25/04/2018

WEEK-END 15/2017-2018 - Wijziging 1

Wijziging ten gevolge van aantekening van verzet tegen voorstellen tot minnelijke schikking.

Gelieve na aantekening van verzet, conform Art 61 van het Intern Reglement KLBS Week-End 15 / 2017-2018 van 19/04/2018 als volgt te wijzigen:
I. Minnelijke Schikkingen
Voorstellen minnelijke schikking
schrappen:
Verbod neutrale zone voor beker en competitie vanaf 25/04/2018 voor , TWEE (02) speeldagen :
RAYMAEKERS Dirk (°01/03/1966)                                                       VK Wieze Boys A

en

BOETE
Ongepaste houding van de supporters t.o.v.de scheidsrechter               VK Wieze Boys A
Gebrek aan organisatie (beperkt)                                                       VK Wieze Boys A

De desbetreffende zaken worden opgeroepen op 02/05/2018 voor het Comité Sport en Discipline KLBS.

IV. Administratief
5.Kostenbedoening
Lezen: VK Wieze Boys A: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 12,50 + 2,50: totaal € 20,00
ipv: VK Wieze Boys A: (I) € 12,50 + 12,50 + 25,00 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 12,50 + 2,50: totaal € 70,00  

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 03/05/2018.