29/09/2016

WEEK-END 02/2016-2017 - Aanvulling 1

Procedure aanlag tot schapping Genk 96 stopgezet.

OPHEFFING SCHORING GENK 96
De betaling van de 3de factuur/rekening van het seizoen 2015/2016 werd ontvangen. Derhalve wordt de, onder punt III, 5 van Week-End 02/2016 – 2017, vermelde procedure aanleg tot schrapping stopgezet en de schorsing voor onbepaalde duur opgeheven.

MEDEDELING
Van 03 tem 07 oktober 2016 is uw secretaris in het buitenland. Maatregelen zijn genomen om de continuiteit te verzekeren (gsm, post, e-mail)

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 08/10/2016