22/02/2006

Week-End 11/2005-2006

Week-End 11 is ter beschikking.

Met lottrekking 1/2 finale Beker KLBS en plaatsing van uitgestelde wedstrijden.

                                               WEEK-END(11/2005-2006)

 

                                                                                    Hasselt,22 februari 2006.

 

Verslag vergadering comit? dd.20/02/06 - KBVB-Hasselt - 19u10

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen,Marcel Asnong, Roger Vernijns, Freddy Daniels

Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh,Val?re Mantels.

 

Verontsch :Kris Asnong

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 06/02/06 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - akkoord wijziging aanvangsuur wedstrijd VC Mireille-SV Vrolingen

         - kandidaturen organisatie bekerfinale

         - 08/02/06: BM Knapen in verband met wedstrijd BM Knapen-Hellas 2000

         - 10/02/06: ZD Overath: wijziging adres secretaris

         - 11/02/06: Ay-Yildiz Kolderbos in verband met betaling openstaande schuld

         - 14/02/06: kandidatuur club FC Gualco

         - 14/02/06: Merem Bilzen: vraagstelling verkeerde aanduiding gele kaart

         - 15/02/06: CBW Zonhoven: wijziging voorzitter

 

3.Horing club:

Verslag ref.Mockers wedstrijd CBW Zonhoven?Wieze Boys B van 04/02/06

Onvolkomenheden organisatie. Horing club CBW Zonhoven

Opgeroepen: twee bestuursverantwoordelijken.

Aanwezig: Wilfried Thoelen, secretaris en Kurt Vanbockryck, voorzitter van CBW Zonhoven.

Aan de hand van het verslag van scheidsrechter Mockers wordt club CBW Zonhoven gewezen op de aanslepende problemen bij de organistaie van hun thuiswedstrijden.

De aanwezige bestuursleden argumenteren en wijzen op de uit te voeren werken op ?Basvelden? en de huidige overgangsperiode inzake bestuursoverdracht.

KLBS wenst een spoedige verbetering van de toestand en wijst de clubverantwoordelijken er

op dat blijvende problemen inzake organisatie zullen leiden tot de schrapping van de club.

Uitspraak inzake verslag wedstrijd 04/02/06:

Boete : 25,00 (gebrek aan organisatie) + 12,50 (geen rugnummers uitrusting) + 5,00 (s-blad

         laattijdig bij de scheidsrechter) = ? 42,50 lastens club CBW Zonhoven.

 

4.Scheidsrechtersverslagen:

Tenzij andere melding geschorst vanaf 01/03/06

 

a) Verslag ref Kortzorg wedstrijd Merem Bilzen - AFI Waterschei van 04/02/06

         Uitgesloten: speler Livio PORCO(?14/12/74) van AFI Waterschei.

         Opgeroepen: speler, afgevaardigde Corrado De Rango(?29/11/57) van AFI

         Waterschei, scheidsrechter en vrijblijvend afgevaardigde Heidi Nijssen

         (?06/08/73) van Merem Bilzen.

         Aanwezig: enkel scheidsrechter. Afgevaardigde Nijssen verontschuldigd.

         Uitspraak: speler Livio PORCO wordt geschorst voor vier (4) speelzaterdagen.

         Boete: 5 + 10(versch.kosten) + (2x2,50) 5,00(afwezig verplichte oproeping) =

         ? 20,00 lastens club A.F.I.Waterschei

 

b) Verslag ref Haesen wedstrijd CS Italiano ? FC Heideweelde van 04/02/06

         Uitgesloten: speler Ernesto SLAVIERO(?18/07/78) van CS Italiano.

         Incidenten: verslag tegen thuisafgevaardigde Gino MALLORGO(?)

         Opgeroepen: speler en afgevaardigde van CS Italiano, afgevaardigde Jean Vissers

(?16/02/52) van FC Heideweelde en de scheidsrechter.

Aanwezig: enkel scheidsrechter. Afgevaardigde Vissers verontschuldigd.

Uitspraak: speler Ernesto SLAVIERO wordt geschorst voor vier (4) speelzatedagen.

