05/04/2006

Week-End 14/2005-2006

Info 14 ter beschikking.

Een eerste kampioen is gekend:

Reeks 3:      Century Hasselt

Proficiat

                                               WEEK-END(14/2005-2006)

 

                                                                                              Hasselt,5 april 2006.

 

Verslag vergadering comité dd.03/04/06 - Tennis-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen,Marcel Asnong, Freddy Daniels, Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh, Roger Vernijns, Valère Mantels.

 

Verontsch : Kris Asnong,

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 20/03/06 goedgekeurd, behoudens:

         Punt 5. Nazicht scheidsrechtersbladen:

                  

         Inan KARACA(°21/07/82)               Ford Keroma

 

         Vermeld als geschorst voor 1 speelzaterdag vanaf 13/03/06

         Moet zijn: vanaf 20/03/06

 

         Deze schorsing stond wel correct vermeld op de website.

 

2.Briefwisseling:

         - 25/03/06: VLB kennisgeving openstaande betalingen verzekering.

         - 01/04/06: VLB meldingen in verband met VLB-Beker, VLB-Banket en toestand KBBB

         - 03/04/06: FC Beukenhof: melding voetbalhappening

                           FC Heideweelde: uitnodiging feestviering 25-jarig bestaan.

 

3.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

         Geschorst vanaf 12/04/06

                           

         Twee(2) speelzaterdagen:

         Gürsel KOCHAN(°01/02/75)                               Vlam Eisden

 

         Drie(3) speelzaterdagen:

         Davy SCHUERMANS(°25/08/77)                         BVC Park Houthalen

 

4.Schikkingen/sancties aan de hand van scheidsrechtersverslag:

         Wedstrijd A.F.I. Waterschei – Sporting Caetsbeek van 18/03/06. Verslag scheidsrechter

         Longo.

 

         Oefenmeester Alexander TRIEKELS(°04/10/60) van Sporting Caetsbeek:

         Blaam + boete € 12,50 wegens houding ten aanzien van de scheidsrechter waarvoor

         verwijdering noodzakelijk.

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd :

 

         Vanaf 27/03/06:

         Tim VANHEUKELOM(°08/08/79)                          Olympia Tongeren

 

         Vanaf 03/04/06:

         Patrick BAMMENS(°09/09/73)                            SV De Conde

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

            Vanaf 06/02/06 !! :

         Giovanni MOSCATELLI(°28/06/60)                      C.S.Italiano

 

         Vanaf 27/03/06:

         Miguel JEURIS(°10/08/75)                                 Terlaemen 04

 

         Vanaf 03/04/06:

         Patrick INDEHOEK(°01/08/72)                            SV Heylen Bricks

         Alain CHRISTOFFELS(°27/01/69)                        SV Heylen Bricks

         Joël REEKMANS(°08/02/66)                               Welkenhuyzen

         Hasan YUREGIL(°01/08/65)                               A.F.I. Waterschei

 

         Schorsing voor de eerstvolgende Bekerwedstrijd

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten:

         Gennaro MANNIELLO(°13/11/77)                        Vlam Eisden

 

6.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 04/03/06:

         Vlam Eisden; s-blad laattijdig, ontvangen 24/03

 

         Speeldag 18/03/06:

         CBW Zonhoven: s-blad laattijdig, ontvangen 22/03

 

   Kostenbedoening:

         Vlam Eisden:            5+5+12,50 = € 22,50

         BC Park Houthalen:    € 5,00

         Olympia Tongeren:    € 5,00

         SV De Conde:           € 5,00

         C.S.Italiano:             € 5,00

         Terlaemen 04:          € 5,00

         SV Heylen Bricks:      5+5 = € 10,00

         Welkenhuyzen:         € 5,00

         A.F.I.Waterschei:      € 5,00

         CBW Zonhoven:        € 2,50

        

7.Rangschikking Beker Sportiviteit(tem 25/03/06)

                                                                           strafpntn.

