19/01/2017

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 16/01/2017

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes                   
Dekkenstraat 73                   
tel.:011/592260
e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                      

JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Plaats: Cafetaria K FC Zwartberg G. Gallopinstraat z/n, 3600 Genk.

Datum/uur: 16 januari 2017 om 20u00

1. Agenda:
Woord van de voorzitter                     
Opname van de aanwezigheden
Boekhoudkundig verslag 2016                     
Verslag commissarissen financieel beleid                     
Aanpassing Intern Reglement KLBS                     
Mededelingen van de secretaris
Lottrekking ½ finales beker KLBS                     
Bekendmaking organisator finale beker KLBS                     
Regio werking                     
Presentatie verzekering ARENA
Slotwoord van de voorzitter en opening
Nieuwjaarsreceptie

2. Aanwezigen   
Voltallig bestuur KLBS en het volledig scheidsrechtercomité   
Alle clubs behalve: Cosmos Spouwen, FC Total Energy en Genk 96

3.Welkomstwoord van de voorzitter
 De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een gezond, vreugdevol en succesrijk 2017.

4.Boekhoudkundig verslag door de schatbewaarster   
Het boekhoudkundig jaar 2016 werd afgesloten met een negatief saldo van € 7912,96. Dit komt hoofdzakelijk door de uitstap uit de VLB (geen    subsidies in 2016), het terugbetalen aan de clubs van de aan VLB betaalde lidgelden in 2015, de terugbetaling van de eenmalige waarborg aan de
clubs die stopten in 2016 en het niet vragen van lidgelden (€1,25/lid) aan de clubs voor het seizoen 2016/2017.
De commissarissen financieel beleid stelden bij de controle van de boekhouding vast dat deze gebeurde volgens de voorgeschreven regels en dat de inschrijvingen juist waren. Ook melden ze een vermindering van boetes, wat positief is op sportief vlak maar meteen ook minder inkomsten    met zich brengt.
Om familiale redenen stopt Inge Hermans als schatbewaarster van KLBS Voetbal. Deborah Maris, Merelstraat 34, 3520 Zonhoven neemt de functie van schatbewaarster KLBS Voebal over. Wij danken Inge voor het geleverde werk en de fijne samenwerking.

5.Mededelingen vanwege de secretaris
a.Uitgestelde wedstrijden     
Uitgestelde wedstrijden worden o vlug mogelijk voorzien op de kalender. Hiervoor zullen o.a. 25/02/2017, datum ½ finales beker en indien nodig 17/04/2017 (Paasmaandag) en 01/05/2017 gebruikt worden, indien de zaterdagen, aansluitend op de normale kalender niet zouden volstaan      om de competitie af te sluiten, begin mei 2017.

b.Aanvang seizoen 2017/2018     
De eerste wedstrijd van het seizoen 20172018, beker of competitie zal gespeeld worden op 02/09/2017

c.KLBS Site als communicatiemedium     
Er werd aan herinnerd dat de KLBS site www.klbs.be het belangrijkste communicatiemedium is voor KLBS en dit met name voor de verspreiding van Week-End, de vermelding van de gegevens van de ploegen, de competitie, de KLBS beker, afgelastingen en algemene informatie maar ook voor het Reglement van Inwendige Orde KLBS, informatie over de verzekering en formulieren allerhande.

d.Gegevens secretarissen     
Wijzigingen van E-mail adressen, telefoonnummers en adressen dienen onmiddellijk overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.

e.Intern Reglement KLBS     
(1) De wijziging van Art 48 van Intern Reglement (Er 7) werd goedgekeurd     
(2) De volgende artikelen van het Intern ReglementKLBS werden in herinnering gebracht:
        - Spelen uitgestelde wedstrijden Art 47
        - Gele en Rode kaarten Art 50 & 51
        - Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden Art 75       
(3)Voorstellen ter aanpassing/wijziging van het Intern Reglement KLBS kunnen het ganse jaar door, schriftelijk aan de secretaris KLBS gericht
     worden. De afsluitingsdatum voor behandeling op de algemene vergadering van 19/06/2017 is 01/04/2017.

f.Scheidsrechters
De scheidsrechters worden nauwgezet opgevolgd door het scheidsrechtercomité. Indien een scheidsrechter zich niet aan de richtlijnen en de gemaakte afspraken houdt, wordt er tegen hem opgetreden. 

6.Beker van de sportiviteit
Stokrooie United heeft de leiding in dit klassement, gevolgd door RP Products.     
Het volledige klassement zal tijdens het seizoen maandelijks, afgesloten op de laatste dag van de maand, de eerste week van de volgende maand op de website geplaatst worden onder de “tab Beker”.

7.Regio werking
Drie regio’s hebben een werking, maar de twee overige (NO en ZO) niet en is er weinig hoop op beterschap naar de toekomst toe.
Twee optie zijn open of de clubs van de Regio’s NO en ZO beslissen alsnog om samen een regio te vormen, wat gezien de tegenstellingen weinig waarschijnlijk is, of de clubs sluiten aan bij een van de drie regio’s die een werking hebben. De beslissing ligt bij de desbetreffende clubs.
De clubs (Cosmos Spouwen, Huwa San Bilzen, VC Sluizen, FC Tamara, FC Berg, Kotem VV en K FC Vlam Eisden) zullen uiterlijk tegen 01/05/2017 hun keuze kenbaar te maken aan de secretaris KLBS.

8. Lottrekking ½ finales beker KLBS
15u30 VK Wieze Boys A – Century Hasselt   
15u00 Binnenste Buitenland – Kotem VV

9. Finale beker KLBS
De organisatie van de finale van de beker KLBS op 17/04/2017 (Paasmaandag) wordt toegewezen aan Sting Waterschei.   
De finale zal doorgaan in de accommodatie van Turkse Rangers.

10. Presentatie verzekering ARENA   
De heer Eddy Van Den Bosch gaf een duidelijke, leerrijke, erg gesmaakte uiteenzetting over de afgesloten polissen en het brede kader van deze. Waarvoor hartelijk dank.   
De slides van de uiteenzetting komen op de website en worden overmaakt aan de secretarissen.

11.Slotwoord van de voorzitter en Nieuwjaarsreceptie.
Tot slot bedankt de aanwezigen voor het geleverde werk en in het bijzonder de leden van het bestuur KLBS en het scheidsrechters comité.   
De jaarlijkse Bijzondere Algemene Vergadering werd afgesloten met de traditionele receptie. Met een speciale dank aan het personeel van
K Zwartberg FC voor de ontvangst en de Regio Genk voor de coördinatie. 

 

KLBS

Benny Croes

Secretaris g.c.