03/11/2016

WEEK-END 05/2016-2017

Vanaf zaterdag 05/11/2016 tem zaterdag 07/01/2017 vangen de wedstrijden aan om 14u30 tenzij anders vermeld.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 02/11/2016 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcomplex Olympia, Kuringersteenweg 242, 3800 Hasselt

I. Minnelijke Schikkingen
Voorstellen minnelijke schikking

Berisping                                                                                                       Weerstand Zonhoven

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 16/11/2016.

II. Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, Marc Smets, Valère Mantels, Roberto Cavatorti, Hassan Affrane,
                Fernand Oeyen en secretaris Benny Croes,als waarnemer Willy Poosen (SC)
Verontschuldigd: Marc Martens

1.Verslag vorig zitting 19/10/2016 goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven VC Sluizen (kandidatuur organisatie finale Beker KLBS).

3. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

1/8 finales De hierna volgende 1/16 finales wordt er gespeeld op 12/11/2016 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30 FC Global Impact - Huwa-San Bilzen
14u30 FC Total Energy - Century Hasselt
14u30 Aviaclub – Pool Keroma A
14u30 Pool Keroma B - Binnenste Buitenland
14u30 VC Sluizen - Weerstand Zonhoven
14u30 Kotem VV - Genk 96
14u00 FC Beukenhof - FC Berg
14u30 VK Wieze Boys A - Mees 80

4. KALENDERWIJZIGINGEN

Beker
12/11/2016 14u00 ipv 14u30 FC Beukenhof – FC Berg

Kampioenschap:
Reeks I
05/11/2016 14u30 SV De Conde – Kotem VV (wedstrijd van 04/03/2017)
19/11/2016 14u30 FC Global Impact – Weerstand Zonhoven op NATUURGRAS ipv kunstgras
10/12/2016 14u30 FC Global Impact – Century Hassalt op NATUURGRAS ipv kunstgras
17/12/2016 14u30 FC Global Impact – Pool Keroma A op NATUURGRAS ipv kunstgras
07/01/2016 14u30 ipv 13u00 RP Products – FC Global Impact
28/01/2017 15u00 FC Global Impact – FC Berg op NATUURGRAS ipv kunstgras
11/02/2017 15u00 FC Global Impact – VK Wieze Boys A op NATUURGRAS ipv kunstgras
11/02/2017 15u00 Kotem VV – Weerstand Zonhoven (wedstrijd van 22/09/2016)
18/02/2017 15u45 ipv 15u00 Pool Keroma A – FC Berg
04/03/2017 15u00 Kotem VV – SV De Conde (wedstrijd van 05/11/2016)

Reeks II.
05/11/2016 15u00 ipv 14u30 Huwa-San – Tuinwijk VV op kunstgras (door de KBVB/VFV
                   gekeurd kunstlicht is aanwezig)
21/01/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Aviaclub
04/02/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Tuinwijk VV
18/02/2017 15u00 Aviaclub – FC Total Energy (wedstrijd van 15/10/2016)
18/02/2017 14u00 Pool Keroma B – Genk 96 ( wedstrijd van 15/10/2016)
18/02/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Binnenste Buitenland

5. VERZEKERING
a.Gebruik voor de aangifte van een kwetsuur/ongeval enkel het op de website www.klbs.be gegeven aangifte formulier “Lichamelijke Ongevallen”. Elk ander formulier of manier van aangifte wordt geweigerd en brengt extra administratie kosten (€ 2,50) met zich.
b.Vul het aangifte formulier volledig, klever ziekenkas niet vergeten, en duidelijk leesbaar, gebruik een zwarte pen en blokletters, in. Vergeet niet het aangifte formulier te dateren en te ondertekenen. Niet leesbare en onvolledige aangifte formulieren worden geweigerd en brengen extra administratie kosten (€ 2,50) met zich.
c. Maak het volledig en duidelijk ingevuld, gedateerd en ondertekend door het slachtoffer en de contactpersoon van de club, aangifte formulier binnen de 10 dagen, over aan het secretariaat KLBS. Aangifte formulieren die niet binnen de 10 dagen toekomen, kunnen, op basis van laattijdigheid, geweigerd worden door de verzekering.

6. LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALINGEN
Laattijdige ontvangst van de betaling van de 1ste rekening/factuur van het seizoen 2016/2017 Van de hierna volgende clubs werd de betaling van de 1ste rekening van het seizoen 2016/2017 nog niet of slecht gedeeltelijk ontvangen (uiterste datum ontvangst betaling was 28/09/2016):
Genk 96: nog geen betaling ontvangen
Sting Waterschei
: slechts een gedeeltelijke betaling ontvangen

De clubs krijgen de voorziene boet van € 12,50
Bij niet ontvangst van de betaling of de resterende betaling op uiterlijk 15/11/2016 wordt deze boete verdubbeld.

