30/01/2018

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 15/01/2018 - VERSLAG

Lees dit verslag aandachtig en volledig, het bevat belangrijke informatie!

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                   Tel.:011/592260
                   GSM: 0492/887414
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________
 

JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Plaats: Cafetaria Calcio Genk Steenbeukstraat 20, 3600 Genk.
Datum/uur: 15 januari 2018 om 20u00

1. Agenda:
Welkomwoord van de voorzitter
Opname van de aanwezigheden
Boekhoudkundig verslag 2017
Voorstelling/aanvaarding nieuwe schatbewaarster (CROES Heidi)
Mededelingen van de secretaris
Mededeling/oproep van de voorzitter van het Scheidsrechter Comité KLBS
Lottrekking ½ finales beker KLBS
Bekendmaking organisator finale beker KLBS
Werking KLBS - Regio werking
Slotwoord van de voorzitter
Nieuwjaarsreceptie

2. Aanwezigen
Voltallig bestuur KLBS, het volledig scheidsrechtercomité en de nieuwe schatbewaarster Heidi Croes
Alle clubs behalve: Cosmos Spouwen en K FC Vlam Eisden

3.Welkomwoord van de voorzitter
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en wenst elkeen een vreugdevol, gezond en sportief 2018. Vervolgens benadrukt hij dat niet alleen de bestuursleden van de bond moeten werken, maar dat de steun van elkeen nodig is om toekomst gericht te kunnen plannen. De regio werking is niet iets bijkomstig.Ze staat beschreven in het Intern Reglement KLBS. Mijn oproep: werk eraan mee. De verslagen geven aan dat de regio vergaderingen nog niet brengen wat zou kunnen zijn, er zit veel meer in. Positief is dat sommige elkaar in de regio proberen te helpen, maar dat is lang niet overal het geval. Denk er over na wat je wil betekenen in en voor KLBS. Scheidsrechter lijsten bijhouden enkel en alleen voor een regio is niet de bedoeling.
Doe iets met je mogelijkheden, ten voordele van iedereen. Dan en alleen dan gaan we vooruit.

4.Boekhoudkundig verslag door de schatbewaarster
Het boekhoudkundig jaar 2017 werd afgesloten met een klein negatief saldo van € 291,68
De samenwerking met. Deborah Maris werd stopgezet op 06/12/2017.
Heidi Croes, Vorststraat 39, 3500 Sint-Lambrechts-Herk neemt de functie van schatbewaarster KLBS Voebal over.
Wij danken Deborah voor het geleverde werk. 

5.Mededelingen vanwege de secretaris
a.Uitgestelde wedstrijden
Uitgestelde wedstrijden worden zo vlug mogelijk voorzien op de kalender. Hiervoor zullen indien nodig
02/04/2018 (Paasmaandag), 01/05/2018 en 10/05/2018 (Hemelvaartdag) gebruikt worden, indien de zaterdagen,aansluitend op de normale kalender niet zouden volstaan om de competitie af te sluiten, begin mei 2018.

b.Aanvang seizoen 2018/2019
De eerste wedstrijd van het seizoen 2018 / 2019, beker of competitie zal gespeeld worden op 01/09/2018

c. Kalendercommissie
Kandidaturen voor de kalendercommissie – opmaak van de kalender worden ingewacht tegen uiterlijk 01/06/2018. 

d.KLBS Site als communicatiemedium
Er werd aan herinnerd dat de KLBS site www.klbs.be het belangrijkste communicatiemedium is voor KLBS en dit met name voor de verspreiding van Week-End, de vermelding van de gegevens van de ploegen, de competitie, de KLBS beker, afgelastingen en algemene informatie maar ook voor het Reglement van Inwendige Orde KLBS, informatie over de verzekering en formulieren allerhande. 

e.Gegevens secretarissen
Wijzigingen van E-mail adressen, telefoonnummers en adressen dienen onmiddellijk overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS. 

