23/05/2016

WEEK-END 18/2015-2016

Vergeet niet tijdig in te schrijven voor volgend seizoen!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie

Datum/uur: 18/05/2016 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Olympia, Kuringersteenweg 10,3500 Hasselt

I. Minnelijke Schikkingen
Geen

II. Comité Sport & Discipline
Geen zitting 

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
Aanwezig: Dominique Peeters, Marc Smets, Fernand Oeyen, Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marc Martens, Valère Mantels, Roberto Cavatorti en Hassan Affrane
Uitgenodigd: Marc Kosten (RP Products)

1. Verslag vorig zitting 04/05/2016 goedgekeurd.
2. Briefwisseling: Geen
3. Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS dienen gemeld bij de secretaris tegen uiterlijk 01/06/2016 conform Art 10 Punt 5 van het Int Regl KLBS.
4. Inschrijvingen voor het seizoen 2016/2017 voor 01/06/2016 aan de hand van het inschrijvingsformulier op de website KLBS, onder “pagina’s”/formulieren en storting van het inschrijvingsgeld (€ 37,50) op de rekening van KLBS voor dezelfde datum.
5. De Algemene Vergadering KLBS gaat door op maandag 20/06/2016 om 20u00 in de Cafetaria van K Zwartberg FC, G. Gallopinstraat z/n 3600 Genk (Transport Jacobs & Genk 96).
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)
Boete bij afwezigheid: €12,50.
6. Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2016 bij de secretaris.
7. Eerste wedstrijd van het seizoen 2016/2017 (beker en/of competitie) 03/09/2016.

8. Mededeling
Winnende loten tombola U.D. Barcelona 2016 (Finale beker KLBS en Tornooi)
1136, 2813, 0900, 2803, 3129, 1259, 0567, 1515, 0666, 4560, 2725, 1457, 3086, 3684, 3291, 1744, 3877, 2511, 4091, 0803, 4343, 2586, 3379, 0892, 1570,

Prijzen af te halen vóór 30 Juni 2016 bij:
Ricardo Blanquez, Hortensiastraat 12, 3660 Opglabbeek
Tel: 089/85 30 27, GSM: 0474/77 37 65                                      

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 09/06/2016

 

 

KLBS