05/01/2017

WEEK-END 09/2016-2017

Vergeet de Bijzondere Algemene Vergadering niet!

Opgelet: kalenderwijzigingen!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 04/01/2017 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcomplex Olympia, Kuringersteenweg 242, 3800 Hasselt

I. Minnelijke Schikkingen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 11/01/2017 voor Beker en Competitie

voor EEN (01) speeldag
MOUREAU Dante (°07/05/1990)                                                    VC Sluizen
ROSMEULEN Kevin (°09/03/1981)                                                 VC Sluizen

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 04/02/2017.

II. Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, Valère Mantels, Roberto Cavatorti, Marc Smets, Fernand Oeyen,
               Marc Martens, als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Hassan Affrane,

1. Verslag vorig zitting 21/12/2016: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven Huwa San Bilzen (kalenderwijziging zie III, 4)
                         schrijven Pool Keroma B (kalenderwijziging zie III, 4)

3. BEKER
De lottrekking voor de 1/2 finales van de beker zal gebeuren op de bijzondere algemene vergadering op 16/01/2017.

4. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap:
Reeks I
28/01/2017 15u00 FC Global Impact – FC Berg op NATUURGRAS ipv kunstgras
11/02/2017 15u00 FC Global Impact – VK Wieze Boys A op NATUURGRAS ipv KUNSTGRAS
11/02/2017 15u00 Kotem VV – Weerstand Zonhoven (wedstrijd van 22/09/2016)
18/02/2017 15u45 ipv 15u00 Pool Keroma A – FC Berg
04/03/2017 15u00 Kotem VV – SV De Conde (wedstrijd van 05/11/2016)
18/03/2016 15u00 FC Global Impact – Mees 80 op NATUURGRAS ipv kunstgras

Reeks II.
21/01/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Aviaclub
04/02/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Tuinwijk VV
18/02/2017 15u00 Aviaclub – FC Total Energy (wedstrijd van 15/10/2016)
18/02/2017 13u00 ipv 14u00Pool Keroma B – Genk 96 ( wedstrijd van 15/10/2016)
                                ingevolge 3 dubbele bezetting van de accommodatie
18/02/2017 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Binnenste Buitenland
18/02/2017 15u00 Huwa-San Bilzen – FC Beukenhof op NATUURGRAS ipv kunstgras
25/02/2017: De wedstrijd Binnenste Buitenland - Sporting Caetsbeek wordt gespeeld op
                   een latere datum ten gevolge van de bekerwedstrijd Binnenste Buitenland op 25/02/2017.

5. VERZEKERING
a. Gebruik voor de aangifte van een kwetsuur/ongeval enkel het op de website www.klbs.be gegeven aangifte formulier “Lichamelijke Ongevallen”. Elk ander formulier of manier van aangifte wordt geweigerd en brengt extra administratie kosten (€ 2,50) met zich.
b. Vul het aangifte formulier volledig, klever ziekenkas niet vergeten, en duidelijk leesbaar, gebruik een zwarte pen en blokletters, in. Vergeet niet het aangifte formulier te dateren en te ondertekenen. Niet leesbare en onvolledige aangifte formulieren worden geweigerd en brengen extra administratie kosten (€ 2,50) met zich.
c. Maak het volledig en duidelijk ingevuld, gedateerd en ondertekend door het slachtoffer en de contactpersoon van de club, aangifte formulier binnen de 10 dagen, over aan het secretariaat KLBS. Aangifte formulieren die niet binnen de 10 dagen toekomen, kunnen, op basis van laattijdigheid, geweigerd worden door de verzekering.

6. SCHORSINGEN KBVB/VFV (Cfr Art 1808 van het Bondsreglement)
De schorsingen in de KBVB/VFV ten gevolge van gele en rode kaarten worden automatisch overgenomen door KLBS (zie Art 49 van het Intern Reglement KLBS). Dit houdt in dat een speler die een schorsing, behalve een schorsing van datum tot datum, oploopt in de KBVB/VFV ook geschorst is in KLBS de dag dat zijn schorsing ingaat en de ZES (06) daaropvolgende dagen. Voor schorsing van datum tot datum geldt de schorsing gedurende dezelfde data als bij de KBVB/VFV.

7. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

8. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VFV).


9. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEUINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.


10. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op: 11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

11. WEBSITE
Voortaan zal een “V” achter de naam van de verzekerde spelers en bestuursleden verschijnen op de website.
Gelieve de gegevens op dewebsite na te zien en eventuele onjuistheden te melden aan de secretaris KLBS.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag beker vanaf 26/12/2016
Niemand

2. Gele kaarten
Speeldag 24/12/2016
FC Beukenhof: 1
VK Wieze Boys B: 1

Speeldag 24/12/2016
Binnenste Buitenland: 1
Century Hasselt: 2
Pool Keroma A: 2
VC Sluizen: 2
VK Wieze Boys A: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 10/12/2016
FC Beukenhof: laattijdig wedstrijdblad (29/12/2016 – W + 2)

Speeldag 24/12/2016
Geen

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 24/12/2016
FC Beukenhof: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de bekerwedstrijd Kotem VV – FC Beukenhof 5 - 0
Boete: tijdig forfait

5. Kostenbedoening
Binnenste Buitenland: (IV, 2) € 2,50
Century Hasselt: (IV, 2) € 5,00
FC Beukenhof: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 12,50 (2,50 + 5,00 + 5,00) + (IV, 4) € 60,00
                       waarvan € 50,00 aan Kotem VV: totaal € 75,00 waarvan 50,00 aan Kotem VV 
Pool Keroma A: (IV, 2) € 5,00
VC Sluizen: (IV, 2) € 5,00
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50
VK Wieze Boys B: (IV, 2) € 2,50

6. Mededelingen
De Bijzondere Algemene Vergadering met Nieuwjaarsreceptie gaat door op maandag 16/01/2017 om 20u00 in de kantine van K Zwartberg FC. Aanwezigheid van de clubs is verplicht (max 2 deelnemers per club)

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 20/01/2017.