18/06/2016

WEEK-END 19/2015-2016

Maandag 20 juni 2016 Algemene Vergadering.

                                                             

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 15/06/2016 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Olympia, Kuringersteenweg 242,3500 Hasselt

I. Minnelijke Schikkingen Geen

II. Comité Sport & Discipline Geen zitting 

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, Marc Smets, Fernand Oeyen, Roberto Cavatorti, Valère Mantels en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Willy Poosen (SC), Marc Martens en Hassan Affrane
Uitgenodigd: Johan De Wouwer (Welkenhuysen Tuinwijk)

1. Verslag vorig zitting 18/05/2016 goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven KBVB: bevestiging naamwijzigingen clubs.

3. Seizoen 2016/2017
28 clubs met in het totaal 30 ploegen zijn ingeschreven voor het seizoen 2016/2017.
Eerste wedstrijd van het seizoen 2016/2017 (beker) 03/09/2016.

4. De Algemene Vergadering KLBS gaat door op maandag 20/06/2016 om 20u00 in de Cafetaria van K Zwartberg FC, G. Gallopinstraat z/n 3600 Genk (Transport Jacobs & Genk 96).
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)
Boete bij afwezigheid: €12,50.

5. Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2016 bij de secretaris.                                     

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 22/06/2016

 

KLBS