25/05/2017

WEEK-END 18/2016-2017

Graag uw speciale aandacht voor de verplichte algemene vergadering van 19/06/2017!

 

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 24/05/2017 om 19u30
Plaats: Vergaderzaal Cafetaria Basvelden Muizenstraat z/n 3520 Zonhoven

I. Minnelijke Schikkingen

Naar aanleiding van het niet doorgaan van de competitiewedstrijd FC Beukenhof – Sting Waterschei van 06/05/2017:
Sting Waterschei: oorzaak niet door gaan van de wedstrijd
Uitslag van de wedstrijd FC Beukenhof – Sting Waterschei 5 – 0
Boetes: Sting Waterschei: niet doorgaan van de wedstrijd
                                       ongepaste houding t.o.v. de scheidsrechter
                                       weigering tot medewerking (geweigerd de gegevens van de speler /persoon X die de                                        scheidsrechter verrbaal bedreigde door te geven)

Kosten: Sting Waterschei: scheidsrechters kosten

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 05/06/2017.

II. Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Valère Mantels, Dominique Peeters, Roberto Cavatorti, Hassan Affrane,  Marc Smets,
                Fernand Oeyen, als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marc Martens

1. Verslag vorig zitting 03/05/2017 goedgekeurd.

2. Briefwisseling: nihil

3. Contact kandidaat nieuwe clubs
FC Vinni’s en FC Hutte Houthalen kwamen hun clubs voorstellen. Deze contacten waren positief. De aansluitingsprocedure volgt de normale weg

4. Bespreking ingediende voorstellen tot wijziging van het Intern Reglement KLBS
De door de Regio NW ingediende voorstellen tot wijziging van het Intern Reglement werden met de heer BEERDEN Lode, vertegenwoordiger van de Regio NW, besproken.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 08/05/2017

Ingevolge TWEE (02) gele kaartenin een wedstrijd:
FUCHS Joppe (°02/12/1999)                                         Tuinwijk VV
DE VLEESCHAUWER Daniel (°05/09/1994)                      Binnenste Buitenland

2. Gele kaarten
Speeldag 22/04/2017
K FC Vlam Eisden: 1

Speeldag 06/05/2017
Binnenste Buitenland: 1
Sporting Caetsbeek: 1
Tuinwijk VV: 2

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 22/04/2017
K FC Vlam Eisden: laattijdig wedstrijdblad (22/05/2017 - 3X, W + 4)

Speeldag 06/05/2017
Genk 96: reserve speler zonder nummer (Bardoscia fabio)

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 06/05/2017
OH Bergmans: forfait (Int Regl KLBS Art 70 punt 5)
Beslissing: uitslag van de competitie wedstrijd
Cosmos Spouwen – OH Bergmans 5 – 0
Boete: Int Regl KLBS Art 70 punt 5

Stokrooie United: forfait (Int Regl KLBS Art 70 punt 5)
Beslissing: uitslag van de competitie wedstrijd Huwa San Bilzen – Stokrooie United 5 – 0
Boete: Int Regl KLBS Art 70 punt 5

5. Kostenbedoening
Binnenste Buitenland: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Genk 96:(IV, 3) € 2,50
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 27,50 (3 X 2,50 + 20,00): totaal € 30,00
OH Bergmans: (IV, 4) € 100 (75,00 + 25,00) waarvan € 75,00 aan Cosmos Spouwen
Sporting Caetsbeek: € 2,50
Sting Waterschei: (I) € 100,00 waarvan € 75,00 aan FC Beukenhof + € 7,50 +
                           33,20 (scheidsrechterskosten) aan FC Beukenhof + € 150,00: t
                           totaal:€ 290,70 waarvan 108,20 aan FC Beukenhof
Stokrooie United: (IV, 4) € 100 (75,00 + 25,00) waarvan €75,00 aan Huwa San Bilzen
Tuinwijk VV: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00

6. Mededeling
a. Inschrijvingen voor het seizoen 2017/2018 voor 01/06/2017 aan de hand van het inschrijvingsformulier op de website KLBS, onder “pagina’s”/formulieren en storting van het inschrijvingsgeld (€ 37,50) op de rekening van KLBS voor dezelfde datum.

b. Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS dienen gemeld bij de secretaris tegen uiterlijk 01/06/2017 conform Art 10 Punt 5 van het Int Regl KLBS.

c. De Algemene Vergadering KLBS gaat door op maandag 19/06/2017 om 20u00 in de Cafetaria van K Zwartberg FC, G. Gallopinstraat z/n 3600 Genk (Genk 96). Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club) Boete bij afwezigheid: €12,50.

d. Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2017 bij de secretaris.

e. Eerste wedstrijd van het seizoen 2017/2018 (beker en/of competitie) 02/09/2017.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 06/06/2017.