f.Intern Reglement KLBS
(1)De volgende artikelen van het Intern Reglement KLBS werden in herinnering gebracht:
- Spelen uitgestelde wedstrijden Art 47
- Gele en Rode kaarten Art 50 & 51
- Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden Art 75
(2)Voorstellen ter aanpassing/wijziging van het Intern Reglement KLBS kunnen het ganse jaar door,
schriftelijk aan de secretaris KLBS gericht worden.
De afsluitingsdatum voor behandeling op de algemene vergadering van 18/06/2018 is 01/04/2018. 

g.Scheidsrechters
De scheidsrechters worden nauwgezet opgevolgd door het scheidsrechtercomité. Indien een scheidsrechter zich niet aan de richtlijnen en de gemaakte afspraken houdt, wordt er tegen hem opgetreden.
Indien een scheidsrechter uitzonderlijk niet tijdig (30 min voor het normale aanvangsuur van de wedstrijd) kan aanwezig zijn verwittigt hij Willy Poosen (verantwoordelijke aanduiding scheidsrechters) die de desbetreffende thuisploeg op de hoogte breng.

h. Invullen en opsturen van het wedstrijdblad
Vul het wedstrijdblad in, in BLOKLETTERS en behandel het zoals voorgeschreven in Art 45 van het Intern Reglement en de Bijkomende Richtlijnen KLBS (zie website).

i. Aangifte formulier lichamelijk ongeval
Vul het aangifte formulier lichamelijk ongeval volledig, juist en leesbaar (blok- of drukletters) in en vergeet niet het te dateren en ondertekenen. 

j. Neutrale en technische zone
Een neutrale zone is verplicht.
Is er geen technische zone dan moet IEDEREEN, behalve de officieel afgevaardigde van de thuisploeg plaats nemen achter de omheining (niemand anders in de neutrale zone)
Enkel personen vermeld op het wedstrijdblad en voorzien van de voorgeschreven armbanden mogen plaats nemen in de technische/neutrale zone.
Personen in de technische/neutrale zone hebben een voorbeeld functie, zij horen zich dan ook zo te gedragen.
Roken en het gebruik van alcoholische dranken is de technische/neutrale zone is verboden.
Indien leden van het scheidsrechter comité overtredingen tegenover de reglementen en het voorgaande in de technische/neutrale zone vaststellen en de scheidsrechter treedt daartegen niet op, zullen zij een verslag overmaken aan het secretariaat KLBS en zal de ploeg, in overtreding bestraft worden.

k. Berichtgeving in Het Belang van Limburg
De uitslagen en het klassement van KLBS voetbal komen, helaas niet meer in het BvL, en het valt niet te verwachten dat hierin verandering komt in de (nabije) toekomst.
Wel is er ruimte, meestal op vrijdag, voor voorbeschouwingen bij een of meerdere wedstrijden vanuit de ooghoek van een of meerdere “interessante/gekende” personen van de betrokken ploegen.
Ze staan echter niet te springen om dit te doen, lees enkel als aangedrongen wordt vanuit KLBS gebeurt dit. Vandaar deze oproep aan de clubs om hun medewerking.
Vanuit het secretariaat KLBS kan enkel aangegeven worden wie deze “spilperso(o)n(en) kunnen zijn. Het is aan de ploegen om de verdere invulling te geven voor de artikels als jullie gecontacteerd worden door de reporter van het BvL (in principe Luc ERALY).
Het bestuur KLBS heeft geen inzage of controle over het verschijnen of de inhoud van de artikels. 

6 Beker van de sportiviteit
Tuinwijk VV heeft de leiding in dit klassement, gevolgd door Mees 80 enVK Wieze Boys A
Het volledige klassement zal tijdens het seizoen maandelijks, afgesloten op de laatste dag van de maand, de volgende maand op de website geplaatst worden onder de “tab Beker”.

