28/12/2015

WEEK-END 081/2015-2016 – Aanvulling 1

FC Klotbroek betaalde zijn 1ste factuur seizoen 2015/2016 bij de VLB.

 

 

STOPPEN PROCEDURE AANLEG TOT SCHRAPPING

De betaling van de 1de factuur seizoen 2015/2016 dd 14/08/2015 werd intussen ontvangen door de VLB op 22/12/2015. 
De procedure aanleg tot schrapping wordt gestopt.
De schorsing en het verbod tot spelen van wedstrijden van FC Klotbroek worden opgeheven.


KLBS
Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 07/01/2016