03/12/2015

WEEK-END 07/2015-2016

Niets schokkends maar toch alles lezen AUB!

 

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 02/12/2015 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal KWINT, Heuvenstraat 9 bus 2, 3520 Zonhoven

I.  Minnelijke Schikkingen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 09/12/2015 voor Beker en Competitie, voor

DRIE (03) speeldagen

BRUNINX Wesley (°04/12/1982)                                             Welkenhuysen Tuinwijk

EEN (01) speeldag

BLANQUEZ MONTES Fabian (°28/03/1985)                               UD Barcelona

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 16/12/2015.

II. Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Fernand Oeyen, Dominique Peeters, Valère Mantels, Marc Smets, Roberto Cavatorti als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: Marc Martens en Hassan Affrane

Afwezig: Patrick Magné

1. Verslag vorig zitting 18/11/2015 goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven VK Wieze Boys (zie III, 3)
                          schrijven RP Products (zie III, 3 )
                          schrijven UD Barcelona (zie III, 3)

3. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. 1/8ste Finales
De hierna volgende 1/8 finales wordt er gespeeld op 19/12/2015 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30 Kotem VV - KFC Vlam Eisden
14u30 VC Sluizen - FC Tamara
14u30 VK Wieze Boys A – RP Products
14u30 UD Barcelona - Mees 80
14u30 Sting Waterschei – Cosmos Spouwen
14u30 Weerstand Zonhoven - Pool Keroma A
14u30 SV De Conde– FC Total Energy
14u30 FC Global Impact - Century Hasselt

b. Finale beker KLBS (05/05/2016 – Hemelvaartdag)
(1) Volgende club stelden hun kandidatuur voor de organisatie van de finale van de beker KLBS:
RP Products
VK Wieze Boys
UD Barcelona
(2). De naam van de club die de finale van de beker mag organiseren, zal bekend gemaakt worden op de Bijzondere Algemene Vergadering (18 januari 2016).

4. KALENDERWIJZIGINGEN

Kampioenschap:
Reeks I
De wedstrijd RP Products – FC Tamara van 28/11/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 02/04/2016 om 15u00
De wedstrijd FC Tamara – Century Hasselt van 05/12/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 09/04/2016 om 15u00
De wedstrijd Century Hasselt – FC Tamara van 09/04/2016 om 15u00 zal gespeeld worden op 05/12/2015 om 14u30
19/03/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – Mees 80
05/03/2016 om 16u00 ipv 15u00 VK Wieze Boys A – UD Barcelona (ingevolge dubbele bezetting terrein) 09/04/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – VK Wieze Boys A

Reeks IIB
27/02/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – VK Wieze Boys B
19/03/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – Pool Keroma B

Wedstrijden Intra Reeks II
Toevoegingen ten gevolge van het algemeen forfait van Kanaalboys Rotem:
05/03/2016 om 15u00 Welkenhuysen Tuinwijk – K FC Vlam Eisden

5. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

6. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB).

7. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEUINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient
contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

8. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 23/11/2015
Ingevolge DERDE (03) gele kaart

WILLEMS Peter (°07/12/1983)                                                   FC Berg
MAESEN Wesley (°03/09/1986)                                                  Kotem VV
CUYPERS Dries (°08/11/1983)                                                   UD Barcelona
D’ADAMO Adriano (°26/09/1986)                                               Transport Jacobs
DE ZUTTER Lucas (°09/05/1993)                                                FC Klotbroek
VAN NERUM Dean (°24/11/1984)                                               Aviaclub

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 30/11/2015

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
LAMBRICHTS GLEN (°15/04/1994)                                             Century Hasselt

Ingevolge DERDE (03) gele kaart
CIELEN Michiel (°12/02/1986)                                                     Cosmos Spouwen
TUPITTI Sandro (°31/12/1981)                                                    Pool Keroma B
SPONIK Kris (°01/08/1991)                                                         Pool Keroma B