7. SCHORSINGEN KBVB/VFV (Cfr Art 1808 van het Bondsreglement)
De schorsingen in de KBVB/VFV ten gevolge van gele en rode kaarten worden automatisch overgenomen door KLBS (zie Art 49 van het Intern Reglement KLBS). Dit houdt in dat een speler die een schorsing, behalve een schorsing van datum tot datum, oploopt in de KBVB/VFV ook geschorst is in KLBS de dag dat zijn schorsing ingaat en de ZES (06) daaropvolgende dagen. Voor schorsing van datum tot datum geldt de schorsing gedurende dezelfde data als bij de KBVB/VFV.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 24/10/2016
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
CHRISTIAENS Bart (°02/09/1983)                                             VC Sluizen
GRESSENS Koen (°19/07/1985)                                               Weerstand Zonhoven
MATHIJS Wouter (°18/08/1983)                                               Century Hasselt

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
MALORGIO Maurizio (°12/09/1994)                                           UD Barcelona
MURGO Francesco (°06/11/1979)                                               Sting Waterschei

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 31/10/2016
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
HEINRYCH Chris (°31/07/1987)                                                 VNA Winterslag
VANDERSTRAETEN Rob (°03/06/1984)                                       Mees 80
PIETTE Joris (°06/01/1986)                                                       FC Total Energy
STASSEN Kristof (°26/12/1981)                                                 Cosmos Spouwen
GONISSEN Philippe (°11/04/1988)                                             Pool Keroma B

2. Gele kaarten
Speeldag 22/10/2016
Binnenste Buitenland: 1
Century Hasselt: 3
FC Berg: 1
FC Total Energy: 1
Mees 80: 1
Sporting Caetsbeek: 2
Sting Waterschei: 3
UD Barcelona: 3
VC Sluizen: 2
VK Wieze Boys A: 2
Weerstand Zonhoven: 2

Speeldag 29/10/2016
Aviaclub: 1
Cosmos Spouwen: 2
FC Berg: 1
FC Klotbroek: 3
FC Tamara: 2
FC Total Energy: 1
Genk 96: 2
Huwa-San Bilzen: 1
K FC Vlam Eisden: 1
Mees 80: 1
Pool Keroma A: 2
Pool Keroma B: 1
Sporting Caetsbeek: 1
Stokrooie United: 1
SV De Conde: 2
UD Barcelona: 2
VNA Winterslag: 2

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 22/10/2016
Sting Waterschei: verzorger BOGAZ Salih zonder geboortedatum
Sporting Caetsbeek: geen datum wedstrijd
OH Bergmans: onvolledig aangifte formulier lichamelijk ongeval MONTES GIMENEZ Miguel

Speeldag 29/10/2016
VNA Winterslag: geen naam thuisploeg
                         geen stamboeknummer thuisploeg
Sting Waterschei: geen nummer kapitein

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 22/10/2016
Genk 96: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Genk 96 – FC Beukenhof 0 - 5
Boete: tijdig forfait

5.Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 2,50
Binnenste Buitenland: (IV, 2) € 2,50
Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
FC Berg: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
FC Klotbroek: (IV, 2) € 7,50
FC Tamara: (IV, 2) € 2,50
FC Total Energy: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00
Genk 96: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan FC Beukenhof: totaal € 65,00
               waarvan € 50,00 aan FC Beukenhof
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 2,50
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 2,50
Mees 80: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
OH Bergmans: (IV, 3) € 2,50
Pool Keroma A: (IV, 2) € 5,00
Pool Keroma B (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Sporting Caetsbeek:(IV, 2) €5,00 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 10,00
Sting Waterschei: (IV, 1) € 5,00 +(IV, 2) € 7,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 15,00
Stokrooie United: (IV, 2) € 2,50
SV De Conde: (IV, 2) € 5,00
UD Barcelona: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 5,00: totaal € 17,50
VC Sluizen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 5,00
VNA Winterslag:(IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50) :totaal € 12,50
Weerstand Zonhoven: (I) € 6,25 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 totaal: € 16,25

6. Mededelingen
De Bijzondere Algemene Vergadering met Nieuwjaarsreceptie gaat door op maandag 16/01/2017.
Vanaf 05/11/2016 tot en met 07/01/2017 vangen de wedstrijden aan om 14u30 ten zij anders vermeld.
Op het ogenblik van het verschijnen van dit week-end was het wedstrijdblad van de wedstrijd Weerstand – Zonhoven – VC Sluizen van 29/10/2016 nog niet in mijn bezit.
 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 18/11/2016.