08/12/2016

WEEK-END 07/2016-2017

Week- End 07/2016-2017 is er.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 07/12/2016 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcomplex Olympia, Kuringersteenweg 242, 3800 Hasselt

I. Minnelijke Schikkingen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 14/12/2016 voor Beker en Competitie

voor DRIE (03) speeldagen
FUCHS Joppe (°02/12/1999)                                                          Tuinwijk VV

voor TWEE (02) speeldagen
NOLMANS Kevin (°18/08/1983)                                                       Cosmos Spouwen

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 21/12/2016.

II. Comité Sport & Discipline

Klacht van FC Berg tegen FC Tamara betreffende de opstelling van de in de KBVB/VFV geschorste speler OPDENAKKER Jeroen (°26/09/1989) in de wedstrijd FC Berg – FC Tamara van 26/11/2016

Beslissingen: de klacht is ontvankelijk maar niet gegrond.
Motivatie: speler OPDENAKKER Jeroen (°26/09/2016) was geschorst in gevolge DRIE (03) gele kaarten voor de wedstrijd van het 1ste elftal van
                Kabouters Opglabeek van 27/11/2016. In toepassing van Art 1808 van het Bondsreglement (KBVB) en zoals hernomen in de Week-
                Ends 04, 05 en 06/2016-2017 was deze speler geschorst voor de dag van deze wedstrijd en de ZES (06) daarop volgende
                dagen. Speler OPDENAKKER Jeroen (°26/09/2016) was derhalve NIET geschorst op 26/11/2016.

Klacht van Cosmos Spouwen tegen Pool Keroma B betreffende de opstelling van BERX Axel (°07/03/1984) in de wedstrijd Cosmos Spouwen – Pool Keroma B van 26/11/2016. Berx Axel speelde ook op 27/11/2016 voor Herk Sport in de wedstrijd Herk Sport – KMR Biesen in 3de provinciale C Limburg.

Beslissingen: de klacht is ontvankelijk en gegrond
                    uitslag van de wedstrijd Cosmos Spouwen – Pool Keroma B wordt 5 – 0 (was 0 – 3)
Boetes: opstelling niet speelgerechtigde speler
            niet melden van een in 3de provinciale of of hoger aangesloten speler voor hij zijn eerste wedstrijd speelde bij KLBS.
Motivatie: overtreding van de Art 48 van het Intern Reglement KLBS 

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, Hassan Affrane, Marc Martens en secretaris Benny Croes, als waarnemer Willy Poosen
Verontschuldigd: Valère Mantels, Roberto Cavatorti, Fernand Oeyen, en Marc Smets

1.Verslag vorig zitting 16/11/2016 goedgekeurd.

2.Briefwisseling: schrijven Sting Waterschei (kandidatuur organisatie finale beker)
                         schrijven UD Barcelona (kandidatuur organisatie finale beker)
                         schrijven RP Products (kandidatuur organisatie finale beker)
                         aangetekend schrijven FC Berg (klacht zie (I))
                         aangetekend schrijven Cosmos Spouwen (klacht zie (I))
                         rekening programmatie aanpassingen website

3.BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
1/4 finales
De hierna volgende ¼ finales wordt er gespeeld op 24/12/2016 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u00 Binnenste Buitenland – VC Sluizen
14u30 FC Global Impact - Century Hasselt
14u30 Pool Keroma A - VK Wieze Boys A
14u30 Kotem VV - FC Beukenhof

Het aanvangsuur van deze wedstrijden kan gewijzigd worden en, uitzonderlijk mag er ook gespeeld worden op vrijdagavond op voorwaarde dat er op het veld een door de KBVB/VFV goedgekeurde verlichting aanwezig is en mits akkoord van beide ploegen.
De aanvraag tot wijziging, ondertekend door de secretaris g.c. van beide ploegen dient uiterlijk op 15/12/2016 toe te komen bij de secretaris KLBS.

4. KALENDERWIJZIGINGEN
Beker
24/12/2016 14u00 ipv 14u30 Binnenste Buitenland – VC Sluizen

Kampioenschap:
Reeks I
10/12/2016 14u30 FC Global Impact – Century Hassalt op NATUURGRAS ipv kunstgras
17/12/2016 14u30 FC Global Impact – Pool Keroma A op NATUURGRAS ipv kunstgras
07/01/2016 14u30 ipv 13u00 RP Products – FC Global Impact
28/01/2017 15u00 FC Global Impact – FC Berg op NATUURGRAS ipv kunstgras
11/02/2017 15u00 FC Global Impact – VK Wieze Boys A op KUNSTGRAS
11/02/2017 15u00 Kotem VV – Weerstand Zonhoven (wedstrijd van 22/09/2016)
18/02/2017 15u45 ipv 15u00 Pool Keroma A – FC Berg
04/03/2017 15u00 Kotem VV – SV De Conde (wedstrijd van 05/11/2016)
18/03/2016 15u00 FC Global Impact – Mees 80 op NATUURGRAS ipv kunstgras

