09/02/2006

Week-End 10/2005-2006

Week-End 10 is ter beschikking

                                               WEEK-END(10/2005-2006)

 

                                                                                    Hasselt,8 februari 2006.

 

 

Verslag vergadering comit? dd.06/02/06 - Tennis-Hasselt - 19u15

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen,Marcel Asnong, Roger Vernijns, Freddy Daniels

Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh,Val?re Mantels.

 

Verontsch :Kris Asnong

 

1.Vorig verslag:verslagen zitting 10/01/06 en 16/01/06 goedgekeurd

2.Briefwisseling:

         - 18/01/06: VNA Winterslag, verontschuldiging afwezigheid Bijz.AV en receptie

         - 18/01/06: KBVB, kosten nieuwjaarsreceptie

         - 18/01/06: VLB, melding openstaande factuur verzekering lastens club C.S.Italiano

         - 22/01/06: Merem Bilzen in verband met speelgerechtigdheid (zie pnt 12

         - 23/01/06: Beukenhof, melding FF wedstrijd 28/01/06

         - 30/01/06: Beukenhof, melding FF wedstrijd 04/02/06

         - 05/02/06: C.Steegen, kandidatuur Bekerfinale

         - 06/02/06: Kotem/Beukenhof wijziging aanvangsuur

         - 30/01 en 06/02: mails van scheidsrechters aan KBVB in verband met problemen

 

3. Bezwaar

a) Ford Keroma tegen schikking WE 9 met betrekking tot de wedstrijd

         Ford Keroma A ? ZD Overath van 07/01/06: blaam en administratieve boete

         van ? 12,50 lastens afgevaardigde Ford Keroma

         Opgeroepen: afgevaardigde U.M?nch(?28/11/63) en voorzitter Mario Cortinovis

         (?16/06/46) van Ford Keroma, afgevaardigde J.Bollen(?12/07/52) van ZD Overath

         ref V. Gemici

         Aanwezig:allen, behalve scheidsrechter, verontschuldigd.

Uitspraak:de opgelegde blaam en boete lastens Ford Keroma wordt opgeheven.

Vermaning aan afgevaardigde J.Bollen van ZD Overath voor houding na de wedstrijd.

 

4.Scheidsrechtersverslagen:

  Tenzij andere melding geschorst vanaf 15/02/2006

a) Verslag ref.Valkenborgh wedstrijd SV Vrolingen-FC Banneux van 17/12/05

         houding speler Kim JAMMAERS(?06/03/81) en bedreigingen van verschillende

         spelers allen van SV Vrolingen

         Opgeroepen: speler Kim Jammaers, afgevaardigde J.Portugaels(?05/09/39) van

         SV Vrolingen, afgevaardigde M.Martens(?19/05/60) van FC Banneux, en de ref.

         Aanwezig: allen, behalve speler Jammaers, verontschuldigd.

         Uitspraak: speler JAMMAERS, vermeld met 2 gele kaarten, geen bijkomende straf.

         Club SV Vrolingen: vermaning voor houding tijdens de wedstrijd.

         Afgevaardigde J.PORTUGAELS: blaam voor houding op de zitting.

         Kosten: ? 6,00(versch.kost) lastens club SV Vrolingen.

 

b) Beoordeling wedstrijd FC Mondeoflowers-SV Vrolingen van 21/01/06

         Wedstrijd stopgezet in de 45min wegens teveel gekwetsten SV Vrolingen.

         Al dan geen FF ? art.V/46.2

         Opgeroepen: afgevaardigde M. Erdogdu(?10/02/69) van FC Mondeoflowers,

         afgevaardigde J.Portugaels(?05/09/39) van SV Vrolingen en ref D.Herssens.

         Aanwezig: allen, behalve scheidsrechter, verontschuldigd. Bijkomend aanwezig

         aanvaard als getuige: Karapinar Birol, bestuurslid/kapitein FC Mondeoflowers.

         Uitspraak: terugvallen op minder dan zeven spelers bij club SV Vrolingen

         Gehoord het relaas worden de feiten beoordeeld door het comit? als geacht forfait te

hebben gegeven door club SV Vrolingen, uitslag 5-0

De punten worden toegekend aan club FC Mondeoflowers.

         Boete/vergoeding: ? 7,50 aan KLBS lastens club SV Vrolingen

                   ? 12,50 aan de benadeelde ploeg, FC Mondeoflowers, lastens SV Vrolingen.

