07/01/2017

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 16/01/2017 - UITNODIGING / AGENDA - WIJZIGING INTERN REGLEMENT

Gelieve in bijlage de uitnodiging, agenda en de wijziging van het Intern Reglement KLBS te vinden.

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes                      
Dekkenstraat 73, 3800 Sint - Truiden                      
Tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                  Sint - Truiden, 07 januari 2017.

 

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN

De Bijzondere Algemene Vergadering van de KLBS voetbal gaat door op MAANDAG 16 Januari 2017 in de cafetaria van K FC Zwartberg (Genk 96),G. Gallopinstraat z/n, 3600 Genk (Zwartberg)

Aanwezigheid verplicht (Max TWEE (02) deelnemers per club)

                            Aanvang: 20u00

 Dagorde:

1.Welkomwoord van de voorzitter

2.Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)

3.Boekhoudkundig verslag 2016

4.Verslag commissarissen financieel beleid

5.Aanpassing Intern Reglement KLBS

6.Mededelingen van de secretaris

7.Lottrekking ½ finales beker KLBS

8.Bekendmaking organisator finale beker KLBS

9.Regio werking

10.Presentatie verzekering ARENA

11.Slotwoord van de voorzitter & opening van de Nieuwjaarsreceptie.

Namens het KLBS,
Secretaris g.c. 

Benny Croes

AANPASSINGEN INTERN REGLEMENT KLBS

ten gevolge van

WIJZINGEN IN DE KBVB (BONDSREGLEMENT)

Art.48 (Er 2 dd 18/06/2012) (Er 3 dd17/06/2013)(Er 5 dd 15/06/2015)(Er 7 dd 16/01/2017)

De spelers welke de tegelijkertijd aangesloten zijn bij de KBVB of iedere buitenlandse nationale voetbalbond (lid UEFA) en de KLBS -voetbal behoren in de eerste plaats aan hun werkende club. Nochtans mogen zij die ten volle ZESTIEN (16) jaar oud zijn eveneens de kleuren van hun bedrijfssportclub verdedigen, behalve: - wanneer zij nog geen TWINTIG (20) jaar oud zijn en er op hen beroep wordt    gedaan om daags nadien dat weekend, dit wil zeggen van vrijdag t.e.m. zondag, te spelen voor hun werkende club - indien er op hen beroep gedaan wordt om daags nadien dat weekend, dit wil zeggen van vrijdag t.e.m. zondag te spelen in 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste , 2de, een afdeling hoger dan 4de provinciale afdeling en alle buitenlandse afdelingen.

Inbreuken zullen het verlies van de wedstrijd met forfaitscore tot gevolg hebben. Alle clubs, aangesloten bij de KLBS moeten de namen van hun spelers die spelen in 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste , 2de, 3de een afdeling hoger dan 4de provinciale afdeling en buitenlandse afdelingen overmaken aan de secretaris KLBS met vermelding van de club waarbij ze aangesloten zijn in de KBVB of in het buitenland.

De controle op overtredingen tegen Art 48 dient te gebeuren door de clubs. Bij vaststelling van een overtreding dienen zij een klacht in, conform Art 60 van het Inwendig Reglement KLBS, gestaafd met de nodige bewijzen (een uittreksel uit een krantenartikel is geen bewijs, een copy van een wedstrijdblad wel).

Indien uit een klacht en de bijhorende bewijslast blijkt, dat een club nagelaten heeft een speler die ook speelt in 1ste,2de, 3de,4de nationale of 1ste, 2de,3de een afdeling hoger dan 4de provinciale afdeling of een buitenlandse afdeling, voor zijn eerste wedstrijd in de KLBS, de gegevens van deze speler over te maken aan de secretaris KLBS, met vermelding van de club waarbij hij aangesloten is en speelt in de KBVB of in het buitenland, krijgt deze club een boete voor gebrek aan organisatie (beperkt € 25,00 - bij één enkele speler, € 37,50 bij meerdere spelers of herhaling).