7.Mededeling/oproep voorzitter Scheidsrechter Comité KLBS
Beste mensen, het scheidsrechters comité beschikt niet meer over voldoende scheidsrechters.
Wij zijn steeds op zoek naar scheidsrechters, maar kunnen dit niet meer alleen oplossen.
Ons scheidsrechters corps is fel verouderd. Wij zitten op dit moment met veel scheidsrechters boven de 65 jaar. Deze mensen willen nog wel, maar kunnen het fysiek niet meer aan. Toch moet Willy deze mensen vragen om toch nog een wedstrijd te gaan doen, bij gebrek aan jonge scheidsrechters.
Bij deze doen wij een oproep om met zijn allen mee te zoeken naar scheidsrechters, zodat wij ook in de toekomst scheidsrechters kunnen sturen naar alle wedstrijden.
Indien er geen nieuwe scheidsrechters bij komen kunnen wij niet meer garanderen dat
er steeds op elke wedstrijd een scheidsrechter aanwezig zal zijn.
Nogmaals, help ons aan scheidsrechters. Zoek met ons mee.
Het zou zeer spijtig zijn dat er wedstrijden zouden gespeeld worden zonder scheidsrechter, met alle gevolgen van dien.
Ook hebben wij vernomen dat indien er bij bepaalde clubs geen scheidsrechter aanwezig is, zij een of meerdere scheidsrechters kunnen bellen om in te springen.
Waarom worden deze scheidsrechters niet aangeboden aan KLBS?
Dit zou een pure win-win opleveren, de scheidsrechters zouden meer wedstrijden kunnen fluiten en KLBS zou extra scheidsrechters hebben.
Ook wil ik melden dat er bij verschillende wedstrijden inbreuken gebeuren in de technische zone.
Wie in de technische zit of staat heeft zich aan de reglement dien aangaande te houden.
Enkele voorbeelden van wat niet kan en mag:
- spelers die na hun vervanging in burger plaats nemen in de zone.
- niet dragen van de voorgeschreven armbanden
- roken en flesjes bier of andere alcohol in de zone.

8. Werking KLBS - Regio werking - KLBS op facebook (Michael VERBOVEN – Mees 80)
Facebook pagina: KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Groep KLBS
Er is (te) weinig interesse voor de facebook groep en pagina, zeker gezien het aantal leden dat we hebben in KLBS.
Dit initiatief werd genomen om:
- KLBS en de clubs meer bekendheid te geven
- clubs die nog op zoek zijn te overtuigen en aan te trekken
- KLBS een extra forum te geven voor informatie.
Later werd gekeken wat nog kon:
- informatie voor de groep plaatsen
   bvb afgelastingen
- regelen van vriendschappelijke wedstrijden
- aandacht vestigen op nieuwe regels
Het blijft informatief en doelgericht
Het succes op termijn hangt van de clubs en de leden af.
Wij kunnen het niet alleen. Iedereen is welkom, neem contact op met mij (Michael VERBOVEN- Mees 80)
Alles afschuiven naar het bestuur, afwachten tot het bestuur iets doet is gemakkelijk, maar niet de juiste ingesteldheid.
Wij moeten allemaal ons steentje bijdragen.
 
9. Lottrekking ½ finales beker KLBS
15u00 Kotem VV – RP Products
15u00 Sting Waterschei – FC Berg

10. Finale beker KLBS
De organisatie van de finale van de beker KLBS op 02/04/2018 (Paasmaandag) wordt toegewezen aan Century Hasselt.
De finale zal doorgaan in de accommodatie van Century Hasselt.
 

11. Slotwoord van de voorzitter
Tot slot wens ik iedereen te bedanken voor de geleverde inspanningen gedurende gans 2017.
Mijn speciale dank gaat naar het bestuur en de leden van het scheidsrechter comité.
Wij werken voort in 2018, maar rekenen daarbij op jullie steun en medewerking.

12. Nieuwjaarsreceptie.
De jaarlijkse Bijzondere Algemene Vergadering werd afgesloten met de traditionele receptie.
Met een speciale dank aan Hassan Affrane, voor de ontvangst en verzorging en de Regio Genk + voor de coördinatie.

 

 

KLBS

Benny Croes

Secretaris g.c.