23/06/2018

WEEK-END 19/2017-2018

Doe uw betalingen tijdig!

De wedstrijden voor de 1ste ronde van de beker zijn gekend.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 18/06/2018 om 19u00
Plaats: Cafetaria Sporting Calcio, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk

I. Comité Minnelijke Schikkingen:
geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité:
geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
Aanwezig: Valère Mantels, Roberto Cavatorti, Dominique Peeters, Hassan Affrane, Fernand Oeyen, Heidi Croes, Marc Martens, als waarnemer Jos Billen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marc Smets en Willy Poosen (SC)

1. Verslag vorig zitting dd. 16/05/2018: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven Kotem VV: einde activiteit in KLBS, (zie III, 3)
                          schrijven VC Sluizen: einde activiteit in KLBS, (zie III, 3)
                           schrijven FC Global Impact en SV De Conde: bijkomende stijger, (zie III, 4)

3. Einde activiteiten in KLBS
Kotem VV en VC Sluizen stoppen hun activiteiten in KLBS.
Deze clubs hebben geen openstaande rekeningen bij KLBS.
De éénmalige inschrijvingswaarborg (€ 175,00) wordt teruggestort aan deze clubs.
Sporting Calcio 96 schreef niet in voor het seizoen 2018-2019 en reageerde niet op mails. Afwachten wat de toekomst brengt.

4. Bijkomende stijger
Door het wegvallen van Kotem VV en VC Sluizen komt er een extra plaats vrij in Reeks I.
Deze plaats komt normaal toe aan de als 3de gerangschikte club (FC Global Impact) in Reeks II).
FC Global Impact geeft er de voorkeur aan niet te stijgen naar Reeks I en kwam overeen met SV De Conde dat deze club hun plaats inneemt in Reeks I maw FC Global Impact stijgt niet en SV De Conde daalt niet.
Deze overeenkomst wordt aanvaard.

5. Seizoen 2018/2019
26 clubs met in het totaal 28 ploegen zijn ingeschreven voor het seizoen 2018/2019.
Eerste wedstrijd van het seizoen 2018/2019 (beker) 01/09/2018.

6. Beker
De bekerwedstrijden 2018/2019 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 14 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min – strafschoppen) en de TWEE (02) beste verliezers.

Beste verliezers
Beste doelpuntensaldo,
bij gelijkheid, geschoorde doelpunten,
is de stand nog gelijk en werden er strafschoppen genomen, strafschoppensaldo,
nog gelijk aantal gescoorde strafschoppen,
is er nog gelijkheid dan bepaalt het lot.

Bekerwedstrijden 1ste ronde (01/09/2018 om 15u00) – Lottrekking
SV De Conde – FC Vini’s
FC Beukenhof – VK Wieze Boys B
Weerstand Zonhoven - K FC Vlam Eisden
Century Hasselt – Sporting Caetsbeek
Stokrooie United - FC Klotbroek
UD Barcelona - Pool Keroma B
Pool Keroma A – Mees 80
VK Wieze Boys A. - FC Berg
Binnenste Buitenland - Aviaclub
OH Bergmans - FC Hutte Houthalen
RP Products. – Sting Waterschei
FC Global Impact – Cosmos Spouwen
Tuinwijk VV – FC Total Energy
Huwa-San Bilzen – FC Tamara

7. Competitie – kalender
De verschijning van de kalender van de competitiewedstrijden is in belangrijke mate afhankelijk van het verschijnen van de kalender van de provinciale reserven en jeugd.
Streefdoel: zo snel mogelijk in de eerste helft van juli 2018.

8. Electronische aansluitingskaart
Voor de aansluiting van spelers zal er bij voorkeur gebruik gemaakt worden van de electronische aansluitingskaart (pro-format zie website).
De groene aansluitingskaarten kunnen nog voort gebruikt worden tot uitputting van het huidige stockje.
Er worden geen groene kaarten meer bijgedrukt.