 

c) Verslag ref Loyen wedstrijd VNA Winterslag B-FC Heideweelde van 21/01/06

         Wedstrijd stopgezet in de 39min bij een 5-2 stand

         Uitgesloten: speler Vital CORTEN(?25/09/73) van FC Heideweelde.

Opgeroepen: speler V.Corten, voorlopig geschorst sedert 26/01/06, afgevaardigde J.

         Vissers(?16/02/52) van FC Heideweelde, afgevaardigde P.Corthouts(?22/01/57) van

         VNA Winterslag en de scheidsrechter.

         Aanwezig: afgevaardigde Vissers van Heideweelde, dhr.Paolini Fulvio, vertegenwoor-

         digend club VNA Winterslag, waarvoor afgevaardigde Corthouts werd verontschuldigd

         en de scheidsrechter. Speler Corten afwezig en niet verontschuldigd.

         Uitspraak: speler Vital CORTEN, reeds voorlopig geschorst sedert 26/01/06 wordt

         geschorst voor 3 jaar met uitbreiding tot de KBVB en het Zaalvoetbal (Futsal)

         Uitslag van de wedstrijd: 5-0

         Boete: 5 + 12,60(versch.kosten) + 2,50(afwezig verplichte oproeping) = ? 20,10

lastens club FC Heideweelde.

 

d) Verslag ref Eerens wedstrijd Vlam Eisden-Hellas 2000 van 21/01/06

         Wedstrijd stopgezet in de 75min bij een 3-1 stand

         Uitgesloten: speler Ioannis MITILINEOS(?07/12/80), van Hellas 2000 - voor MS

         Speler Cihan CEYLAN(?30/03/82) van Hellas 2000.

         Opgeroepen: speler C.Ceylan, kapitein I. Stathis(?05/06/77), afgevaardigde I. Sta-

vrakakis(?18/10/54) van Hellas 2000, afgevaardigde A.Lambrechts(?28/08/43)

         van Vlam Eisden en de scheidsrechter.

         Aanwezig:allen, behalve afgevaardigde A.Lambrechts, verontschuldigd en hier vertegen

         woordigd door dhr.J.Gorissen, bestuurslid Vlam Eisden en afgevaardigde Stavrakakis,

         niet verontschuldigd.

         Uitspraak: speler Cihan CEYLAN wordt geschorst voor twee (2) speelzaterdagen.

         Uitslag van de wedstrijd: 5-0

         Boete: 5 + 18,20(versch.kosten) + 37,50(wanordelijkheden) + 7,50(oorzaak stopzet-

         ten wedstrijd) + 2,50(1 afwezige verplicht oproeping zonder verontsch.) = ? 70,70

         lastens club Hellas 2000

 

e) Verslag ref Renard wedstrijd FC Friuli-Vlam Eisden van 14/01/06

         Wedstrijd stopgezet in de 77min bij een 1-1 stand

         Uitgesloten: speler Dirk KOZIEL(?22/01/74) van FC Friuli.

         Opgeroepen: spelers D.Koziel, kapitein Antoine Camron(?22/11/78) en afgevaardigde

Bruno De Palma(?04/10/57)van FC Friuli, afgevaardigde J.Gorissen(?28/03/46) en

kapitein Peter Kohlbacher(?14/03/63) van Vlam Eisden en de scheidsrechter.

Aanwezig:afgevaardigde Gorissen en kapitein Kohlbacher van Vlam Eisden.

Scheidsrechter verontschuldigd. Opgeroepen leden van Friuli, allen afwezig, zonder

verontschuldiging.

Uitspraak: speler Dirk KOZIEL wordt geschorst tot en met 01/10/2006. Afgevaardigde

Bruno DE PALMA van FC Friuli wordt geschorst voor alle offici?le functies tot einde

seizoen, dit is 30/06/2006

Uitslag van de wedstrijd: 0-5

Boete : 5 + 37,50(wanordelijkheden) + 7,50(oorzaak stopzetten wedstrijd) + 25,00

(houding tov scheidsrechter na de wedstrijd) + (3x2,50) 7,50(afwezig verplichte

oproeping) = ? 82,50 lastens club FC Friuli

 

 

 

 

5.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

         Geschorst vanaf 15/02/06

 

            ??n speelzaterdag:

         Ioannis MITILINEOS(?07/12/80)                         Hellas 2000

         Marcel DANIELS(?07/06/68)                              FC Berg

         Johnny GREEVEN(?13/07/55)                             FC Beukenhof

         Dirk SWERS(?01/05/67)                                    FC Beukenhof

         Laurens DEMULDER(?30/04/87)                          Vanhelmont Sport

 

twee(2) speelzaterdagen

         Pascal AENGEVELD(?26/11/81)                          Welkenhuyzen

         Peter VANWETSWINKEL(?23/08/77)                    Terlaemen 04

 

         drie(3) speelzaterdagen:

         Patrick BUDENAERTS(?22/10/61)                        Aviaclub

 

 

Verslagen waarvoor geen voorstel schorsing minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 20/02/06

 

         Verslag ref Haesen wedstrijd CS Italiano ? FC Heideweelde van 04/02/06

         Verslag ref Poosen wedstrijd FC Banneux ? SV Vrolingen van 04/02/06

         Verslag ref Creemers wedstrijd Ford Keroma A ? FC Friuli van 04/02/06

         Verslag ref Kortzorg wedstrijd Merem Bilzen ? A.F.I Waterschei van 04/02/06

         Verslag ref Colonna wedstrijd BM Knapen ? Hellas 2000 van 04/02/06

 

         Opmerking

         Verslag ref Mockers wedstrijd CBW Zonhoven ? Wieze Boys B van 04/02/06

         te behandelen door middel van een horing van club CBW Zonhoven.

        

6.Nazicht scheidsrechtersbladen:

         Schorsing voor 1 speelzaterdag

 

Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd :

 

         Vanaf 23/01/06:

         Tom MECHELMANS(?28/10/77)                          RP Products

         Hans DRIESEN(?15/04/83)                                RP Products

         Jo LEYSSENS(?02/03/76)                                  RP Products

         Michael DEDRIJ(?13/07/84)                               Olympia Tongeren

         Oleg TCHEPRASOV(?09/09/69)                           BM Knapen

         Arnaud GIELEN(?31/12/70)                                FC Friuli

         Patrick GEUTEN(?16/07/71)                               Comsos Spouwen

         Georgios TSIAFLAKIS(?05/08/82)                       Hellas 2000

        

         Vanaf 30/01/06:

         Ali TIBARI(?26/07/72)                                      Welkenhuyzen

         Tom BUNTINX(?24/01/78)                                 FC Banneux

         Bart CHRISTIAENS(?02/09/83)                           Olympia Tongeren

         No?l THYS(?15/11/69)                                     Merem Bilzen

 

         Vanaf 06/02/06:

         Davy GIJBELS(?30/11/80)                                 Welkenhuyzen

         Yves HILVEN(?21/01/83)                                  FC Berg

         David RORATO(?09/01/84)                                FC Friuli

         Nico NEVEN(?10/04/71)                                    SV Vrolingen

         Sebastiaan WEIDNER(?17/01/75)                       ZD Overath

         Bart HABRAKEN(?07/10/85)                               OH Rus Games

         Danny HEELEN(?17/07/72)                                A.F.I. Waterschei

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 23/01/06:

         Wim VANHOVE(?18/04/82)                                RP Products

         Patrick BAMMENS(?09/09/73)                            SV De Conde

         Besim YAVUZ(?11/07/79)                                  SV De Conde

         Niels VAN GEEL(?09/02/84)                               Swijsen-Schepers M.80

         Koen THIJSEN(?20/11/80)                                 BM Knapen

         Sauro COLI(?16/09/81)                                    FC Friuli

 

         Vanaf 30/01/06:

         Davy GIJBELS(?30/11/80)                                 Welkenhuyzen

         Pasquale DANTONIO(?27/12/73)                        UD Barcelona

         Bert COX(?15/10/81)                                       FC Banneux

         Brahim ABERHIL(?21/11/79)                     FC Friuli

         Birol KARAPINAR(?27/02/75)                     FC Mondeoflowers

         Geert LAMBRIX(?06/09/68)                               Olympia Tongeren

 

         Vanaf 06/02/06:

         Frank KENIS(?11/10/73)                                   Terlaemen 04

         Freddy JACOBS(?12/02/73)                               Olympia Tongeren

         Jacky HILVEN(?27/11/58)                                 FC Berg

         Jan LEMMENS(?03/05/78)                                 Vanhelmont Sport

         Luciano RIGOTTI(?27/11/55)                             VNA Winterslag

         Inan KARACA(?21/07/82)                                  Ford Keroma

         Chris APPELTANS(?01/12/75)                            SV Vrolingen

         Jurgen HONDSHOVEN(?21/01/78)                       ZD Overath

         Peter GYBELS(?15/07/81)                                 SV Mireille

         Andy JAKSONS(?13/05/77)                               BVC Park Houthalen

         David CRETEN(?29/09/76)                                 Aviaclub

         Bernd BORMANS(?16/01/82)                    A.F.I Waterschei

 