Boete: 5 + 6,00(versch.kosten) + (2x2,50) 5,00(afwezig verplichte oproeping) + 5,00(s-blad laattijdig bij scheidsrechter) + 12,50(onbekende afgevaardigde) + 37,50(gebrek organisatie en begeleiding na wedstrijd) = ? 71,00 lastens club C.S.Italiano.

 

c) Verslag ref Poosen wedstrijd FC Banneux ? SV Vrolingen van 04/02/06

         Wedstrijd stopgezet in de 68ste min bij een 3-1 stand.

         Incidenten: met betrekking SV Vrolingen als ploeg en speler Nico NEVEN(?10/04/71) na

uitsluiting

Opgeroepen: speler en afgevaardigde Jimmy Hendrikx(?13/01/79) van SV Vrolingen

afgevaardigde Marc Martens(?19/05/60) van FC Banneux en de scheidsrechter.

Aanwezig: allen aanwezig.

Uitspraak: speler Nico NEVEN wordt ??n (1) speelzaterdag extra geschorst. Uitslag van

de wedstrijd: 5-0

Boete: 8,00(versch.kosten) + 7,50(oorzaak stopzetting wedstrijd) + 12,50(houding

vreemd terrein) = ? 28,00 lastens club SV Vrolingen.

 

d) Verslag ref Creemers wedstrijd Ford Keroma A ? FC Friuli van 04/02/06

         Wedstrijd stopgezet inde 53ste min bij een 1-0 stand.

         Uitgesloten speler: David RORATO(?09/01/84) van FC Friuli

         Incidenten: gedrag van supporters en trainer FC Friuli.

Opgeroepen: speler, afgevaardigde Bruno De Palma(?04/10/57) en trainer Giuseppe

Graziani(?15/09/59) van FC Friuli, afgevaardigde Uwe M?nch(?28/11/63) van Ford

Keroma en de scheidsrechter.

Aanwezig: allen aanwezig.

Uitspraak: speler David RORATO wordt geschorst voor twee (2) speelzaterdagen.

trainer Giuseppe GRAZIANI wordt voor ??n (1) speelzaterdag geschorst voor alle offici?le

functies. Uitslag van de wedstrijd: 5-0

Boete: 5 +   22,00(versch.kosten) + 7,50(oorzaak stopzetten wedstrijd) + 12,50 (houding vreemd terrein) = ? 47,00 lastens club FC Friuli

 

e) Verslag ref Colonna wedstrijd BM Knapen ? Hellas 2000 van 04/02/06

         Wedstrijd stopgezet in de 81ste min bij een 0-1 stand.

         Incidenten: betrokken speler Jurgen MACHIELS(?19/09/75) van BM Knapen

         speler Panayotis PERIKLAKIS(?02/09/74) van Hellas 2000 en thuisafgevaardigde Josy

         MACHIELS(?02/03/56) en bij uitbreiding beide ploegen.

         Opgeroepen: speler en afgevaardigde BM Knapen, speler en afgevaardigde Ioannis

         STATHIS(?05/06/77) van Hellas 2000 en de scheidsrechter.

         Aanwezig: speler Periklakis, dhr.G. Wouters, aanvaard als vertegenwoordigend Machiels

Jurgen,Machiels Josy (bij voorafgaandelijke volmacht) dhrn Nelissen(Knapen) en Giana-

kos G(Hellas 2000) als waarnemers.Afgevaardigde Stathis   en ref verontschuldigd.

         Uitspraak: speler Panayotis PERIKLAKIS wordt geschorst voor drie (3) speelzaterdagen

         Afgevaardigden J. MACHIELS(BM Knapen) en I. STATHIS(Hellas 2000) worden beide tot

         einde seizoen geschorst voor alle offici?le functies.

