03/03/2016

WEEK-END 13/2015-2016

Opgelet enkele kalender wijzigingen!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 02/03/2016 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Kwint, Heuvenstraat 9 bus 2, 3520 Zonhoven

I Minnelijke Schikkingen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 09/03/2016 voor Beker en Competitie, voor
TWEE (02) speeldagen
DE VLEESHAUWER Daniel (°05/09/1994)                                         Binnenste Buitenland
CRETEN David (°29/091976)                                                           Aviaclub

EEN (01) speeldag
GEURTS Steven (°06/10/1986)                                                       Cosmos Spouwen
ENGELEN Philip (°08/09/1968)                                                        Pool Keroma A
FRANCOIS Erwin (°31/02/1987)                                                      Weerstand Zonhoven
HAMAL Jurgen (°03/04/1985)                                                          ’t Siebelke Rommershoven

Boete ingevolge: oorzaak stopzetten van de wedstrijd (bezinningsmoment)
Aviaclub
FC Total Energy               

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 16/03/2016.

II. Comité Sport & Discipline

Klacht Pool Keroma betreffende het niet naleven van Art 76 van het Intern Reglement KLBS door VK Wieze Boys B bij de wedstrijd VK Wieze Boys B – Pool Keroma B van 23/01/2016.

Beslissingen: de klacht is ontvankelijk maar niet gegrond.

Motivering: Rekening houdende met het ganse Art 76 en niet enkel en alleen met de eerste zin ervan, en de Art 23 en 77 van het Intern Reglement KLBS, had, op elk ogenblik van de wedstrijd, VK Wieze Boys B minstens ZEVEN (07) speelgerechtigde spelers op het veld staan, behorend tot VK Wieze Boys B.

Kosten: terugbetaling waarborg klacht aan Pool Keroma

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, Valère Mantels, Roberto Cavatorti, , Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd
: Marc Martens, Fernand Oeyen, Marc Smets, Hassan Affrane en Patrick Magné

1. Verslag vorig zitting 18/02/2016 goedgekeurd.
2. Briefwisseling: aangetekend schrijven Pool Keroma dd 22/02/2016 (zie II)                         
                          schrijven Palmaers Bilzen (kalenderwijziging – zie III, 5) 
3. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. 1/2 Finales
De hierna volgende 1/2 finales wordt er gespeeld op 26/03/2016 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

13u30 Pool Keroma A - RP Products
15u00 Sting Waterschei - FC Tamara
b. Finale beker KLBS (05/05/2016 – Hemelvaartdag)
De organisatie van de finale van de beker KLBS werd toegewezen aan UD Barcelona.

4. TERREINWIJZIGING STING WATERSCHEI
Vanaf 09/01/2016 speelt Sting Waterschei zijn thuiswedstrijden op het natuurgrasveld, van het Sportcomplex Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk , bloknummer 2152

5. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:
Reeks I
De competitiewedstrijden van 09/04/2016 worden verschoven naar een latere datum (16/04/2016 of later als er nog afgelastingen komen)

05/03/2016 om 16u00 i.p.v. 15u00 VK Wieze Boys A – UD Barcelona (ingevolge dubbele bezetting terrein)
05/03/2016 om 15u00 i.p.v. 13u30 RP Products – Pool Keroma A
19/03/2016 om 15u00 i.p.v. 13u30 RP Products – Mees 80
19/03/2016 om 15u00 i.p.v. 13u30 Palmaers Bilzen – VK Wieze Boys A op kunstgras en niet op natuurgras zoals aangekondigd in eerdere week-ends                      
De uitgestelde wedstrijd Cosmos Spouwen – SV De Conde van 23/01/2016 zal gespeeld worden op 26/03/2016 om 15u00
De uitgestelde wedstrijd Kotem VV - Weerstand Zonhoven van 30/01/2016 zal gespeeld worden op 26/03/2016 om 14u00.
De uitgestelde wedstrijd VK Wieze Boys A – Mees 80 van 30/01/2016 zal gespeeld worden op 26/03/2016 om 15u00
De wedstrijd RP Products – FC Tamara van 28/11/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 02/04/2016 om 15u00
De uitgestelde wedstrijd SV De Conde - RP Products van 30/01/2016 zal gespeeld worden op 09/04/2016 om 15u00
De uitgestelde wedstrijd FC Tamara - Cosmos Spouwen van 30/01/2016 zal gespeeld worden op 09/04/2016 om 15u00