7.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 07/01/06:

         FC Berg: geen thuisafgevaardigde vermeld

         FC Banneux: speler De Graef foutieve voornaam

         Ford Keroma(A): uitslag laattijdig

         FC Gors Opleeuw: uitslag laattijdig

         C.S.Italiano: laattijdige FF

         BVC Park Houthalen: s-blad laattijdig, ontvangen 11/01

 

         Speeldag 14/01/06:

         FC Heideweelde: uitslag laattijdig

         Ford Keroma (B): s-blad laattijdig, ontvangen 20/01(via KBVB)

         C.S.Italiano: s-blad laattijdig, nog steeds NIET ontvangen

 

   Kostenbedoening

         Hellas 2000:             5+5 = ? 10,00

         FC Berg:                  5+5+5+2,50 = ? 17,50

         Beukenhof:              5+5 = ? 10,00

         Vanhelmont Sport:    5+5 = ? 10,00

         Welkenhuyzen:         5+5+5+5 = ? 20,00

         Terlaemen 04           5+5 = ? 10,00

         Aviaclub:                 5+5 = ? 10,00

         RP Products:            5+5+5+5 = ? 20,00

         Olympia Tongeren:    5+5+5+5 = ? 20,00

         BM Knapen:              5+5 = ? 10,00

         FC Friuli:                  5+5+5+5 = ? 20,00

         Cosmos Spouwen:     ? 5,00

         FC Banneux:             5+5+2,50 = ? 12,50

         Merem Bilzen: ? 5,00

         SV Vrolingen:           5+5 = ? 10,00

         ZD Overath:             5+5 = ? 10,00

         OH Rus Games:         ? 5,00

         A.F.I.Waterschei:      5+5 = ? 10,00

         SV De Conde:           5+5 = ? 10,00

         Swijsen-Schepers M.80:      ? 5,00

         UD Barcelona:           ? 5,00

         FC Mondeoflowers:    ? 5,00

         VNA Winterslag:        ? 5,00

         Ford Keroma:            5+5+2,50 = ? 12,50

         VC Mireille:               ? 5,00

         BVC Park Houthalen: 5+2,50 = ? 7,50

         FC Gors Opleeuw:      ? 5,00

         C.S.Italiano:             ? 5,00 aan KLBS

                                      20+50 = ? 70,00 aan Merem Bilzen

         FC Heideweelde:       ? 5,00

 

8.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 07/01/06:

 

         Hellas 2000: opstellen speler Panayotis PERIKLAKIS(?02/09/74), geschorst op datum

         wedstrijd ingevolge ambtshalve sanctie vermeld in WE 8 onder punt 9.

         Sanctie: wedstrijd Friuli-Hellas 2000 uitslag 1-2 wordt 5-0, winstpunten aan FC Friuli

         Speler Panayotis PERIKLAKIS, wordt geschorst voor ??n (1) speelzaterdag vanaf

         15/02/06

         Boete: ? 12,50 lastens club Hellas 2000

 

         A.F.I.Waterschei: vier (4) vervangen tijdens de wedstrijd Wieze Boys B- A.F.I.Water-

schei. Er zijn slechts 3 vervangingen toegelaten bij wedstrijden voor eerste ploegen.

Speler Yuregil S., vermeld als ingevallen bij aanvang 2de helft, is niet gekend als lid van

         KLBS.

         Sanctie:wedstrijd Wieze Boys B-A.F.I.Waterschei uitslag 2-1 wordt 5-0

         Boete: 12,50 + 12,50 = ? 25,00 lastens club A.F.I.Waterschei

 

9.Clubs in aanleg van schrapping

         Volgende clubs zijn tot op heden hun financi?le verplichtingen, te weten de betaling van

het rekeninguittreksel van 21/12/05, tegenover KLBS nog steeds niet nagekomen:

         C.S.Italiano (4592/5448)

         A.F.I. Waterschei (4592/5449)

         ZD Overath (4592/9220)

 

Ze worden aangemaand het door hun verschuldigde bedrag te vereffenen voor

20/02/06, zijnde de datum van de volgende zitting van het comit?.

 

Bij gebrek aan betaling worden deze clubs voorgesteld tot schrapping.

 

Club Ay-Yildiz Kolderbos (4592/5447), zelf ontslag genomen, komt het overeen geko-

men aflossingsplan van de openstaande schuld niet na.