         Uitslag van de wedstrijd: dubbele FF 5-0/0-5

         Boete: 37,50(wanordelijkheden) + 7,50(oorzaak stopzetten wedstrijd) = ? 45 lastens

                   club BM Knapen

                   37,50(wanordelijkheden) + 7,50(oorzaak stopzetten wedstrijd) = ? 45 lastens

                   club Hellas 2000

 

5.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 01/03/06

 

         Een (1) speelzaterdag:

         Micky VANHEESWYCK(?06/08/83)                       FC Heideweelde

 

         Vier (4) speelzaterdagen:

         Cemal S?NB?L(03/03/82)                                 FC Mondeoflowers

 

6.Schikkingen/sancties aan de hand van scheidsrechtersverslag:

         Wedstrijd Fors Keroma A ? Hellas 2000 van 11/02/06. Verslag scheidsrechter

         Indeherberge.

        

         Spelers Ioannis MITILINEOS(?07/12/80) en Georgios TSIAFLAKIS(?05/08/82)

         van Hellas 2000 worden beide voor twee (2) speelzaterdagen extra geschorst vanaf

         01/03/06.

         Boete: 12,50(houding na sancties) + 5,00(s-blad laattijdig bij scheidsrechter)

         = ? 17,50 lastens club Hellas 2000

 

7.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 13/02/06:

         Ioannis MITILINEOS(?07/12/80)                         Hellas 2000

 

         Vanaf 20/02/06:

         Steven VANOPPEN(?26/10/76)                           Welkenhuyzen

         Geert VREUGDE(?06/06/77)                               Wieze Boys

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 13/02/06:

         Stijn HAYEN(?06/05/72)                                   SV Vrolingen

         Stijn TIELENS(?08/04/82)                                 VC Mireille

         Gino WOUTERS(?22/10/77)                               Wieze Boys

 

         Vanaf 20/02/06:

         Patrick GEUTEN(?16/07/71)                               Cosmos Spouwen

         Eddy DIRIX(?03/02/67)                                    Cosmos Spouwen

         Ronny MOUREAUX(?12/10/71)                           Ford Keroma

 

         Geschorst voor de eerstvolgende bekerwedstrijd:

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten:

         Walter KONIUSZENKO(?13/07/73)                       ZD Overath

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

         Michele MEROLA(?12/03/65)                    Vlam Eisden

         Bart BEANKENS(?15/07/71)                               Wieze Boys

         Jean-Marie GERIN(?16/01/66)                            Kotem VV

 

8.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 14/01/06:

         Olympia Tongeren: foutieve datum

         C.S.Italiano: nog steeds geen s-blad ontvangen.

 

         Speeldag 21/01/06:

         Welkenhuyzen: uitslag laattijdig

         BVC Park Houthalen: s-blad laattijdig, ontvangen 25/01

         CBW Zonhoven: s-blad laattijdig, ontvangen 07/02 en trainer E.Francois ook onder

                   bezoekers vermeld.

         VNA Winterslag (B): s-blad laattijdig, ontvangen 25/01 en M.Moers geen geb.datum

         Ford Keroma (B) : geen blokletters

 

         Speeldag 28/01/06:

         VC Mireille: uitslag laattijdig

         Ford Keroma: s-blad laattijdig, ontvangen 03/02

         SV De Conde: laattijdige FF

         C.S.Italiano: laattijdige FF

         FC Beukenhof: tijdige FF

         Hellas 2000: geen terreinbenaming.

 

   Kostenbedoening

         FC Heideweelde:       ? 5,00

         FC Mondeoflowers:    ? 5,00

         Hellas 2000:             5+2,50 = ? 7,50

         Welkenhuyzen:         5+5 = ? 10,00

         Wieze Boys:             5+5+5 = ? 15,00

         SV Vrolingen:           ? 5,00

         VC Mireille:               5+5 = ? 10,00

         Cosmos Spouwen:     5+5 = ? 10,00

         Ford Keroma:            5+2,50+2,50 = ? 10,00

         ZD Overath:             ? 5,00

         Vlam Eisden:            ? 5,00

         Kotem VV:               ? 5,00

         Olympia Tongeren:    ? 2,50

         BVC Park Houthalen: ? 2,50

         CBW Zonhoven:        12,50+2,50 = ? 15,00

         VNA Winterslag:        2,50+2,50 = ? 5,00

         SV De Conde:           20+50 = ? 70,00 aan Heylen Bricks

                                      ? 5,00 aan KLBS

         C.S.Italiano:             20+50 = ? 70,00 aan Aviaclub

                                      ? 5,00 aan KLBS

         FC Beukenhof:          ? 25,00 aan VNA Winterslag

                                      ? 5,00 aan KLBS

 