Reeks IIA
De uitgestelde wedstrijd FC Global Impact – Sting Waterschei van 30/01/2016 zal gespeeld worden op 19/03/2016 om 15u00

Reeks IIB
De competitiewedstrijden van 19/03/2016 worden verschoven naar een latere datum

De uitgestelde wedstrijd ’t Siebelke Romershoven – Welkenhuysen Tuinwijk van 13/02/2016 zal gespeeld worden op 19/03/2016 om 13u00
De wedstrijd Binnenste Buitenland – Aviaclub van 12/03/2016 zal gespeeld worden op 26/03/2016 om 14u00.
De uitgestelde wedstrijd VC Sluizen – VK Wieze Boys B van 16/01/2016 zal gespeeld worden op 26/03/2016 om 13u30.
De uitgestelde wedstrijd Pool Keroma B – FC Beukenhof van 30/01/2016 zal gespeeld worden op 26/03/2016 om 15u30 (dubbele bezetting terrein) De uitgestelde wedstrijd Sp Caetsbeek – ’t Siebelke Romershoven van 30/01/2016 zal gespeeld worden op 26/03/2016 om 15u00

Wedstrijden Intra Reeks II
Toevoegingen ten gevolge van het algemeen forfait van Kanaalboys Rotem:
05/03/2016 om 15u00 Welkenhuysen Tuinwijk – K FC Vlam Eisden
12/03/2016 om 15u00 VNA Winterslag - Aviaclub 

6. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.   

7. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB).

8. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

9. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

10. 16e editie van het ‘Vlaams Bedrijfssportkampioenschap Voetbal’.
In 2016 zal dit kampioenschap voor het eerst samen met Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) georganiseerd worden.
Zo zullen we dit jaar spreken over het ‘Waaslandhaventornooi – Open Vlaams Bedrijfssportkampioenschap Voetbal 2016’.
Het tornooi (veldvoetbal 5 tegen 5) zal plaatsvinden op zaterdag 7 mei 2016 op de terreinen van voetbalclub KSK Kallo.
Voetbal staat centraal die dag, maar fun en netwerking zijn minstens even belangrijk.
Alle bedrijven – zowel VLB-leden als niet-leden – kunnen ploegen inschrijven.
We voorzien ook een aparte reeks voor damesploegen.
Familieleden zijn ook welkom: voor de kinderen zullen allerlei randactiviteiten voorzien worden.
Vooraf inschrijven is verplicht. De inschrijvingsperiode loopt tot 20 april 2016.
Inschrijven doe je via onze website
In totaal kunnen maximum 60 ploegen deelnemen.
De VLB hoopt alvast dat deze dag mag uitgroeien tot een sportief feest waarbij teamspirit en sportiviteit tussen spelers en supporters van de verschillende bedrijven bevorderd wordt.
Met bijkomende vragen kan u altijd terecht op info@vlaamse-bedrijfssport.be.     

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen: Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie 22/02/2016

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
CLAESEN Rob (°14/07/1989)                                                       FC Klotbroek
VANRIJT Kristof (°28/11/1979)                                                    FC Beukenhof

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
AALTEN Guillaume (°09/08/1983)                                                FC Berg
HANSEN Jan (°19/10/1989)                                                         FC Berg
WINS Jurgen (°19/02/1976)                                                        FC Tamara
NOBLESSE Kim (°13/07/1988)                                                     Pool Keroma A
SPITZ Michael (°26/09/1985)                                                       FC Total Energy
PIETTE Joris (°06/01/1986)                                                         FC Total Energy                                      

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie 29/02/2016

ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd

NOLMANS Kevin (°18/08/1983)                                                    Cosmos Spouwen

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
STASSEN Kristof (°26/12/1981)                                                   Cosmos Spouwen
THIJS Philip (°04/07/1981)                                                          Cosmos Spouwen
GELDERS Robbie (°06/11/1982)                                                   Century Hasselt
JACOBS Joeri (°22/03/1982)                                                        Century Hasselt
GIELISSEN Roel (°15/08/1990)                                                    FC Klotbroek
COENEN Tommy (°20/12/1985)                                                   VNA Winterslag                        

