14/08/2016

WEEK-END 01/2016-2017

Het nieuwe seizoen is in aantocht.
Dit eerste week-end bevat traditie getrouw veel informatie.
Lees ze aandachtig.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 12/08/2016 om 19u00
Plaats: Vergaderlokaal de Tafelaer, Roverstraat 9, 3511 Kuringen

I. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, Valère Mantels, Fernand Oeyen, Marc Martens, Roberto Cavatorti als waarnemers Willy Poosen, Daniel
                Rouffa (SC) en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: Hassan Affrane, Inge Hermans, Marc Smets en waarnemer Jos Billen (SC)

1. Verslag vorig zitting 20/06/2016 goedgekeurd.

2. Briefwisseling

- Schrijven RP Products: wijziging aanvangsuur competitiewedstrijden (zie I, 4)
- Schrijven FC Tamara: wijziging aanvangsuur competitiewedstrijden (zie I, 4)
- Schrijven Binnenste Buitenland en UD Barcelona: omwisseling bekerwedstrijd (zie I, 3 & 4)
- Schrijven Huwa-San Bilzen: wijziging terrein en aanvangsuur competitiewedstrijd (zie I, 4)
- Schrijven Stokrooie United: wijziging aanvangsuur bekerwedstrijd (zie I, 3 & 4)

3. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

a. Speciale regeling
De bekerwedstrijden 2016/2017 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.

b. Ploegen voor 1/8 finales:
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 15 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min –   strafschoppen) en de beste verliezende ploeg (beste doelpuntensaldo, bij gelijkheid geschoorde   doelpunten, is de stand nog gelijk en werden er strafschoppen genomen, strafschoppensaldo, nog gelijk aantal gescoorde strafschoppen, is er nog gelijkheid of werden er geen strafschoppen genomen, dan beslist het lot.

c. 03/09/2016 -Bekerwedstrijden 1ste ronde
15u00 Mees 80 – VNA Winterslag
15u00 FC Tamara – FC Berg
15u00 SV De Conde – Huwa-San Bilzen
13u30 Stokrooie United – FC Total Energy
15u00 FC Beukenhof – Sting Waterschei
15u00 Genk 96 – Pool Keroma B
15u00 OH Bergmans – Weerstand Zonhoven
15u00 Pool Keroma A – VK Wieze Boys B
15u00 VC Sluizen – Tuinwijk VV
15u00 FC Klotbroek – Century Hasselt
15u00 K FC Vlam Eisden – Kotem VV
15u00 VK Wieze Boys A – RP Products
15u00 Aviaclub – Sporting Caetsbeek
15u00 UD Barcelona - Binnenste Buitenland
15u00 FC Global Impact – Cosmos Spouwen.

4. KALENDERWIJZIGINGEN

a. Kampioenschap:
Reeks I
24/09/2016: De wedstrijd FC Tamara – Weerstand Zonhoven zal gespeeld worden om 15u00 ipv 13u30
08/10/2016: De wedstrijd FC Tamara – SV De Conde zal gespeeld worden om 15u00 ipv 13u30
15/10/2016: De wedstrijd RP Products –   zal gespeeld worden om 15u00 ipv om 13u30
22/10/2016: De wedstrijd FC Tamara – Pool Keroma A zal gespeeld worden om 15u00 ipv 13u30
29/10/2016: De wedstrijd RP Products - FC Tamara zal gespeeld worden om 15u00 ipv om 13u30
03/12/2016: De wedstrijd FC Tamara – UD Barcelona zal gespeeld worden om 14u30 ipv 13u00 

Reeks II
De wedstrijd Huwa-San Bilzen – OH Bergmans van 17/09/2016 zal om 15u00 gespeeld worden op natuurgras ipv om 13u30 op kunstgras.

b. Beker
Ingevolge onbeschikbaarheid van de accommodatie van Binnenste Buitenland wordt de bekerwedstrijd van 03/09/2016 om 15u00 Binnenste Buitenland – UD Barcelona gewijzigd in UD Barcelona – Binnenste Buitenland
Ingevolge dubbele bezetting van de terreinen wordt de bekerwedstrijd van 03/09/2016 Stokrooie United – FC Total Energy gespeeld om 13u30 ipv 15u00

5. Samenstelling Povinciale Commissie, Comités en Controle- & Steuncellen

Samenstelling Provinciale Commissie

Voorzitter: Valère Mantels
Secretaris: Benny Croes
Schatbewaarster: Inge Hermans
Leden: alle bestuursleden en waarnemer Willy Poosen (SC)

Samenstelling Comité Sport & Discipline

Voorzitter: Dominique Peeters
Ondervoorzitter: Marc Smets
Secretaris: Benny Croes
Leden: Hassan Affrane, Fernand Oeyen, Marc Martens, Roberto Cavatorti en Willy Poosen als waarnemer van het Scheidrechter Comité

Samenstelling Scheidsrechters Comité
Voorzitter: Jos Billen
Leden: Daniel Rouffa en Willy Poosen
Secretaris: Benny Croes
Aanduiding: Willy Poosen

Terrein en Accommodatie Keuring
Benny Croes en Willy Poosen

Administrative Controle
Benny Croes en Willy Poosen

6. Zittingen Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie
De zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie zullen, in principe de eerste en de derde woensdag van de maand om 19u30 doorgaan, tenzij anders meegedeeld in een vergaderzaal van sportcomplex OLYMPIA, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt.

