09/03/2006

Week-End 12/2005-2006

Info 12 ter beschikking

Opgelet: er zijn op dit ogenblik problemen met ingave en controle van de boekingen op de website (ook reden van latere publikatie van WE)

Niet alle boekingen zijn op de site en in WE opgenomen !

                                               WEEK-END(12/2005-2006)

 

                                                                                              Hasselt,9 maart 2006.

 

Verslag vergadering comité dd.06/03/2006 - Tennis-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen,Marcel Asnong, Freddy Daniels, Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh,Valère Mantels.

 

Verontsch : Kris Asnong en Roger Vernijns

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 22/02/06 goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

         - 20/02/06: KBVB ontvangstmelding uitbreiding schorsing Vital Corten

                            (°25/09/73) sedert 26/01/06 geschorst voor 3 jaar.

         - 27/02/06: FC Beukenhof in verband met verloop rest van het seizoen.

         - diverse e-mails

 

3.Scheidsrechtersverslag

Tenzij andere melding geschorst vanaf 15/03/06

 

Verslag ref Schrijvers wedstrijd Heylen Bricks – Welkenhuyzen van 18/02/06

         wedstrijd stopgezet in de 78ste min bij een 6-2 stand

         Uitgesloten: speler Peter BREMS(°04/08/67) van Welkenhuyzen en speler Björn

RAISON(°26/07/78) van Heylen.

         Incidenten: vermeld de speler Steven VANOPPEN(°26/10/76) en kapitein Jan ASNONG

(°04/09/76) van Welkenhuyzen.

Opgeroepen: al de genoemde spelers, afgevaardigde F.Franssen(°22/09/56) van Heylen, afgevaardigde M.Asnong(°05/09/47) van Welkenhuyzen en de ref.

Aanwezig:Allen, behoudens afgevaardigde F.Franssen, tijdig verontschuldigd en

speler B.Raison, laattijdig verontschuldigd.

Uitspraak : speler Peter BREMS wordt geschorst tot en met 15/09/2006, speler Björn

RAISON wordt geschorst voor twee (2) speelzaterdagen, speler Steven VANOPPEN

wordt geschorst voor vier (4) speelzaterdagen (feiten na uitsluiting) en speler Jan

ASNONG wordt geschorst voor twee (2) speelzaterdagen en krijgt verbod voor de

functie van kapitein tot en met 30/06/2006 (feiten na de wedstrijd).

Uitslag van de wedstrijd : 5-0

Boete : 5 + 4,25(versch.kosten) + 12,50(houding vreemd terrein) + 7,50(oorzaak

stopzetten wedstrijd + 37,50(wanordelijkheden) = € 66,75 lastens club Welkenhuyzen

Afgevaardigde Marcel Asnong: blaam voor houding op de zitting.

5 + 4,25(versch.kosten) + 2,50(afwezig verplichte oproeping) = € 11,75 lastens club

Heylen Bricks.

 

4.Horing clubs

 

1) Club C.S.Italiano: opgeroepen minimaal twee bestuursverantwoordelijken.

         Afwezig.

         Boete: 2x 2,50 x 3 (reglem.coëff.gebrek medewerking)  = € 15,00 lastens club

C.S.Italiano.

         Wordt opgevolgd en nog te evalueren.

 

2) Club SV Vrolingen: opgeroepen minimaal twee bestuursverantwoordelijken.

         Aanwezig: Dhr Portugaels en echtgenote.

         Gehoord. Er wordt aangedrongen tot bedaren op en rond het terrein, tot het

         achterwege laten van negatieve kritiek op bond en leiding. Het correct lezen

         en verwoorden binnen de club van info en reglement zou een en ander helpen te verwen-

         lijken. Te evalueren.

 

3) Club Hellas 2000: opgeroepen minimaal twee bestuursverantwoordelijken.

         Aanwezig: N.Amanatidis, secretaris en I.Stathis, penningmeester van de club.

         Gehoord. Er wordt aangedrongen op een absoluut sportievere houding ten aanzien van

         leiding en tegenstrevers en het vermijden van verbale irritatie. Te evalueren.  

 

5.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

         Geschorst vanaf 15/03/06

 

         Één (1) speelzaterdag

         Erwin TOMKIEWICZ(°10/04/75)                          Vlam Eisden

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 20/03/06

 

         Verslag ref Smets wedstrijd Wieze Boys B - FC Gors Opleeuw van 18/02/06

 

6.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd :

 

         Vanaf 27/02/06:

         John VANDEBROEK(°05/10/84)                           Vanhelmont Sport

         Bernd BORMANS(°16/01/82)                    A.F.I.Waterschei

         Jochen GILISSEN(°03/02/86)                             Terlaemen 04

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 27/02/06:

         Pietro PENTIFALLO(°04/12/80)                          FC Friuli

         Stefano DE PALMA(°28/02/80)                          FC Friuli

         David RORATO(°09/01/84)                                FC Friuli

         Ferdinand DEWILDE(°24/02/54)                         FC Gors Opleeuw

         David ROOSEN(°29/04/81)                                OH Rus Games

         Mauro DE RANGO(°01/04/73)                             A.F.I.Waterschei

         Alain BAETENS(°25/10/63)                                Sporting Caetsbeek

         Filip STAES(°13/08/72)                                    Merem Bilzen

         Gianni PERGOLA(°02/02/81)                     BVC Park Houthalen

 

         Vanaf 06/03/06:

         Dominiek JACOBS(°26/05/70)                            FC Berg

         Patrick BAMMENS(°09/09/73)                            SV De Conde

 

         OPGELET

         DEZE OPSOMMING IS NIET VOLLEDIG

         WEGENS PROBLEMEN MET DE WEBSITE KON ER GEEN INGAVE EN ZELFS

         GEEN CONTROLE GEBEUREN VAN EEN 12-TAL SCHEIDSRECHTERSBLADEN

         DUS VAN TOTAAL 24 PLOEGEN.

         Alle ploegen worden geacht de stand van de boekingen zelf bij te houden en

         te kennen.

         Het thans niet publiceren van al de schorsingen strekt niet tot verontschuldiging.

 

7.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 04/02/06

         Ford Keroma: speler Mutombo, verkeerde voornaam

         Aviaclub: speler Huyghe, verkeerde voornaam

         C.S.Italiano: s-blad laattijdig, ontvangen 25/02 dmbv lid comité

         BVC Park Houthalen: s-blad laattijdig, ontvangen 08/02

 

         Speeldag 11/02/06

         Hellas 2000: speler I.Gounaris, zonder geb.datum

         CBW Zonhoven: s-blad laattijdig, ontvangen 15/02

         FC Gors Opleeuw: s-blad laattijdig, ontvangen 15/02

 

         Speeldag 18/02/06

         Olympia Tongeren: speler Lysens, verkeerde geb.datum

         A.F.I.Waterschei: reservespeler Heelen, zonder rugnummer

 

   Kostenbedoening

         Vlam Eisden:            € 5,00

         Vanhelmont Sport:    € 5,00

         A.F.I.Waterschei:      5+5+2,50 = € 12,50

         Terlaemen 04:          € 5,00

         FC Friuli:                  5+5+5 = € 15,00

         FC Gors Opleeuw:      5+2,50 = € 7,50

         OH Rus Games:         € 5,00

         Sporting Caetsbeek: € 5,00

         Merem Bilzen: € 5,00

         BVC Park Houthalen: 5+2,50 = € 7,50

         FC Berg:                  € 5,00

         SV De Conde:           € 5,00

         Ford Keroma:            € 2,50

         Aviaclub:                 € 2,50

         C.S.Italiano:             € 12,50

         Hellas 2000:             € 2,50

         CBW Zonhoven:        € 2,50

         Olympia Tongeren:    € 2,50

 

8.Ambtshalve sancties:

Speeldag 04/02/06 :

Welkenhuyzen : opstellen Davy GIJBELS(°30/11/80) geschorst voor 3 gele kaarten, zie WE 10, punt 6.

Sanctie : wedstrijd Welkenhuyzen – Terlaemen 04 uitslag 2-1 wordt 0-5, winstpunten aan Terlaemen 04.

Speler Davy GIJBELS wordt geschorst voor één (1) speelzaterdag vanaf 15/03/06

Boete : € 12,50 lastens club Welkenhuyzen.

 

Speeldag 11/02/06 :

BVC Park Houthalen : opstellen speler Andy JAKSONS(°13/05/77) geschorst voor 3 gele kaarten, zie WE 10, punt 6.

Sanctie : wedstrijd SV De Conde – BVC Park Houthalen uitslag 8-1 blijft behouden.

Speler Andy JAKSONS wordt geschorst voor één (1) speelzaterdag vanaf 15/03/06

Boete : € 12,50 lastens club BVC Park Houthalen.

 

Speeldag 25/02/06 :

Sporting Caetsbeek : melding op scheidsrechtersblad: speler Eddy COLPIN toonde als identiteitsbewijs zijn rijbewijs, zonder foto.

Ingevolge de nieuwe richtlijn voor aanvang van het seizoen: een club welke een speler laat deelnemen aan een wedstrijd zonder dat deze een I.K. of geldig identiteitsbewijs (dit is elk document met foto afgeleverd door een officiële instantie, een vervangdocument met foto afgeleverd door politiediensten ingeval van verlies of diefstal van de I.K.) kan voorleggen verliest deze wedstrijd met FF cijfers.

Sanctie : wedstrijd FC Heideweelde – Sporting Caetsbeek uitslag 3-1 wordt 5-0

Boete : € 12,50 lastens club Sporting Caetsbeek.