9.Kalender:

         Aanpassingen met onderling akkoord

         Reeks 1

                   15/04/06        Kotem VV ? FC Beukenhof

                                                                  aanvang 16u00         ipv 15u00

 

         Reeks 2

                   08/04/06        VC Mireille ? SV Vrolingen

                                                                  aanvang 15u00         ipv 13u15

 

         Wijzigingen en plaatsing afgelaste wedstrijden:

         Reeks 1

                   25/03/06        Toevoegen

                                     15u00 Olympia Tongeren ? Terlaemen 04

                                      15u00 VNA Winterslag A ? Welkenhuyzen

                                      15u00 Wieze Boys A ? BVC Park Houthalen

 

                   08/04/06        Toevoegen

15u00 RP Products ? Olympia Tongeren

                                      15u00 Heylen Bricks ? Terlaemen 04

                                      ???.. Kotem VV ? Wieze Boys A

                                     

 

                                      Wieze Boys A ? BVC Park Houthalen wordt verplaatst naar 25/03

 

         Reeks 2

                   25/02/06        Transport Jacobs ? VC Mireille

                                               wordt uitgesteld en verplaatst naar een nog te bepalen

                                               datum (25/03 of 01/04)

 

                   01/04/06        Toevoegen

                                      15u00 Vlam Eisden ? ZD Overath

 

 

10.Lottrekking 1/2de finale KLBS Beker

 

         1)        Citro?n Steegen ? Kotem VV

         2)        Heylen Bricks ? Vlam Eisden

 

         Wedstrijden te spelen op 25/03/06

         Aanvang 15u00

         Bij gelijke stand na 80min onmiddellijk strafschoppen.

 

11. Organisatie Bekerfinale:

         Twee kandidaturen werden ontvangen: Citro?n Steegen en Wieze Boys.

         Beide kandidaturen kregen evenveel stemmen.

         Bij lottrekking werd de organisatie toegekend aan:

                            Citro?n Steegen

 

         Datum: Paasmaandag 17/04/06

         Plaats:   terrein van K.S.V.Hoeselt, Caetsbeekstadion, Bergstraat, 3730 Hoeselt.

 

12.Voorstel tot schrapping over te maken aan de KBVB

         Voor verschuldigde bedragen aan KLBS:

        

                   A.F.I.Waterschei (4592/5449)

                            Verantwoordelijke bestuursleden:    Corrado DE RANGO

                                                                           Hasan G?CL?

                                                                           Hamid JOUMANS

                                                                           Massimiliano MALTESE

                                                                           Mohamed NAIT M?HAMED

                   Betalingstermijn tot schrapping: 14 dagen vanaf heden.

 

13.Mededelingen/beslissingen:

 

a) In uitvoering van punt 10 van Week-End 10 zullen op de volgende zitting van 06/03/06

         welke doorgaat in de vergaderruimte ?Tennis Hasselt?, Oude Kuringerbaan te Hasselt

         de clubs welke duidelijk problemen hebben met de organisatorische en/of sportieve

         reglementering schriftelijk uitgenodigd worden om verplicht aanwezig te zijn.

         De te voorziene maatregelen zullen duidelijk gesteld worden.

 

b) Verandering voorzitter:

         CBW Zonhoven: voozitter Luc Pierson werd vervangen door Kurt Vanbockryck

                                      Wonende Korenmolenweg 13 te Zonhoven

                                      Tel.:011/81.62.95 ? gsm: 0494/87.65.35

 

c) Adreswijziging secretariaat:

         Adres secretariaat ZD Overath:      Jos Bollen

                                                        Dorpstraat 37

                                                        3940   Hechtel

 

d) Vraagstelling Merem Bilzen:

         Foutief genoteerde gele kaart wedstrijd 28/01/06

         De afgevaardigde wordt geacht het scheidsrechtersblad grondig na te zien voor het

         aftekenen voor akkoord.

         Er is thans geen verhaal meer mogelijk.

 

 

        

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 08/03/06