Reeks II.
21/01/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Aviaclub
04/02/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Tuinwijk VV
18/02/2017 15u00 Aviaclub – FC Total Energy (wedstrijd van 15/10/2016)
18/02/2017 14u00 Pool Keroma B – Genk 96 ( wedstrijd van 15/10/2016)
18/02/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Binnenste Buitenland

5.VERZEKERING
a. Gebruik voor de aangifte van een kwetsuur/ongeval enkel het op de website www.klbs.be gegeven aangifte formulier “Lichamelijke Ongevallen”. Elk ander formulier of manier van aangifte wordt geweigerd en brengt extra administratie kosten (€ 2,50) met zich.
b. Vul het aangifte formulier volledig, klever ziekenkas niet vergeten, en duidelijk leesbaar, gebruik een zwarte pen en blokletters, in. Vergeet niet het aangifte formulier te dateren en te ondertekenen. Niet leesbare en onvolledige aangifte formulieren worden geweigerd en brengen extra administratie kosten (€ 2,50) met zich.
c. Maak het volledig en duidelijk ingevuld, gedateerd en ondertekend door het slachtoffer en de contactpersoon van de club, aangifte formulier binnen de 10 dagen, over aan het secretariaat KLBS. Aangifte formulieren die niet binnen de 10 dagen toekomen, kunnen, op basis van laattijdigheid, geweigerd worden door de verzekering.

6.SCHORSINGEN KBVB/VFV (Cfr Art 1808 van het Bondsreglement)
De schorsingen in de KBVB/VFV ten gevolge van gele en rode kaarten worden automatisch overgenomen door KLBS (zie Art 49 van het Intern Reglement KLBS). Dit houdt in dat een speler die een schorsing, behalve een schorsing van datum tot datum, oploopt in de KBVB/VFV ook geschorst is in KLBS de dag dat zijn schorsing ingaat en de ZES (06) daaropvolgende dagen. Voor schorsing van datum tot datum geldt de schorsing gedurende dezelfde data als bij de KBVB/VFV.

7.PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden. In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting. Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

8.BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VFV).

9.PROCEDURE VOORAFGAANDE KEUINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30. Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden. Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

10.SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op: 11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

11.WEBSITE
Voortaan zal een “V” achter de naam van de verzekerde spelers en bestuursleden verschijnen op de website.
Gelieve wel enig geduld te koesteren want het inbrengen van deze informatie zal enige tijd vergen. Eerste zal globaal achter elk bestuurslid en speler een “V” verschijnen waarna de “V” achter de NIET verzekerde bestuursleden en spelers een per een zal verwijderd worden.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 21/11/2016

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
CHRISTAENS Bart (°02/09/1983)                                                 VC Sluizen
COENEN Bart (°02/03/1979)                                                        VNA Winterslag
VANBOCKRYCK Tino (°06/09/1979)                                              Tuinwijk VV
GIJBELS Kristof (°17/04/1985)                                                     FC Beukenhof
WESTERTREP Freek (°10/04/1996)                                               Binnenste Buitenland

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
FEYTONS Peter (°24/08/1984)                                                       Aviaclub
DE WILDE Diego (°22/04/1983)                                                     Aviaclub
CROUGHS Ward (°15/03/1976)                                                      Sporting Caetsbeek
PIPELEERS Andy (°18/01/1990)                                                     Pool Keroma B
ABERHIL Brahim (°21/11/1979)                                                     Genk 96

Schorsing voor TWEE (02) speeldag competitie vanaf 28/11/2016

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten (6de gele kaart)
FONTAINE Stef (°21/05/1991)                                                       VC Sluizen

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 28/11/2016

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
SCHREURS Jens (°05/05/1994)                                                     FC Global Impact
CRETEN David (°29/09/1976)                                                       Aviaclub

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
GELDERS Kristof (°30/12/1986)                                                     Century Hasselt
SEYKENS Jarno (°10/02/1986                                                       SV De Conde
VAN NERUM Dean (°24/11/1984)                                                  Aviaclub
MORGANTI Nicky (°05/02/1991)                                                   FC Klotbroek
NIJS Dimitri (°23/11/1990)                                                           FC Klotbroek
GIELISSEN Roel (°15/08/1990)                                                     FC Klotbroek
BOLLEN Kevin (°15/05/1980)                                                         Huw-San Bilzen
DAL POZZO Lieven (°14/06/1994)                                                  OH Bergmans

Schorsing voor TWEE (02) speeldagen competitie vanaf 05/12/2016
CLAESEN Rob (°14/07/1989)                                                       FC Klotbroek

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 05/12/2016

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
CROEGS Mario (°07/07/1983)                                                       VC Sluizen
CHRISTIAENS Bart (°02/09/1983)                                                 VC Sluizen
MOTMANS Sandro (°16/09/1988)                                                   Mees 80

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
PITTERY Kristof (°21/03/1981)                                                      VK Wieze Boys A 
BEERTEN Kevin (°07/11/1989)                                                      VK Wieze Boys B