         Transport Jacobs                                            0,80

         UD Barcelona                                                 0,91

         CBW Zonhoven                                               0,92

         Sporting Caetsbeek                                         0,96

         VC Mireille                                                     1,04

         RP Products                                                   1,09

         Century Hasselt                                              1,13

         OH Rus Games                                                1,16

         Cosmos Spouwen                                            1,17

         VNA Winterslag B                                            1,24

         Wieze Boys B                                                 1,25

         SV Heylen Bricks                                             1,27

         Citroën Steegen                                             1,31

         Swijsen-Schepers M.80                                    1.32

         Vanhelmont Sport                                           1,42

         Ford Keroma A                                                1,44

         ZD Overath                                                    1,46

         VK Grammenrode                                             1,52

         VNA Winterslag A                                            1,57

         Wieze Boys A                                                 1,68

         Aviaclub                                                        1,71

         FC Banneux                                                   1,79

         Merem Bilzen                                                  1,83

         FC Berg                                                         1,92

         Kotem VV                                                      2,00

         Ford Keroma B                                                2,08

         Terlaemen 04                                                 2,17

         Vlam Eisden                                                   2,22

         BM Knapen                                                    2,44

         FC Mondeoflowers                                           3,25

         Olympia Tongeren                                           3,33

         A.F.I.Waterschei                                             3,77

         Welkenhuyzen                                                4,04

         FC Friuli                                                        5,12

         Hellas 2000                                                    6,64

        

                                      Niet gerangschikt wegens laattijdige FF

                                              FC Beukenhof

                                               SV Vrolingen

                                               C.S.Italiano

                                               FC Gors Opleeuw

                                               FC Heideweelde

                                               SV De Conde

                                               BVC Park Houthalen

                  

 

8.Kalenderwijziging:

Reeks 1         29/04/06        Kotem VV – Citroën Steegen

                                     

                                               aanvang 16u00         ipv 15u00

 

9.Mededelingen:

 

a) De boekhouding van KLBS werd op 27/03/06 nagezien door de daartoe aangewezen

commissarissen, dhrn.Vernijns en M.Asnong.

Er werden geen gebreken vastgesteld.

De boekhouding werd aldus goedgekeurd.

        

b) Niet betaalde verzekering:

         Kennisgeving VLB openstaande betaling clubverzekering:

 

         Club: C.S.Italiano nog te betalen op 24/03/06:     € 154,98

 

         Ondanks een aantal aanmaningen blijft deze club in gebreke inzake betalingen

         en organisatie.

         Ter verwittiging wordt de club er nogmaals op gewezen dat op dit ogenblik geen

         enkele van de bij KLBS aangesloten leden nog verzekerd is bij Ethias via de

         polis van de VLB.

         De club wordt dringend verzocht de nog openstaande premie te betalen.

 

c) Info in verband met cursus scheidsrechter:

         De eerstvolgende cursus vangt aan op 22/04/06

         De KBVB (Boekstraat 130 te Hasselt) laat weten dat er, zoals voorheen, niet uitsluitend lessen op zaterdag zijn, maar dat dit thans ook kan op werkdagen.

 

d) De K.B.Liefhebbersvoetbalbond vond het nodig een schrijven naar onze voorzitter,

dhr.Raymakers, te sturen in het kader van hun wervingscampagne.

KLBS nam met de nodige bedenkingen nota van deze actie.

 

e) Bericht VLB:

         Tot op heden schreef zich nog geen enkele ploeg van KLBS in voor de VLB-ZAALvoetbal

         Beker op 27/05 te Hoboken.

         Info is terug te vinden op de VLB website.

         Inschrijven kan nog tot 15/04

 

f) De ontslagnemende club Ay-Yildiz Kolderbos blijft gebrekkig in de aflossing van haar schul-

         den. Een stand van zaken en een eindbalans zal worden opgemaakt ter voorbereiding

         van de publikatie der schrapping bij de KBVB met vermelding van de verantwoordelijke

         bestuursleden/schuldenaars.

 

g) te “onthouden” data:

         17/04/06:       Finale KLBS-Beker

                                      15u00            Kotem VV – Vlam Eisden

terrein: KSV Hoeselt

 

         06/05/06:       Finale-dag VLB-Beker te Brugge

                                      KLBS wordt er vertegenwoordigd door VK Wieze Boys A

 

         20/06/06:       Algemene vergadering KLBS

                            Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130 te 3500 Hasselt

 

10.Clubnieuws:

         FC Beukenhof zal zoals in het verleden haar jaarlijkse voetbalhappening organiseren

         Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2006 op de terreinen van Her Sport – Beukenhof.

 

         Vrijdag wordt er gespeeld vanaf 18u00 en Zaterdag de ganse dag vanaf 10u00

 

         Belangstellenden kunnen zich richten tot: Marcel Uytdebroeks,

                                                                  Papenakkerstraat 2 te 3500 Hasselt

                                                                  Tel.: 011/311009

        

 

 

 

 

 

KLBS

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 20/04/06.