7. Bijkomende richtlijnen wedstrijden KLBS
a. Forfait wedstrijden - schorsingen
In KLBS wordt een wedstrijd waarbij een ploeg forfait geeft beschouwd als een gespeelde wedstrijd.
Dit houdt in dat schorsingen voor deze wedstrijd uitgezeten zijn.

b. Mededelen uitslagen officiële wedstrijden
De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden per sms aan het nummer 0492/887414 (secretaris KLBS).

c. Wedstrijdbladen Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker, intra reeks II wedstrijden) mogen enkel de wedstrijdbladen, bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt worden.
- Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd om 24u00 aan de secretaris KLBS-voetbal worden bezorgd.
- Het tweede is voor de scheidsrechter,
- Het derde voor de thuisploeg
- Het vierde voor de bezoekers.
Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair, correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat. Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde.

d. Aanduidingen scheidsrechters
De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be - Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd - Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd. - Het cijfer achter de letter “A” geeft het aantal “blokken” aan waarop de scheidsrechter recht heeft als verplaatsingsonkosten (aantal blokken X € 2,80). Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen.
Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de verplaatsingskosten en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel verplaatsingskosten zal dragen.
De vaste scheidsrechtervergoeding bedraagt voor het seizoen 2016-2017: € 22,00

e. Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter 
-
Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve    scheidsrechter is of niet.
- De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch ontvangt geen verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat
De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder 11,00 EUR als wedstrijdvergoeding.   
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.
De te laat komende scheidsrechter ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze niet aanvangen   
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de gekwetste scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt. De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen    verplaatsingskosten. De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd     
De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en verplaatsingskosten. De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft geen  recht op een vergoeding of verplaatsingskosten.
- Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid   
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch geen verplaatsingskosten.
- Afgelaste wedstrijd    De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter een wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.

8. Wedstrijdorganisatie en houding - aandachtspunten-
- Tijdig aanwezig zijn (minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van de wedstrijd)
- Tijdig invullen scheidsrechterblad:
   - thuisploeg ten laatste 20 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
   - bezoekers ten laatste 10 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
- Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de aanwezige ploeg mag de scheidsrechter maximum tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur wachten met aanvangen van de wedstrijd.
- Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de wedstrijd
- Ontvangst van de tegenstander
- Drank voor beide ploegen en de scheidsrechter tijdens de rust
- Beschikbaarheid afgevaardigde(n)
- Houding in de neutrale en de instructiezone
- Houding en gedrag spelers en supporters
- Nazicht identiteit en dragen van armbanden: (zie ook I, 7, g)
- Toestand van de accommodatie:
- neutrale zone
- beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
- instructiezone
- plaatsen van de wisselspelers
- omheining
- belijning
- kleedkamers
- Algemene organisatie

g. Personen in de neutrale/instructiezone
Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden (afgevaardigden, trainers, verzorgers, terreincommissarissen) moeten de met hun functie overeenstemmende armband dragen, op het wedstrijdblad vermeld worden en een identiteitsbewijs voorleggen aan de scheidsrechter. Bij gebrek hieraan worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de terreinafgevaardigde.
De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt van het wedstrijd en de scheidsrechter maakt een verslag op.
- Armbanden
           terreinafgevaardigde -------- wit
           afgevaardigde bezoekers---- drie kleur
           commissarissen--------------- clubkleuren
           verzorger---------------------- geel
           trainer------------------------- rood
De personen in de neutrale/instructiezone hebben een voorbeeld functie. Roken en/of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale/instructiezone is niet aanvaardbaar.

h. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole gebeuren door de scheidsrechter samen met de TWEE (02) afgevaardigden. Hebben de bezoekers geen afgevaardigde dan neemt de kapitein van de ploeg deze taak over. Wil een afgevaardigde, of in het voorkomend geval de kapitein van de bezoekers niet meewerken dan moet de scheidsrechter dit noteren op het wedstrijdblad onder mededelingen.

i. Officiële identiteitsbewijzen
Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
     - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie
     - elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
     - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB.    

j. Juwelen en festivalbandjes
Het dragen van juwelen tijdens de wedstrijd is verboden. De scheidsrechter en hij alleen beslist of hij eventuele festivalbandjes toelaat of niet, afhankelijk van het feit of ze naar zijn mening gevaarlijk zijn of niet.

k. Kunstgrasvelden
De volgende ploegen spelen op een kunstgrasveld, aangepast schoeisel is vereist:
Aviaclub     
FC Global Impact
FC Total Energy
Huwa-San Bilzen 

l. Controle door KLBS
Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd worden op organisatie en houding van de ploegen, spelers, verantwoordelijken en supporters (zie I,5 f & g hiervoor).
Verslagen worden opgesteld en via de secretaris KLBS overgemaakt aan het bestuur KLBS, dat in het voorkomend geval zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen en sancties opleggen.