2. Gele kaarten

Speeldag 14/11/2015
Kotem VV: 1

Speeldag 21/11/2015
Aviaclub: 1
Cosmos Spouwen: 2
FC Berg: 1
FC Klotbroek: 3
FC Heideweelde: 4
FC Tamara: 1
Kotem VV: 2
Pool Keroma B: 1
Sting Waterschei: 2
Stokrooie United:1
UD Barcelona: 3
VNA Winterslag: 2
Welkenhuysen Tuinwijk: 1

Speeldag 28/11/2015
Century Hasselt: 4
Cosmos Spouwen: 1
FC Berg: 1
FC Total Energy: 1
Genk 96: 2
K FC Vlam Eisden: 2
OH Bergmans: 2
Palmaers Bilzen: 1
Pool Keroma B: 3
RP Products: 1
Sporting Caetsbeek: 1
Sting Waterschei: 3
SV De Conde: 1
’t Siebelke Romershoven: 1
UD Barcelona: 1
VC Sluizen: 2
VK Wieze Boys A: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 14/11/2015
Sting Waterschei: wedstrijd niet afgetekend door de kapitein ipv de bezoekende
                          afgevaardigde (geen bezoekende afgevaardigde)            
                           verkeerde voornaam (ATHENAKIS Tony ipv Antonios)

Speeldag 21/11/2015
’t Siebelke Romershoven: laattijdige uitslag (3 X)
FC Heideweelde: geen nummer kapitein op wedstrijdblad

Speeldag 28/11/2015
FC Beukenhof: wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein
’t Siebelke Romershoven: wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein
FC Global Impact: verkeerde voornaam (KONIUSZENKO Walter ipv Gerry
Genk 96: verkeerde geboortedatum (BIBEROGLU Osman (°15/08/1981) ipv (°17/08/1981)

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 21/11/2015
Cosmos Souwen: onbekende afgevaardigde bezoekers HUMBLET Erik (°16/08/1986)
Boete: onbekende speler/afgevaardigde

5.Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00: totaal € 15,00
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50 + (IV, 4) € 12,50: totaal € 25,00
FC Berg: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00
FC Beukenhof: (IV, 3) € 2,50
FC Global Impact: (IV, 3) € 2,50
FC Heideweelde: (IV, 2) € 10,00
FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 : totaal € 12,50
FC Tamara: (IV, 2) € 2,50
FC Total Energy: (IV, 2) € 2,50
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 5,00
Genk 96: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 7,50
Kotem VV: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 12,50
Palmaers Bilzen: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma B: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 +(IV, 2) € 2,50 +7,50 : totaal € 20,00
RP Products: (IV, 2) € 2,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 2) € 2,50
Sting Waterschei: (IV, 2) € 5,00 + 7,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50 : totaal € 17,50
Stokrooie United: (IV, 2) € 2,50
SV De Conde: (IV, 2) € 2,50
’t Siebelke Romershoven: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 7,50 (2,50 X 3) + 2,50: totaal € 12,50
Transport Jacobs: (IV, 1) € 5,00
UD Barcelona: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 2,50: totaal € 25,00
VC Sluizen: (IV, 2) € 5,00
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50
VNA Winterslag: (IV, 2) € 5,00
Welkenhuysen Tuinwijk (I) € 10,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 12,50

6. Mededelingen
Bereikbaarheid accommodatie Pool Keroma
De werkzaamheden zijn beëindigd de accommodatie van Pool Keroma kan weer via de normale weg bereikt worden.
Nog niet ontvangen wedstrijdbladen
Op het ogenblik van het verschijnen van dit Week-End waren de wedstrijdbladen van de wedstrijden FC Heideweelde – VNA Winterslag, VK Wieze Boys B – Transport Jacobs, Welkenhuysen Tuinwijk – FC Total Energy van 28/11/2015 nog niet in mijn bezit.

 

KLBS Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 17/12/2015