26/06/2017

WEEK-END 19/2016-2017

De wedstrijden van de eerste ronde van de beker zijn er! 

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 19/06/2017 om 19u00
Plaats: Cafetaria (ex) K Zwartberg FC, G. Gallopinstraat z/n 3600 Genk

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
Aanwezig: Valère Mantels, Roberto Cavatorti, Dominique Peeters, Hassan Affrane, Fernand Oeyen, Deborah Maris, Marc Smets, als waarnemers Jos Billen en Willy Poosen (SC) (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marc Martens

1. Verslag vorig zitting dd. 24/05/2017: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven KBVB – toekenning stamboeknummer aan FC Hutte Houthalen en FC Vinni’s

3. Seizoen 2017/2018
29 clubs met in het totaal 31 ploegen zijn ingeschreven voor het seizoen 2017/2018.
Eerste wedstrijd van het seizoen 2017/2018 (beker) 02/09/2017.

4. Beker
De bekerwedstrijden 2017/2018 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 15 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min –  strafschoppen) en de vrijgelote ploeg.

Bekerwedstrijden 1ste ronde (02/09/2017 om 15u00) – Lottrekking
Vrij gelote ploeg:FC Total Energy

Tuinwijk VV – Binnenste Buitenland
Aviaclub – OH Bergmans
VK Wieze Boys A – FC Vinni’s
Cosmos Spouwen – Pool Keroma B
Pool Keroma A – SV De Conde
K FC Vlam Eisden – RP Products
FC Klotbroek – Sporting Caetsbeek
FC Beukenhof – Weerstand Zonhoven
FC Berg – Huwa-San Bilzen
FC Global Impact – Century Hasselt
UD Barcelona - FC Tamara
Sting Waterschei - Stokrooie United
VC Sluizen – Kotem VV
Mees 80 – Sporting Calcio
FC Hutte Houthalen - VK Wieze Boys B

5. Competitie – kalender
Het verschijnen van de kalender van de competitiewedstrijden is in belangrijke mate afhankelijk van het verschijnen van de kalender van de provinciale reserven en jeugd.
Streefdoel: zo snel mogelijk in de eerste helft van juli 2017.

6. Electronische aansluitingskaart
Voor de aansluiting van spelers zal er bij voorkeur gebruik gemaakt worden van de electronische aansluitingskaart (pro-format zie website). De groene aansluitingskaarten kunnen nog voort gebruikt worden tot uitputting van het huidige stockje. Er worden geen groene kaarten meer bijgedrukt.

7. Verzekering
De door KLBS bij ARENA afgesloten globale verzekering voor KLBS en zijn clubs bij ARENA, is verplicht voor de clubs behalve voor deze waarvoor de werkgever een globale verzekering heeft afgesloten die minstens gelijkwaardig is aan de door KLBS afgesloten verzekering.
Een schriftelijk bewijs van deze verzekering dient geleverd te worden aan de secretaris KLBS.
Gezien voorgaande zullen de clubs tegen uiterlijk 31/07/2017 aan de secretaris KLBS voor al hun spelers en bestuursleden de gegevens en de gekozen verzekeringsformule voor elk van hun overmaken met het desbetreffende formulier.
Het digitaal verzekeringsformulier staat op de website KLBS.
Alle bestuursleden en de op de wedstijdbladen vermelde spelers dienen verzekerd te worden.
De spelers zullen minimaal verzekerd worden volgens Basis Polis 1 (BP 1)  
De kosten voor de spelers en bestuursleden aangesloten op 31/07/2017 worden verrekend op de 1ste factuur/rekening van het seizoen 2017/2018.
Voor spelers en bestuursleden, die aangesloten worden na 31/07/2017 dient samen met het aansluitingsformulier/de aansluitingskaart het digitaal verzekeringsformulier overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS. De desbetreffende kosten voor deze aansluitingen worden in rekening gebracht op de 2de of 3de factuur/rekening van het seizoen 2017/2018 in functie van de aansluitingsdatum.
Het bij een ongeval in te vullen en aan de secretaris KLBS over te maken ongevallenformulier staat op de website KLBS.

8. Lidgelden
Het opgeschorte lidgeld KLBS (€ 1,25/persoon) wordt vanaf het seizoen 2017/2018 weer geïnd, via de 1ste en 3de rekening van het seizoen.

9. Laattijdige betaling inschrijvingsgeld seizoen 2017-2018
De volgende clubs werd de betaling van het inschrijvingsgeld voor het seizoen 2017-2018 niet tijdig ontvangen (01/06/2017)
FC Klotbroek
Sporting Calcio
Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50, boete die zal verdubbeld worden bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 10/07/2017

IV.Administratief

1. Afwezigheden Algemene Statutaire Vergadering 19/06/2017
Cosmos Spouwen
FC Total Energy
Deze club krijgen de voorziene boete van € 12,50

2. Administratieve overtredingen
Pool Keroma B: onvolledig aangifte formulier lichamelijk ongeval VALKENEERS Kim
                       onvolledig aangifte formulier lichamelijk ongeval TUPITTI Sandro (2X) 

3. Kostenbedoening
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 12,50
FC Klotbroek: (III,9) € 12,50
FC Total Energy: (IV, 1) € 12,50
Pool Keroma B: (IV, 2) € 2,50 + 5,00 ( 2 X 2,50): totaal € 7,50
Sporting Calcio: (III, 9) € 12,50   

4.Mededelingen
a. Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2017 bij de secretaris.
b. Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2017 op voorwaarde dat het schriftelijk akkoord van de secretaris g.c. van de vorige club van de speler gevoegd is bij de nieuwe aansluitingskaart/aansluitingsformulier (Int. Regl. Art.27)
c. Het secretariaat is gesloten van 22/07/2017 tem 06/08/2017 en van 13/08/2017 tem 18/08/2017.
De brievenbus wordt wel dagelijks gelicht en de post gedagtekend.
Mails zullen slechts sporadisch gelezen worden.
Telefoons worden niet beantwoord. 

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 12/08/2017