8. Wijzigingen in het Inwendig Reglement KLBS
De Statutaire Algemene Vergadering van 20/06/2016 besliste de hiernavolgende Art van het Inwendig Reglement KLBS te wijzigen of toe te voegen.
Art 1
Art 9
Art 36
Art 76
Art 77
Art 78
Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

9. Wijzigingen reglement KBVB/ VFV seizoen 2016/2017
Na het seizoen 2015-2016 werden door de KBVB/VFV een aantal reglement/spelregels gewijzigd.
Deze wijzigingen zijn ook van toepassing in de KLBS.
Hierna worden er enkele aangehaald:
a. Rode kaart voor de wedstrijd kan: Wie het voor de wedstrijd al te bont maakt, kan al een rode kaart krijgen. Is dit een basis speler, mag hij vervangen worden. Die ploeg is dan één vervanging van de drie toegestane vervangingen kwijt.
b. De speler die aftrapt, hoeft niet de bal eerst naar voor te spelen, hij mag hem ook dadelijk achteruit spelen.
c. Na een fout die met een kaart wordt bestraft, en enkel dan, mag de verzorger op het veld de speler behandelen. Ze moeten niet meer naar de kant, er wordt gewacht. Dat zal de blessuretijd wel langer maken.
d. Wanneer een speler in zijn eigen zestien iemand een doelrijpe kans ontneemt terwijl hij de bal wil spelen, dan en alleen dan volstaat een gele kaart. Elke opzettelijke fout zonder de bal te willen spelen blijft een rode kaart.
e. Wie zijn aanloop onderbreekt als hij een strafschop trapt, krijgt geel en ziet zijn strafschop veranderd in een vrijschop voor de tegen partij. Een doelman die te snel van zijn lijn komt bij een strafschop, krijgt ook geel.
f. Tijdens een strafschoppen reeks mag de doelman gewisseld worden, indien die ploeg nog een wissel te goed heeft. Er moet vooraf ook geen lijst meer doorgegeven worden van wie de strafschoppen gaat trappen.
g. Wanneer een speler zijn schoen wordt uit getrapt of been beschermer verliest, mag hij verder spelen tot dat de bal buiten is.
h. Wanneer een speler terug komt uit buitenspel en de bal speelt op zijn eigenhelft, wordt de vrije trap voor buitenspel genomen op de plaats waar hij de bal speelde of probeerde te spelen.

II.Administratief

1. Terreinwijzigingen
Cosmos Spouwen speelt zijn thuiswedstrijden op een ander terrein dan vorig seizoen.
De aangepaste gegevens staan op de website.

2. Collectieve verzekering van KLBS bij ARENA

De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club aan de secretaris KLBS met het voorziene formulier (zie website KLBS). Maw zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, over te maken tegen uiterlijk 31 juli van elk jaar en het gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.
In de loop van het seizoen (na 31 juli) mag een nieuw, nog niet verzekerd lid (speler / bestuurslid) de plaats innemen van een verzekerd lid (speler / bestuurslid), dat dan geschrapt wordt uit de verzekering.
In dit geval worden een administratiekost van € 2,00 per wijziging en het eventuele verschil in verzekeringstarief aangerekend.
Indien een niet verzekerd lid (speler/bestuurslid) op het wedstrijdblad vermeld wordt krijgt de boete van € 10,00 voor het eerste geval. Bij herhaling wordt deze boete verhoogd (X 2 voor het 2de geval, X 3 voor het 3de en zo voort).

3. Gebruik informatica – e-mails
De rekeningen/facturen en de oproepingen voor zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie worden enkel per e-mail verstuurd. Ook aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen mogen per e-mail verstuurd worden naar de secretaris KLBS.
Let wel de procedures betreffende de aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen wordt niet gewijzigd (dienen ondertekend te zijn en de desbetreffende termijnen zijn te respecteren) enkel de verzendingswijze verandert (documenten na ondertekening inscannen (liefst PDF file) en vervolgens per e-mail overmaken)

4. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening/factuur seizoen 2015/2016
Van de volgende club werd de betaling van de 3de rekening/factuur seizoen 2015/2016 nog niet ontvangen op 12/08/2016 (2de uiterste datum van ontvangst betaling was 01/08/2016)
Genk 96
De boete van € 12,50 wordt verdubbeld.
Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 02/09/2016 wordt de procedure aanleg tot schrapping opgestart.

5. Kostenbedoening
Genk 96: (IV, 4) € 12,50

6. Mededeling
Uw secretaris is van 22/08/2016 tem 29/08/2016 in het buitenland.
Maatregelen werden genomen om de continuiteit te verzekeren.
Voor dringende zaken kan u terecht bij Marc Smets GSM 0476/471820

 
KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 22/09/2016