 

9.Kalender:

         Reeks 1

                   25/03/06        VNA Winterslag A – Welkenhuyzen

                                                                           aanvang 14u00         ipv 15u00

 

         Reeks 2

                   25/03/06        FC Banneux – FC Mondeoflowers

                                                        wordt verplaatst naar 01/04/06 om 15u00

 

                   01/04/06        Toevoegen:

                                      15u00 FC Banneux – FC Mondeoflowers

                                      en

                                      15u00 Transport Jacobs – VC Mireille

 (uitgestelde wedstrijd van 25/02)

 

10. Situatie FC Beukenhof

Door middel van een schrijven gedateerd 27/02/2006 liet club FC Beukenhof weten:

         - zij geven forfait voor de eerstvolgende drie wedstrijden voorzien op de

                   kalender op 04/03, 11/03 en 18/03

         - zij stellen voor alle voorbije wedstrijden als nietig te beschouwen en de

                   resterende wedstrijden op vriendschappelijke basis te betwisten en

                   degradatie naar reeks 2.

 

Beslissing KLBS in samenspraak met de KBVB:

         FC Beukenhof wordt aanzien als algemeen FF gevend voor de rest van het

seizoen. Het wordt de club toegestaan de resterende wedstrijden na 18/03 te betwisten op puur vriendschappelijke basis, dit is buiten de competitie en buiten

de verantwoordelijkheid van KLBS. Er worden voor deze wedstrijden geen aan-

duidingen voorzien.

Toepassing art.49 van het interne reglement KLBS:

Wanneer een club door algemeen forfait in de loop van het kampioenschap wegvalt, worden de uitslagen van al de door haar gespeelde wedstrijden geannuleerd.

In geval zulks zou gebeuren na de heenronde zullen de uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden behouden blijven. Alle wedstrijden van de heenronde moeten in dit geval gespeeld zijn. De eventueel uitgestelde en dus nog niet gespeelde wedstrijden zijn te beschouwen als een afzonderlijk forfait. De andere nog te spelen wedstrijden worden aanzien als gewonnen met 5-0 door de tegenpartij.

 

         Besluit: De gespeelde wedstrijden en uitslagen van FC Beukenhof blijven behouden.

                     De nog te spelen wedstrijden worden aanzien als gewonnen met 5-0 door de

                     tegenpartij.

 

         Reglementaire boete: al de wedstrijden vanaf 04/03 :

Per wedstrijd € 25,00 aan de tegenstrever en € 5,00 aan KLBS

 

11.Mededelingen/besluiten:

 

a) Beker zaalvoetbal VLB:

                   Wordt georganiseerd op 27/05/06 te Hoboken van 10u00 tot 18u00

Bijkomende info is te vinden op de website van de VLB

 

b) Bericht scheidsrechter Indeherberge: gelezen en nota van genomen.

 

c) Kandidaat club Gualco uit Kortessem zal door een aantal bestuursleden ter kennismaking

bezocht worden op 14/03/06

 

d) Voorlopig geen schriftelijke melding aan PSC inzake de leiding.

 

e) Situatie deelname VLB Beker verwezen naar volgende zitting.

 

12.Clubnieuws:

 

Van Sporting Caetsbeek:

Voorzitter:Vreven Marcel 089/352341; Ondervoorzitter: Robijns Roger 089/303448;       E-mail: Caetsbeek@hotmail.com

 

Beste sportvrienden ,

 

Als inrichtende vereniging hopen wij U te mogen verwelkomen als deelnemende

ploeg op onze jaarlijkse happening die door zal gaan op Zaterdag 26.08.06 en op

Zondag 27.08.06 op het terrein van SPORTING CAETSBEEK .

Onderstaan vindt U het programma   met de uren dat de wedstrijden

zullen aanvangen , gelieve het uur dat U past ons tijdig te laten weten

zodat wij het gekozen uur kunnen respecteren.

 

 Dit is waarschijnlijk de laatste oefenwedstrijd voor de competitie start .

 

Zaterdag   26   Augustus     2006 .

13.00 uur

15.00 uur        

17.00 uur       

 

Zondag     27    Augustus     2006 .

10.00 uur        

13.00 uur         

15.00 uur        

17.00 uur         

 

P.S. Tracht een tweede uitrusting ( truitjes ) mee te brengen zodat bij eventuele gelijke

kleuren er zich geen problemen kunnen voordoen .

Voor verdere inlichtingen kunt U terecht op volgende telefoonnummers :

Robijns Roger   0476 59.46.77

Vreven Marcel   089 35.23.41

Triekels Alex    0494 91.48.92

 

In de hoop U voldoende te hebben ingelicht , verblijven wij met sportieve voetbalgroeten

Het bestuur

Sporting Caetsbeek .

 

 

 

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 22/03/06.