2. Gele kaarten
Speeldag 13/02/2016
FC Total Energy: 1
VC Sluizen: 3 

Speeldag 20/02/2016
Binnenste Buitenland: 1
Century Hasselt: 1
Cosmos Spouwen: 1
FC Berg: 2
FC Beukenhof: 3
FC Klotbroek: 2
FC Tamara: 3
FC Total Energy: 3
Genk 96: 1
OH Bergmans: 1
Pool Keroma B: 2
SV De Conde: 1
’t Siebelke Romershoven: 2
VNA Winterslag: 2
Weerstand Zonhoven: 2

Speeldag 27/02/2016
Aviaclub: 1
Century Hasselt: 3
Cosmos Spouwen: 3
FC Berg: 3
FC Beukenhof: 1
FC Klotbroek: 2
FC Total Energy: 1
K FC Vlam Eisden: 1
Pool Keroma A: 2
RP Products: 2
SV De Conde: 2
’t Siebelke Romershoven: 1
VC Sluizen: 3
VK Wieze Boys A: 1
VK Wieze Boys B: 1
VNA Winterslag: 4
Weerstand Zonhoven: 2
 
3. Administratieve overtredingen
Speeldag 20/02/2016
Welkenhuysen Tuinwijk: geen geboortedatum bij reserve speler LINTEN Michael
Pool Keroma B: officieel afgevaardigde thuisploeg verkeerd ingevuld (lijn te laag)

Speeldag 27/02/2016:
K FC Vlam Eisden: geen uitslag, wedstrijdblad toch afgetekend
Stokrooie United: geen uitslag, wedstrijdblad toch afgetekend

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 20/02/2016
Sporting Caetsbeek: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de wedstrijd VC Sluizen – Sporting Caetsbeek 5 – 0
Boete: tijdig forfait

Speeldag 27/02/2016
Kotem VV: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Mees 80 –Kotem VV 5 - 0
Boete: tijdig forfait 

Sporting Caetsbeek: stopzetting wedstrijd bij gebrek aan spelers
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Sporting Caetsbeek – Pool Keroma B 0 – 5 (stand was 1 – 5 op het ogenblik van de stopzetting)
Boete: oorzaak stopzetting

5.Kostenbedoening
Aviaclub: (I) € 10,00 + 7,50 +(IV, 2) € 2,50: totaal € 20,00
Binnenste Buitenland: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 12,50
Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 20,00
Cosmos Spouwen: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 35,00
FC Berg: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 7,50: totaal € 22,50
FC Beukenhof: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 2,50: totaal € 15,00
FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 20,00
FC Tamara: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
FC Total Energy: (I) € 7,50 + (IV, 2) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50 + 2,50: totaal € 30,00
Genk 96: (IV, 2) € 2,50
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) 2,50: totaal € 5,00
Kotem VV: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan Mees 80
OH Bergmans: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma A: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 20,00
Pool Keroma B: (II) € -12,50 (terugbetaling waarborg klacht) + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) €2,50: totaal € -5,00
RP Products: (IV, 2) € 5,00
Sporting Caetsbeek: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan VC Sluizen + € 7,50: totaal € 67,50 waarvan € 50,00 aan VC Sluizen
Stokrooie United: (IV, 3) € 2,50
’t Siebelke Romershoven: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 17,50
SV De Conde : (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
VC Sluizen: (IV, 2) € 7,50 + 7,50: totaal € 15,00
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50
VK Wieze Boys B: (IV, 2) € 2,50
VNA Winterslag: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 10,00: totaal € 20,00
Weerstand Zonhoven: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 20,00
Welkenhuysen Tuinwijk: (IV, 3) € 2,50

6. Mededeling
a. Op het ogenblik van de verschijning van dit week-end was het wedstrijdblad van de wedstrijd Cosmos Spouwen – RP Products van 13/02/2015 nog niet in mijn bezit.
b. De Koninklijke Limburgse Verstandhouding KBVB – VFV organiseert 2 informatie avonden:
   - op 08-03-16 : “het voetbalveld in topconditie”,
   - op 16-03-16 : “verdere evolutie naar een gezond financieel beleid voor de amateurclub”.
Telkens in het stadion van KRC Genk.
De clubs aangesloten bij KLBS zijn uitgenodigd op deze informatie avonden.
Meer informatie en de modaliteiten voor de inschrijving werden overmaakt aan de secretarissen van de clubs
c. Pool Keroma houdt zijn spaghetti dag op 13/03/2016. Voor meer inlichtingen gelieve u te wenden tot hun voorzitter Mario CORTINOVIS

 

KLBS

 

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 19/03/2016