB
27/02/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – VK Wieze Boys B
19/03/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – Pool Keroma B

Wedstrijden Intra Reeks II

Toevoegingen ten gevolge van het algemeen forfait van Kanaalboys Rotem:

21/11/2015 om 14u30 K FC Vlam Eisden – Welkenhuysen Tuinwijk
05/03/2016 om 15u00 Welkenhuysen Tuinwijk – K FC Vlam Eisden

5. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

6. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB).

7. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30. Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

8. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 09/11/2015
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
ERSOY Erdem (°11/04/1989)                                                       UD Barcelona
NEELEN Mathias (°10/11/1985)                                                   VK Wieze Boys A
SALLAERT Mickael (°12/09/1993)                                                 Mees 80
COENEN Tommy (°20/12/1985)                                                   VNA Winterslag

Ingevolge DERDE (03) gele kaart
BAYRAM Murat (°10/03/1987)                                                    Sting Waterschei
ROOSEN David (°29/04/1981)                                                   ’t Siebelke Romershoven

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 16/11/2015

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd

Croughs Ward (°15/03/1976)                                                     Sporting Caetsbeek
Willems Frank (°14/09/1979)                                                     Welkenhuysen Tuinwijk

Ingevolge DERDE (03) gele kaart

VANANDEROYE Jort (°20/05/1984)                                             FC Total Energy
EL HAFRAOUI Fouad (°11/09/1982)                                             FC Heideweelde
HERMANS Michael (°25/11/1983)                                               FC Beukenhof

2. Gele kaarten

Speeldag 07/11/2015
Century Hasselt: 1
FC Berg: 2
FC Beukenhof: 1
FC Klotbroek: 3
FC Tamara: 2
Mees 80: 2
Palmaers Bilzen: 1
Pool Keroma A: 2
RP Products: 1
Sting Waterschei: 1
’t Siebelke Romershoven: 2
UD Barcelona: 3
VK Wieze Boys A: 2
VNA Winterslag: 3

Speeldag 14/11/2015
Century Hasselt: 2
FC Berg: 2
FC Beukenhof: 1
FC Global Impact: 2
FC Heideweelde:1
FC Klotbroek: 2
FC Tamara: 3
FC Total Energy: 1
Mees 80: 2
Palmaers Bilzen: 4
Pool Keroma A: 4
Pool Keroma B: 1
Sporting Caetsbeek: 2
SV De Conde: 1
UD Barcelona: 1
VNA Winterslag: 3
Welkenhuysen Tuinwijk: 2

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 07/11/2015
Pool Keroma A: laattijdige uitslag
Cosmos Spouwen: geen afgevaardigde bezoekers, wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein
Kotem VV: geen geboortedatum reserve speler CATSMAN Joey
Weerstand Zonhoven: laattijdig wedstrijdblad (13/11/2015 – 3 X)
VK Wieze Boys B: geen geboortedatum reserve speler YAVUZ Rizvan 

Speeldag 14/11/2015
Cosmos Spouwen: geen uitslag voor zondag 12u00
Pool Keroma B: verkeerde benaming thuisploeg: Pool Keroma A ipv Pool Keroma B
VC Sluizen: fouten in hoofding: afdeling II ipv KLBS
                                              reeks B ipv IIB
Stokrooie United: fout in hoofding: reeks 2B ipv Intra reeks 2

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 07/11/2015
FC Total Energy: onbekende trainer (T1) THOELEN Valerie (°15/05/1989)
Boete: onbekende speler/trainer

Speeldag 14/11/2015
K FC Vlam Eisden: laattijdig Forfait
Beslissing: Uitslag van de intra reeks 2 wedstrijd Stokrooie United – K FC Vlam Eisden 5 – 0
Boete: laattijdig forfait + kosten scheidsrechter

5.Kostenbedoening
Century Hasselt: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
Cosmos Spouwen: (IV, 3) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
FC Berg: (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
FC Beukenhof: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00
FC Global Impact: (IV, 2) € 5,00
FC Heideweelde: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
FC Klotbroek: (IV, 2) € 7,50 + 5,00: totaal € 12,50
FC Tamara: (IV, 2) € 5,00 + 7,50: totaal € 12,50
FC Total Energy: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 4) € 12,50: totaal € 15,00
K FC Vlam Eisden: (IV, 4) €118,20 (€ 85,00 + 33,20 scheidsrechterkosten) waarvan € 108,20 voor Stokrooie United
Kotem VV: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 7,50 
Mees 80: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 15,00
Palmaers Bilzen: (IV, 2) € 2,50 + 10,00: totaal € 12,50
Pool Keroma A: (IV, 2) € 5,00 +10,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 17,50
Pool Keroma B: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 : totaal € 5,00
RP Products: (IV, 2) € 2,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00): totaal € 10,00
Sting Waterschei: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Stokrooie United: (IV, 3) € 2,50
SV De Conde: (IV, 2) € 2,50
’t Siebelke Romershoven: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
UD Barcelona: (I) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 2,50: totaal € 27,50
VC Sluizen:(IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
VK Wieze Boys A: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00
VK Wieze Boys B: (IV, 3) € 2,50
VNA Winterslag: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 7,50: totaal € 30,00
Weerstand Zonhoven: (IV, 3) € 7,50 (€2,50 X 3)
Welkenhuysen Tuinwijk: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00

6. Mededelingen
Bereikbaarheid accommodatie Pool Keroma
De werkzaamheden zijn beëindigd de accommodatie van Pool Keroma kan weer via de normale weg bereikt worden.
Nog niet onvangen wedstrijdbladen
Op het ogenblik van het verschijnen van dit Week-End waren de wedstrijdbladen van de wedstrijden
Kotem VV – VK Wieze Boys A en Transport Jacobs – Sting Waterschei van 14/11/2015 nog niet in mijn bezit.
 

 

KLBS Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 03/12/2015