29/03/2018

WEEK-END 13/2017-2018 - Aanvulling 1

Verzet tegen voorstel tot minnelijke schikking.

 1. AANTEKENING VAN VERZET Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen het hierna volgend voorstel tot minnelijke schikking vermeld onder
  I. Comite Minnelijke Schikkingen van Week – End 13 / 2017-2018 van 22/03/2018 wordt het hierna volgende voorstel tot schorsing opgeschort tot verschijning voor het Comité Sport en Discipline op de zitting van 04/04/2018:

  Geschorst vanaf 28/03/2018 voor Beker en Competitie voor

  ACHT (08) speeldagen overdraagbaar naar volgend seizoen
  ASAN Umut (°28/05/1991)                                               K FC Vlam Eisden

  2 AANPASSING WEEK-END 13 / 2017-2018
  Gezien voorgaande komt de in Week – End 13 / 2017-2018 van 22/03/2018 vermelde bijhorende boete te vervallen.

  Gelieve derhalve Week – End 13 / 2017-2018 van 22/03/2018 als volgt te wijzigen:

  IV. Administratief
  5.Kostenbedoening
  Lezen: K FC Vlam Eisden: 12,50 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 
                                            (IV, 4) € 16,60 + 6,25: totaal € 48,10
  ipv: K FC Vlam Eisden: (I) € 10,00 + 12,50 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50
                                    + (IV, 4) € 16,60 + 6,25: totaal € 58,10

  Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 05/04/2018


  KLBS