Bij gebrek aan een gunstige reactie op een laatste aanmaning, zullen de gangbare

kennisgevingen worden overgemaakt aan de KBVB.

 

10.Controle clubs:

         Het bestuur van KLBS stelt vast dat een aantal clubs tekort schiet met betrekking

         tot organisatie, discipline en sportiviteit.

         Dit heeft in alle opzichten negatieve gevolgen voor de KLBS competitie.

Door klachten en bedenkingen ter attentie van de KBVB krijgt deze slechte

ingesteldheid bovendien ook daar haar gevolgen, ook wat betreft de aanduidingen.

 

         Het bestuur voorziet daarom volgende maatregelen:

         1. Controle ter plaatse door daartoe door het comit? van KLBS gevolmachtigde bestuurs

                   leden. Zij zullen ter plaatse geen rechter zijn, maar wel alle noodzakelijke

vaststellingen doen, aan de hand waarvan oproepingen en sancties mogelijk

worden.

 

         2. Melding aan de KBVB van het opzetten van deze controle, nooit ter controle van de

                   scheidsrechter, maar wel ter controle van de KLBS clubs zo mogelijk in samen-

                   werking met de scheidsrechter.

 

         3. Onverminderd toepassen van de reglementair voorziene boeten en straffen, zowel

                   sportief als organisatorisch.

 

         4. Kort opvolgen van betalingen en al de noodzakelijke maatregelen in geval van niet-

                   betaling met mogelijke schrapping van een club als zwaarste sanctie.

 

 

11.Beker sportiviteit(tem 21/01/06):

                                                                                     strafpntn

         Sporting Caetsbeek                                                  0,75

         Transport Jacobs                                                     0,88

         OH Rus Games                                                         1,13

         VC Mireille                                                               1,20

         UD Barcelona                                                           1,21

         CBW Zonhoven                                                        1,33

         Wieze Boys B                                                           1,36

         RP Products                                                            1,40

         Vanhelmont Sport                                                     1,47

         SV Heylen                                                               1,50

         Cosmos Spouwen                                                     1,53

         Aviaclub                                                                 1,60

         Citro?n Steegen                                                       1,63

         VK Grammenrode, Century Hasselt                               1,69

         Ford Keroma A, ZD Overath                                        1,81

         VNA Winterslag B                                                     1,94

         Swijsen-Schepers M.80                                             2,00

         BM Knapen                                                              2,07

         Wieze Boys A, FC Banneux                                         2,13

         Welkenhuyzen                                                         2,20

         FC Berg, Kotem VV, Merem Bilzen                                2,27

         Ford Keroma B                                                         2,40

         FC Friuli                                                                  2,47

         VNA Winterslag A                                                     2,54

         BVC Park Houthalen                                                  2,57

         Terlaemen 04                                                          2,62

         Vlam Eisden                                                             2,93

         SV De Conde                                                           3,00

         A.F.I.Waterschei                                                      3,56

         Olympia Tongeren                                                     3,71

         FC Mondeoflowers                                                    3,75

         Hellas 2000                                                             5,33

        

 

                                               Niet gerangschikt wegens laattijdige FF:

                                              FC Beukenhof

                                               SV Vrolingen

                                               C.S.Italiano

                                               FC Gors Opleeuw

                                               FC Heideweelde

                                              

 

12.Mededelingen/beslissingen:

 

a) Schrijven van club Merem Bilzen inzake speelgerechtigdheid van 2 spelers van club

         Ay-Yildiz Kolderbos tijdens de wedstrijd Merem Bilzen ? Ay-Yildiz Kolderbos

         Van 22/10/2005.

         Een klacht tegen een mogelijke overtreding is niet meer vatbaar, wegens

onontvankelijk.

         Een dergelijke klacht dient immers binnen de 30 dagen na de feiten neergelegd bij het

         secretariaat en dit overeenkomstig art. 43 van het interne reglement.

 

b) Club C.S.Italiano wordt aangemaand om haar organisatie op punt te stellen.

         1. het scheidsrechtersblad van de thuiswedstrijd van 14/01/06 is nog steeds niet ont-

                   vangen;

         2. het nog openstaande bedrag met betrekking tot de verzekering dient dringend te

                   worden vereffend. De spelers zijn immers op heden NIET meer VERZEKERD!

         3. betaling van de nog openstaande schuld bij KLBS, zie punt 9 hiervoor.

 

 

 

 

 

 

 

 

KLBS

 

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 22/02/06.