04/07/2016

WEEK-END 20/2015-2016

Dit week-end bevat belangrijke informatie betreffende de beker en de verzekering.
Sorry voor de vertraging.

                          

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 20/06/2016 om 19u00
Plaats: Cafetaria K Zwartberg FC, G. Gallopinstraat z/n 3600 Genk

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
Aanwezig: Valère Mantels, Roberto Cavatorti, Marc Martens, Hassan Affrane, Fernand Oeyen, Inge Hermans, Marc Smets, als waarnemers Jos Billen en Willy Poosen (SC) (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Dominique Peeters

1. Verslag vorig zitting dd. 15/06/2016: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: geen

3. Beker
De bekerwedstrijden 2016/2017 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 15 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min –   strafschoppen) en de beste verliezen (beste doelpuntensaldo, bij gelijkheid geschoorde   doelpunten, is de stand nog gelijk en werden er strafschoppen genomen, strafschoppensaldo, nog gelijk aantal gescoorde strafschoppen, is er nog gelijkheid of werden er geen strafschoppen genomen dan beslist het lot.

Bekerwedstrijden 1ste ronde (03/09/2016 om 15u00) - Lottrekking
Mees 80 – VNA Winterslag
FC Tamara – FC Berg
SV De Conde – Huwa-San Bilzen
Stokrooie United – FC Total Energy
FC Beukenhof – Sting Waterschei
Genk 96 – Pool Keroma B
OH Bergmans – Weerstand Zonhoven
Pool Keroma A – VK Wieze Boys B
VC Sluizen – Tuinwijk VV
FC Klotbroek – Century Hasselt
K FC Vlam Eisden – Kotem VV
VK Wieze Boys A – RP Products
Aviaclub – Sporting Caetsbeek
Binnenste Buitenland – UD Barcelona
FC Global Impact – Cosmos Spouwen

4. Competitie – kalender
De verschijning van de kalender van de competitiewedstrijden is in belangrijke mate afhankelijk van het verschijnen van de kalender van de provinciale reserven en jeugd.
Streefdoel: zo snel mogelijk in de eerste helft van juli 2016.

5. Electronische aansluitingskaart
Voor de aansluiting van spelers zal er bij voorkeur gebruik gemaakt worden van de electronische aansluitingskaart (pro-format zie website). De groene aansluitingskaarten kunnen nog voort gebruikt worden tot uitputting van het huidige stockje. Er worden geen groene kaarten meer bijgedrukt.

6. VLB - briefwisseling
Het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur van de VLB zijn op de hoogte van de uitstap van KLBS per 01/08/2016.
Noch KLBS, noch de clubs van KLBS hebben nog openstaande rekeningen bij VLB.
Gezien voorgaande zullen KLBS en de clubs van KLBS geen briefwisseling meer ontvangen van VLB.
Mocht dit toch het geval zijn, gelieve hierop niet te reageren en de secretaris KLBS in te lichten

7. Verzekering
Door de beslissingen genomen op de Algemene Vergadering van 20/06/2016 zullen KLBS en de clubs van KLBS niet langer verzekerd worden bij Ethias via VLB.
Door KLBS een globale verzekering afgesloten voor KLBS en zijn clubs bij ARENA.
Deze verzekering is verplicht voor alle clubs behalve voor deze waarvoor de werkgever een globale verzekering heeft afgesloten die minstens gelijkwaardig is aan de door KLBS afgesloten verzekering. Een schriftelijk bewijs van deze verzekering dient geleverd te worden aan de secretaris KLBS.
Gezien voorgaande zullen de clubs:
a. het schrijven dat zij ontvingen van Ethias betreffende de verzekeringsperiode 01/08/2016 - 31/07/2017 als nietig beschouwen en NIET antwoorden aan de VLB.
b.
tegen uiterlijk 31/07/2016 aan de secretaris KLBS van al hun spelers en bestuurleden de gegevens en de gekozen verzekeringsformule voor elk van hun overmaken met het desbetreffende verzekeringsformulier.
 
Het digitaal verzekeringsformulier wordt overgemaakt aan alle secretarissen en komt op de website KLBS. Alle spelers en bestuursleden die op 31/07/2016 op de website KLBS staan dienen verzekerd te worden.
De spelers zullen minimaal verzekerd worden volgens Basis Polis 1 (BP 1).
De kosten voor verzekering van de spelers en bestuursleden aangesloten op 31/07/2016 worden verrekend op de 1ste factuur/rekening van het seizoen 2016/2017.
Voor spelers en bestuursleden, die aangesloten worden na 31/07/2016 dient samen met het aansluitingsformulier/de aansluitingskaart het digitaal verzekeringsformulier overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS. De desbetreffende kosten voor deze aansluitingen worden in rekening gebracht op de 2de of 3de factuur/rekening van het seizoen 2016/2017 in functie van de aansluitingsdatum. 
Het in geval van een ongeval, in te vullen en aan de secretaris KLBS over te maken ongevallenformulier wordt overgemaakt aan de secretarissen en komt op de website.  

IV.Administratief

1. Afwezigheden Algemene Statutaire Vergadering 20/06/2016
Cosmos Spouwen
K FC Vlam Eisden
Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50

2. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening/factuur
De volgende club werd de betaling van zijn 3de rekening / factuur van het seizoen 2015/2016 nog niet ontvangen op 20/06/2016 (uiterste datum van ontvangst betaling was 18/06/2016)
Genk 96
Deze club krijgt de voorziene boete van € 12,50, boete die zal verdubbeld worden bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 01/08/2016

3.Kostenbedoening
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 12,50
K FC Vlam Eisden: (IV, 1) € 12,50
Genk 96: (IV, 2) € 12,50   

4.Mededelingen
Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2016 op voorwaarde dat het schriftelijk akkoord van de secretaris g.c. van de vorige club van de speler gevoegd is bij de nieuwe aansluitingskaart/aansluitingsformulier (Int. Regl. Art.27)

Het secretariaat is gesloten van 23/07/2016 tem 07/08/2016. De brievenbus wordt wel dagelijks gelicht en de post gedagtekend. Mails zullen slechts sporadisch gelezen worden. Telefoons worden niet beantwoord.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 16/08/2016