2.Gele kaarten

Speeldag 12/11/2016
FC Berg: 3

Speeldag 19/11/2016
Aviaclub: 3
Binnenste Buitenland: 1
FC Berg: 1
FC Beukenhof: 2
FC Global Impact: 1
FC Klotbroek: 2
FC Tamara: 1
Genk 96: 2
Huwa-San Bilzen: 1
Kotem VV: 1
OH Bergmans: 2
Pool Keroma B: 1
Sporting Caetsbeek: 1
Sting Waterschei: 1
SV De Conde: 1
Tuinwijk VV: 2
VC Sluizen: 2
VK Wieze Boys A: 1
VNA Winterslag: 1

Speeldag 26/11/2016
Aviaclub: 2
Binnenste Buitenland: 1
Century Hasselt: 1
FC Berg: 1
FC Global Impact: 3
FC Klotbroek: 5
FC Tamara: 1
Huwa-San Bilzen: 1
K FC Vlam Eisden: 2
Kotem VV: 1
Mees 80: 1
OH Bergmans: 1
Pool Keroma A: 1
RP Products: 2
Sting Waterschei: 1
SV De Conde: 2
Tuinwijk VV: 2
UD Barcelona: 1
VC Sluizen: 2
VK Wieze Boys A: 3
VNA Winterslag: 1

Speeldag 03/12/2016
Aviaclub: 2
Century Hasselt: 1
Cosmos Spouwen: 3
FC Berg: 2
FC Klotbroek: 2
Huwa-San Bilzen: 4
Kotem VV: 2
Mees 80: 2
OH Bergmans: 5
Sporting Caetsbeek: 1
Sting Waterschei: 1
VC Sluizen: 2
VK Wieze Boys A:
2 VK Wieze Boys B: 1
VNA Winterslag: 2
Weerstand Zonhoven: 1

3.Administratieve overtredingen
Speeldag 12/11/2016
FC Beukenhof: laattijdig wedstrijdblad (18/11/2016)

Speeldag 19/11/2016
Sting Waterschei: gegevens afgevaardigde thuisploeg verkeerd ingevuld (lijn te laag)
                         voornaam reserve speler MURAT Aydemir in verkeerd vak
Sporting Caetsbeek: voornamen officielen in verkeerd vak
                              geboortedatum officielen in verkeerd vak
Binnenste Buitenland: geen nummer kapitein

Speeldag 26/11/2016
FC Total Energy: geen aanvangsuur
Speeldag 03/12/2016
Genk 96: Niet verzekerde spelers CENTINUREK Mustafa en KURTOGLU Yusuf op het
              wedstrijdblad (2X en 3X)

4.Ambtshalve sancties:
Speeldag 03/12/2016
FC Beukenhof: laattijdig forfait
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd Binnenste Buitenland – FC Beukenhof 5 - 0
Boete: laattijdig forfait

5.Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 5,00 + 5,00: totaal
               € 37,50
Binnenste Buitenland: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 +(IV, 3) € 2,50: totaal € 12,50
Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00
Cosmos Spouwen: (I) € 10,00 + (II) € -12,50 (terugstorten waarborg klacht) + (IV, 2) € 7,50: totaal € 5,00
FC Berg: (I) € -12,50 (terugstorten waarborg klacht) + (IV, 2) € 7,50 + 2,50 + 2,50 +5,00: totaal € 5,00
FC Beukenhof: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 aan Binnenste Buitenland:
                      totaal € 95,00 waarvan € 75,00 aan Binnenste Buitenland
FC Global Impact: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 15,00
FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + 10,00 + (IV, 2) € 5,00 + 7,50 + 5,00: totaal € 42,50
FC Tamara: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
FC Total Energy: (IV, 3) € 2,50
Genk 96: (IV, 1) € 5,00 +(IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 20,00 (2 X 10,00) + 30,00 (3 X 10,00): totaal € 60,00
Huwa-San Bilzen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 10,00: totaal € 20,00
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 5,00
Kotem VV: (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 5,00: totaal € 10,00
Mees 80: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 12,50
OH Bergmans: (IV,1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50 + 12,50: totaal € 25,00
Pool Keroma A: (IV, 2) € 5,00
Pool Keroma B (II) € 12,50 + 25,00 +.(IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 45,00
RP Products: (IV, 2) € 5,00
Sporting Caetsbeek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + 2,50: totaal € 15,00
Sting Waterschei: (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 2,50: totaal € 7,50
SV De Conde: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 12,50
Tuinwijk VV: (I) € 10,00 +(IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 25,00
UD Barcelona: (IV, 2) € 2,50
VC Sluizen: (IV, 1) € 5,00 + 10,00 + 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 5,00 + 5,00: totaal € 40,00
VK Wieze Boys A: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50 + 5,00: totaal € 20,00
VK Wieze Boys B: (IV, 1) 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
VNA Winterslag: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 5,00: totaal € 15,00
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 2,50

  1. Mededelingen

De Bijzondere Algemene Vergadering met Nieuwjaarsreceptie gaat door op maandag 16/01/2017 om 20u00 in de kantine van K Zwartberg FC.

Op het ogenblik van de verschijning van dit Week- End was het wedstrijdblad van de wedstrijd FC Tamara - UD Barcelona van 03/12/2016 nog niet in mijn bezit.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 23/12/2016.