23/12/2016

WEEK-END 08/2016-2017

Het bestuur KLBS wenst jullie, jullie familie en clubs fijne eindejaarsfeesten en een voorspoedig en vreugdevol 2017 vol voetbalplezier!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 21/12/2016 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcomplex Olympia, Kuringersteenweg 242, 3800 Hasselt

I. Minnelijke Schikkingen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 28/12/2016 voor Beker en Competitie

voor TWEE (02) speeldagen
PIETTE Joris (°06/01/1986)                                                              FC Total Energy

Blaam
ADIYIA Bright (°20/01/1989) – kapitein/afgevaardigde bezoekers      FC Total Energy

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 04/01/2017.

II. Comité Sport & Discipline

Klacht van FC Klotbroek betreffende de scheidsrechter in de wedstrijd K FC Vlam Eisden – FC Klotbroek van 10/12/2016.

Beslissing de klacht is NIET ontvankelijk (geen waarborg gestort).
Motivatie: klacht niet conform Art 61 van het Intern Reglement KLBS

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, Valère Mantels, Roberto Cavatorti, Marc Smets, Fernand Oeyen, Marc Martens en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Hassan Affrane en waarnemer Willy Poosen (SC)

1.Verslag vorig zitting 07/12/2016 goedgekeurd.

2.Briefwisseling: schrijven Binnenste Buitenland en VC Sluizen (kalenderwijziging – zie III, 3)
                         schrijven Kotem VV en FC Beukenhof (kalenderwijziging zie III, 3)
                         schrijven FC Global Impact en Century Hasselt (kalenderwijziging zie III, 3)
                         aangetekend schrijven FC Klotbroek (klacht betreffende de wedstrijd van 10/12/2016 – zie II)

3. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
1/4 finales
De hierna volgende ¼ finales worden gespeeld op 24/12/2016 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

13u00 Binnenste Buitenland – VC Sluizen
13u00 Century Hasselt - FC Global Impact
14u30 Pool Keroma A - VK Wieze Boys A
13u00 Kotem VV - FC Beukenhof

4. KALENDERWIJZIGINGEN
Beker
24/12/2016 13u00 ipv 14u30 Binnenste Buitenland – VC Sluizen
24/12/2016 13u00 ipv 14u30 Kotem VV – FC Beukenhof
24/12/2016 13u00 Century Hasselt - FC Global Impact ipv 14u30 FC Global Impact – Century Hasselt

Kampioenschap:
Reeks I
07/01/2016 14u30 ipv 13u00 RP Products – FC Global Impact
28/01/2017 15u00 FC Global Impact – FC Berg op NATUURGRAS ipv kunstgras
11/02/2017 15u00 FC Global Impact – VK Wieze Boys A op KUNSTGRAS
11/02/2017 15u00 Kotem VV – Weerstand Zonhoven (wedstrijd van 22/09/2016)
18/02/2017 15u45 ipv 15u00 Pool Keroma A – FC Berg 04/03/2017
15u00
Kotem VV – SV De Conde (wedstrijd van 05/11/2016)
18/03/2016 15u00 FC Global Impact – Mees 80 op NATUURGRAS ipv kunstgras

Reeks II.
21/01/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Aviaclub
04/02/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Tuinwijk VV
18/02/2017 15u00 Aviaclub – FC Total Energy (wedstrijd van 15/10/2016)
18/02/2017 14u00 Pool Keroma B – Genk 96 ( wedstrijd van 15/10/2016) 18/02/2017
13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Binnenste Buitenland

5. VERZEKERING
a. Gebruik voor de aangifte van een kwetsuur/ongeval enkel het op de website www.klbs.be gegeven aangifte formulier “Lichamelijke Ongevallen”. Elk ander formulier of manier van aangifte wordt geweigerd en brengt extra administratie kosten (€ 2,50) met zich.
b. Vul het aangifte formulier volledig, klever ziekenkas niet vergeten, en duidelijk leesbaar, gebruik een zwarte pen en blokletters, in. Vergeet niet het aangifte formulier te dateren en te ondertekenen. Niet leesbare en onvolledige aangifte formulieren worden geweigerd en brengen extra administratie kosten (€ 2,50) met zich.
c. Maak het volledig en duidelijk ingevuld, gedateerd en ondertekend door het slachtoffer en de contactpersoon van de club, aangifte formulier binnen de 10 dagen, over aan het secretariaat KLBS. Aangifte formulieren die niet binnen de 10 dagen toekomen, kunnen, op basis van laattijdigheid, geweigerd worden door de verzekering.

6. SCHORSINGEN KBVB/VFV (Cfr Art 1808 van het Bondsreglement)
De schorsingen in de KBVB/VFV ten gevolge van gele en rode kaarten worden automatisch overgenomen door KLBS (zie Art 49 van het Intern Reglement KLBS). Dit houdt in dat een speler die een schorsing, behalve een schorsing van datum tot datum, oploopt in de KBVB/VFV ook geschorst is in KLBS de dag dat zijn schorsing ingaat en de ZES (06) daaropvolgende dagen. Voor schorsing van datum tot datum geldt de schorsing gedurende dezelfde data als bij de KBVB/VFV.

7. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

8. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VFV).

9. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEUINGEN Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

10. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op: 11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

11. WEBSITE
Voortaan zal een “V” achter de naam van de verzekerde spelers en bestuursleden verschijnen op de website.
Gelieve wel enig geduld te koesteren want het inbrengen van deze informatie zal enige tijd vergen. Eerste zal globaal achter elk bestuurslid en speler een “V” verschijnen waarna de “V” achter de NIET verzekerde bestuursleden en spelers een per een zal verwijderd worden.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 12/12/2016
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
LAMBRIGHTS Glen (°15/04/1994)                                                Century Hasselt
CUYPERS Dries (°08/11/1983)                                                     UD Barcelona

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
MERKEN Kenny (°09/04/1991)                                                     VC Sluizen
BERTRAND Gert (°14/10/1994)                                                    VC Sluizen
CORTVRIENDT Joris (°06/02/1990)                                              FC Berg
VANHAEN Kristof (°12/11/1987)                                                  FC Berg
WILLEMS Peter (°07/12/1983)                                                     FC Berg
CRETEN David (°29/09/1976)                                                      Aviaclub
CIELEN Michiel (°12/02/1986)                                                     Cosmos Spouwen
KENIS Robin (°29/01/1984)                                                        Pool Keroma B

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 19/12/2016

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
DREESEN Kevin (°12/04/1995)                                                         FC Global Impact
BLANQUEZ MONTES Fabian (°28/03/1985)                                       UD Barcelona
LODEWIJCKX Steven (°17/02/1994)                                                 Mees 80
HABRAKEN Bart (°07/10/1985)                                                         OH Bergmans

2. Gele kaarten Speeldag 03/12/2016
FC Tamara: 3
UD Barcelona: 2

Speeldag 10/12/2016
Aviaclub: 2
Century Hasselt: 2
Cosmos Spouwen: 1
FC Berg: 5
FC Global Impact: 1
FC Klotbroek: 5
FC Tamara: 2
FC Total Energy: 2
Huwa-San Bilzen: 1
K FC Vlam Eisden: 1
Mees 80: 1
Pool Keroma B: 4
RP Products: 1
Sting Waterschei: 2
SV De Conde: 2
UD Barcelona: 2
VC Sluizen: 5
VNA Winterslag: 1
Weerstand Zonhoven: 1

Speeldag 17/12/2016
Aviaclub: 1
Century Hasselt: 1
Cosmos Spouwen: 1
FC Global Impact: 2
FC Total Energy: 3
Genk 96: 2
Huwa-San Bilzen: 2
Kotem VV: 3
Mees 80: 2
OH Bergmans: 3
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 1
Sting Waterschei: 1
Stokrooie United: 1
SV De Conde: 2
UD Barcelona: 5
VK Wieze Boys B: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 10/12/2016
Weerstand Zonhoven: laattijdige uitslag
Binnenste Buitenland: namen en voornamen niet in blokletters
Genk 96: naam en voornaam omgewisseld SANDRO Betrame ipv BETRAME Sandro
               naam en voornaam omgewisseld GAETANO Merola ipv MEROLA Gaetano (2X)
               niet verzekerde speler KURTOGLU Yusuf op het wedstrijdblad (4X)
FC Total Energy: gegevens afgevaardigde verkeerd ingevuld
FC Klotbroek: wedstrijdblad niet afgetekend door de afgevaardigde

Speeldag 17/12/2016
Binnenste Buitenland: laattijdige uitslag (2X)
SV De Conde: afgevaardigde verkeerd ingevuld (lijn te laag)
Tuinwijk VV: doelman VANOPPEN steven zonder geboortedatum
Genk 96: Niet verzekerde spelers CENTINUREK Mustafa en KURTOGLU Yusuf op het wedstrijdblad (5X en 6X)

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 17/12/2016
VNA Winterslag: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd VC Sluizen – VNA Winterslag 5 - 0
Boete: tijdig forfait

FC Berg: laattijdig forfait
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd VK Wieze Boys A – FC Berg 5 – 0
Boete: laattijdig forfait

5. Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 12,50
Binnenste Buitenland: (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + 5,00 (2 X 2,50): totaal € 10,00
Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 12,50
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00
FC Berg: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 12,50 + (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00
             aan VK Wieze Boys A: totaal € 112,50 waarvan € 75,00 aan VK Wieze Boys A
FC Global Impact: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 12,50
FC Klotbroek:(IV, 2) € 12,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 15,00
FC Tamara: (IV, 2) € 5,00
FC Total Energy: (I) € 12,50 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50 + 7,50: totaal € 27,50
Genk 96: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 40,00 (4 X 10,00) + 2,50 + 5,00 (2 X 2,50) + 50,00
               (5 X 10,00) + 60,00 (6 X 10,00): totaal € 162,50
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 2,50
Kotem VV: (IV, 2) € 7,50
Mees 80: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 12,50
OH Bergmans: (IV,1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
Pool Keroma A: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma B:.(IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00 + 2,50: totaal € 17,50
Sting Waterschei: (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 7,50
Stokrooie United: (IV, 2) € 2,50
SV De Conde: (IV, 2) € 5,00+ 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 12,50
Tuinwijk VV: (IV, 3) € 2,50
UD Barcelona: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 12,50: totaal € 27,50
VC Sluizen: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 12,50: totaal € 22,50
VK Wieze Boys B: € 2,50
VNA Winterslag: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan VC Sluizen: totaal
                       €62,50 waarvan € 50,00 aan VC Sluizen
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 2,50 +(IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00

6. Mededelingen
De Bijzondere Algemene Vergadering met Nieuwjaarsreceptie gaat door op maandag 16/01/2017 om 20u00 in de kantine van K Zwartberg FC.

Op het ogenblik van de verschijning van dit week - end was het wedstrijdblad van de wedstrijd FC Beukenhof – VK Wieze Boys B van 10/12/2016 nog niet in mijn bezit.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 05/01/2017.