17/11/2016

WEEK-END 06/2016-2017

Lees dit Week-End aandachtig en volledig!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 16/11/2016 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcomplex Olympia, Kuringersteenweg 242, 3800 Hasselt

I. Minnelijke Schikkingen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 23/11/2016 voor Beker en Competitie

voor DRIE (03) speeldagen
LAAJINI Faoud (°18/02/1982)                                                         Pool Keroma A

voor TWEE (02) speeldagen
BISCEGLIA Valentino (°22/09/1992)                                                UD Barcelona

EEN (01) speeldag verbod neutrale zone
VREVEN Marcel (°16/01/1951)                                                        Sporting Caetsbeek

Berisping                                                                                     UD Barcelona

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 07/12/2016.

II. Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, Marc Smets, Valère Mantels, Roberto Cavatorti, Hassan Affrane, Fernand Oeyen, Marc Martens en secretaris Benny
                Croes,als waarnemer Willy Poosen

1.Verslag vorig zitting 02/11/2016 goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven KBVB/VFV (jaarlijkse bijdrage)

3.BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. 1/4 finales
De hierna volgende ¼ finales wordt er gespeeld op 24/12/2016 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30 Binnenste Buitenland – VC Sluizen
14u30 FC Global Impact - Century Hasselt
14u30 Pool Keroma A - VK Wieze Boys A
14u30 Kotem VV - FC Beukenhof

Het aanvangsuur van deze wedstrijden kan gewijzigd worden en, uitzonderlijk mag er ook gespeeld worden op vrijdagavond op voorwaarde dat er op het veld een door de KBVB/VFV goedgekeurde verlichting aanwezig is en mits akkoord van beide ploegen.
Da aanvraag tot wijziging, ondertekend door de secretaris g.c. van beide ploegen dient uiterlijk op 15/12/2016 toe te komen bij de secretaris KLBS.

b.Finale beker KLBS (17/04/2017 – Paasmaandag) – zie ook website onder “informatie en documenten” - “bekers”
(1). De kandidaturen dienen, met reden omkleed en ondertekend door de secretaris g. c. van de club uiterlijk op 01 december 2016 toekomen op het secretariaat KLBS.
(2). De clubs zullen in hun kandidaturen duidelijk vermelden hoe zij aan de verplichte modaliteiten (A1 tem 12) zullen voldoen en welke facultatieve modaliteiten (B13 t.e.m.17) zij voorzien.
(3).Onvolledige en niet door de secretaris g. c. ondertekende kandidaturen zullen niet aanvaard worden
(4). Alle clubs, ook de latere finalisten komen, mits het indienen van een conforme kandidatuur in aanmerking voor de organisatie van de finale. (5). De naam van de club die de finale van de beker mag organiseren, zal bekend gemaakt worden op de Bijzondere Algemene Vergadering (januari 2017).

4.KALENDERWIJZIGINGEN

Kampioenschap:
Reeks I
19/11/2016 14u30 FC Global Impact – Weerstand Zonhoven op NATUURGRAS ipv kunstgras
10/12/2016 14u30 FC Global Impact – Century Hassalt op NATUURGRAS ipv kunstgras
17/12/2016 14u30 FC Global Impact – Pool Keroma A op NATUURGRAS ipv kunstgras
07/01/2016 14u30 ipv 13u00 RP Products – FC Global Impact
28/01/2017 15u00 FC Global Impact – FC Berg op NATUURGRAS ipv kunstgras
11/02/2017 15u00 FC Global Impact – VK Wieze Boys A op KUNSTGRAS
11/02/2017 15u00 Kotem VV – Weerstand Zonhoven (wedstrijd van 22/09/2016)
18/02/2017 15u45 ipv 15u00 Pool Keroma A – FC Berg
04/03/2017 15u00 Kotem VV – SV De Conde (wedstrijd van 05/11/2016)
18/03/2016 15u00 FC Global Impact – Mees 80 op NATUURGRAS ipv kunstgras

Reeks II.
26/11/2016 14u30 ipv 13u00 Huwa-San Bilzen Binnenste Buitenland op NATUURGRAS ipv Kunstgras
21/01/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Aviaclub
04/02/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Tuinwijk VV
18/02/2017 15u00 Aviaclub – FC Total Energy (wedstrijd van 15/10/2016)
18/02/2017 14u00 Pool Keroma B – Genk 96 ( wedstrijd van 15/10/2016)
18/02/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Binnenste Buitenland

5. VERZEKERING
a. Gebruik voor de aangifte van een kwetsuur/ongeval enkel het op de website www.klbs.be gegeven aangifte formulier “Lichamelijke Ongevallen”. Elk ander formulier of manier van aangifte wordt geweigerd en brengt extra administratie kosten (€ 2,50) met zich.
b. Vul het aangifte formulier volledig, klever ziekenkas niet vergeten, en duidelijk leesbaar, gebruik een zwarte pen en blokletters, in. Vergeet niet het aangifte formulier te dateren en te ondertekenen. Niet leesbare en onvolledige aangifte formulieren worden geweigerd en brengen extra administratie kosten (€ 2,50) met zich.
c. Maak het volledig en duidelijk ingevuld, gedateerd en ondertekend door het slachtoffer en de contactpersoon van de club, aangifte formulier binnen de 10 dagen, over aan het secretariaat KLBS. Aangifte formulieren die niet binnen de 10 dagen toekomen, kunnen, op basis van laattijdigheid, geweigerd worden door de verzekering.

6. LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALINGEN
Laattijdige ontvangst van de betaling van de 1ste rekening/factuur van het seizoen 2016/2017 Van de hierna volgende clubs werd de betaling van de 1ste rekening van het seizoen 2016/2017 nog niet of slecht gedeeltelijk ontvangen (tweede uiterste datum ontvangst betaling was 15/11/2016):

Genk 96: nog geen betaling ontvangen
Sting Waterschei: slechts een gedeeltelijke betaling ontvangen

De boete van € 12,50 wordt zoals voorzien verdubbeld voor beide clubs

Bij niet ontvangst van de betaling of de resterende betaling op uiterlijk 15/12/2016 wordt de procedure aanleg tot schrapping opgestart voor deze clubs.

7. SCHORSINGEN KBVB/VFV (Cfr Art 1808 van het Bondsreglement)
De schorsingen in de KBVB/VFV ten gevolge van gele en rode kaarten worden automatisch overgenomen door KLBS (zie Art 49 van het Intern Reglement KLBS). Dit houdt in dat een speler die een schorsing, behalve een schorsing van datum tot datum, oploopt in de KBVB/VFV ook geschorst is in KLBS de dag dat zijn schorsing ingaat en de ZES (06) daaropvolgende dagen. Voor schorsing van datum tot datum geldt de schorsing gedurende dezelfde data als bij de KBVB/VFV.

8. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden. In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting. Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

9. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VFV).

10. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEUINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

11. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op: 11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 07/11/2016
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
DRIESEN Jeffrey (°30/01/1994)                                               FC Klotbroek
GIELISSEN Roel (°15/08/1990)                                               FC Klotbroek

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
NARDOZZA Amadeo (°27/05/1986)                                         UD Barcelona
POEL Kristof (°31/10/1984)                                                    RP Products
RAYMAEKERS Kenneth (°04/07/1981)                                     VK Wieze Boys A
THIJS Philip (°04/07/1981)                                                     Cosmos Spouwen

Schorsing voor EEN (01) speeldag beker 14/11/2016
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten
SALLAERTS Mickael (°12/09/1993)                                           Mees 80
BILS Stijn (°13/03/1983)                                                         Huwa-San Bilzen
CIANCI Marco (°02/12/1987)                                                   Genk 96

2. Gele kaarten Speeldag 29/10/2016
VC Sluizen: 2
Weerstand Zonhoven: 2

Speeldag 05/11/2016
Century Hasselt: 2
Cosmos Spouwen: 2
FC Berg: 1
FC Beukenhof: 1
FC Global Impact: 1
FC Klotbroek: 5
Genk 96: 1
Huwa-San Bilzen: 1
OH Bergmans: 2
Pool Keroma A: 2
Pool Keroma B: 2
RP Products: 1
Sporting Caetsbeek: 1
Tuinwijk VV: 4
UD Barcelona: 2
VC Sluizen: 1
VK Wieze Boys A: 1
VK Wieze Boys B: 1 S

Speeldag 12/11/2016
Binnenste Buitenland: 1
Century Hasselt: 1
FC Total Energy: 1
Genk 96: 1
Huwa-San Bilzen: 1
Mees 80: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 29/10/2016
Weerstand Zonhoven: laattijdig wedstrijdblad (04/11/2016)

Speeldag 05/11/2016
Pool Keroma B: onvolledig aangifte formulier lichamelijk ongeval VAN KERCKHOVE Steven
Tuinwijk VV: niet verzekerde speler VANDETEYT Niki (°04/05/1983) op het wedstrijdblad
Genk 96: niet verzekerde speler CETINYUREK Mustafa (°12/01/1984) op het wedstrijdblad

Speeldag 12/11/2016
FC Total Energy: laattijdige uitslag
                        geen vermelding beker in hoofding wedstrijdblad

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 12/11/2016
Weerstand Zonhoven: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de bekerwedstrijd VC Sluizen – Weerstand Zonhoven 5 - 0
Boete: tijdig forfait

5. Kostenbedoening
Binnenste Buitenland: (IV, 2) € 2,50
Century Hasselt: (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 7,50
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
FC Berg: (IV, 2) € 2,50
FC Beukenhof: (IV, 2) € 2,50
FC Global Impact: (IV, 2) € 2,50
FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 12,50: totaal € 22,50
FC Total Energy: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
Genk 96: (III, 6) € 12,50 +(IV, 1) € 5,00 +(IV, 2) € 2,50 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + 10,00: totaal € 35,00
Huwa-San Bilzen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00
Mees 80: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
OH Bergmans: (IV, 2) € 5,00
Pool Keroma A: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 15,00
Pool Keroma B (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 7,50
RP Products: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Sporting Caetsbeek: (I) € 12,50 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 15,00
Sting Waterschei: (III, 6) € 12,50
Tuinwijk VV: (IV, 2) € 10,00 + (IV, 3) € 10,00: totaal € 20,00
UD Barcelona: (I) € 10,00 + 6,25 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 26,25
VC Sluizen: (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 7,50
VK Wieze Boys A: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
VK Wieze Boys B: (IV, 2) € 2,50
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50 +(IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 voor VC Sluizen:
                                 totaal € 67,50 waavan 50,00 aan VC Sluizen

6. Mededelingen 
De Bijzondere Algemene Vergadering met Nieuwjaarsreceptie gaat door op maandag 16/01/2017 om 20u00 in de kantine van K Zwartberg FC.

Op het ogenblik van de verschij ing van dit Week-End was het wedstrijdblad van de bekerwedstrijd FC Beukenhof - FC Berg van 12/11/2016 nog niet in mijn bezit.

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 08/12/2016.