9. Verzekering
De door KLBS bij ARENA afgesloten globale verzekering voor KLBS en zijn clubs bij ARENA, is verplicht voor de clubs behalve voor deze waarvoor de werkgever een globale verzekering heeft afgesloten die minstens gelijkwaardig is aan de door KLBS afgesloten verzekering. Een schriftelijk bewijs van deze verzekering dient geleverd te worden aan de secretaris KLBS.
Gezien voorgaande zullen de clubs tegen uiterlijk 31/07/2018 aan de secretaris KLBS voor al hun spelers en bestuursleden de gegevens en de gekozen verzekeringsformule voor elk van hun overmaken met het desbetreffende formulier.
Het digitaal verzekeringsformulier staat op de website KLBS.
Alle bestuursleden en de op de wedstijdbladen vermelde spelers dienen verzekerd te worden.
De spelers zullen minimaal verzekerd worden volgens Basis Polis 1 (BP 1)  
De kosten voor de spelers en bestuursleden aangesloten op 31/07/2018 worden verrekend op de 1ste factuur/rekening van het seizoen 2018/2019.
Voor spelers en bestuursleden, die aangesloten worden na 31/07/2018 dient samen met het aansluitingsformulier/de aansluitingskaart het digitaal verzekeringsformulier overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS. De desbetreffende kosten voor deze aansluitingen worden in rekening gebracht op de 2de of 3de factuur/rekening van het seizoen 2018/2019 in functie van de aansluitingsdatum.
Het bij een ongeval in te vullen en aan de secretaris KLBS over te maken ongevallenformulier staat op de website KLBS.

10. Lidgelden
Het lidgeld KLBS wordt behouden op € 1,25/persoon en geïnd, via de 1ste en 3de rekening van het seizoen.

11. Laattijdige betaling inschrijvingsgeld seizoen 2018-2019
Van de volgende club werd de betaling van het inschrijvingsgeld voor het seizoen 2018-2019 niet ontvangen voor de 2de uiterste datum ontvangst betaling (16/06/2018):
K FC Vlam Eisden
Deze club krijgt de voorziene extra boete van € 12,50.

12. Laattijdige betaling 3de rekening seizoen 2017-2018
Van de volgende clubs werd de betaling van de 3de rekening van het seizoen 2017/2017 niet tijdig ontvangen (uiterste datum ontvangst betaling was 16/06/2018)
Cosmos Spouwen
FC Global Impact
FC Klotbroek
FC Tamara
FC Total Energy
Sporting Caetsbeek
Deze clubs krijgen de voorziene extra boete van € 12,50. Boete die zal verdubbeld worden bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 06/07/2018

IV.Administratief

1. Afwezigheden Algemene Statutaire Vergadering 18/06/2018
Binnenste Buitenland
Cosmos Spouwen
FC Beukenhof
FC Total Energy
FC Vini’s
Tuinwijk VV
Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50 

2.Kostenbedoening
Binnenste Buitenland: (IV, 1) € 12,50
Cosmos Spouwen: (III, 12) € 12,50 + (IV, 1) € 12,50: totaal € 25,00
FC Beukenhof (IV, 1) € 12,50
FC Global Impact: (III, 12) € 12,50
FC Klotbroek: (III, 12) € 12,50
FC Tamara: (III, 12) € 12,50
FC Total Energy: (III, 12) € 12,50 + (IV, 1) € 12,50: totaal € 25,00
FC Vini’s: (IV, 1) € 12,50
K FC Vlam Eisden: (III, 11 € 12,50
Kotem VV: (III, 3) € - 175,00
Sporting Caetsbeek: (III, 12) € 12,50
Tuinwijk VV: (IV, 1) € 12,50
 VC Sluizen: (III, 3) € - 175,00

4.Mededelingen
a. Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2018 bij de secretaris.
b. Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2018 op voorwaarde dat het schriftelijk akkoord van de secretaris g.c. van de vorige club van de speler gevoegd is bij de nieuwe aansluitingskaart/aansluitingsformulier (Int. Regl. Art.27)
c. Het secretariaat is gesloten van 28/07/2018 tem 12/08/2018
De brievenbus wordt wel dagelijks gelicht en de post gedagtekend.
Mails zullen slechts sporadisch gelezen worden.
Telefoons worden niet beantwoord.
 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 25/08/2018